Sexuln dysfunkce a poruchy sexuln preference MUDr Helena

  • Slides: 21
Download presentation
Sexuální dysfunkce a poruchy sexuální preference MUDr. Helena Reguli

Sexuální dysfunkce a poruchy sexuální preference MUDr. Helena Reguli

Sexuální normalita n n n Statistická – nejvíce se vyskytující Biologická – dosažení cílu

Sexuální normalita n n n Statistická – nejvíce se vyskytující Biologická – dosažení cílu – reprodukce Kutlturní – akceptovaná danou kulturou

Kriteria sexuální normality - biologické Správná pohlavní identifikace n Heterosexualita n Dospělý objekt n

Kriteria sexuální normality - biologické Správná pohlavní identifikace n Heterosexualita n Dospělý objekt n Vzájemná dobrovolnost n Adekvátní technika (nepoškozuje zdraví) n

Sexuální motivace - komponenty n n Sexuální identifikace (role) Sexuální orientace (preference) Sexuální emoce

Sexuální motivace - komponenty n n Sexuální identifikace (role) Sexuální orientace (preference) Sexuální emoce (sexuální vzrušení, orgasmus, zamilovanost) Sexuální chování

Sexuální dysfunkce n n n Sexuální apetence Sexuální vzrušení Orgasmus

Sexuální dysfunkce n n n Sexuální apetence Sexuální vzrušení Orgasmus

Orgasmus Plató Uvolnění Excitace čas

Orgasmus Plató Uvolnění Excitace čas

Poruchy fází sexuálního vzrušení n n n n Primární Sekundární Selektivní Generalizovaná Organická Psychogenní

Poruchy fází sexuálního vzrušení n n n n Primární Sekundární Selektivní Generalizovaná Organická Psychogenní Smíšená

Sexuální poruchy n Nedostatek nebo ztráta sexuální touhy (F 52. 0) q q Nejčastější

Sexuální poruchy n Nedostatek nebo ztráta sexuální touhy (F 52. 0) q q Nejčastější sexuální dysfunkce u žen V posledních letech přibývající výskyt u mužů Primární – zřídka Sekundární n n Psychogenní Organická

Sexuální poruchy n Nedostatečné prožívání sexuální slasti F 52. 1 (odpor k sexu) q

Sexuální poruchy n Nedostatečné prožívání sexuální slasti F 52. 1 (odpor k sexu) q q q Nízká sexuální vzrušivost (frigidita) Prožívání úzkosti před stykem až vyhýbání se souloži Prožívání pohlavního styku i orgasmu bez sexuálního vzrušení

Sexuální poruchy n Selhání genitální odpovědi (F 52. 2) q dysfunkce erekce , tj.

Sexuální poruchy n Selhání genitální odpovědi (F 52. 2) q dysfunkce erekce , tj. obtížné dosažení a udržení erekce potřebné pro uspokojivou soulož n n q Psychogenní – zachovalá dobrá erekce při masturbaci Organická – pooperační, poléková, nemoci cév a nervů suchost vagíny nebo neschopnost lubrikace n n n Psychogenní Infekční Nedostatek estrogenů

Dysfunkční orgasmus (F 52. 3) n n n vůbec nevyskytne, nebo je značně zpožděný

Dysfunkční orgasmus (F 52. 3) n n n vůbec nevyskytne, nebo je značně zpožděný Zranitelnější u žen Selektivní q q Vaginální Masturbační (s partnerem, bez partnera)

Předčasná ejakulace (F 52. 4) n n n Neschopost dostatečně oddálit ejakulaci, aby mohlo

Předčasná ejakulace (F 52. 4) n n n Neschopost dostatečně oddálit ejakulaci, aby mohlo dojít k uspokojení z pohlavného styku Ejaculatio ante portas Není způsobeno dlouhou dobou abstinence Primární – nejčastější Sekundární q q při změně partnerky infekce

Vaginismus (F 52. 5) n n n Křeč svalů pánevního dna, které obklopují vagínu,

Vaginismus (F 52. 5) n n n Křeč svalů pánevního dna, které obklopují vagínu, která brání zavedení penisu Nejčastěji psychogenní původ Může být sekundární reakcí při některé lokální příčině bolesti, traumatické události

