Shrbimi Universal Postar Realizimi i treguesve t cilsis

  • Slides: 16
Download presentation
Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë të Posta Shqiptare KOMPANIA POSTA SHQIPTARE

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë të Posta Shqiptare KOMPANIA POSTA SHQIPTARE SH. A. Realizimi i treguesit të cilësisë për vitin 2018 Standardi i shërbimit ndërmjet qyteteve : ü Performanca e cilësisë së shërbimit E 2 E standardi viti 2018 o D+1 85% 95. 2 % o D+2 15% 4. 8 % ü Realizimi i grumbullimit, përpunimit, vijimit të postës brenda ditës së postimit • D 98. 8 % ü Realizimi i i shpërndarjes së postës brenda ditës së mbritjes në filial • D 96. 4 % JANAR 2019 1

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Tiranë

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Tiranë Realizimi i treguesit të cilësisë për vitin 2018 Standardi i shërbimit ndërmjet qyteteve : ü • • Performanca e cilësisë së shërbimit E 2 E standardi viti 2018 D+1 85% 93. 5% D+2 15% 6. 5% ü Realizimi i grumbullimit, përpunimit, vijimit të postës brenda ditës së postimit • D 98. 1 % ü Realizimi i i shpërndarjes së postës brenda ditës së mbritjes në filial • D 95. 3 % JANAR 2019 2

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Durrës

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Durrës Realizimi i treguesit të cilësisë për vitin 2018 Standardi i shërbimit ndërmjet qyteteve : ü Performanca e cilësisë së shërbimit E 2 E standardi viti 2018 • D+1 85% 98 % • D+2 15% 2% ü Realizimi i grumbullimit, përpunimit, vijimit të postës brenda ditës së postimit • D 99. 4 % ü Realizimi i i shpërndarjes së postës brenda ditës së mbritjes në filial • D 98. 5 % JANAR 2019 3

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Elbasan

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Elbasan Realizimi i treguesit të cilësisë për vitin 2018 Standardi i shërbimit ndërmjet qyteteve : ü Performanca e cilësisë së shërbimit E 2 E standardi viti 2018 • D+1 85% 96. 3% • D+2 15% 3. 7% ü Realizimi i grumbullimit, përpunimit, vijimit të postës brenda ditës së postimit • D 98. 7 % ü Realizimi i i shpërndarjes së postës brenda ditës së mbritjes në filial • D 97. 5 % JANAR 2019 4

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Shkodër

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Shkodër Realizimi i treguesit të cilësisë për vitin 2018 Standardi i shërbimit ndërmjet qyteteve : Performanca e cilësisë së shërbimit E 2 E standardi viti 2018 • D+1 85% 94. 2% • D+2 15% 5. 8% Ø Ø Realizimi i grumbullimit, përpunimit, vijimit të postës brenda ditës së postimit • D 97 % Ø Realizimi i i shpërndarjes së postës brenda ditës së mbritjes në filial • D 97. 1 % JANAR 2019 5

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Lezhë

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Lezhë Realizimi i treguesit të cilësisë për vitin 2018 Standardi i shërbimit ndërmjet qyteteve : ü Performanca e cilësisë së shërbimit E 2 E standardi viti 2018 • D+1 85% 95. 7 % • D+2 15% 4. 3 % ü Realizimi i grumbullimit, përpunimit, vijimit të postës brenda ditës së postimit • D 97. 7 % ü Realizimi i i shpërndarjes së postës brenda ditës së mbritjes në filial • D 98 % JANAR 2019 6

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Lushnjë

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Lushnjë Realizimi i treguesit të cilësisë për vitin 2018 Standardi i shërbimit ndërmjet qyteteve : ü Performanca e cilësisë së shërbimit E 2 E standardi viti 2018 • D+1 85% 97. 8 % • D+2 15% 2. 2 % ü Realizimi i grumbullimit, përpunimit, vijimit të postës brenda ditës së postimit • D 99. 3 % ü Realizimi i i shpërndarjes së postës brenda ditës së mbritjes në filial • D 98. 5 % JANAR 2019 7

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Fier

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Fier Realizimi i treguesit të cilësisë për vitin 2018 Standardi i shërbimit ndërmjet qyteteve : ü Performanca e cilësisë së shërbimit E 2 E standardi viti 2018 • D+1 85% 93. 6% • D+2 15% 6. 4% ü Realizimi i grumbullimit, përpunimit, vijimit të postës brenda ditës së postimit • D 96 % ü Realizimi i i shpërndarjes së postës brenda ditës së mbritjes në filial • D 97. 5 % JANAR 2019 8

