Sistemul Informaional Automatizat Asisten Social Raportor Angela Chirilov

  • Slides: 13
Download presentation
Sistemul Informaţional Automatizat “Asistenţă Socială” Raportor: Angela Chirilov, coordonator de proiect “Servicii de sănătate

Sistemul Informaţional Automatizat “Asistenţă Socială” Raportor: Angela Chirilov, coordonator de proiect “Servicii de sănătate şi aistenţă socială” MMPSF/BM Chişinău, 15. 05. 2012

Părţile principale Proiectului (i) Elaborarea Sistemului Informaţional Automatizat “Asistenţă Socială” (SIAAS) (ii) Asigurarea cu

Părţile principale Proiectului (i) Elaborarea Sistemului Informaţional Automatizat “Asistenţă Socială” (SIAAS) (ii) Asigurarea cu computere a utilizatorilor SIAAS (ii) Instruirea asistenţilor sociali care vor colecta informaţii necesare pentru direcţionarea asistenţei sociale conform necesităţilor şi vor presta diverse servicii sociale.

Obiectivul SIAAS Obiectivul acestui proiect constă în crearea unui instrument de lucru eficient şi

Obiectivul SIAAS Obiectivul acestui proiect constă în crearea unui instrument de lucru eficient şi modern pentru ca angajaţii din domeniul asistenţei sociale: ►să identifice mai bine persoanele sărace, ►să posede informaţia disponibilă care va permite luarea deciziilor bune atât în acordarea prestaţiilor sociale cât şi în ►identificarea şi implementarea acordării corecte a serviciilor sociale.

7 etape de realizare a obiectivului Pentru atingerea obiectivului propus, proiectul se divizează în

7 etape de realizare a obiectivului Pentru atingerea obiectivului propus, proiectul se divizează în şapte etape principale: 1. Realizarea noului model funcţional şi a procedurilor privind realizarea drepturilor în domeniul asistenţei sociale. 2. Dezvoltarea şi modernizarea mecanismelor de monitorizare şi control a calităţii. 3. Dezvoltarea şi implementarea funcţiilor bugetare, de contabilitate şi statistică. 4. Training privind utilizarea aplicaţiei pentru echipa de management a Ministerului, specialiştii IT şi pentru utilizatorii finali. 5. Livrarea documentaţiei tehnice şi a celei pentru utilizatori. 6. Integrarea completă a sistemului. 7. Servicii de garanţie.

Situaţia actuală • • • Dezvoltarea aplicaţiei software – în derulare Acceptanţa planului de

Situaţia actuală • • • Dezvoltarea aplicaţiei software – în derulare Acceptanţa planului de testare – în derulare Testarea sistemului si a aplicaţiei – în derulare Elaborarea planului de instruire – în derulare Implementarea strategiei de dezvoltare – în derulare Elaborarea procedurilor de mentenanţă şi suport al sistemului – planificată pentru următoarea perioadă • Documentaţia tehnică şi de utilizator provizorie – finisată • Migrarea datelor pentru locaţiile pilot – în derulare • Instruirea angajaţilor Ministerului si angajaţilor din raioanele pilot – în derulare

Schimb de informaţii cu privire la solicitanţi de asistenţă socială Interfeţe cu sistemele externe

Schimb de informaţii cu privire la solicitanţi de asistenţă socială Interfeţe cu sistemele externe cu care este necesar schimbul de date: Registru de Stat – a fost finisată ANOFM – a fost finisată CNAS – a fost finisată BEM – finisare după faza pilot (avînd în vedere circuitul de lucru în sistem) Departamentul Instituţiilor Penitenciare – după pilot

Două module de bază 1. Modulul “Prestaţii sociale” - Ajutor social pentru familii defavorizate

Două module de bază 1. Modulul “Prestaţii sociale” - Ajutor social pentru familii defavorizate 2. Modul “Servicii sociale” - Servicii sociale primare - Servicii sociale specializate - Servicii sociale de specializare înaltă

Extinderea funcţională a SIAAS Extinderea Modulului “Prestaţii sociale” - Prestaţii pentru copii - Prestaţii

Extinderea funcţională a SIAAS Extinderea Modulului “Prestaţii sociale” - Prestaţii pentru copii - Prestaţii pentru persoane cu dezabilităţi - Ajutor pentru perioada rece a anului - Ajutor material din fondul de susţinere socială a populaţiei Extinderea Modulului “Servicii sociale” - Copii, persoane cu dezabilităţi, - Victime ale violenţei domestice şi - Prevenirea traficului de fiinţe umane - Prevenirea consumului de droguri şi alcool Completarea cu noii module - Acreditarea prestatorilor de servicii sociale - Inspecţia socială

Asigurarea asistenţilor sociali cu calculatoare MMPSF a încheiat un contract cu Compnaia Ericsson pentru:

Asigurarea asistenţilor sociali cu calculatoare MMPSF a încheiat un contract cu Compnaia Ericsson pentru: - procurarea echipamentul tehnic şi serviciile aferente pentru SIAAS, conform cerinţelor tehnice pentru infrastructura acestui sistem; - crearea centrului de date la nivel central (MMPSF).

Instruirea asistenţilor sociali 1097 asistenţi sociali comunitari instruiţi 43 de sesiuni a câte 3

Instruirea asistenţilor sociali 1097 asistenţi sociali comunitari instruiţi 43 de sesiuni a câte 3 zile 129 de zile de instruire necesităţi: continuarea instruirii pentru circa 200 asistenţi sociali comunitari

Concluzii 1. Aplicaţia software pentru automatizarea sistemului informaţional „Asistenţă socială” este în proces de

Concluzii 1. Aplicaţia software pentru automatizarea sistemului informaţional „Asistenţă socială” este în proces de pilotare; 2. Centrul de date la nivel central (MMPSF) – realizat 98 %; 3. Pilotarea echipamentului tehnic pentru utilizatorii SIAAS realizată cu succes în r. Ialoveni şi sect. Botanica, Chişinău (7 -10. 05. 2012); 4. La data de 14. 05. 2012 a demarat procesul de instalare a echipamentului tehnic pentru asistenţii sociali comunitari şi structurile teritoriale de asistenţă socială; 5. MMPSF a încheiat contractul cu SA “MOLDTELECOM” pentru asigurarea accesului la Internet a tuturor utilizatorilor SIAAS. Proces demarat la data de 7. 05. 2012.

Rezultate • Un sistem de prestaţii băneşti mai bine direcţionat şi administrat, • Un

Rezultate • Un sistem de prestaţii băneşti mai bine direcţionat şi administrat, • Un sistem îmbunătăţit de protecţie socială

Mulţumesc pentru atenţie !

Mulţumesc pentru atenţie !