Shkinen itsepalvelu osana intranet tai extranet palveluita Antti

  • Slides: 26
Download presentation
Sähköinen itsepalvelu osana intranet tai extranet palveluita Antti Kirmanen tuotepäällikkö Microsoft Oy Antti. Kirmanen

Sähköinen itsepalvelu osana intranet tai extranet palveluita Antti Kirmanen tuotepäällikkö Microsoft Oy Antti. Kirmanen - microsoft. com

Agenda Sähköisten palveluiden mahdollisuudet Käyttöalueet Liiketoimintatiedon tuominen lomakepalveluille Lomakepalveluiden arkkitehtuuri Strukturoidun tiedon haun välineet

Agenda Sähköisten palveluiden mahdollisuudet Käyttöalueet Liiketoimintatiedon tuominen lomakepalveluille Lomakepalveluiden arkkitehtuuri Strukturoidun tiedon haun välineet

Sähköinen itsepalvelu olemassa oleviin järjestelmiin Työasemasovellukset Web Laitteet ja ihmiset Porttaali Sovellus Liiketoiminta. Perinneprosessit

Sähköinen itsepalvelu olemassa oleviin järjestelmiin Työasemasovellukset Web Laitteet ja ihmiset Porttaali Sovellus Liiketoiminta. Perinneprosessit järjestelmät Liiketoimintajärjestelmät Älykkäät laitteet Liiketoimintakumppanit “Pilvi”

IT: n ja liiketoiminnan haasteita Sovellusten kalleus Liiketoimintasyklien nopeus Ympäristöjen monimutkaisuus Tietojen syöttö useaan

IT: n ja liiketoiminnan haasteita Sovellusten kalleus Liiketoimintasyklien nopeus Ympäristöjen monimutkaisuus Tietojen syöttö useaan järjestelmään Tiedon viimeinen pätkä työpöydälle Myynti. Järj. HR Web Toimitus- Internet ketju myynti Käyttäjien työskentely-ympäristö Liitynnät ryhmätyöympäristöön Palvelukeskeisestä arkkitehtuurista (SOA) todellista hyötyä Olemassa olevien palveluiden hyödyntäminen Palvelut Hajautettu sovellusten kehitys Helppokäyttöisyys Taustapalveluiden turvallisuus

Sovellusten roolin muuttuminen Ketteryys (Liiketoiminta)tarpeita täyttäviä sovelluksia, joita voidaan luoda päivissä kuukausien sijaan Käytettävyys

Sovellusten roolin muuttuminen Ketteryys (Liiketoiminta)tarpeita täyttäviä sovelluksia, joita voidaan luoda päivissä kuukausien sijaan Käytettävyys Toiminnallisuuden tuominen tuttuihin työvälineisiin Laajempi käyttäjämäärä Yleisimmin käytettävät tehtävät voidaan suorittaa ilman tietoa taustasovelluksesta tai sen käyttöliittymää ● Täysi toiminnallisuus sovelluksen oman käyttöliittymän kautta Palveluiden julkaisu organisaation ulkopuolelle

Sähköiset lomakkeet osana prosesseja Tiedon kerääminen Integrointi ja automatisointi Prosessit Seuranta Lomakkeet parantavat tiedon

Sähköiset lomakkeet osana prosesseja Tiedon kerääminen Integrointi ja automatisointi Prosessit Seuranta Lomakkeet parantavat tiedon laatua sisäänrakennetun logiikan ja tarkistussääntöjen kautta XML pohjaiset sähköiset lomakkeet mahdollistavat tiedon helpon integroinnin liiketoimintaprosesseihin ja – järjestelmiin Määrämuotoinen tieto lomakkeiden kauttaa prosessien määrittelyssä ja seurannassa Laadukas, standardimuotoinen tieto mahdollistavat prosessien ja suorituskyvyn seurannan Standardien mukaiset integrointitavat helpottavat taustajärjestelmien liittämisessä ja prosessien mallintamista Tiedon käytettävyys ja liitettävyys järjestelmien välillä XML tietomuodon ansioista Yhtenäinen käyttöliittymä tärkeimpiin liiketoimintalomakkeisiin lisää järjestelmien hyödyntämistä Tiedon kerääminen Mahdollisuus työnkulkuihin ja prosessien seurantaan Integrointi ja automatisointi BPM liiketoimintaprosessien mallintaminen Toiminnan seuranta

