Semmelweis Egyetem 4 sz Mentlis Egszsgtudomnyok Doktori Iskola

  • Slides: 62
Download presentation
Semmelweis Egyetem 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola ORIENTÁCIÓ – Doktori Szabályzat Orientáció Kiss

Semmelweis Egyetem 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola ORIENTÁCIÓ – Doktori Szabályzat Orientáció Kiss Hajnal 2015. november 30.

Ph. D. PROGRAMOK és PROGRAMVEZETŐK • 4/1. PSZICHIÁTRIA TISZTSÉGVISELŐK TDI VEZETŐ: Dr. Bitter István

Ph. D. PROGRAMOK és PROGRAMVEZETŐK • 4/1. PSZICHIÁTRIA TISZTSÉGVISELŐK TDI VEZETŐ: Dr. Bitter István DSc egyetemi tanár OKTATÁSI ÜGYVIVŐ SZAKÉRTŐ Kiss Hajnal Dr. Tringer László CSc professor emeritus) • 4/2. MENTÁLIS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY Dr. Kovács József DSc egyetemi tanár • 4/3. EGYÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEK ERŐFORRÁSAINAK SZOCIOLÓGIAI ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS MEGKÖZELÍTÉSE Dr. Pethesné Dr. Dávid Beáta Ph. D egyetemi tanár

MŰKÖDÉSI TERÜLET - MAB • I. TUDOMÁNYTERÜLET orvostudományok TUDOMÁNYÁG 1. klinikai orvostudományok 2. egészségtudományok

MŰKÖDÉSI TERÜLET - MAB • I. TUDOMÁNYTERÜLET orvostudományok TUDOMÁNYÁG 1. klinikai orvostudományok 2. egészségtudományok MAB 4. 1. melléklet http: //www. doktori. hu/index. php? menuid =351&cid=148 • II. TUDOMÁNYTERÜLET társadalomtudományok TUDOMÁNYÁG 1. szociológiai tudományok

KÖVETELMÉNYEK I. • Sz. 213. A fokozatszerzéshez szükséges minimális tudományos közlési teljesítmény FÜGG: -

KÖVETELMÉNYEK I. • Sz. 213. A fokozatszerzéshez szükséges minimális tudományos közlési teljesítmény FÜGG: - a tudományszaktól - képzésben való részvételtől TELJESÍTHETŐ: az értekezés témájában megjelent közleményekkel HITELESÍTÉS: könyvtári adatlappal

KÖVETELMÉNYEK II. 1. 1. Tudományszak • (klinikai) pszichiátria min. 2 IF 1. 2. Tudományszak:

KÖVETELMÉNYEK II. 1. 1. Tudományszak • (klinikai) pszichiátria min. 2 IF 1. 2. Tudományszak: • egészségtudományok min. 1, 5 IF Részletezve: DSz. 214. 2. Tudományszak: • szociológia min. 12 pont Részletezve: DSz. 215. és 218.

Megszerezhető Ph. D. fokozat tudományága - 4. sz. TDI 1. Klinikai orvostudományok 2. Egészségtudományok

Megszerezhető Ph. D. fokozat tudományága - 4. sz. TDI 1. Klinikai orvostudományok 2. Egészségtudományok 3. Szociológiai tudományok

Ph. D. HALLGATÓI JOGVISZONY I. • Képzési formák: 1) Magyar állami ösztöndíj (MAB) 2)

Ph. D. HALLGATÓI JOGVISZONY I. • Képzési formák: 1) Magyar állami ösztöndíj (MAB) 2) Önköltséges (költségtérítéses)

SEMMELWEIS DOKTORI ÖSZTÖNDÍJ I. • Sz. 136 -152. - Típusai: 1. Sz. 149 -152.

