SENA ASLAN E Polis GVENLK SSTEMLER VE CHAZLARI

  • Slides: 42
Download presentation
SENAİ ASLAN E. Polis GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE CİHAZLARI

SENAİ ASLAN E. Polis GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE CİHAZLARI

1. Patlayıcı/uyuşturucu koklama detektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Kamera sistemlerindeki görüntülerin

1. Patlayıcı/uyuşturucu koklama detektörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Kamera sistemlerindeki görüntülerin kayıt altına alınmasını sağlar b. Maddeleri tespit etmek içinden geçirilen bagajı x ışınına tabi tutar c. Bagajların içindeki metal cisimlere karşı e duyarlıdır d. Alarm sistemlerinde hırsızlığa karşı koruma sağlayan detektörler arasındadır e. Bu tip detektörler patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin yaydıkları ko kulara duyarlıdır.

2. X Ray ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? a. iyonlaştırıcıdır b. X

2. X Ray ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? a. iyonlaştırıcıdır b. X Ray'in dalga boyu nanometre mertebesindedir c. Elektromanyetik dalgadır d. X Ray cihazının üretimi isteğe bağlı değildir e. Aşırı derecede maruz kalınması durumunda öldürücü etkisi vardır. d

3. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından biri sayılmaz ? a. Kameralı cep telefonu b.

3. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından biri sayılmaz ? a. Kameralı cep telefonu b. Patlayıcı buhar detektörü c. Alarm sistemi d. Metal detektörler e. X ray cihazı a

4. Güvenlik alarm sistemleri hangi prensibe göre çalışır? a. Ses algılaması b. Bir elektrik

4. Güvenlik alarm sistemleri hangi prensibe göre çalışır? a. Ses algılaması b. Bir elektrik devresinin kesilmesi c. Elektro statik bir alana girmesi d. Titreşim veya hareketin algılanması e. Hiçbiri d

5. "Film Dozimetre" ile İlgili hangi seçenek doğrudur? a. Kullanılan kişinin almış olduğu doz

5. "Film Dozimetre" ile İlgili hangi seçenek doğrudur? a. Kullanılan kişinin almış olduğu doz miktarını gösterir b. X Ray cihazlarının dışında kalan güvenlik cihazları içinde kullanılmalıdır c. Kullanıcıyı x ışınına karşı korur a

6. Veri aktarma ve görüntüleme sistemleriyle aşağıdakilerin hangisi yapılabilir? a. Bir alarm devresinden aldığı

6. Veri aktarma ve görüntüleme sistemleriyle aşağıdakilerin hangisi yapılabilir? a. Bir alarm devresinden aldığı uyan ile uzak bir yerden ortam izleme ve bazı önlemleri alma imkanı verebilir. b. Bir alamı devresinden aldığı uyan ile anında kayıt yapmaya başlayabilir c. Kullanıcı kendisine yetki e verildiği takdirde birden fazla

7. Radyasyon ne demektir ? a. Bir X ışını ölçeridir b. X ışınına maruz

7. Radyasyon ne demektir ? a. Bir X ışını ölçeridir b. X ışınına maruz kalma sonucu depolanan enerji miktarıdır c. Bir kaynaktan yayılan enerjidir d. Bir x ışına maruz kalmadır e. Hepsi c

8. Aşağıdakilerden hangisi yangın erken algılama ve uyarı sistemleri içerisinde yer almaz ? a.

8. Aşağıdakilerden hangisi yangın erken algılama ve uyarı sistemleri içerisinde yer almaz ? a. İyonizasyon duman detektörü b. Metal detektörler. c. Optik duman detektörü d. Sabit sıcaklık detektörü e. Doğalgaz kaçağı algılama detektörü b

9. Aşağıdakilerden hangisi tesislerde güvenlik sistem ve cihazla rının kullanılmasına hedeflerinden biridir? I. Hassas

9. Aşağıdakilerden hangisi tesislerde güvenlik sistem ve cihazla rının kullanılmasına hedeflerinden biridir? I. Hassas bölge ve tesislerde can ve mal güvenliğini bozmaya yönelik tehdit ve tehlikelere karşı derinlemesine güvenlik sağlamak II. Tehlikeyi mümkün olduğunca korunan yerlerden uzakta karşılaya rak meydana gelme riskini azaltıcı, hedefe ulaşıldığında ise en erken etkin müdahaleyi sağlamak III İnsan unsurundan kaynaklana hataları en aza indirerek personelin güvenlik hizmetlerinde hissi /sübjektif davranma olasılığını ortadan kaldırmak e

