Sim Video Sim Real Simulering i realfag Sim

  • Slides: 36
Download presentation
Sim. Video

Sim. Video

Sim. Real Simulering i realfag

Sim. Real Simulering i realfag

Sim. Real Simulering i realfag

Sim. Real Simulering i realfag

Sim. Videoforelesning / Videosimuleringer / Interaktive simuleringer / Oppgavegjennomgang / Anvendelser

Sim. Videoforelesning / Videosimuleringer / Interaktive simuleringer / Oppgavegjennomgang / Anvendelser

Sim. Video Sim. Real kalkulator

Sim. Video Sim. Real kalkulator

Sim. Video Selvgenererende oppgaver / Studier av trekantegenskaper

Sim. Video Selvgenererende oppgaver / Studier av trekantegenskaper

Sim. Video Totalpakke

Sim. Video Totalpakke

Sim. Video Teori 1

Sim. Video Teori 1

Sim. Video Teori 2

Sim. Video Teori 2

Sim. Video Teori 2 - Sim

Sim. Video Teori 2 - Sim

Sim. Video Sim. V - Videosimulering

Sim. Video Sim. V - Videosimulering

Sim. Video Sim - Interaktiv simulering

Sim. Video Sim - Interaktiv simulering

Sim. Video Ex - Oppgavegjennomgang [1/3]

Sim. Video Ex - Oppgavegjennomgang [1/3]

Sim. Video Ex - Sim - Oppgavegjennomgang [2/3]

Sim. Video Ex - Sim - Oppgavegjennomgang [2/3]

Sim. Video Ex - Oppgavegjennomgang [3/3]

Sim. Video Ex - Oppgavegjennomgang [3/3]

Sim. Video Anvendelser - Matematikk i medisin

Sim. Video Anvendelser - Matematikk i medisin

Sim. Video Anvendelser - LHC

Sim. Video Anvendelser - LHC

Sim. Video Spørreundersøkelse - Tilbakemeldinger fra studenter [1/2]

Sim. Video Spørreundersøkelse - Tilbakemeldinger fra studenter [1/2]

Sim. Video Spørreundersøkelse - Tilbakemeldinger fra studenter [2/2]

Sim. Video Spørreundersøkelse - Tilbakemeldinger fra studenter [2/2]

Sim. Video Eksamensresultater - Fysikk (FYS 105)

Sim. Video Eksamensresultater - Fysikk (FYS 105)

Sim. Video Artikler/Journaler/Master Artikkel: Morten Brekke LICE-konferansen London 2009 Simulations in Mathematics and Physics

Sim. Video Artikler/Journaler/Master Artikkel: Morten Brekke LICE-konferansen London 2009 Simulations in Mathematics and Physics Best Paper Award Journal: Morten Brekke, Per Henrik Hogstad Sim. Real/Sim. Video in Mathematics, Physics and Computer Science Journal of Digital Society Volume 1, Issue 1, March 2010 Master: Elira Curi Sim. Real in Mathematical Teaching, Albania, 2012 Ninni Marie Hogstad Sim. Real+ i matematikk-undervisning, 2012

Sim. Video MA-209 (Matematikk 3)

Sim. Video MA-209 (Matematikk 3)

Sim. Video Fysikk (FYS 105 / FYS 113 / FYS 114 / FYS 115

Sim. Video Fysikk (FYS 105 / FYS 113 / FYS 114 / FYS 115 / FYS 116 / FYS 117)

Sim. Video Statistikk

Sim. Video Statistikk

Sim. Video DAT 201 (Algoritmer og datastrukturer)

Sim. Video DAT 201 (Algoritmer og datastrukturer)

Sim. Video MA-005 (Matematikk forkurs)

Sim. Video MA-005 (Matematikk forkurs)

Sim. Video MA-005 (Matematikk forkurs)

Sim. Video MA-005 (Matematikk forkurs)

Sim. Video MA-012 (Matematikk i realfagkurs)

Sim. Video MA-012 (Matematikk i realfagkurs)

Sim. Video MA-012 (Matematikk i realfagkurs)

Sim. Video MA-012 (Matematikk i realfagkurs)

Sim. Video MA-012 (Matematikk i realfagkurs)

Sim. Video MA-012 (Matematikk i realfagkurs)

Sim. Video Fagside MA-209 (Matematikk 3)

Sim. Video Fagside MA-209 (Matematikk 3)

Sim. Video Fysikk - Vekselstrøm

Sim. Video Fysikk - Vekselstrøm

Sim. Video Fagside Videoforelesninger / Videosimuleringer / Interaktive simuleringer / Oppgavegjennomgang / Anvendelser

Sim. Video Fagside Videoforelesninger / Videosimuleringer / Interaktive simuleringer / Oppgavegjennomgang / Anvendelser

Sim. Video Eksterne videoer

Sim. Video Eksterne videoer

Sim. Video Videreutvikling - Videreutvikle videoforelesninger, videosimuleringer, interaktive simuleringer oppgavegjennomgang og anvendelser - Tettere

Sim. Video Videreutvikling - Videreutvikle videoforelesninger, videosimuleringer, interaktive simuleringer oppgavegjennomgang og anvendelser - Tettere integrasjon fagsider / Sim. Video - Integrasjon Sim. Video / My. Labs - Onlinehjelp / Statistikk / Digital eksamen - Tilgjengelighet i realfag ved Ui. A og eventuelt andre universiteter - Tilpasse Sim. Video til andre fag (økonomi, språk, helse, …) - Videreutvikle MA-209 til komplett nettbasert modul - Videreutvikle matematikk forkurs til komplett nettbasert modul - Videreutvikle anvendelsesmoduler (fysikk) for MA-209 - Utvikle Sim. Video i elektromagnetisme - Utvikle Sim. Video i kvantefysikk - Utvikle diagnostiske simuleringer - Utvikle interaktive tegneprogram for simuleringer i fysikk - Digital eksamen med virtuelt laboratorium

END

END