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Vlorë

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Vlorë Realizimi i treguesit të cilësisë për vitin 2018 Standardi i shërbimit ndërmjet qyteteve : ü Performanca e cilësisë së shërbimit E 2 E standardi viti 2018 • D+1 85% 98. 8% • D+2 15% 1. 2% ü Realizimi i grumbullimit, përpunimit, vijimit të postës brenda ditës së postimit • D 99. 7 % ü Realizimi i i shpërndarjes së postës brenda ditës së mbritjes në filial • D 99. 1 % JANAR 2019 9

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Berat

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Berat Realizimi i treguesit të cilësisë për vitin 2018 Standardi i shërbimit ndërmjet qyteteve : ü Performanca e cilësisë së shërbimit E 2 E standardi viti 2018 • D+1 85% 95. 5 % • D+2 15% 4. 5 % ü Realizimi i grumbullimit, përpunimit, vijimit të postës brenda ditës së postimit • D 97. 9 % ü Realizimi i i shpërndarjes së postës brenda ditës së mbritjes në filial • D 97. 6 % JANAR 2019 10

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Korçë

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Korçë Realizimi i treguesit të cilësisë për vitin 2018 Standardi i shërbimit ndërmjet qyteteve : ü Performanca e cilësisë së shërbimit E 2 E standardi viti 2018 • D+1 85% 93. 2 % • D+2 15% 6. 8 % ü Realizimi i grumbullimit, përpunimit, vijimit të postës brenda ditës së postimit • D 95. 7 % ü Realizimi i i shpërndarjes së postës brenda ditës së mbritjes në filial • D 97. 4 % JANAR 2019 11

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Gjirokastër

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Gjirokastër Realizimi i treguesit të cilësisë për vitin 2018 Standardi i shërbimit ndërmjet qyteteve : ü Performanca e cilësisë së shërbimit E 2 E standardi viti 2018 • D+1 85% 97. 0 % • D+2 15% 3. 0% ü Realizimi i grumbullimit, përpunimit, vijimit të postës brenda ditës së postimit • D 98. 7 % ü Realizimi i i shpërndarjes së postës brenda ditës së mbritjes në filial • D 98. 3 % JANAR 2019 12

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Sarandë

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Sarandë Realizimi i treguesit të cilësisë për vitin 2018 Standardi i shërbimit ndërmjet qyteteve : ü Performanca e cilësisë së shërbimit E 2 E standardi viti 2018 • D+1 85% 88. 7% • D+2 15% 11. 3% ü Realizimi i grumbullimit, përpunimit, vijimit të postës brenda ditës së postimit • D 93. 3 % ü Realizimi i i shpërndarjes së postës brenda ditës së mbritjes në filial • D 95. 1 % JANAR 2019 13

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Mat

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Mat Realizimi i treguesit të cilësisë për vitin 2018 Standardi i shërbimit ndërmjet qyteteve : ü Performanca e cilësisë së shërbimit E 2 E standardi viti 2018 • D+1 85% 85 % • D+2 15% ü Realizimi i grumbullimit, përpunimit, vijimit të postës brenda ditës së postimit • D 90. 1 % ü Realizimi i i shpërndarjes së postës brenda ditës së mbritjes në filial • D 93. 7 % JANAR 2019 14

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Kukës

Shërbimi Universal Postar Realizimi i treguesve të cilësisë në Filiali Postës sh. a. Kukës Realizimi i treguesit të cilësisë për vitin 2018 Standardi i shërbimit ndërmjet qyteteve : ü Performanca e cilësisë së shërbimit E 2 E standardi viti 2018 • D+1 85% 98. 9 % • D+2 15% 1. 1% ü Realizimi i grumbullimit, përpunimit, vijimit të postës brenda ditës së postimit • D 99. 7 % ü Realizimi i i shpërndarjes së postës brenda ditës së mbritjes në filial • D 99. 2 % JANAR 2019 15

QENDRA TRANZITE Realizimi i treguesve të cilësisë të Posta Shqiptare POSTA SHQIPTARE SH. A.

QENDRA TRANZITE Realizimi i treguesve të cilësisë të Posta Shqiptare POSTA SHQIPTARE SH. A. QENDRA TRANZITE Realizimi i treguesve të cilësisë së shërbimit operacional për vitin 2018 ü Performanca e cilësisë së shërbimit operacional : Tranzit i brendshëm D 100 % ü Performanca e cilësisë së shërbimit operacional : Postë e jashtme mbritje dhe nisje D 100 % ü Performanca e cilësisë së shërbimit operacional : Transporti dhe Shpërndarja e dërgesave postare sipas linjave D+1 100 % JANAR 2019 16