Sfr tam onda 1 Sfr tam yzde 8

  • Slides: 33
Download presentation

( Sıfır tam onda 1 ) ( Sıfır tam yüzde 8 )

( Sıfır tam onda 1 ) ( Sıfır tam yüzde 8 )

( Sıfır tam binde 32 ) ( Bir tam onda 7 )

( Sıfır tam binde 32 ) ( Bir tam onda 7 )

( Üç tam yüzde 54 ) ( Beş tam binde 612 )

( Üç tam yüzde 54 ) ( Beş tam binde 612 )

Ondalık kesirlerin (0, 1), (2, 4) biçiminde yazılışlarına ONDALIK SAYI denir.

Ondalık kesirlerin (0, 1), (2, 4) biçiminde yazılışlarına ONDALIK SAYI denir.

Her doğal sayı, ondalık sayı biçiminde yazılabilir.

Her doğal sayı, ondalık sayı biçiminde yazılabilir.

Ondalık sayının sağındaki sıfırların silinmesi, veya sağına sıfır yazılması, ondalık sayının değerini değiştirmez.

Ondalık sayının sağındaki sıfırların silinmesi, veya sağına sıfır yazılması, ondalık sayının değerini değiştirmez.

Yukarıdaki sayı doğrusunda iki doğal sayı arası 10 eş parçaya bölünmüştür.

Yukarıdaki sayı doğrusunda iki doğal sayı arası 10 eş parçaya bölünmüştür.

Ondalık sayının tam kısmı, kesrin tam kısmına yazılır. Ondalık kısım, kesrin payına yazılır.

Ondalık sayının tam kısmı, kesrin tam kısmına yazılır. Ondalık kısım, kesrin payına yazılır.

Ondalık kısım, kesrin payına yazılır. Kesrin paydasına; Virgülden sonra 1 basamak varsa 10,

Ondalık kısım, kesrin payına yazılır. Kesrin paydasına; Virgülden sonra 1 basamak varsa 10,

Virgülden sonra 2 basamak varsa 100, Virgülden sonra 3 basamak varsa 1000, yazılır.

Virgülden sonra 2 basamak varsa 100, Virgülden sonra 3 basamak varsa 1000, yazılır.

Aşağıdaki eşitlikler ezbere bilinmelidir.

Aşağıdaki eşitlikler ezbere bilinmelidir.

Kesrin paydası 10, 1000. . . . olacak şekilde genişletilir.

Kesrin paydası 10, 1000. . . . olacak şekilde genişletilir.

Kesrin payı paydasına bölünür. ondalık sayı

Kesrin payı paydasına bölünür. ondalık sayı

ondalık sayı

ondalık sayı

Tam kısmı büyük olan ondalık sayı daha büyüktür.

Tam kısmı büyük olan ondalık sayı daha büyüktür.

2 > 0

2 > 0

4 > 3

4 > 3

1 > 0

1 > 0

Tam kısımları eşitse; Onda birler basamağı büyük olan daha büyüktür. Onda birler basamağı da

Tam kısımları eşitse; Onda birler basamağı büyük olan daha büyüktür. Onda birler basamağı da eşit ise; yüzde birler basamağı büyük olan daha büyüktür.

9 > 4

9 > 4

7 > 3

7 > 3

6 > 2

6 > 2