SENZORI U INDUSTRIJI dr Zoran Mitrovi Senzori Senzor

  • Slides: 20
Download presentation
SENZORI U INDUSTRIJI dr Zoran Mitrović

SENZORI U INDUSTRIJI dr Zoran Mitrović

Senzori • Senzor je naprava koja konvertuje fizičku pojavu u električni signal. • Senzori

Senzori • Senzor je naprava koja konvertuje fizičku pojavu u električni signal. • Senzori predstavljaju deo sprege (interfejsa) između fizičkog sveta i sveta električnih uređaja (npr. računara). • Drugi deo ove sprege su aktuatori, koji pretvaraju električni signal u neku fizičku pojavu. 2 Senzori u industriji

Merenja u industriji 3 Senzori u industriji

Merenja u industriji 3 Senzori u industriji

Struktura senzora 4 Senzori u industriji

Struktura senzora 4 Senzori u industriji

Karakteristike senzora Prenosna funkcija Osetljivost Opseg (dinamički opseg, domet) Tačnost ili merna nesigurnost Histerezis

Karakteristike senzora Prenosna funkcija Osetljivost Opseg (dinamički opseg, domet) Tačnost ili merna nesigurnost Histerezis Linearnost (nelinearnost) Šum Rezolucija Propusni opseg • • • 5 Senzori u industriji

Primer: akcelerometar ADXL 150 • Prenosna funkcija: 6 Senzori u industriji

Primer: akcelerometar ADXL 150 • Prenosna funkcija: 6 Senzori u industriji

Primer: akcelerometar ADXL 150 • Osetljivost: 167 m. V/g • Dinamički opseg: ± 2

Primer: akcelerometar ADXL 150 • Osetljivost: 167 m. V/g • Dinamički opseg: ± 2 g • Histerezis: ne spominje se u podacima proizvođača • Temperaturni koeficijent: <0. 025%/°C • Linearnost: <0. 2%FS • Šum: 300µg/√Hz, odnosno 0. 5µV/√Hz 7 Senzori u industriji

Vrste senzora • Otporni razdelnik 8 Senzori u industriji

Vrste senzora • Otporni razdelnik 8 Senzori u industriji

Vrste senzora • Vitstonov most 9 Senzori u industriji

Vrste senzora • Vitstonov most 9 Senzori u industriji

Vrste senzora • Senzori kod kojih se menja kapacitivnost Senzori kod kojih se menja

Vrste senzora • Senzori kod kojih se menja kapacitivnost Senzori kod kojih se menja induktivnost 10 Senzori u industriji

Ograničenja • Otpornost provodnika 11 Senzori u industriji

Ograničenja • Otpornost provodnika 11 Senzori u industriji

Ograničenja • Izlazna impedansa • Parazitne kapacitivnosti • Parazitne induktivnosti 12 Senzori u industriji

Ograničenja • Izlazna impedansa • Parazitne kapacitivnosti • Parazitne induktivnosti 12 Senzori u industriji

Filtri • Propusnik niskih učestanosti 13 Senzori u industriji

Filtri • Propusnik niskih učestanosti 13 Senzori u industriji

Filtri • Propusnik visokih učestanosti 14 Senzori u industriji

Filtri • Propusnik visokih učestanosti 14 Senzori u industriji

Filtri • Propusnik opsega učestanosti 15 Senzori u industriji

Filtri • Propusnik opsega učestanosti 15 Senzori u industriji

Otporni senzori • Promena dužine • Promena poprečnog preseka 16 Senzori u industriji

Otporni senzori • Promena dužine • Promena poprečnog preseka 16 Senzori u industriji

Otporni senzori • Promena temperature 17 Senzori u industriji

Otporni senzori • Promena temperature 17 Senzori u industriji

Kapacitivni senzori 18 Senzori u industriji

Kapacitivni senzori 18 Senzori u industriji

. . . • Elektromagnetni senzori (induktivni, • • • međuinduktivni, indukcioni) Piezoelektrični senzori

. . . • Elektromagnetni senzori (induktivni, • • • međuinduktivni, indukcioni) Piezoelektrični senzori Optoelektrični senzori Digitalni senzori Senzori linearnog i ugaonog pomeraja Senzori brzine i ubrzanja 19 Senzori u industriji

. . . • Senzori sile i momenta • Senzori pritiska • Senzori nivoa

. . . • Senzori sile i momenta • Senzori pritiska • Senzori nivoa • Senzori protoka • . . . 20 Senzori u industriji