10. EDS (Exp!osive Detectîon System) sistemi ne işe yarar? a. Duman algılayıcı sistemdir b.

10. EDS (Exp!osive Detectîon System) sistemi ne işe yarar? a. Duman algılayıcı sistemdir b. Patlayıcı maddelerin taramasında kullanılan bir çeşit "patlayıcı tara ma sistemi"dir. c. Gaz detektörü olarak kullanılır. d. Bir çeşit alarm sistemidir. e. Hiçbiri b

11. X Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir ? a. Bagaj ve yolcuların üzerinde

11. X Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir ? a. Bagaj ve yolcuların üzerinde gizlenmi suç unsuru eşyaları tespit etmek. b. Bagajları hızlı bir şekilde kontrol etmek. c. Girişlerde kontrol nedeniyle olabilecek yığılma ve gecikmeleri önlemek. e d. Yasa dışı cisimlerin içeri

12. X Ray cihazlarında çalışanlar için sağlık emniyeti bakımından aşağıdakilerden hangisi gereklidir ? a.

12. X Ray cihazlarında çalışanlar için sağlık emniyeti bakımından aşağıdakilerden hangisi gereklidir ? a. Dozimetre kullanımı. b. X Ray cihazının periyodik olarak kaçağı karşı kontrol ettirilmesi c. X Ray cihazlarından mümkün olduğu kadar uzakta çalışılması. d. X Ray cihazında bagaj giriş çıkış açıklıklarının kapalı e

13. Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal detektörlerinin kullanımı açısından yanlıştır ? a. Islak zemine

13. Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal detektörlerinin kullanımı açısından yanlıştır ? a. Islak zemine bırakılmamalıdır. b. Şarj esnasında yüksek voltaja maruz bırakılmamalıdır. c. Detektör, kişi taraması yaparken insanın baş kısmına tutulmamalıdır. d. Detektör, kişi taraması yaparken insanın vücuduna temas edecekd

14. Soygun ve sabotaj sistemleri ile beraber aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz ? a. PIR detektörleri

14. Soygun ve sabotaj sistemleri ile beraber aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz ? a. PIR detektörleri b. Vibrasyon anahtarları c. Patlayıcı madde detektörleri d. IR sensörleri e. Manyetik alan sensörleri c

15. Aşağıdaki kişi ya da kişilerden hangisi kapı tipi metal detektörlerinden geçirilmemesi tavsiye edilmektedir

15. Aşağıdaki kişi ya da kişilerden hangisi kapı tipi metal detektörlerinden geçirilmemesi tavsiye edilmektedir ? ı. Hamile bayanlar ıı. Şüpheli kişiler ııı. Kalp pili takılı kişiler a. Yalnız I b. I ve ııı c. ı ve ıı d. Yalnız ıı e. ı, ıı ve ııı b

16. Kapı tipi metal detektörleri ile kontrol esnasında, detektör ile kişi taraması yapılırken dikkat

16. Kapı tipi metal detektörleri ile kontrol esnasında, detektör ile kişi taraması yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri olan “Sırada bekleyen kontrol edilecek diğer kişiler metal detektörden en az 1 metre uzakta bekletilmelidir” önerisinin amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz ? a. Cihazda oluşabilecek yanlış alarmları minimuma indirmek. b. Detektör hazır duruma geçmeden diğer kişilerin geçmesini engellemek. c. Arka arkaya geçişlerde, detektör alarm verdiğinde hangi şahıstan alarm b

17. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliği erken algılama sistemlerinden iri değildir ? a. Fiziksel çevre

17. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliği erken algılama sistemlerinden iri değildir ? a. Fiziksel çevre güvenlik sistemleri (tel örgü, duvar, jiletli tel vs. ) b. Fens üzeri sensör algılama sistemleri c. İnfrared (kızılötesi) algılama sistemleri e

18. Aşağıdakilerden hangisi “Güvenlik kameraları” ile ilgili yanlış ifade edilmiştir ? a. Kameralar, hakim

18. Aşağıdakilerden hangisi “Güvenlik kameraları” ile ilgili yanlış ifade edilmiştir ? a. Kameralar, hakim noktalara konulmalıdır. b. İyi görüntü alabilmek için tesisin karanlık noktaları aydınlatılmalıdır. c. Kamerayla en iyi görüntü siyah beyaz kameralarda alınabilmektedir. d. Kamera tesisin özelliğine göre, c dışarıda veya içeride monte

19. Kapalı Devre Kamera Sistemleri (CCTV)'nde bulunan kameralar için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? a.

