SISTEM PEMBESAR PERANAN PEMBESAR LATARBELAKANG GOLONGAN KEDUA PENTING

  • Slides: 10
Download presentation
SISTEM PEMBESAR PERANAN PEMBESAR

SISTEM PEMBESAR PERANAN PEMBESAR

LATARBELAKANG ¡ ¡ ¡ ¡ GOLONGAN KEDUA PENTING SEKUMPULAN PEGAWAI YG MEMBANTU RAJA/SULTAN MENJALANKAN

LATARBELAKANG ¡ ¡ ¡ ¡ GOLONGAN KEDUA PENTING SEKUMPULAN PEGAWAI YG MEMBANTU RAJA/SULTAN MENJALANKAN PENTADBIRAN CTH DI NEGERI MELAYU IALAH SISTEM PEMBESAR EMPAT LIPATAN CTH BENDAHARA, TEMENGGUNG, LAKSAMANA DAN PENGHULU BENDAHARI TERDIRI GOLONGAN BANGSAWAN/KERABAT DIRAJA ADA JUGA RAKYAT YG DILANTIK MENJADI PEMBESAR KERANA JASA KEPADA SULTAN JAWATAN DISANDANG SECARA WARISAN PEMBESAR HARUS TAAT DAN DIBERI SURAT TAULIAH UNTUK MENTADBIR

PERANAN UMUM ¡ ¡ ¡ ¡ Membantu melicinkanpentadbiran Bendahara mnasihati sultan Menjaga keamanan jajahan

PERANAN UMUM ¡ ¡ ¡ ¡ Membantu melicinkanpentadbiran Bendahara mnasihati sultan Menjaga keamanan jajahan Mempertahankan daerah dari serangan musuh Memungut cukai Menyediakan tenaga kerahan Menyelesaikan masalah dan mengadili kes -kes harta, perkhawinan

PERANAN BENDAHARA MELAKSANAKAN PENTADBIRAN ¡ Menasihati sultan ¡ Memangku kuasa sultan ¡ Ketua adat

PERANAN BENDAHARA MELAKSANAKAN PENTADBIRAN ¡ Menasihati sultan ¡ Memangku kuasa sultan ¡ Ketua adat istiadat, ketua hakim ¡

PENGHULU BENDAHARI Ketua pemegang khazanah dan harta kerajaan ¡ Menguruskan segala hal kewangan ¡

PENGHULU BENDAHARI Ketua pemegang khazanah dan harta kerajaan ¡ Menguruskan segala hal kewangan ¡

TEMENGGUNG Menjaga protokol istana ¡ Timbalan ketua hakim ¡ Ketua perancang bandar dan jalan

TEMENGGUNG Menjaga protokol istana ¡ Timbalan ketua hakim ¡ Ketua perancang bandar dan jalan raya ¡

LAKSAMANA Ketua angkatan tentera laut dan perang ¡ Mengawal keselamatan sultan dan bendahara ¡

LAKSAMANA Ketua angkatan tentera laut dan perang ¡ Mengawal keselamatan sultan dan bendahara ¡ Mengetuai utusan diraja ke seberang laut ¡

Jenis-jenis pembesar Pembesar dalam istana ¡ Rapat dgn sultan pengaruh kuat ¡ Sistem pembesar

Jenis-jenis pembesar Pembesar dalam istana ¡ Rapat dgn sultan pengaruh kuat ¡ Sistem pembesar empat lipatan ¡

Pembesar luar istana Mentadbir jajahan/daerah ¡ Diberi surat tauliah dan kepercayaan ¡ Memungut cukai

Pembesar luar istana Mentadbir jajahan/daerah ¡ Diberi surat tauliah dan kepercayaan ¡ Memungut cukai ¡ Menonjol di kalangan masyarakat ¡ Tertakluk di bawah kedaulatan sultan ¡

Bentuk-bentuk soalan Namakan pembesar empat lipatan ¡ Nyatakan peranan bendahara, temenggung, penghulu bendahari dan

Bentuk-bentuk soalan Namakan pembesar empat lipatan ¡ Nyatakan peranan bendahara, temenggung, penghulu bendahari dan temenggung ¡ Namakan jenis-jenis pembesar ¡ Apakah tugas pembesar dalam istana dan luar istana ¡