Sigmund Freud 1856 1939 Freud och det psykodynamiska

  • Slides: 18
Download presentation
Sigmund Freud 1856 -1939 Freud och det psykodynamiska perspektivet

Sigmund Freud 1856 -1939 Freud och det psykodynamiska perspektivet

Freuds teoretiska utgångspunkter Ø En del av psyket är omedvetet. Ø Varje händelse har

Freuds teoretiska utgångspunkter Ø En del av psyket är omedvetet. Ø Varje händelse har en orsak. Ø Mänskliga handlingar har en mening. Ø Själslivet är dynamiskt. Ø Helhetssyn.

Personlighetens struktur Detet Ø Den del av personligheten som formas först. Ø två drifter

Personlighetens struktur Detet Ø Den del av personligheten som formas först. Ø två drifter livs- och dödsdriften. Ø Barnet styrs av lustprincipen, dvs lusten att tillfredsställa sina drifter och behov. Ø Tid och rum finns inte Ø Saknar logik och känslor för realism. Ø Amoraliskt. Ø Präglas av önsketänkande

Jaget Ø Växer fram när barnet börja få en mer realistiskt bild av omvärlden.

Jaget Ø Växer fram när barnet börja få en mer realistiskt bild av omvärlden. Ø Följer realitetsprincipen. Ø Medvetet om tid och rum och omvärldenskrav. Ø Försöker vara logiskt, moraliskt och problemlösare. Ø ”Diskuterar” med överjaget om detets impulsiva lustar. ”är detta ok”? Ø Inte så förnuftigt som jaget vill inbilla sig. Påverkas av önskningar.

Överjaget Ø Växer genom att barnet identifierar sig med föräldrarna. (mellan 2 -6 år)

Överjaget Ø Växer genom att barnet identifierar sig med föräldrarna. (mellan 2 -6 år) Ø Representerar samvetet och barnets moral. Ø Fungerar som domare och avgör om jaget handlat rätt eller fel.

Freuds utvecklingsteori Den orala fasen, 0 - 1, 5 år Ø Lustupplevelserna är knutna

Freuds utvecklingsteori Den orala fasen, 0 - 1, 5 år Ø Lustupplevelserna är knutna till munnen. Ø Barnet kommer i kontakt med yttervärlden genom att "ta in” den via munnen. Den anala fasen 1, 5 - 3 år Ø Barnet kan kontrollera urin och avföring. Ø Avföringssituationen är lustbetonad. Ø Barnet får makt. Ø Barnets tänkande följer realitetsprincipen.

Den falliska fasen, 3 – 6 år Ø Lustgivandezoner kompletteras med en till. Könsorganen.

Den falliska fasen, 3 – 6 år Ø Lustgivandezoner kompletteras med en till. Könsorganen. Ø Intresserar sig för den nakna kroppen. Ø Små pojkar riktar erotiskt laddade känslor mot sin mor. Ø Små flickor har fadern som objekt för sin passion. Ø Oidipuskomplexet/elektrakomplexet. Latensfasen 6 – 12 år Ø Barnets libido i vila. Ø Kamraternas betydelse ökar. Ø En tid av hemligheter. Ø Överjaget blir mer strängt.

Den genitala fasen, cirka 13 och uppåt Ø Frigörelse från livets första kärleks- och

Den genitala fasen, cirka 13 och uppåt Ø Frigörelse från livets första kärleks- och hatobjekt, föräldrarna. Ø Nya relationer. Ø Filosofiska funderingar.

Ø TAT (thematic apperception test) Ø CAT (children’s apperception test) Ø Rorschachtavlor. Ø Sandlådetest.

Ø TAT (thematic apperception test) Ø CAT (children’s apperception test) Ø Rorschachtavlor. Ø Sandlådetest. Den vanligaste metoden för barn under 10 år.

Försvarsmekanismer: En försvarsmekanism är en mekanism i den omedvetna delen av jaget som försöker

Försvarsmekanismer: En försvarsmekanism är en mekanism i den omedvetna delen av jaget som försöker skydda resten av jaget mot ångest. Bortträngning Ø Att tränga undan känslor eller minnen som väcker ångest. Ø Fungerar bara till hälften – minnet trängs bort men ångesten försvinner inte. Förnekande ØAtt förneka en del av verkligheten (finns i det förmedvetna)

Reaktionsbildning Ø En känsla eller en impuls vänds till sin motsats – man beter

Reaktionsbildning Ø En känsla eller en impuls vänds till sin motsats – man beter sig i motsats till det man verkligen känner. Rationalisering Ø Bortförklaring. Ø Vi tolkar verkligheten så att den passar oss. Ø Används för att behålla självkänslan. Förskjutning ØAtt överföra känslor från ett objekt till ett annat. (man låter det går ut över någon annan man är trygg med eller som är svagare)

Projektion Ø Att man tillskriver andra människor de egenskaper som vi inte godkänner hos

Projektion Ø Att man tillskriver andra människor de egenskaper som vi inte godkänner hos oss själva. Regression Ø Att man återgår till ett tidigare utvecklingsstadium. Sublimering Ø Att man omvandlar en del av driftsenergin till annan verksamhet. Kompensation Ø Är man dålig på någonting och vår självkänsla påverkas av detta, försöker vi vara bra på någonting annat.

Psykoanalysen som metod Ø Hypnos. Ø Drömtydning. Ø Fria associationer. Ø Patienten kommer till

Psykoanalysen som metod Ø Hypnos. Ø Drömtydning. Ø Fria associationer. Ø Patienten kommer till insikt, men det räcker inte. För att bli fri måste patienten ha en känslomässig återupplevelse.

Kritik mot psykoanalysen Ø Behandlingen är dyr och tar lång tid. Ø Det är

Kritik mot psykoanalysen Ø Behandlingen är dyr och tar lång tid. Ø Det är svårt att utvärdera behandlingens resultat eftersom inga andra är närvarande. Ø Motstånd från patienten tolkas som bevis på att tolkningen är riktig. Ø Alla drömmar är önskeuppfyllande!!!!! Ø Fasta symboler!!!! Ø Finns fler viktiga driftkrafter än sexualitet och aggression.