Office Share. Point Server ja liiketoimintaprosessit Laskentasäännöt Excelillä ja BI portaalit käyttäen SQL Server

Office Share. Point Server ja liiketoimintaprosessit Laskentasäännöt Excelillä ja BI portaalit käyttäen SQL Server Analysis Services –palveluita. Tuloskortit, KPI: t Tiimityötilat, blogit ja wikit, pikaviestintä Business Intelligence Ryhmätyö Forms Services Tehokkaat sähköisen asioinnin välineet (lomakkeet ja niiden) hyväksymisprosessit, jotka toimivat kaikilla selaimilla Työnkulut ECM Asiakirjahallinnon vaatimukset kattava dokumenttienhallinta ja verkkojulkaisupalvelut Microsoft Office Systems Sähköinen työpöytä Roolipohjainen ja personoitu informaation ja työkalujen jakelupiste. Haku Laajennettava hakukone, joka kattaa myös taustajärjestelmät ja asiantuntijaprofiilit Yhtenäinen ASP. NET 2. 0 teknologiaperusta

Esimerkki: myyntikäynti Tietojen syöttämisen yksinkertaistaminen Erillisjärjestelmät ERP AP Team Status • Yhden “lomakkeen” kautta

Esimerkki: myyntikäynti Tietojen syöttämisen yksinkertaistaminen Erillisjärjestelmät ERP AP Team Status • Yhden “lomakkeen” kautta tieto useisiin taustajärjestelmiin • Mahdollisuus hakea myös tietoa muista tietolähteistä ERP Prosessit ja työnkulku CRM Sähköinen edustapalvelu Support CRM AP Team Status Support Yksi tehtävä - 4 päivitettävää järjestelmää Yksi tehtävä – tiedot yhdellä kertaa Tieto siiloutunutta, virheet tietoja syötettäessä, tuottavuus ? Parantunut tiedon luotettavuus ja tehokkuus

Lomakkeet käytännössä Hyödyntäminen Palvelu ERP Share. Point Suunnittelu Business Processes / Workflow - Valmiiden

Lomakkeet käytännössä Hyödyntäminen Palvelu ERP Share. Point Suunnittelu Business Processes / Workflow - Valmiiden tietoyhteyksien ja/tai –kuvausten hyödyntäminen - Sama lomake selaimia ja Info. Path sovellusta varten - Tarvittaessa sisällön käyttöoikeudet - Suunnitellaan Info. Pathilla, laajennettavissa Visual Studiolla - Lomakkeiden käyttö selaimen tai mobiililaitteiden kautta - Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Fire. Fox, Safari tuettuja - Ei clienttiin asennettavia komponentteja - Lomakkeiden hyödyntäminen sähköpostissa Outlook 2007: n avulla CRM PSFT LOB System - Lomakkeiden hallinta ja versiointi - Tiedon integrointi - Työnkulun ja integrointipalveluiden hyödyntäminen (Biz. Talk) Lomakepohjainen sovellus taustajärjestelmiin

Demo: sähköiset lomakkeet

Demo: sähköiset lomakkeet

Share. Point SAP käyttöliittymänä

Share. Point SAP käyttöliittymänä

Määrämuotoisen tiedon käsittely Tieto kytketään esityskerrokseen ilman koodausta Web Services Tietokannat XML Schema …XML

Määrämuotoisen tiedon käsittely Tieto kytketään esityskerrokseen ilman koodausta Web Services Tietokannat XML Schema …XML Eri järjestelmien tiedon yhdistäminen Työnkulku … tästä puhutaan seuraavassa osiossa

Case: Rakennuslupa Extranet HT T Paikallinen yrittäjä ja palveluntarjoajat Asiakas ja hänen elämäntilanteensa Kanavanhallinta

