SINIF YNETM Tark CAN261659 Devlet ASLAN261638 nal GNER261644

  • Slides: 54
Download presentation
SINIF YÖNETİMİ Ø Tarık İŞCAN-261659 Ø Devlet ASLAN-261638 Ø Ünal GÜNER-261644 Ø Elif ÖZKANCA-261655

SINIF YÖNETİMİ Ø Tarık İŞCAN-261659 Ø Devlet ASLAN-261638 Ø Ünal GÜNER-261644 Ø Elif ÖZKANCA-261655 Ø Onur YILMAZ-261622

DİSİPLİN Ünal Güner-261644

DİSİPLİN Ünal Güner-261644

ØBasit anlamda mevcut yasa, kural, ilke ve düzene uygun davranmayı ifade eder. ØAynı zamanda;

ØBasit anlamda mevcut yasa, kural, ilke ve düzene uygun davranmayı ifade eder. ØAynı zamanda; sıkı düzen, intizam, itaat anlamında da kullanılmaktadır. ØOkulda eğitimin verimli olabilmesi için bir düzene ihtiyaç vardır, bu düzen de disiplinle sağlanır.

EĞİTİMDE DİSİPLİN ØEğitimde disiplin, öğrenciye istenilen davranışları; anlatmak, gösterip öğretmek ve bunları uygulama durumlarını

EĞİTİMDE DİSİPLİN ØEğitimde disiplin, öğrenciye istenilen davranışları; anlatmak, gösterip öğretmek ve bunları uygulama durumlarını gözlemektir. ØDisiplin başkalarını kontrol etmek değildir, onların kendi kontrollerini sağlamasına yardımcı olmaktır

DİSİPLİN SORUNLARININ KAYNAKLARI Yaşama Yönelik Olmayan Eğitim Düşünme Becerisi Öğretmede Yetersizlik Gerçek Olmayan Yüksek

DİSİPLİN SORUNLARININ KAYNAKLARI Yaşama Yönelik Olmayan Eğitim Düşünme Becerisi Öğretmede Yetersizlik Gerçek Olmayan Yüksek Başarı Beklentisi Yarışmacı Sınıf İlişkileri Dokusu Yanlış Disiplin Süreçleri

YAŞAMA YÖNELİK OLMAYAN EĞİTİM Okulda öğretilenler gerçeklerle kopuk olduğunda çocuklar kendilerini anlamsız bir ortamda

YAŞAMA YÖNELİK OLMAYAN EĞİTİM Okulda öğretilenler gerçeklerle kopuk olduğunda çocuklar kendilerini anlamsız bir ortamda bulurlar. Kendi çabalarıyla bu anlamsız ortamı anlamlandırmaya çalışırlar. Böylece olumsuz davranışlar sergileyerek disiplin sorunlarına neden olurlar.

DÜŞÜNME BECERİSİ ÖĞRETMEDE YETERSİZLİK Düşünme becerisi öğretmedeki yetersizlikten dolayı çocuklar doğru düşünemezler. Sorunlarını kendi

DÜŞÜNME BECERİSİ ÖĞRETMEDE YETERSİZLİK Düşünme becerisi öğretmedeki yetersizlikten dolayı çocuklar doğru düşünemezler. Sorunlarını kendi becerileriyle çözmeye çalışırlar. Şiddet de dahil olmak üzere farklı yollara baş vururlar.

GERÇEK OLMAYAN YÜKSEK BAŞARI BEKLENTİSİ Öğrenciden kapasitesinden fazla bir başarı beklenmesi bu durumu ortaya

GERÇEK OLMAYAN YÜKSEK BAŞARI BEKLENTİSİ Öğrenciden kapasitesinden fazla bir başarı beklenmesi bu durumu ortaya çıkarır. Yapabildiğinden fazlasının istenmesi öğrencide baskı oluşturur. Bu baskı yüzünden öğrenci olumsuz davranışlara yönelebilir.