SEMMELWEIS DOKTORI ÖSZTÖNDÍJ I. • Sz. 136 -152. - Típusai: 1. Sz. 149 -152. Doktoranduszi (hallgatói) ösztöndíj 2. Sz. 146, 147, 152. Ph. D gyakornoki ösztöndíj (doktorjelölti, predoktori) IDŐTARTAM: max 12 hónap lehet

SEMMELWEIS DOKTORI ÖSZTÖNDÍJ II. • 1. Hallgatói/Doktoranduszi - Kutatóhely biztosítja (alapítvány, tud. tématámogatás) -

SEMMELWEIS DOKTORI ÖSZTÖNDÍJ II. • 1. Hallgatói/Doktoranduszi - Kutatóhely biztosítja (alapítvány, tud. tématámogatás) - nincs főállása - nem ösztöndíjas Feltétel: - Kiemelkedő tan. eredmény - Már jelentős kutatási - eredményei vannak Megjelölik az értekezés elkészítésének időpontját • 2. Doktorjelölti/predoktori - nincs főállás - kiemelkedő eredményt - értek el tanulmányaik ideje alatt 12 hónapon belül elkészítik disszertációjukat

Ph. D. HALLGATÓI JOGVISZONY II. • Sz. 110 -111. • Első alkalommal beiratkozás, minden

Ph. D. HALLGATÓI JOGVISZONY II. • Sz. 110 -111. • Első alkalommal beiratkozás, minden további félév elején bejelentkezés • Heti képzési idő 36 óra (kurzusok a honlapon)+ max. 4 óra opcionális munkaviszony (állami ösztöndíjas jogviszony esetén) Sz. 111. • 25 nap tanulmányi szünet/tanév

BEJELENTKEZÉS A II. szemesztertől 1. Ösztöndíjasoknak: személyesen NEM, bejelentkezés csak a Neptunban 1. Önköltségeseknek:

BEJELENTKEZÉS A II. szemesztertől 1. Ösztöndíjasoknak: személyesen NEM, bejelentkezés csak a Neptunban 1. Önköltségeseknek: befizetés igazolása + Bejelentkezés a Neptunban

A Ph. D TANULMÁNYI FÉLÉV • I. félév • II. félév • szept. 1

A Ph. D TANULMÁNYI FÉLÉV • I. félév • II. félév • szept. 1 - február 28. • március 1 - aug. 31.

HALLGATÓI JOGVISZONY SZÜNETELTETÉSE • Sz. 117. - bejelentkezés hiánya esetén - Az első félév

HALLGATÓI JOGVISZONY SZÜNETELTETÉSE • Sz. 117. - bejelentkezés hiánya esetén - Az első félév kivételes esetben - szüneteltethető 117. 3 5. sz. melléklet Szüneteltetés: max. 3 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 2 félévre, összesen 3 évre lehetséges Részletek Sz. 117. 1 -117. 4.

KETTŐS JOGVISZONY I. • Sz. 114. és 187 -189. • Állami ösztöndíjas hallgatók vehetik

KETTŐS JOGVISZONY I. • Sz. 114. és 187 -189. • Állami ösztöndíjas hallgatók vehetik igénybe, ha teljesítették a képzési szakasz követelményeit (Sz. 185. ) – min. 4 lezárt szemeszterben az összesen 180 kreditet (ezen belül 16 tanulmányi kreditet (kurzusok) – Teljesíti a tudományszak által előírt publikációs követelményeket- kutatási kreditpontokat jóváírják Sz. 175 -176.

KETTŐS JOGVISZONY II. • FELTÉTELEK: • • 1) ösztöndíjasként abszolutóriumot szerzett 2) Teljesíti a

KETTŐS JOGVISZONY II. • FELTÉTELEK: • • 1) ösztöndíjasként abszolutóriumot szerzett 2) Teljesíti a tudományszak által előírt publikációs követelményeket 3) a soron következő félév megkezdése első 2 hetében fokozatszerzési kérelmét és 4) az erre von. külön kérelmét is benyújtja a DT-ra ELŐNY: a fokozatszerzési díj elengedése (120 e Ft) HATÁRIDŐK: – március 15 vagy – szeptember 15

JELENTKEZÉS KURZUSOKRA • BEJELENTKEZÉS - NEPTUN RENDSZEREN Minden tanév I. félévére szeptember 14 -ig

JELENTKEZÉS KURZUSOKRA • BEJELENTKEZÉS - NEPTUN RENDSZEREN Minden tanév I. félévére szeptember 14 -ig II. félévére március 14 -ig De figyelni a februári kurzusokra!