Case: Rakennuslupa Extranet HT T Paikallinen yrittäjä ja palveluntarjoajat Asiakas ja hänen elämäntilanteensa Kanavanhallinta Kasvotusten Internet Case: CRM RAKENNUSLUPA KULTTUURIPALVELUT OPETUSTOIMINTA YMPÄRISTÖ Sähköposti Itsepalvelupiste SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT RAKENNUSPALVELUT TALOUSPALVELUT PELASTUSTOIMINTA YRITYKSET Puhelin Mobiili (SMS) Perinteinen posti VEROT

Rakennusluvan hakemisen haasteita Hakijalla ei ole selvää tietoa lupaprosessin etenemisestä Eri viranomaisten välistä tietoa

Rakennusluvan hakemisen haasteita Hakijalla ei ole selvää tietoa lupaprosessin etenemisestä Eri viranomaisten välistä tietoa (joka on jo järjestelmissä) siirretään manuaalisesti luvanhakijan välityksellä Rakennusvalvontaan toimitetaan runsaasti paperikopioita mm. pienien suunnitelmamuutosten tuloksena Rakennuskantaa koskevaa paperimuotoista tietoa arkistoidaan paljon ja arkistointiin kuluu tilaa merkittävästi Hakija joutuu suunnittelun alussa keräämään viranomaisvaatimuksia ja lähtötietoja monista eri lähteistä Olemassa olevien tietojen saaminen koskien kaavamääräyksiä ja olemassa olevia rakennuksia on nykyisin melko kankeaa ja hidasta Tiedon toimitus rakennusvalvontaan ja tiedon hankinta edellyttävät pääsääntöisesti käyntiä virastossa

Rakennusluvan hakeminen Asiakas Tiedon hakeminen kuntapalvelusta Viranhaltija Tietojärjestelmä Kuntalainen voi hakea rakennuslupaa sähköisesti 24/7

Rakennusluvan hakeminen Asiakas Tiedon hakeminen kuntapalvelusta Viranhaltija Tietojärjestelmä Kuntalainen voi hakea rakennuslupaa sähköisesti 24/7

Rakennusluvan hakeminen Asiakas Viranhaltija Tietojärjestelmä Tiedon hakeminen kuntapalvelusta Hakemuksen jättäminen / täydentäminen Prosessi päättyy

Rakennusluvan hakeminen Asiakas Viranhaltija Tietojärjestelmä Tiedon hakeminen kuntapalvelusta Hakemuksen jättäminen / täydentäminen Prosessi päättyy EI KYLLÄ Onko tarpeen jättää hakemus? CRM & tukijärjestemät Järjestelemä päättelee annettuun hakupyynnön pohjalta tarvitaanko rakennuslupaa: - Ei: alle 10 m 2* - Ilmoitus riittää: 10 -20 m 2* - Kyllä: yli 20 m 2* Rakennuslupaa tarvittaessa järjestelmä esitäyttää hakemuksen: - Hakijan tiedot CRM: stä - Karttapohja, kiinteistötiedot, hallintaoikeus yms. tiedot tukijärjestelmistä - Piirustukset voi liittää sähköisinä mukaan - Naapurien kuulemiset sähköisesti järjestelmän kautta - Vesi- ja viemäriliittymiset suoraan järjestelmään Kaikki viranomaismääräykset ja ohjeet järjestelmässä * Lähde Mäntsälän rakennustarkastaja

Rakennusluvan hakeminen Asiakas Viranhaltija Tietojärjestelmä Tiedon hakeminen kuntapalvelusta Hakemuksen jättäminen / täydentäminen Järjestelemä lähettää

Rakennusluvan hakeminen Asiakas Viranhaltija Tietojärjestelmä Tiedon hakeminen kuntapalvelusta Hakemuksen jättäminen / täydentäminen Järjestelemä lähettää asiakkaalle tiedon hakemuksen vastaanottamisesta asiakkaan valitseman kommunikointikanavan kautta. Hakemuksen Rakennustarkastaja vastaanottaminen ja tarkastaminen hakemuksen: Prosessi päättyy EI Tieto hakemuksen vastaanottamisesta tarkastaa - Myöntää rakennusluvan - Pyytää lisäselvityksiä KYLLÄ Onko tarpeen jättää hakemus? CRM & tukijärjestemät Rakennusvalvonnan tietojärjestelmä