YARIŞMACI SINIF İLİŞKİLERİ DOKUSU Öğrencileri yarıştırmaya dayalı bir sistem yıkıcı bir rekabet ortamı oluşturur.

YARIŞMACI SINIF İLİŞKİLERİ DOKUSU Öğrencileri yarıştırmaya dayalı bir sistem yıkıcı bir rekabet ortamı oluşturur. Bu durum öğrencilerin olumsuz davranışlara yönelmesine neden olur. Böylece disiplin sorunları ortaya çıkar.

YANLIŞ DİSİPLİN SÜREÇLERİ Cezanın ön plana çıktığı bir disiplin anlayışında disiplin sorunları azalmaz hatta

YANLIŞ DİSİPLİN SÜREÇLERİ Cezanın ön plana çıktığı bir disiplin anlayışında disiplin sorunları azalmaz hatta daha çok artabilir. Öğrenci üzerinde bir kontrol ve baskı mekanizması kurulması öğrenciyi rahatsız eder. Öğrenci bu baskı ve kısıtlamadan kurtulmak ister.

SINIFTA DİSİPLİN SORUNLARININ SONUÇLARI Sınıf düzeninin bozulması. Failin kendisi ve diğer arkadaşlarının eğitimine engel

SINIFTA DİSİPLİN SORUNLARININ SONUÇLARI Sınıf düzeninin bozulması. Failin kendisi ve diğer arkadaşlarının eğitimine engel olması. Huzursuz bir öğretim ortamının doğması

 Öğretmende ilerlemiş gerginlik düzeyinin oluşması. Öğretmen ya da öğrenci eşyasının zarar görmesi.

Öğretmende ilerlemiş gerginlik düzeyinin oluşması. Öğretmen ya da öğrenci eşyasının zarar görmesi.

DİSİPLİN KURAMLARI v İntikamcı Disiplin Kuramı v Cezalandırıcı Disiplin Kuramı v Korku Yoluyla Engelleme

DİSİPLİN KURAMLARI v İntikamcı Disiplin Kuramı v Cezalandırıcı Disiplin Kuramı v Korku Yoluyla Engelleme Disiplin Kuramı v İyileştirici Disiplin Kuramı v Önleyici Disiplin Kuramı

İNTİKAMCI DİSİPLİN KURAMI İlkel bir disiplin kuramıdır. Otorite ve kurallar; kişisel amaçlar ve beklentiler

İNTİKAMCI DİSİPLİN KURAMI İlkel bir disiplin kuramıdır. Otorite ve kurallar; kişisel amaçlar ve beklentiler doğrultusunda kullanılır. Keyfi cezalar verilir. Modern eğitim sisteminde kullanılamaz.

CEZALANDIRICI DİSİPLİN KURAMI İntikamcı kuramın biraz daha esnek halidir. Keyfi ve şahsi cezalar verilmez.

CEZALANDIRICI DİSİPLİN KURAMI İntikamcı kuramın biraz daha esnek halidir. Keyfi ve şahsi cezalar verilmez. Bir sorumluluk dahilinde cezalandırma vardır. Ceza üzerine kurulu bir sistemdir. Yasak ve kurallara uyulmazsa ceza verilir.

KORKU YOLUYLA ENGELLEME KURAMI İnsan doğasına ilişkin kötümserlik görüşüne dayanır. İnsan doğarken kötülüklerle doğmuştur.

KORKU YOLUYLA ENGELLEME KURAMI İnsan doğasına ilişkin kötümserlik görüşüne dayanır. İnsan doğarken kötülüklerle doğmuştur. İsyankar, asi, tembel ve saldırgan olmak insanda doğuştan mevcut olan özelliklerdir. Bağırma, dayak vb. yöntemler kullanılır. Cezalar sınıf huzurunda verilir.