19. Kapalı Devre Kamera Sistemleri (CCTV)'nde bulunan kameralar için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? a. Renkli kameralar genellikle bina içindeki güvenlik uygulamalarında kullanılır b. Renkli kameraların bina içinde kullanım amacı kişileri daha iyi tanı maktır c. Harici alanlarda genellikle siyah beyaz kameralar kullanılır e d. Harici alanda genellikle renk ayrımı

1. 20. CCTV ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a. Harici ortamda

1. 20. CCTV ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a. Harici ortamda kullanılan kamerayı her türlü ortam koşullarından korumak için harici kamera muhafazası kullanılmaktadır b. Kamera sistemleri, geniş alanlardaki güvenlik kontrolünün yapılma sında görevli personele yardımcı olur. c. Şehir şebekesindeki kesintilerden sistemin sürekliliğinin etkilenme mesi için sistemin merkezindeki cihazların bir jeneratör hattından beslenmesi tavsiye edilmektedir e d. Ceza hukuku açısından kamera

21. Aşağıdakilerden hangisi kuruluşlarda genellikle hassas bölge olarak değerlendirilen yerlerdendir ? a. Arşiv b.

21. Aşağıdakilerden hangisi kuruluşlarda genellikle hassas bölge olarak değerlendirilen yerlerdendir ? a. Arşiv b. Haberleşme santralı c. Makine orası d. Bilgisayar ve sistem odası e. Hepsi e

22. Aşağıdakilerden hangisi "risk analizi” ni doğru tanımlar? a. Risk yönetimidir b. Donanımın önceden

22. Aşağıdakilerden hangisi "risk analizi” ni doğru tanımlar? a. Risk yönetimidir b. Donanımın önceden hazırlanmasıdır c. Alarm sistemidir d. İşletmeye yönelecek tehlikelerin neler olabileceğinin, saldırı ihtima linin, saldırının boyutlarının ve güvenlik tedbirlerinin önceden d

23. Aşağıdakilerden hangisi kuruluşlarda meydana gelmesi muhtemel olaylardan biridir ? a. Sabotaj b. Yangın

23. Aşağıdakilerden hangisi kuruluşlarda meydana gelmesi muhtemel olaylardan biridir ? a. Sabotaj b. Yangın c. Terörist saldırılar d. Teknik kazalar e. Hepsi e

24. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik cihazlarının üretiminin se beplerinden biridir? a. Personeli bu yolla ödüllendirmek

24. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik cihazlarının üretiminin se beplerinden biridir? a. Personeli bu yolla ödüllendirmek b. Personele olan güvensizlik c. İnsan gücüyle yapılan kontrolden kaynaklanan hataları en aza indir gemek ve personelin işini kolaylaştırmak d. Güvenlik cihazları İle yapılan kontrollerin daha güvenilir c olması

25. Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi oluşturulan bir manyetik alan içindeki maddeleri algılar? a.

25. Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi oluşturulan bir manyetik alan içindeki maddeleri algılar? a. X Ray b. Metal detektörler c. İR sistemleri d. PIR detektörleri e. Kameralar b

26. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik cihazlarından olan "el tipi metal detektörlerin" kullanım özelliklerinden birisi değildir?

26. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik cihazlarından olan "el tipi metal detektörlerin" kullanım özelliklerinden birisi değildir? a. Kontrollerde metal bulunduğunda, ikinci bir metal madde bulunma sı ihtimali göz önünde bulundurularak vücudun her bölgesi kontrol edilinceye kadar aramaya devam edilir. b. Arama yapılan kişilerin vücuduna ne kadar yaklaştırılırsa b o oranda iyi sonuç alınır. c. Ortalama 2, 5 cm ila 7, 5 cm.

27. El detektörlerin kullanımıyla ilgili hangisi yanlıştır? a. Islak zemine bırakılmamalıdır b. Metal zemine

27. El detektörlerin kullanımıyla ilgili hangisi yanlıştır? a. Islak zemine bırakılmamalıdır b. Metal zemine bırakılmamalıdır c. Değişik amaçlar için kullanılabilir d. Kişilerin baş kısmına tutulmamalıdır e. Amacına uygun kullanılmalıdır c

28. Aşağıdakilerden hangisi, X Ray cihazının ana kısımlarından biridir ? a. X ışın ünitesi

28. Aşağıdakilerden hangisi, X Ray cihazının ana kısımlarından biridir ? a. X ışın ünitesi b. Kontrol paneli c. Ekran d. Ekran ve X ışın ünitesi e. Hepsi d

29. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistem ve cihazlarından biridir ? a. Metal detektörler b. X

29. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistem ve cihazlarından biridir ? a. Metal detektörler b. X Ray cihazları c. Patlayıcı tarama sistemi (EDS) d. Bilgisayarlı Tomografi sistemi e. Hepsi e