Rakennusluvan hakeminen Asiakas Tiedon hakeminen kuntapalvelusta Hakemuksen jättäminen / täydentäminen Tieto hakemuksen vastaanottamisesta RAKENNUSLUPA

Rakennusluvan hakeminen Asiakas Tiedon hakeminen kuntapalvelusta Hakemuksen jättäminen / täydentäminen Tieto hakemuksen vastaanottamisesta RAKENNUSLUPA EI Viranhaltija Tietojärjestelmä Hakemuksen vastaanottaminen ja tarkastaminen Prosessi päättyy EI KYLLÄ Onko tarpeen jättää hakemus? CRM & tukijärjestemät Rakennusvalvonnan tietojärjestelmä Täydennys. Onko tarvetta pyynnön täydentamiseen? KYLLÄ tekeminen Kuntalainen saa tiedon rakennusluvasta CRM sähköisesti

Mitä rakennusluvan jälkeen Katselmukset Aloituskokous Sijainnin merkitseminen Pohjakatselmus Sijaintikatselmus Hormikatselmus Rakennekatselmus LVI katselmus Jätevesijärjestelmän

Mitä rakennusluvan jälkeen Katselmukset Aloituskokous Sijainnin merkitseminen Pohjakatselmus Sijaintikatselmus Hormikatselmus Rakennekatselmus LVI katselmus Jätevesijärjestelmän katselmus Sähkötöiden katselmus Käyttöönotto katselmus Loppukatselmus Ja kaikki muutkin rakentamiseen liittyvät informaatiot voidaan syöttää suoraan järjestelmään rakennuspaikalla

Liiketoimintatiedon haku

Liiketoimintatiedon haku

Liiketoimintatiedon haku Yritystason haku käsitetään usein ”Internetmäiseksi” hauksi organisaation sisällä Organisaatioissa suuri osa tiedosta

Liiketoimintatiedon haku Yritystason haku käsitetään usein ”Internetmäiseksi” hauksi organisaation sisällä Organisaatioissa suuri osa tiedosta strukturoiduissa tietovarastoissa Asiakkaat Tuotteet / tuotetiedot Haku ulotettava myös liiketoimintatietoon ja liiketoimintajärjestelmiin

Share. Point Business Data Catalog Ei sovelluskehitystä ! Strukturoidun tiedon indeksointi ja haku Liitäntä

Share. Point Business Data Catalog Ei sovelluskehitystä ! Strukturoidun tiedon indeksointi ja haku Liitäntä mihin tahansa Web Serviceen tai ADO. NET tietolähteeseen Tukee suoraan SAP 4. 7, SAP 6. 0 Siebel 7 tuki saatavana webin kautta Tiedon esittäminen Business Data View –web osion kautta Share. Point Designerin avulla räätälöidyn esitystavan muokkaus Tiedon hyödyntäminen listoissa ja liiketoimintatietosarakkeissa Tiedon tuominen osaksi käyttäjäprofiileja

Business Data Catalog Liiketoimintajärjestelmien tiedon käsittely Web Partit Listat Käyttäjäprofiilit Haku List Store Search

Business Data Catalog Liiketoimintajärjestelmien tiedon käsittely Web Partit Listat Käyttäjäprofiilit Haku List Store Search Index Business Data Catalog WS Proxy ADO. NET Web Service Data Provider Biz. Talk Adapter Pack SAP/Siebel/Oracle DB Omat sovellukset Profile Store Metadata

Esimerkki: asiakkuuksien haku

Esimerkki: asiakkuuksien haku

Yhteenveto Sähköisten itsepalveluiden avulla Helpotetaan järjestelmien käyttöä ja pienennetään kuluvaa kokonaistyömäärää Parannetaan tiedon laatua

Yhteenveto Sähköisten itsepalveluiden avulla Helpotetaan järjestelmien käyttöä ja pienennetään kuluvaa kokonaistyömäärää Parannetaan tiedon laatua Mahdollistetaan prosessien seuranta Kayttöalueita Sisäiset palvelut Kumppaneille Julkiseen verkkoon

This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied,

This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.