İYİLEŞTİRİCİ DİSİPLİN KURAMI Mevcut kural ve yasalara itaat edilmelidir. Öğrenci istenmeyen davranış sergileyebilir. Önemli

İYİLEŞTİRİCİ DİSİPLİN KURAMI Mevcut kural ve yasalara itaat edilmelidir. Öğrenci istenmeyen davranış sergileyebilir. Önemli olan bu davranışın nedenini bulup yok etmektir.

 İstenmeyen davranışlar ve bunların doğuracağı sonuçlar öğrenciye aktarılır. Bu yolla olumsuz davranışa meyilli

İstenmeyen davranışlar ve bunların doğuracağı sonuçlar öğrenciye aktarılır. Bu yolla olumsuz davranışa meyilli olan öğrenci caydırılır. Etkin bir rehberlik ve danışmanlık yoluyla bu kuram kullanılabilir.

ÖNLEYİCİ DİSİPLİN KURAMI Felsefesi " iyimserlik " düşüncesidir. İnsan iyiliklerle ve tertemiz doğar. Kötülükleri

ÖNLEYİCİ DİSİPLİN KURAMI Felsefesi " iyimserlik " düşüncesidir. İnsan iyiliklerle ve tertemiz doğar. Kötülükleri sonradan yaşadığı çevrede öğrenir. Çevre kontrol edilirse uygun davranış kazandırılabilir. Bu kontrol öğrencinin öz denetimiyle olur. Okullarda kullanılan en modern kuramdır.

DİSİPLİNİN İŞLEVLERİ ü ü ü ü ü Öz denetim Toplumsallaşma Değer verme Sorumluluk İçselleştirme

DİSİPLİNİN İŞLEVLERİ ü ü ü ü ü Öz denetim Toplumsallaşma Değer verme Sorumluluk İçselleştirme Kişilik kazandırma Takım üyeliği kazanma Tarafsızlık İyi alışkanlık

DİSİPLİN MODELLERİ Elif ÖZKANCA-261655

DİSİPLİN MODELLERİ Elif ÖZKANCA-261655

Canter Modeli: v Etkin, güvengen disiplin. v 1976 Canter. v Sınıfta öğretmen etkin. v

Canter Modeli: v Etkin, güvengen disiplin. v 1976 Canter. v Sınıfta öğretmen etkin. v Öğrenci üzerinde sağlam otorite kurulur. v Bütün öğrencilerden aynı başarı beklenir.

Glasser Modeli: v Sınıfta öğretmen etkin. v İstenmeyen davranış yaptıysan sorumluluğu üslenmeyi bil. v

Glasser Modeli: v Sınıfta öğretmen etkin. v İstenmeyen davranış yaptıysan sorumluluğu üslenmeyi bil. v Öğrenciler mantıklıdır isterseler davranışları kontrol edebilirler. v İyi rehber=İyi sonuç v Gerektiğinde nasıl davranmasını belirt ve geliştir.

Kounin Modeli: vÖğretmenlerin disiplin hakkındaki endişesinin temel nedeni sınıftaki gruptur. v. Sınıfta çoğu yaptıklarımızın

Kounin Modeli: vÖğretmenlerin disiplin hakkındaki endişesinin temel nedeni sınıftaki gruptur. v. Sınıfta çoğu yaptıklarımızın amacı sınıftaki grubun başarısını artırmaktır. v. Model, öğretmenin sınıftaki etkisi ve yetkisiyle, öğretmenlerin sınıfta etkili bir çalışma ortamını nasıl oluşturacağı ile ilgilidir.

o Dalga Etkisi: Öğretmen bir olumsuz davranışı düzelttiğinde, cesaret veya kınama belirttiğinde dalga etkisiyle

o Dalga Etkisi: Öğretmen bir olumsuz davranışı düzelttiğinde, cesaret veya kınama belirttiğinde dalga etkisiyle diğer öğrencilere de etki eder o Örtüşme: aynı anda birden fazla iş yapabilme, bir taşla iki kuş! o Hareket yönetimi: Etkinlikler arası dikkat dağılmadan yumuşak geçişler yapma. o Şahitlik: Öğretmen sınıfın her bir noktasında neler olduğunu bilmelidir! Öğretmen Herşeyi Görür!