30. Alarm sistemleri hangisinde doğru verilmiştir? a. Lokal Merkezi alarm sistemi b. Lokal alarm

30. Alarm sistemleri hangisinde doğru verilmiştir? a. Lokal Merkezi alarm sistemi b. Lokal alarm sistemi c. Lokal Merkezî Alarm izleme merkezlerine bağlı sistemler d. Merkezi Lokal Global alarm sistemleri e. Hiçbiri c

31. Yangın detektörleri aşağıdakilerden hangisine duyarlıdır ? a. Işık b. Duman c. Isı d.

31. Yangın detektörleri aşağıdakilerden hangisine duyarlıdır ? a. Işık b. Duman c. Isı d. Alev e. b, c ve de şıkkı e

32. Güvenlik cihazlarından en çok ve sık kullanılmanı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ? a.

32. Güvenlik cihazlarından en çok ve sık kullanılmanı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir ? a. X Ray cihazı ve metal detektörler b. UV ışık kaynağı c. Manyetik ses okuyucu kartları d. Dijital alıcılar e. Mekanik detektörler a

33. Güvenlik kameralarında “zoom” yapılması ne anlama gelir ? a. Görüntünün açısının değiştirilmesi b.

33. Güvenlik kameralarında “zoom” yapılması ne anlama gelir ? a. Görüntünün açısının değiştirilmesi b. Görüntünün netlik ayarının yapılması c. Görüntün yakınlaştırılması/büyütülmesi c d. Görüntünün 90 derece

34. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarında kullanılan teknolojik güvenlik cihazlarından değildir ? a. X Ray

34. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktalarında kullanılan teknolojik güvenlik cihazlarından değildir ? a. X Ray cihazı b. El tipi metal detektörler c. Patlayıcı buhar detektörü d. Posta kontrol cihazları e. Sprinkler ve duman algılayıcı sistem e

35. Aşağıdakilerden hangisi yangın erken algılama ve uyarı sistemlerinden biri değildir ? a. İyonizasyon

35. Aşağıdakilerden hangisi yangın erken algılama ve uyarı sistemlerinden biri değildir ? a. İyonizasyon duman detektörü b. Optik duman detektörü c. EDS detektörü d. Isı algılayıcı detektör e. Doğalgaz kaçağı algılama detektörü c

36. Aşağıdakilerden hangisi kapı tipi metal detektörle kontrol sırasında dikkat edilecek hususlardan biridir ?

36. Aşağıdakilerden hangisi kapı tipi metal detektörle kontrol sırasında dikkat edilecek hususlardan biridir ? a. Cihazın çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli b. Kontrol edilecek diğer kişiler en az 1 m. geride bekletilmeli c. İçeri giren şahıslar tek alınmalı e

37. Bir alarm merkezinden sinyal alınmaktadır. Sistemde bulunan detektörlerden “ içeride birinin olduğu “

37. Bir alarm merkezinden sinyal alınmaktadır. Sistemde bulunan detektörlerden “ içeride birinin olduğu “ anlaşılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sinyali veren uyarıcı detektör olabilir ? a. Su baskını detektörü b. Gaz detektörü c. Duman detektörü d. Hareket detektörü d

38. “ Kilitler” günümüzde yaygın olarak kullanılan güvenlik sistemlerinden biridir. Aşağıdakilerden hangisi kilit çeşitlerindendir

38. “ Kilitler” günümüzde yaygın olarak kullanılan güvenlik sistemlerinden biridir. Aşağıdakilerden hangisi kilit çeşitlerindendir ? a. Mandal, sürgü b. Mekanik şifreli kilit c. Elektronik şifreli kilit d. Elektro manyetik kilit c

39. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz ? a. Çevre engelleri b. İkaz levhaları

39. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz ? a. Çevre engelleri b. İkaz levhaları c. Gözetim kuleleri d. Bariyerler ve kilit sistemleri e. Aydınlatma sistemleri b

40. Kartlı giriş kontrol sistemleri, bina kontrolleri sırasında sık başvurulan tedbirlerdendir. Aşağıdakilerden hangisi kartlı

40. Kartlı giriş kontrol sistemleri, bina kontrolleri sırasında sık başvurulan tedbirlerdendir. Aşağıdakilerden hangisi kartlı giriş kontrol sistemlerinden biridir ? a. Tanıtma kartları (personel, araç giriş/çıkış kartı) b. Görsel kimlik belirleme sistemi c. Otomatik giriş kontrol sistemi (manyetik kart okuyucular) e