MIKOR ÉRVÉNYES A FÉLÉV? • Ha legalább a kutatási teljesítményt a témavezető leigazolja •

MIKOR ÉRVÉNYES A FÉLÉV? • Ha legalább a kutatási teljesítményt a témavezető leigazolja • 30 kredit/félév • Összkredit = elvégzett kurzusok + kutatási kredit • TDI vezető aláírja a félévet az indexben

KURZUSOK TÍPUSAI Első másfél év alatt • 1. Felzárkóztató (F) Ajánlott az első 4

KURZUSOK TÍPUSAI Első másfél év alatt • 1. Felzárkóztató (F) Ajánlott az első 4 félév alatt • 2. Központi kötelezően választható (KV) • 3. Kötelező (K)- a TDI programjain belül kötelező • 4. Speciális – választható 4/1 -4/2. pr. • 5. Választható 4/3. pr. • 6. Felzárkóztató 4/1 -4/2 -4/3.

KREDIT KÖVETELMÉNY Sz. 165. ÖSSZESEN: 16 KREDIT megszerzése ajánlott az első 4 félév alatt

KREDIT KÖVETELMÉNY Sz. 165. ÖSSZESEN: 16 KREDIT megszerzése ajánlott az első 4 félév alatt (Sz. 169. ) EBBŐL: 5 kredit KV + 8 kreditet TDI előírhat (K) és speciálisan választható + 3 kredit szabadon választható kurzusokból MEGSZORÍTÁS: min. 8 kredit a SE doktori kurzusaiból származzon

1. Ph. D Felzárkóztató kurzusok • 4/1. Elemgyógyászat I-II. – szigorlat • 4/2. Orvosi

1. Ph. D Felzárkóztató kurzusok • 4/1. Elemgyógyászat I-II. – szigorlat • 4/2. Orvosi pszichológia 1 ea. /hét+2, 5 h gyak. • 4/3. Szociálpszichológia Matematikai statisztika A szociológia alapfogalmai XIX. és XX. századi szociológiatörténet A szociológia alapfogalmai, főbb irányzatai

2. KÖZPONTI KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ KV kurzusokból összesen 5 kreditet kell megszerezni. 4/1. pr. 008

2. KÖZPONTI KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ KV kurzusokból összesen 5 kreditet kell megszerezni. 4/1. pr. 008 KV, 0004 KV, 0042 KV, 0013 KV, 0040 KV 4/2. pr. Ua. KV-kurzussorozat + 0044 KV 4/3. pr. 0046 -0050 KV Lásd: http: //phd. semmelweis. hu/kurzusok

Ph. D TUDOMÁNYOS NAPOK I. • Hagyományosan minden év áprilisában • Konferenciahirdetmény, regisztráció a

Ph. D TUDOMÁNYOS NAPOK I. • Hagyományosan minden év áprilisában • Konferenciahirdetmény, regisztráció a www. phd. sote. hu -n • Absztrakt – angol nyelven • Előadás nyelve magyar vagy angol • Központi teszt – 1 tanulmányi kredit

Ph. D TUDOMÁNYOS NAPOK II. • KÖVETELMÉNYEK: – 1. évf. – részvétel mindkét napon

Ph. D TUDOMÁNYOS NAPOK II. • KÖVETELMÉNYEK: – 1. évf. – részvétel mindkét napon – 2. évf. – poszter prezentáció – 3. évf. – előadás

Ph. D TUDOMÁNYOS NAPOK III. SE 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola SPECIFIKUMOK •

Ph. D TUDOMÁNYOS NAPOK III. SE 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola SPECIFIKUMOK • Saját, háromtagú zsűri • 3 helyezett szekciónként • Különdíj a stílusért – könyvjutalom

ÁTHALLGATÁS I. Sz. 171. • Hova? a) más mo-i egyetemre b) a SE más

ÁTHALLGATÁS I. Sz. 171. • Hova? a) más mo-i egyetemre b) a SE más doktori iskolájába • Áthallgatással max. 6 kredit pont szerezhető • Kérelmezni kell a lehallgatandó kurzus előzetes befogadását az OKB testületénél! (kurzustematikát mellékelni)