Davranışçı Model v Davranışlar çevre tarafından ceza, ödülle öğrenilir. v Davranışın getirilerini ödüllendirmeler değiştirebilir.

Davranışçı Model v Davranışlar çevre tarafından ceza, ödülle öğrenilir. v Davranışın getirilerini ödüllendirmeler değiştirebilir. v Kurallara uyanlara pekiçtireşler verilir. v Uymayanlara ceza veya ödülden yoksun bırakılır.

Etkili Öğretmenlik Eğitimi Modeli Devlet ASLAN-261638

Etkili Öğretmenlik Eğitimi Modeli Devlet ASLAN-261638

Ø Gardon tarafından düzenlenmiştir. Ø Öğretmen öğrenci arasındaki olumlu ilişkiyi amaçlar. Ø İletişimler açık

Ø Gardon tarafından düzenlenmiştir. Ø Öğretmen öğrenci arasındaki olumlu ilişkiyi amaçlar. Ø İletişimler açık ve kışkırtıcı olmamalı. Ø Öğretmen anlayışlı tavırlar sergilemelidir.

Öğretmenlerin sınıfta etkili yönetimi için şunları söyleyebilir: Ø Öğrencinin sorunu çözebileceğine içten inanmalı. Ø

Öğretmenlerin sınıfta etkili yönetimi için şunları söyleyebilir: Ø Öğrencinin sorunu çözebileceğine içten inanmalı. Ø Öğretmen öğrenciye sorun çözmede yardım etmeli. Ø Sorunlar çözerken kendi kimliğini gizlemeli.

Bu modelin üstün yönleri: Ø Öğretmen öğrenci ilişkilerini geliştirir. Ø Öğrencinin kişisel sorunlarını ele

Bu modelin üstün yönleri: Ø Öğretmen öğrenci ilişkilerini geliştirir. Ø Öğrencinin kişisel sorunlarını ele alır.

Bu modelin zayıf yönleri: Öğrenciyi yönetme ve kontrol etme rolüne geçmektedir. Aralarındaki farklı değerleri

Bu modelin zayıf yönleri: Öğrenciyi yönetme ve kontrol etme rolüne geçmektedir. Aralarındaki farklı değerleri kabul etmede zorlanabilir.

Mantıksal Sonuçlar Modeli: Ø Rudolf Dreikurs (1982) tarafından geliştirilmiştir. Ø Öz disiplin oluşturma ve

Mantıksal Sonuçlar Modeli: Ø Rudolf Dreikurs (1982) tarafından geliştirilmiştir. Ø Öz disiplin oluşturma ve geliştirme. Ø Öğrencilere dünya gerçeklerinin öğretilmesi gereği uygulanmıştır. Ø Öğrencilere durum değerlendirme ve yaşayarak öğrenmeyi öğretir.

Bu modelin üstün yönleri: Ø Öğrenci özerkliğini arttırır. Ø Önleyici disiplin davranışı göstermez. Ø

Bu modelin üstün yönleri: Ø Öğrenci özerkliğini arttırır. Ø Önleyici disiplin davranışı göstermez. Ø Öğrencinin yaptıklarının nedenini anlamalarına olanak sağlar. Ø Öğrencinin doğru davranış öğrenmelerine yardımcı olur.

Bu modelin zayıf yönleri: Ø Öğretmenler öğrencilerin günlük hareketlerini anlamakta zorlanır. Ø Öğrencilerin davranışların

Bu modelin zayıf yönleri: Ø Öğretmenler öğrencilerin günlük hareketlerini anlamakta zorlanır. Ø Öğrencilerin davranışların sebebini belirtmek zordur.