Neorganická dyspareunie (F 52. 6) n n Koitální dyskomfort nebo bolest (algopareunie) při pohlavním

Neorganická dyspareunie (F 52. 6) n n Koitální dyskomfort nebo bolest (algopareunie) při pohlavním styku (frikčních pohybech) Somatizace konfliktů (partnerských)

Hypersexualita (F 52. 7) n n n n Nadměrná sexuální apetence a aktivita Zvýšená

Hypersexualita (F 52. 7) n n n n Nadměrná sexuální apetence a aktivita Zvýšená erotická fantazie a podnikavost Nepříjemě prožívána U mužů i žen (satyriasis a nymfomanie) Onanismus Reaktivní stavy – obrana proti depresi, snižování psychického napětí Pojem „závislost na sexu“

Poruchy pohlavní identity F 64 q F 64. 0 Transsexualismus q F 64. 1

Poruchy pohlavní identity F 64 q F 64. 0 Transsexualismus q F 64. 1 Transvestitismus dvojí role q F 64. 2 Porucha pohlavní identity v dětství q F 64. 8 Jiné poruchy pohlavní identity q F 64. 9 Poruchy pohlavní identity, NS

Poruchy sexuální identifikace n Transexualismus: q q transexualita je inverzní sexuální identifikace touha po

Poruchy sexuální identifikace n Transexualismus: q q transexualita je inverzní sexuální identifikace touha po změně pohlaví, negativní vztah k vlastnímu genitálu výskyt – promile léčba: n n psychoterapie změna tělesného vzhledu hormonální léčbou změna matričního pohlaví chirurgické výkony

Poruchy sexuální preference n F 65 Poruchy sexuální preference q F 65. 0 Fetišismus

Poruchy sexuální preference n F 65 Poruchy sexuální preference q F 65. 0 Fetišismus q F 65. 1 Fetišistický transvestitismus q F 65. 2 Exhibicionismus q F 65. 3 Voyerismus q F 65. 4 Pedofilie q F 65. 5 Sadomasochismus q F 65. 6 Mnohočetné poruchy sexuální preference q F 65. 8 Jiné poruchy sexuální preference q F 65. 9 Porucha sexuální preference nespecifikovaná

Poruchy sexuální preference (parafilie) n Fetišismus: q q erotický zájem subjektu je zaměřen pouze

Poruchy sexuální preference (parafilie) n Fetišismus: q q erotický zájem subjektu je zaměřen pouze na určitý zástupný symbol sexuálního partnera, nebo na některou dílčí vlastnost; jindy je fetiš zcela bez vztahu k případnému erotickému objektu; raritní – exkrementologie, urofilie, myzofilie, pyrofilie, nekrofilie léčba: n n psychoterapie podávání antiandrogenů antidepresiva Fetišistický transvestitismus: q převlékání a masturbace

Poruchy sexuální preference n (parafilie) Exhibicionismus: obnažování genitálu na veřejnosti q léčba: psychoterapie; antiandrogeny,

Poruchy sexuální preference n (parafilie) Exhibicionismus: obnažování genitálu na veřejnosti q léčba: psychoterapie; antiandrogeny, antidepresiva, lithium (k útlumu) q n Voyerismus: q n subjekt se vzrušuje a ukájí tajným sledováním apetovaného objektu při intimních erotických i neerotických aktivitách Pedofilie: sexuální orientace na prepubertální dětské objekty q průkaz - falopletyzmografie q léčba: farmakoterapie (tlumení sex. aktivity) q

Poruchy sexuální preference n(parafilie) Sadomasochismus: q sadismus (algolagnie) n n n q q patologická

Poruchy sexuální preference n(parafilie) Sadomasochismus: q sadismus (algolagnie) n n n q q patologická sexuální agresivita masochismus n n n záliba v násilí sadismus fetišistický, pseudopedagogický, agresivní léčba: psychoterapie, u potencionálně nebezpečného sexuálního agresora vždy sexuální útlum biologickou léčbou (antiandrogeny, analoga LH-RH, kastrace) erotická fascinace agresivitou vůči své osobě (plísnění, tupení, komandování, ponižování, šikanování, bití, trýznění) asfyxiofilie („repetitivní erotické škrcení“) Mnohočetné poruchy sexuální preference: q nejčastěji kombinace dvou deviantních zájmů