Silent night holy night Translation of Silent night

  • Slides: 4
Download presentation
Тиха нощ, свята нощ Silent night, holy night

Тиха нощ, свята нощ Silent night, holy night

Translation of “Silent night” Verse 1 Silent night, holy night – All is calm,

Translation of “Silent night” Verse 1 Silent night, holy night – All is calm, all is bright Round yon Virgin Mother and Child Holy Infant so tender and mild Sleep in heavenly peace Тиха нощ, свята нощ цялата земя е в тишина свята девойка над своя син бди свято и нежно дете спи в божествена тишина

Verse 2 Silent night, holy night! Shepherds quake at the sight Glories stream from

Verse 2 Silent night, holy night! Shepherds quake at the sight Glories stream from heaven afar Heavenly hosts sing Alleluia! Christ, the Saviour is born, Christ, the Saviour is born Тиха нощ, свята нощ Вест от пастири при нас дойде, Песен сега на похвала ангели пеят със радостен глас! Ето Христос роди!