Sınıf Yönetiminde Kural Oluşturma üTarık İŞCAN-261659

Sınıf Yönetiminde Kural Oluşturma üTarık İŞCAN-261659

 "Kural, davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke" olarak tanımlanmaktadır. Sınıf açısından bakıldığında kural

"Kural, davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke" olarak tanımlanmaktadır. Sınıf açısından bakıldığında kural "öğrencilere sınıfta hangi davranışın kabul edilebilir hangi davranışın kabul edilemez olduğunu açıklayan yargı" olarak açıklanmaktadır. Kural, davranışa yönelik genel beklentiler ya da standartlardır.

 Kurallar, önceden verilmiş hazır kararlardır. Deneyimlere dayanarak, gelecekteki belirli durumlarda nelerin nasıl yapılmasının

Kurallar, önceden verilmiş hazır kararlardır. Deneyimlere dayanarak, gelecekteki belirli durumlarda nelerin nasıl yapılmasının iyi olacağını, nelerin beklendiğini, uyulmadığında nelerin olacağını açıklayarak, işleri kolaylaştırır.

Kurallar Koymanın Sağlayacağı Yararlar Kurallar herkes için olduğundan, yansızlığı sağlar, kişisel isteklerle ilgili sapmalara

Kurallar Koymanın Sağlayacağı Yararlar Kurallar herkes için olduğundan, yansızlığı sağlar, kişisel isteklerle ilgili sapmalara hayır deme olanağı verir. Ödül ve cezayı kişisellikten çıkarır, kabul edilebilir hale koyar.

 İnsanları göreve yöneltir, değerlendirme ölçütü olurlar. Kurallar, sınıfta öğretmenin karar gereksinimini, öğrencinin yönlendirme

İnsanları göreve yöneltir, değerlendirme ölçütü olurlar. Kurallar, sınıfta öğretmenin karar gereksinimini, öğrencinin yönlendirme aramasını azaltırlar. Kendisinden nelerin beklendiğini, neleri yapmasının istenmediğini, bunların sonuçlarını önceden bilen öğrenci, davranışlarını düzenlemeye yöneltir.

Kural Oluşturmanın Doğurabileceği Sakıncalar Kuralların aşırı katılıkla izlenmesi, tekdüzelik, can sıkıntısı, hatta haksızlık yaratır,

Kural Oluşturmanın Doğurabileceği Sakıncalar Kuralların aşırı katılıkla izlenmesi, tekdüzelik, can sıkıntısı, hatta haksızlık yaratır, Değişik durumlarda gösterilmesi gereken esnekliği önler, İlişkileri mekanikleştirir, morali düşürüp örgüt iklimini bozabilir.

 Kurallara sıkıya bağlılık, amaçlarla araçların yer değiştirmesine neden olur. Kurallar araç olmaktan çıkar,

Kurallara sıkıya bağlılık, amaçlarla araçların yer değiştirmesine neden olur. Kurallar araç olmaktan çıkar, kurala uymak amaç olur. Kurallar, beklenen davranışın en alt düzeyini belirttiğinden, kişilerde kayıtsızlık, çaba düşüklüğü yaratabilir, birey, kuralın belirttiğinden fazlasını, iyisini yapmaktan kaçınabilir. Kurala uyulması yeterli sayılınca, örgütün düzeltme ve gelişme yeteneği zayıflayabilir.

ü İnsan toplu yaşamda düzenliliğin bir ürünüdür. ü Düzen toplumu oluşturan bir güç dengesidir.

ü İnsan toplu yaşamda düzenliliğin bir ürünüdür. ü Düzen toplumu oluşturan bir güç dengesidir. ü Otorite olgusu bir ilişkinin temelidir. ü İnsanlar astlık-üstlük ilişkisi içinde yaşar.

