Serumda Alkalen fosfataz tayini Klinik enzimoloji Vcut svlarnda

  • Slides: 16
Download presentation
Serumda Alkalen fosfataz tayini

Serumda Alkalen fosfataz tayini

Klinik enzimoloji Vücut sıvılarında ve doku ekstrelerinde enzim aktivitesinin tayini ile çeşitli hastalıklar teşhis

Klinik enzimoloji Vücut sıvılarında ve doku ekstrelerinde enzim aktivitesinin tayini ile çeşitli hastalıklar teşhis edilebilmektedir.

Klinik enzimoloji-materyaller Kan İdrar Seröz effüzyon ve diğer vücut sıvıları Dokular

Klinik enzimoloji-materyaller Kan İdrar Seröz effüzyon ve diğer vücut sıvıları Dokular

 Normal koşullarda, - Enzim aktivitesi sağlıklı kişilerde sabittir. - Bazı enzimlerin aktiviteleri şartlara

Normal koşullarda, - Enzim aktivitesi sağlıklı kişilerde sabittir. - Bazı enzimlerin aktiviteleri şartlara göre geçici artışlar gösterebilir. - Ağır kas eksersizlerinden sonra kreatin kinaz veya yemekten sonra alkalen fosfatazın intestinal izoziminin geçici olarak artması gibi.

Plazma enzim aktivitesinde artış Hücrelerin nekrozu veya ağır harabiyeti Hücre yenilenmesinin hızlandığı durumlar (osteoblastik

Plazma enzim aktivitesinde artış Hücrelerin nekrozu veya ağır harabiyeti Hücre yenilenmesinin hızlandığı durumlar (osteoblastik aktivite) Hücre içinde enzim konsantrasyonunun yükselmesi Kanal tıkanması (amilaz)

Fosfatazlar Organik fosfat esterleri ile reaksiyona girerler. Fosfoester bağlarını hidroliz ederler. İnorganik fosfat iyonunu

Fosfatazlar Organik fosfat esterleri ile reaksiyona girerler. Fosfoester bağlarını hidroliz ederler. İnorganik fosfat iyonunu serbest hale geçirirler. Optimum etkinlik gösterdikleri p. H’ a göre adlandırılırlar. (Asit/Alkalen)

Alkalen fosfataz p. H 9 -10, 5 arasında maksimum aktivite gösterirler. Karaciğer, kemikler, plasenta

Alkalen fosfataz p. H 9 -10, 5 arasında maksimum aktivite gösterirler. Karaciğer, kemikler, plasenta ve bağırsaklarda izozimleri bulunur.

Alkalen fosfataz aktivitesinin arttığı durumlar Kemik hastalıkları (Paget hastalığı, hiperparatiroidizm, rikets, osteomalazi) Karaciğer hastalıkları

Alkalen fosfataz aktivitesinin arttığı durumlar Kemik hastalıkları (Paget hastalığı, hiperparatiroidizm, rikets, osteomalazi) Karaciğer hastalıkları Kanser Gebelik Yağlı besin alımı

Düşük plazma alkalen fosfataz aktivitesi Hipofosfatazi → idrarda aşırı miktarda fosforil etanolamin bulunur.

Düşük plazma alkalen fosfataz aktivitesi Hipofosfatazi → idrarda aşırı miktarda fosforil etanolamin bulunur.

Serumda alkalen fosfataz tayini (King-Armstrong yöntemi) Disodyum fenil fosfatın, fosfataz enzimiyle hidrolizi sonucunda açığa

Serumda alkalen fosfataz tayini (King-Armstrong yöntemi) Disodyum fenil fosfatın, fosfataz enzimiyle hidrolizi sonucunda açığa çıkan fenol saptanır. Alkalen fosfataza ait 1 King Armstrong Ünitesi: 37°C’de 15 dakikada spesifik substrattan (p. H 10) 1 mg fenol açığa çıkaran fosfataz miktarıdır.

Deneyin yapılışı 1. Tüp (Kontrol) 2. tüp (Örnek) Tamponlanmış alkalen substrat (10 ml) 370

Deneyin yapılışı 1. Tüp (Kontrol) 2. tüp (Örnek) Tamponlanmış alkalen substrat (10 ml) 370 C de bekletme Örnek tüpü su banyosundan alarak serum ilavesi (1 ml) tekrar su banyosuna koyma 15 dakika bekleme (Her iki tüp su banyosundan çıkarılır)

Deneyin Yapılışı 1. Tüp (kontrol) 2. tüp (örnek) +1 ml serum +5 ml seyreltik

Deneyin Yapılışı 1. Tüp (kontrol) 2. tüp (örnek) +1 ml serum +5 ml seyreltik fenol ayıracı fenol ayıracı

Deneyin Yapılışı 3. Tüp (standart) 4. tüp (kör) 1 ml seyreltik fenol standardı 2

Deneyin Yapılışı 3. Tüp (standart) 4. tüp (kör) 1 ml seyreltik fenol standardı 2 ml seyr fenol ayracı 3, 2 ml distile su 4, 2 ml distile su 2 ml seyreltik fenol ayracı

Deneyin Yapılışı ÖRNEK KONTROL STANDART KÖR Tüplerden 2 ml alınır +8 ml sodyum karbonat

Deneyin Yapılışı ÖRNEK KONTROL STANDART KÖR Tüplerden 2 ml alınır +8 ml sodyum karbonat (%6’lık Na 2 CO 3) 660 nm’de optik dansite ölçümü

 Alkalen fosfataza ait 1 King Armstrong Ünitesi: 37°C’de 15 dakikada spesifik substrattan (p.

Alkalen fosfataza ait 1 King Armstrong Ünitesi: 37°C’de 15 dakikada spesifik substrattan (p. H 10) 1 mg fenol açığa çıkaran fosfataz miktarıdır. K. A. Ü. = [(OD örnek – OD kontrol) /OD standart] x 25 Normal Değerler: 4. 5 -9. 5 K. A. Ü

Kaynaklar Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Pratik Föyü-2004 Practical Biochemistry (2015). Aljebory, A. ,

Kaynaklar Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Pratik Föyü-2004 Practical Biochemistry (2015). Aljebory, A. , And Alsalman, A. A Laboratory Text Book of Biochemistry, Molecular Biology and Microbiology (2014) Lehninger Principles of Biochemistry- 5 th Edition (2008) King, E. J. , Abul-Fadl, M. A. M. , & Walker, P. G. (1951). King. Armstrong Phosphatase Estimation by the Determination of Liberated Phosphate. Journal of Clinical Pathology, 4(1), 85– 91. doi: 10. 1136/jcp. 4. 1. 85