Serious Business Simuleren om te stimuleren Serious Business

  • Slides: 33
Download presentation

Serious Business Simuleren om te stimuleren

Serious Business Simuleren om te stimuleren

Serious Business Simuleren om te stimuleren Post-specialistische opleiding over Praktijkmanagement, Regievoering en Ondernemerschap

Serious Business Simuleren om te stimuleren Post-specialistische opleiding over Praktijkmanagement, Regievoering en Ondernemerschap

Serious Business Simuleren om te stimuleren Yvonne Guldemond-Hecker Programmaleider PROFclass, huisarts Ger Plat Docent

Serious Business Simuleren om te stimuleren Yvonne Guldemond-Hecker Programmaleider PROFclass, huisarts Ger Plat Docent PROFclass, docent praktijkmanagement HAO UMCG, bedrijfskundige Jan Strien Productontwikkelaar NIVEL

Disclosure belangen NHG sprekers (Potentiële) belangenverstrengeling Vul in Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met

Disclosure belangen NHG sprekers (Potentiële) belangenverstrengeling Vul in Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Vul in Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk … Vul in

Serious Business Simuleren om te stimuleren • Inloggen en testen Vox. Vote • Samenstellen

Serious Business Simuleren om te stimuleren • Inloggen en testen Vox. Vote • Samenstellen teams (duo’s) • Intro en spelen Serious Game • Uitslag en prijsuitreiking • Vragen en afsluiting

Stemmen via Vox. Vote Wifi: Code …. . www. voxvote. com/? ? ? Inlogcode:

Stemmen via Vox. Vote Wifi: Code …. . www. voxvote. com/? ? ? Inlogcode: ……….

Oefenen met de App VRAAG 1: Wat is uw achtergrond? • Huisarts in opleiding

Oefenen met de App VRAAG 1: Wat is uw achtergrond? • Huisarts in opleiding • Waarnemer of HIDHA • Praktijkhoudend huisarts • Overig

Maak kennis met uw associé U gaat met uw buurman / buurvrouw een praktijk

Maak kennis met uw associé U gaat met uw buurman / buurvrouw een praktijk overnemen > maak even kennis!

Serious Business Simuleren om te stimuleren Voorbereidingsopdracht • Vier praktijken en hun profielen •

Serious Business Simuleren om te stimuleren Voorbereidingsopdracht • Vier praktijken en hun profielen • Analyse sterke en zwakke punten • Vragen en feedback • Praktijkkeuze maken

Serious Business Simuleren om te stimuleren

Serious Business Simuleren om te stimuleren

Serious Game Vraag 2 Hoeveel ingeschreven patiënten heeft een normpraktijk? • 1785 • 2095

Serious Game Vraag 2 Hoeveel ingeschreven patiënten heeft een normpraktijk? • 1785 • 2095 • 2165 • 2225 Op basis van het Praktijkkostenonderzoek Huisartsen 2015 (NZa 2017)

Serious Game Vraag 3 Wat is landelijk de gemiddelde zorgconsumptie per patiënt per jaar?

Serious Game Vraag 3 Wat is landelijk de gemiddelde zorgconsumptie per patiënt per jaar? • 3. 8 contacten • 4. 0 contacten • 4. 2 contacten • 4. 4 contacten

Serious Game Vraag 4 Wat zijn de kenmerken van de patiëntenpopulatie van praktijk Julius?

Serious Game Vraag 4 Wat zijn de kenmerken van de patiëntenpopulatie van praktijk Julius? • Veel ouderen, hoge SES, hoge zorgconsumptie • Veel ouderen, lage SES, lage zorgconsumptie • Veel jongeren, hoge SES, hoge zorgconsumptie • Veel jongeren, lage SES, hoge zorgconsumptie

Serious Game Vraag 5 Hoe is de inzet doktersassistente in praktijk Julius? • Onder

Serious Game Vraag 5 Hoe is de inzet doktersassistente in praktijk Julius? • Onder de norm • Volgens de norm • Boven de norm

Serious Game Vraag 5 • 1 FTE Doktersassistente is 38 uur (Cao huisartsenzorg) •

Serious Game Vraag 5 • 1 FTE Doktersassistente is 38 uur (Cao huisartsenzorg) • Een normpraktijk van 2095 patiënten heeft ongeveer 46 uur (1, 2 FTE) doktersassistenten nodig • Praktijk Julius heeft ? ? ? ? uur doktersassistente • Praktijk Julius zit dus onder / op / boven de norm

Serious Game Vraag 6 Hoe is bij praktijk Julius de verhouding van inschrijftarieven t.