ÁTHALLGATÁS II. Sz. 172. • Egyetemközi szerződés keretében végzett közös képzés estén - külföldön

ÁTHALLGATÁS II. Sz. 172. • Egyetemközi szerződés keretében végzett közös képzés estén - külföldön elvégzett kurzusokkal a kreditek általában 50%-a szerezhető meg (8 kredit)

ERASMUS ÖSZTÖNDÍJ • Európai Bizottság biztosította forrás • DOKTORANDUSZ HALLGATÓKNAK Meghirdetve a DT által

ERASMUS ÖSZTÖNDÍJ • Európai Bizottság biztosította forrás • DOKTORANDUSZ HALLGATÓKNAK Meghirdetve a DT által TAVASSZAL www. phd. sote. hu-n 3 hónapos szakmai gyakorlat - saját szervezés

KURZUSELISMERTETÉS Sz. 172. elismerhető max. 6 kredit • OKB ELNÖKE RÉSZÉRE e-mailben és papír

KURZUSELISMERTETÉS Sz. 172. elismerhető max. 6 kredit • OKB ELNÖKE RÉSZÉRE e-mailben és papír alapon: 1) kurzustematika 2) teljesített óraszám 3) Vizsgaeredmény 4) Igazolás a kurzus elvégzéséről

FONTOS ÁLLOMÁS I. Sz. 183. TUDOMÁNYOS BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSE HATÁRIDŐ: június 30 -ig MIKOR? Az

FONTOS ÁLLOMÁS I. Sz. 183. TUDOMÁNYOS BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSE HATÁRIDŐ: június 30 -ig MIKOR? Az I. és a II. tanév végén TARTALOM: - a kutatómunka állása - tennivalók a köv. periódusban HOVÁ KERÜL? Témavezető, programvezető, TDI vezető, Doktori Titkárság- személyi anyag ŰRLAP: Ph. D hallgatók adatlapja http: //semmelweis. hu/pszichiatria/oktatas/4 -szamu-doktori-iskola /

FONTOS ÁLLOMÁS II. • Tudományszaki besorolás (pecsét DT) 4. félév végére beíratása az indexbe

FONTOS ÁLLOMÁS II. • Tudományszaki besorolás (pecsét DT) 4. félév végére beíratása az indexbe Sz. 211. OPCIÓK: 1. klinikai orvostudomány – pszichiátria min. 2 IF 2. egészségtudomány min. 1, 5 IF 3. szociológia – min. 12 publikációs pont

ABSZOLUTÓRIUM MEGSZERZÉSE I. Sz. 175 -177. , 184 -185. – csak aktív félévben •

ABSZOLUTÓRIUM MEGSZERZÉSE I. Sz. 175 -177. , 184 -185. – csak aktív félévben • KORAI, 2 éves képzési időszak lezárulta után • FELTÉTEL: 180 kredit (ezen belül 16 tanulmányi kredit) megléte + a tudományszak által előírt IF vagy publikációs pontok teljesítése • Disszertáció megvédési határideje: 1 év

ABSZOLUTÓRIUM MEGSZERZÉSE II. • 3 év után - csak aktív félévben • Összesen 180

ABSZOLUTÓRIUM MEGSZERZÉSE II. • 3 év után - csak aktív félévben • Összesen 180 kredit • (tanulmányi 16 + kutatási + oktatási) • pecsét DT- TDI vezető igazolja Disszertáció benyújtásának határideje: Sz. 198. legkésőbb a fokozatszerzési eljárást kimondó döntés után számított 2 év

DOKTORI FOKOZATSZERZÉS

DOKTORI FOKOZATSZERZÉS

KÖZLÉSI KÖVETELMÉNYEK – Ph. D képzésben lévőknek TUDOMÁNYTERÜLETEK SZERINT 1. orvostudományok és természettudományok Sz.