 Amacı düzeni sağlamak ve güvenli ortam oluşturmaktır. Kurallar gerginlik ve çatışmaları önler Kuralsız

Amacı düzeni sağlamak ve güvenli ortam oluşturmaktır. Kurallar gerginlik ve çatışmaları önler Kuralsız bir toplum ve okul düşünülemez.

Sınıfta Belli Kurallar Geliştirmenin Basamakları ü Kuralın gerekliliğini tartışma. ü Liste oluşturma. ü Kurallara

Sınıfta Belli Kurallar Geliştirmenin Basamakları ü Kuralın gerekliliğini tartışma. ü Liste oluşturma. ü Kurallara uymayı kabul etme ve içselleştirme. ü Kurallara uymaya rehberlik etme ve gözden geçirme.

Sınıf Kurallarının Tanıtımında Kullanabilecek Yollar ü Kuralları sunma. ü Listelenen kuralları göstermek. ü Kurallar

Sınıf Kurallarının Tanıtımında Kullanabilecek Yollar ü Kuralları sunma. ü Listelenen kuralları göstermek. ü Kurallar olumlu ve olumsuz örneklerle açıklığa kavuşturma.

 Öğrencilerde açık bir güven sağlamak. Öğrencilere düzenli bir şekilde kuralları hatırlatmak. Kurallara bağlılığın

Öğrencilerde açık bir güven sağlamak. Öğrencilere düzenli bir şekilde kuralları hatırlatmak. Kurallara bağlılığın olumlu sonuçlarını vurgulamak. Yeni kural ekleme veya kuralları değiştirmeye yönelik öneriler hakkında soru sorma.

Sınıflar İçin Gerekli Kurallar Geliştirmenin Basamakları Onur YILMAZ(261622)

Sınıflar İçin Gerekli Kurallar Geliştirmenin Basamakları Onur YILMAZ(261622)

Kurallara Uymayı Kabul Etme ve İçselleştirme Kurallar , öğrencileri başarıya götürecek bir rehber olmalıdır.

Kurallara Uymayı Kabul Etme ve İçselleştirme Kurallar , öğrencileri başarıya götürecek bir rehber olmalıdır. Öğrencilere, kuralların niçin oluşturulduğunun açıklanması gerekir.

Kuralları uygulamak isteyen bir öğretmenin dikkat etmesi gerekenler Kuralları sınıfa duyurmalı Sınıfın onayını almalı

Kuralları uygulamak isteyen bir öğretmenin dikkat etmesi gerekenler Kuralları sınıfa duyurmalı Sınıfın onayını almalı , itirazlar varsa cevaplamalı Her kuralın uygulanışını birer örnekle göstermeli

 Kuralları sıklıkla hatırlatmalı Kurallara uymanın olumlu sonuçlarına dikkat çekmeli Kurallara uygun davranan öğrencileri

Kuralları sıklıkla hatırlatmalı Kurallara uymanın olumlu sonuçlarına dikkat çekmeli Kurallara uygun davranan öğrencileri ödüllendirmeli

Kurallara Rehberlik Etme ve Gözden Geçirme Geliştirilen kuralların etkili olabilmesi, öğrencilerin bu kuralları doğru

Kurallara Rehberlik Etme ve Gözden Geçirme Geliştirilen kuralların etkili olabilmesi, öğrencilerin bu kuralları doğru bir biçimde anlamalarına ve bu kurallara uymalarına bağlıdır.

Wolfgang’ın üç aşamalı öğretim süreci: Söyleme Gösterme Kontrol ve Yeniden Gösterme

Wolfgang’ın üç aşamalı öğretim süreci: Söyleme Gösterme Kontrol ve Yeniden Gösterme

Kural Öğretme Yolları Tombala Kukla Oyunları Posterler-Resimler Ayrımlaştırma Oyun Oluşturma

Kural Öğretme Yolları Tombala Kukla Oyunları Posterler-Resimler Ayrımlaştırma Oyun Oluşturma

Dinlediğiniz İçin Teşekkürler

Dinlediğiniz İçin Teşekkürler