Serious Game Vraag 6 Hoe is bij praktijk Julius de verhouding van inschrijftarieven t. o. v. reguliere contacten (co, vi, tel) voor de basiszorg in procenten? • 44% om 56% • 56% om 44% • 64% om 36% • 36% om 64%

Serious Game Vraag 6 • De omzet van praktijk Julius uit inschrijftarieven is €

Serious Game Vraag 6 • De omzet van praktijk Julius uit inschrijftarieven is € … • De omzet van praktijk Julius uit reguliere contacten is € … • De verhouding inschrijftarieven versus reguliere contacten is ? % versus ? % (€ … gedeeld door € … X 100% en € … gedeeld door € … X 100%)

Serious Game Vraag 7 Wat is van praktijk Juliushet bruto praktijkresultaat per patiënt? •

Serious Game Vraag 7 Wat is van praktijk Juliushet bruto praktijkresultaat per patiënt? • € 40 • € 50 • € 60 • € 70

Serious Game Vraag 7 • Het bruto praktijkresultaat is de omzet minus de praktijkkosten

Serious Game Vraag 7 • Het bruto praktijkresultaat is de omzet minus de praktijkkosten • De totale omzet van praktijk Julius is € … • De totale kosten van praktijk Julius zijn € … • Dus het praktijkresultaat is €. . min € … • Praktijk Julius heeft …. . ingeschreven patiënten. • Dus het bruto praktijkresultaat per patiënt is € … / …

Serious Game Vraag 8 Er zijn meerdere opties voor verbetering van het bruto praktijkresultaat:

Serious Game Vraag 8 Er zijn meerdere opties voor verbetering van het bruto praktijkresultaat: A. Aantal consulteenheden opvoeren (segment 1) B. Aantal ingeschreven patiënten proberen te verhogen (segment 1) C. Contracteren van ketenzorg (segment 2) D. Inzet POH GGZ (segment 1) E. Module Doelmatigheid / Bereikbaarheid / Innovatie (segment 3)

Serious Game Vraag 8 VRAAG 9: Welke maatregelen zorgen voor de beste verbetering van

Serious Game Vraag 8 VRAAG 9: Welke maatregelen zorgen voor de beste verbetering van het bruto praktijkresultaat? Maak een ranking van de opties: A>E>C>D>B • C>D>E>B>A • D>C>A>B>E • E>D>C>A>B A. Consulteenheden opvoeren B. Aantal patiënten vergroten C. Ketenzorg uitbreiden D. POH GGZ inzet verhogen E. Module Segment 3 starten

Serious Game Vraag 8 C. Contracteren van ketenzorg levert het meeste op D. Daarna

Serious Game Vraag 8 C. Contracteren van ketenzorg levert het meeste op D. Daarna is verhogen inzet POH-GGZ de beste keuze E. De module in segment 3 zou daarna het meeste opleveren B. Het aantal ingeschreven patiënten verhogen is lastig door concurrentie A. Het aantal consulteenheden verhogen levert het minste op

Serious Game Vraag 9 Hoeveel consulteenheden zet een praktijkhoudende huisarts in een normpraktijk gemiddeld

Serious Game Vraag 9 Hoeveel consulteenheden zet een praktijkhoudende huisarts in een normpraktijk gemiddeld om per week? Consulteenheden: korte consulten (< 20 min) = 1, lange consulten (> 20 min) = 2, korte visites (< 20 min) = 1. 5, lange visites (> 20 min) = 2. 5, telefonische, vaccinaties en e-mail = 0. 5 (Consulteenheden in het kader van ketenzorg en door doktersassistenten tellen dus niet mee)

Serious Game Vraag 9 Hoeveel consulteenheden zet een praktijkhoudende huisarts in een normpraktijk gemiddeld

Serious Game Vraag 9 Hoeveel consulteenheden zet een praktijkhoudende huisarts in een normpraktijk gemiddeld om per week? • 150 • 175 • 200 • 225

Serious Game Vraag 9 • Een praktijkhoudende huisarts zet gemiddeld 5 consulteenheden per uur

Serious Game Vraag 9 • Een praktijkhoudende huisarts zet gemiddeld 5 consulteenheden per uur om • Per werkdag besteed de praktijkhoudende huisarts gemiddeld 6 uur aan reguliere zorg en 0, 5 uur aan ketenzorg, dus ongeveer 30 consulteenheden per dag • Een gemiddelde praktijkhoudende huisarts werkt 5 dagen per week, dus gemiddeld 150 consulteenheden per week

Serious Business Simuleren om te stimuleren

Serious Business Simuleren om te stimuleren

Serious Business Simuleren om te stimuleren

Serious Business Simuleren om te stimuleren

Kracht Serious Game • Veilig experimenteren in een complexe en veranderende virtuele werkelijkheid (fouten

Kracht Serious Game • Veilig experimenteren in een complexe en veranderende virtuele werkelijkheid (fouten maken mag) • Uitdagend en motiverend door snelle en directe feedback (herkansing mogelijk) • Competitief door meetbare doelen en toenemende moeilijkheidsgraad (individueel en in teamverband)

Serious Business Simuleren om te stimuleren

Serious Business Simuleren om te stimuleren

Serious Business Simuleren om te stimuleren

Serious Business Simuleren om te stimuleren

Serious Business Simuleren om te stimuleren Dank voor uw aandacht! Meer informatie op www.

Serious Business Simuleren om te stimuleren Dank voor uw aandacht! Meer informatie op www. profclass. nl Of via yvonne. [email protected] nl