KÖZLÉSI KÖVETELMÉNYEK – Ph. D képzésben lévőknek TUDOMÁNYTERÜLETEK SZERINT 1. orvostudományok és természettudományok Sz. 214. (új) 2. szociológia tudományok Sz. 215. (új)

NYILATKOZAT SAJÁT EREDMÉNYEKRŐL I. • Új! Sz. 214. Megosztott elsőszerzőség – engedélyköteles (VMB) +

NYILATKOZAT SAJÁT EREDMÉNYEKRŐL I. • Új! Sz. 214. Megosztott elsőszerzőség – engedélyköteles (VMB) + – Nyilatkozat saját eredményekről (35. sz. melléklet)

NYILATKOZAT SAJÁT EREDMÉNYEKRŐL II. • Új! Sz. 241. + 35. sz. melléklet - az

NYILATKOZAT SAJÁT EREDMÉNYEKRŐL II. • Új! Sz. 241. + 35. sz. melléklet - az értekezéshez felhasznált publikációk - mely eredményeihez járult hozzá a jelölt a legnagyobb arányban (ábra, táblázat vagy egyéb formában közölt adat) ALÁÍRJA: témavezető + az 1. és utolsó szerző

FOKOZATSZERZÉSI SZAKASZ – – – Fokozatszerzésre jelentkezés (Sz. 196. , 208. ) Doktori szigorlat

FOKOZATSZERZÉSI SZAKASZ – – – Fokozatszerzésre jelentkezés (Sz. 196. , 208. ) Doktori szigorlat Sz. 225, 226, 233. Disszertáció megírása (11. melléklet) Munkahelyi vita Sz. 242. Disszertáció benyújtása elővéleményezésre Sz. 194. , Sz. 243. – Disszertáció, a tézisek és az összefoglalók benyújtása Sz. 244, 245. – Nyilvános vita/védés Sz. 255, 256.

JELENTKEZÉS FOKOZATSZERZÉSRE- Feltételek • Abszolutórium Mikor? • Legalább 1 középfokú Az abszolutórium C típusú

JELENTKEZÉS FOKOZATSZERZÉSRE- Feltételek • Abszolutórium Mikor? • Legalább 1 középfokú Az abszolutórium C típusú nyelvvizsga újból beadni (Sz. 193. ) • A 2 alapfokú C típusú nyv. • Eljárási díj befizetése Jelenleg: 120 ezer Ft dátumától számított 1 éven belül Sz. 196. VAGY Sz. 199 -202. Képzés nélküli fokozatszerzőként NINCS HALASZTÁS Sz. 195. , 196.

SZIGORLATI ÉS VÉDÉSI BIZOTTSÁG KIJELÖLÉSE • A témavezető egy provizorikus listát küld a programvezetőnek,

SZIGORLATI ÉS VÉDÉSI BIZOTTSÁG KIJELÖLÉSE • A témavezető egy provizorikus listát küld a programvezetőnek, több potenciális vizsgáztató megjelölésével • A programvezető kiválasztja a listából a funkciót betöltőket • A programvezető által jóváhagyott listát Kiss Hajnal megkapja, a szigorlat esetében felkéri a TDI vezetője nevében a bizottságot, majd meszervezik a szigorlatot és a védést.

DOKTORI SZIGORLAT I. MIKOR? - legkésőbb 2 évvel a fokozatszerzésre jelentkezés után Sz. 231.

DOKTORI SZIGORLAT I. MIKOR? - legkésőbb 2 évvel a fokozatszerzésre jelentkezés után Sz. 231. - Szigorlati tárgy megismerése a 4. szemeszter végéig a tudományszaki besorolással egyidőben Sz. 233. SZIGORLATI TÁRGYAK Sz. 224 -227. főtárgy, melléktárgy, (módszertan)

DOKTORI SZIGORLAT II. SZERVEZÉS Sz. 234. - TDI vezető - Szigorlati időpont, hely 30

DOKTORI SZIGORLAT II. SZERVEZÉS Sz. 234. - TDI vezető - Szigorlati időpont, hely 30 nappal a szigorlat előtt ismert SZIGORLAT EREDMÉNYE Sz. 235. - Ötfokozatú skálán (ne legyen elégtelen részjegy) - jegyzőkönyv - Elévülési idő: 5 év

