Singularis och pluralis Singularis och pluralis p Singularis

  • Slides: 22
Download presentation
Singularis och pluralis

Singularis och pluralis

Singularis och pluralis p Singularis betyder ental a day, an idea p Pluralis betyder

Singularis och pluralis p Singularis betyder ental a day, an idea p Pluralis betyder flertal many bikes, ten children p De flesta substantiv har en regelbunden pluralisform med ändelsen –s eller –es one hat – two hats one kiss – many kisses

Observera stavningen! p De flesta substantiv får alltså ändelsen –s, men om ordet slutar

Observera stavningen! p De flesta substantiv får alltså ändelsen –s, men om ordet slutar på ett väsljud (något som låter som ett s-ljud) måste man använda ändelsen –es one church one witch two churches many witches om ordet stavas med –e i slutet lägger man bara till –s one race – many races uttalas alltid [-iz]

p Om substantivet slutar på konsonant + y blir ändelsen –ies one baby –

p Om substantivet slutar på konsonant + y blir ändelsen –ies one baby – many babies om ordet slutar på vokal + y läggs –s till one toy – many toys p Om substantivet slutar på –o bildas pluralis oftast med –s one kilo - many kilos one photo – many photos

p Några substantiv som slutar på –o får ändelsen –es one potato – many

p Några substantiv som slutar på –o får ändelsen –es one potato – many potatoes one hero - many heroes one tomato – many tomatoes p m. fl. Sammansatta substantiv får ibland –s på första delen och ibland på andra baby-sitters take-offs sisters-in-law passers-by

Oregelbunden pluralis p Precis som i svenska (jfr. bok-böcker) har engelskan många substantiv med

Oregelbunden pluralis p Precis som i svenska (jfr. bok-böcker) har engelskan många substantiv med oregelbunden pluralis t. ex man woman child ox foot tooth goose mouse louse men women children oxen feet teeth geese mice lice

p Några substantiv som slutar på –f eller –fe får pluralisändelsen –ves half halves

p Några substantiv som slutar på –f eller –fe får pluralisändelsen –ves half halves calf calves knife knives leaf leaves life lives loaf loaves shelf shelves thief thieves wife wives wolf wolves

p Övriga substantiv som slutar på –f och –fe bildar pluralis helt normalt med

p Övriga substantiv som slutar på –f och –fe bildar pluralis helt normalt med –s one proof - many proofs one belief - many beliefs one safe - many safes

Samma form i singularis och pluralis p En del substantiv har samma form i

Samma form i singularis och pluralis p En del substantiv har samma form i singularis och pluralis t. ex. one sheep - many sheep one fish - many fish (fishes avser olika fisksorter) one deer - many deer one salmon - many salmon one Swiss - many Swiss one Portuguese - many Portuguese

Låneord får speciella pluralisformer p Några exempel crisis – crises basis – bases series

Låneord får speciella pluralisformer p Några exempel crisis – crises basis – bases series – series species – species phenomenon - phenomena medium – media curriculum – curricula stimulus - stimuli fungus - fungi/funguses

Singularis i svenska – pluralis i engelska p En del substantiv som vi i

Singularis i svenska – pluralis i engelska p En del substantiv som vi i svenska uppfattar som singularis behandlas som pluralis i engelska t. ex. scissors glasses pyjamas binoculars scales overalls pants tongs (sax) (glasögon) (pyjamas) (kikare) (våg) (overall) (byxor) (tång)

Även dessa behandlas som pluralis contents looks surroundings steps stairs braces ashes /cinders customs

Även dessa behandlas som pluralis contents looks surroundings steps stairs braces ashes /cinders customs wages the Middle Ages manners oats (innehåll) (utseende) (omgivning) (yttertrappa) (innertrappa) (hängslen; tandställning) (aska) (tull) (lön) (medeltiden) (uppförande) (havre)

p Kom ihåg att ett verb eller pronomen som hör ihop med dessa böjs

p Kom ihåg att ett verb eller pronomen som hör ihop med dessa böjs som i pluralis These scissors are mine. They are not yours. Those pyjamas are new. They are on the bed. p Om man vill betona att det är ett bestämt antal säger man t. ex. one pair of scissors is … , two pairs of scissors are …

Alltid pluralis! p People, police och cattle (boskap) räknas som pluralis i engelskan There

Alltid pluralis! p People, police och cattle (boskap) räknas som pluralis i engelskan There are many people in this bus. The police are here. The cattle were taken out in May.

Pluralis i svenska – singularis i engelska p Dessa räknas som pluralis i svenska

Pluralis i svenska – singularis i engelska p Dessa räknas som pluralis i svenska men som singularis i engelska. t. ex. business news furniture homework knowledge information money advice (affärer) (nyheter) (möbler) (läxor) (kunskaper) (upplysningar) (pengar) (råd)

p Följaktligen böjs verben i detta fall i singularis och pronominet är i singularis.

p Följaktligen böjs verben i detta fall i singularis och pronominet är i singularis. No news is good news. My money is on the table. Can’t you see it? Your advice has always been good. This furniture is new. It was quite expensive. p Om man vill prata om ett råd, en möbel etc. , säger man a piece of advice, a piece of furniture

Ämnesnamn och sjukdomar p Dessa har plural form med –s men räknas som singularis

Ämnesnamn och sjukdomar p Dessa har plural form med –s men räknas som singularis t. ex. mathematics statistics politics cards darts measles mumps p matematik statistik politik kort(spel) (pilkastning) (mässling) (påssjuka) Om resultatet avses, räknas substantiven på –ics som pluralis Jfr: Statistics is a difficult subject. / Statistics show that men are …

Family, crowd, team … p Ord som family, crowd, team, crew, staff, jury etc.

Family, crowd, team … p Ord som family, crowd, team, crew, staff, jury etc. räknas som singularis om man ser på dem som grupp the crew has a meeting today p Om man tänker på de enskilda individerna i gruppen räknas de som pluralis the jury are out

Bilda pluralis! p p p p p cat bus mouse child man ox loaf

Bilda pluralis! p p p p p cat bus mouse child man ox loaf proof foot p p p p p cats buses mice children men oxen loaves proofs feet

p p p p p crisis goose scarf knife fish person sheep deer wife

p p p p p crisis goose scarf knife fish person sheep deer wife a Chinese p p p p p crises geese scarves knives fish persons/people sheep deer wives many Chinese

p p p p p hero hobby cod salmon pike lorry boy tomato Irishman

p p p p p hero hobby cod salmon pike lorry boy tomato Irishman woman p p p p p heroes hobbies cod salmon pike lorries boys tomatoes Irishmen women

p p p pengarna är … saxen är … innehållet är … mina glasögon

p p p pengarna är … saxen är … innehållet är … mina glasögon är … utseende är … påssjuka är … kunskaper är … boskapen är … ett gott råd är … kikaren är … polisen är … p p p the money is the scissors are the contents are my spectacles are looks are mumps is knowledge is the cattle are a good piece of advice is the binoculars are the police are