DOKTORI SZIGORLAT III. • TÉTELSOROK http: //semmelweis. hu/pszichiatria/oktatas/4 szamu-doktori-iskola/ 4/1. program – klinikai tudományszak

DOKTORI SZIGORLAT III. • TÉTELSOROK http: //semmelweis. hu/pszichiatria/oktatas/4 szamu-doktori-iskola/ 4/1. program – klinikai tudományszak (pszichiátria) – PSZICHIÁTRIA TS 4/2. program – egészségtudományok tudományszak – EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK TS 4/3. program – szociológia tudományszak SZOCIOLÓGIA, TÁRSADALOMLÉLEKTAN ÉS TÁRSTUDOMÁNYOK TS

SIKERES SZIGORLAT teljesítve

SIKERES SZIGORLAT teljesítve

DISSZERTÁCIÓ MEGÍRÁSA • A DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI - SZ. 11. melléklet • Szerkezet, terjedelem,

DISSZERTÁCIÓ MEGÍRÁSA • A DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI - SZ. 11. melléklet • Szerkezet, terjedelem, betűtípus, fedőlap, összefoglalás, irodalomjegyzék, hivatkozások, ábrák, tézisfüzet

MUNKAHELYI VITA • Sz. 242. - Programvezető szervezi meg - 1 opponens - 5

MUNKAHELYI VITA • Sz. 242. - Programvezető szervezi meg - 1 opponens - 5 fő tudományos fokozattal rendelkező - résztvevő Jegyzőkönyv formanyomtatványa: http: //semmelweis. hu/pszichiatria/oktatas/4 -szamudoktori-iskola/

DISSZERTÁCIÓ ELŐVÉLEMÉNYEZÉSE I. • FELTÉTELEK I. NYELVVIZSGÁK (A 2+B 2) C típus - Kötelezően

DISSZERTÁCIÓ ELŐVÉLEMÉNYEZÉSE I. • FELTÉTELEK I. NYELVVIZSGÁK (A 2+B 2) C típus - Kötelezően az egyik angol nyelvvizsga - Az alapfokú (egyetemi ny. szigorlat, záróvizsga) II. MUNKAHELYI VITA

DISSZERTÁCIÓ ELŐVÉLEMÉNYEZÉSE II. • - MIT KELL BENYÚJTANI Sz. 243 -244. A disszertáció, közlemények

DISSZERTÁCIÓ ELŐVÉLEMÉNYEZÉSE II. • - MIT KELL BENYÚJTANI Sz. 243 -244. A disszertáció, közlemények másolata 1 példányban tézisek (magyar és angol) Összefoglaló (magyar és angol) Fentieket papíron és elektronikusan is! Témavezetői nyilatkozat + társszerzői nyilatkozat (ha több doktorjelölt szerző az értekezésben felhasznált közleményben) Sz. 241. , Sz. 244. TDI vezetői ajánlás a publikációs feltételek teljesítéséről és a disszertáció benyújthatóságáról Sz. 243.

DISSZERTÁCIÓ ELŐVÉLEMÉNYEZÉSE III. • Sz. 244. A szellemi alkotások felhasználására vonatkozó- a szerzői jogi

DISSZERTÁCIÓ ELŐVÉLEMÉNYEZÉSE III. • Sz. 244. A szellemi alkotások felhasználására vonatkozó- a szerzői jogi engedélyek beszerzéséért a doktorjelölt felelős.

DISSZERTÁCIÓ BENYÚJTÁSA I. HATÁRIDŐ: Sz. 246. - pozitív elővélemény esetén 2 hét - komolyabb

DISSZERTÁCIÓ BENYÚJTÁSA I. HATÁRIDŐ: Sz. 246. - pozitív elővélemény esetén 2 hét - komolyabb formai, nyelvi, stiláris vagy kutatóhelyi vita korrekciója esetén 2 hónap - Rendkívül indokolt esetben (hiányzó publikáció pótlása esetén) 6 hónap HATÁRIDŐ-MULASZTÁS ESETÉN- képzés nélküli fokozatszerzőnek lehet jelentkezni. Sz. 247.

DISSZERTÁCIÓ BENYÚJTÁSA II. • A disszertáció 5 példányban + mellékletek Sz. 243. • A

DISSZERTÁCIÓ BENYÚJTÁSA II. • A disszertáció 5 példányban + mellékletek Sz. 243. • A disszertáció 2 opponenshez kerül • Írásos bírálat határideje: 2 hónap Sz. 249.

PUBLIKÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK • ORVOSTUDOMÁNYI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÁSI TÉMÁKBAN (DSz. 214. ) (új!) Az értekezés

PUBLIKÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK • ORVOSTUDOMÁNYI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÁSI TÉMÁKBAN (DSz. 214. ) (új!) Az értekezés témájában írt IF-os cikk 1. a) egy elsőszerzős cikk (IF-ral rendelkező lapban) • b) egy további, nem feltétlenül elsőszerzős közlemény 2. Egy db IF-os közleménnyel (a, b, c feltétel) 3. Az IF 50%-át elsőszerzős közleménnyel kell teljesíteni Dsz. 25. melléklet 4. Az IF követelmény 10%-a kiváltható (az ért. témájában írt 2 db magyar ny. első szerzős közleménnyel vagy 2 db ért. témájában írt IF nélküli nemzetközi közleménnyel (lásd Folyóiratok listája DSz. 27. melléklet) • Elfogadható folyóiratok 4. sz. TDI Lege Artis Medicinae Clinical and Experimental Medical Journal Orvosképzés Addiktológia Alkalmazott Pszichológia Behavioural and Cognitive Psychotherapy Central European Journal of Public Health Clinical Neuroscience/Ideggyógyászati Szemle International Journal for Quality in Health Care International Journal of Mental Health Magyar Pszichológiai Szemle Medicine, Health Care and Philosophy. A European Journal Mentálhigiéné és Pszichoszomatika Psychiatria Hungarica Pszichológia Pszichoterápia Sleep and Hypnosis Szociológiai Szemle European Journal of Mental Health Psychiatric Quaterly Journal of Attention Disorders Journal of Individual Differences

PUBLIKÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK • SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSI TÉMÁBAN SZ. 215. DSZ. 26. melléklet (2015) Az értekezés

PUBLIKÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK • SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSI TÉMÁBAN SZ. 215. DSZ. 26. melléklet (2015) Az értekezés témájában írt közleményekkel megszerezni 1. Min. 12 publikációs pontot 2. Legalább 4 közlemény - ebből legalább 2 nemzetközi folyóiratban - ebből legalább 1 magyar elsőszerzős - legalább 1 elsőszerzős közlemény megjelentetve a SCIE vagy SSCI minősített folyóirataiban, vagy a TDI elfogadható folyóirataiban: Lege Artis Medicinae Clinical and Experimental Medical Journal Orvosképzés Addiktológia Alkalmazott Pszichológia Behavioural and Cognitive Psychotherapy Central European Journal of Public Health Clinical Neuroscience/Ideggyógyászati Szemle Lege Artis Medicinae International Journal for Quality in Health Care Clinical and Experimental Medical Journal Orvosképzés International Journal of Mental Health Magyar Pszichológiai Szemle Medicine, Health Care and Philosophy. A European Journal Mentálhigiéné és Pszichoszomatika Psychiatria Hungarica Pszichológia Pszichoterápia Sleep and Hypnosis Szociológiai Szemle European Journal of Mental Health Psychiatric Quaterly Journal of Attention Disorders Journal of Individual Differences

PUBLIKÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN • folyóirat cikk, lektorált folyóiratban. • A saját kutatási terület

PUBLIKÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN • folyóirat cikk, lektorált folyóiratban. • A saját kutatási terület legújabb eredményeit összefoglaló referátum, lektorált folyóiratban. • A saját kutatási terület interdiszciplináris vonatkozásait újszerű megvilágításba helyező tanulmány, lektorált folyóiratban. • A saját kutatási területet érintő önálló könyv vagy fejezet tudományos könyvben (ISBN regisztrált könyv SCI-ben, SSCI-ben, illetve a 27. mellékletben Első szerző: 5 pont, szereplő szakfolyóiratban Társszerző: 4 pont. Lektorált nemzetközi folyóiratban, könyvben Első szerző: 3 pont, Társszerző: 2 pont. Lektorált hazai, ill. más nemzeti szaklapban, Első szerző: 2 pont, könyvben: Társszerző: 1 pont. Önálló könyv Első szerző: 6 pont, Társszerző: 4 pont.

PUBLIKÁCIÓN MEGJELÖLNI Sz. 210. • A szervezett képzésben részt vevő doktorandusz tudományos publikáción a

PUBLIKÁCIÓN MEGJELÖLNI Sz. 210. • A szervezett képzésben részt vevő doktorandusz tudományos publikáción a doktorandusz munkahelyeként meg kell jelölni (1. egyetemi képzőhelyen végzett kutatómunka esetén az egyetemi intézet/klinika nevét, 2. nem egyetemi képzőhelyen végzett kutatómunka esetén az egyetemi Doktori Iskola nevét).

NYILVÁNOS VITA I. • IDŐPONT ÉS HELY: 21 naptári nappal a védés előtt meg

NYILVÁNOS VITA I. • IDŐPONT ÉS HELY: 21 naptári nappal a védés előtt meg kell hirdetni Sz. 256. • MEGHÍVÓ: minta a www. phd. sote. hu-n • Tézisek és meghívók leadása 1. DT 10 db + tudományos önéletrajz 2. TDI 40 db

NYILVÁNOS VITA II. • A doktori értekezés védésének menete 14. melléklet - színhely: egyetemi

NYILVÁNOS VITA II. • A doktori értekezés védésének menete 14. melléklet - színhely: egyetemi tan- vagy oktatóterem lehet Sz. 254. - Egybehangzó értékelés esetén legalább 1 opponens jelenlétében - Az értekezést el nem fogadó bíráló jelenléte Sz. 255.

NYILVÁNOS VITA III. • 20 perces előadás • Válasz az írásban • feltett opponensi

NYILVÁNOS VITA III. • 20 perces előadás • Válasz az írásban • feltett opponensi kérdésekre Válasz a bizottság és a részvevők ad hoc kérdéseire • Értékelés: titkos • • szavazással zárt bizottsági ülésen 1 -5 -ig pontozás Az értekezés elfogadásához a megszerezhető pontok 67%-a szükséges (3 -as átlag).

NYILVÁNOS VITA IV. • Új! Sz. 258. (2015) 1 -1 érdemi kérdés az elnöktől

NYILVÁNOS VITA IV. • Új! Sz. 258. (2015) 1 -1 érdemi kérdés az elnöktől és a bizottság minden tagjától Jegyzőkönyv módosult: 15. melléklet (2015) ÚJ! • A bizottság elnöke által feltett kérdés: • A bizottság nem opponens tagjai által feltett kérdések: • A nyilvános vitában feltett további kérdések és elhangzott felszólalások a vitában részt vevők nevének feltüntetésével:

A TDI HONLAPJA http: //semmelweis. hu/pszichiatria/oktatas/4 szamu-doktori-iskola/ - aktuális kurzusok - Belső ajánlás -

A TDI HONLAPJA http: //semmelweis. hu/pszichiatria/oktatas/4 szamu-doktori-iskola/ - aktuális kurzusok - Belső ajánlás - nyomtatványok - tételsorok

DOKTORI SZABÁLYZAT • ELÉRHETŐSÉGE http: //phd. semmelweis. hu/wpcontent/uploads/2015/11/Doktori. Szab%C 3%A 1 lyzat-1. pdf AZ

DOKTORI SZABÁLYZAT • ELÉRHETŐSÉGE http: //phd. semmelweis. hu/wpcontent/uploads/2015/11/Doktori. Szab%C 3%A 1 lyzat-1. pdf AZ EGYETEMI DOKTORI TANÁCS HATÁROZATAINAK ELÉRHETŐSÉGE UGYANEZEN AZ OLDALON!