Seminari LA INNOVACI COM A TRACTOR DE LECONOMIA

  • Slides: 13
Download presentation
Seminari: LA INNOVACIÓ COM A TRACTOR DE L’ECONOMIA. L’EXEMPLE DEL 22@BARCELONA Convidat: Josep Miquel

Seminari: LA INNOVACIÓ COM A TRACTOR DE L’ECONOMIA. L’EXEMPLE DEL [email protected] Convidat: Josep Miquel Piqué, conseller delegat de [email protected] IDEES CLAU 05/11/2009

Presentació § El President del CTESC, sr. Josep Maria Rañé, inaugura el primer seminari

Presentació § El President del CTESC, sr. Josep Maria Rañé, inaugura el primer seminari del Consell amb l’objectiu d’aportar coneixement, assessorament i opinió. § Aquest seminari dóna continuitat a la Jornada Dibuixar el futur per gestionar el present. § L’exemple a considerar és el projecte del [email protected] § L’expert convidat és el sr. Josep Miquel Piqué, enginyer industrial, amb experiència en el món de l’Administració, el coneixement, el territori i l’empresa. 05/11/2009

Agrupament de les idees Marc teòric 22@ En el debat • • • La

Agrupament de les idees Marc teòric [email protected] En el debat • • • La triple i (innovació, internacionalització i inversió) L’ecosistema Actuació estratègica Els clústers La gestió del talent • Districte urbà • Districte d’innovació • Els clústers • Empreses tradicionals, finançament dels parcs tecnològics, consciència de territorialitat, trobades empresarials, noves empreses i avaluació de la interrelació als clústers. 05/11/2009

Marc teòric (1): LA TRIPLE i n LES BASES DE LA POST CRISI SÓN

Marc teòric (1): LA TRIPLE i n LES BASES DE LA POST CRISI SÓN LA INNOVACIÓ, LA INTERNACIONALITZACIÓ I LA INVERSIÓ § La innovació i la internacionalització són necessàries per sortir de la crisi però no són suficients. § També s’ha de tenir en compte la inversió, que s’ha de situar en nivells superiors als d’abans de la crisi, per potenciar el creixement de les empreses. 05/11/2009

Marc teòric (2): L’ECOSISTEMA n EL TERRITORI ES § L’economia del DESENVOLUPA coneixement és

Marc teòric (2): L’ECOSISTEMA n EL TERRITORI ES § L’economia del DESENVOLUPA coneixement és una MILLOR SENSE UNA cadena de valor que va GOVERNANÇA RÍGIDA des de la ciència al mercat passant per la tecnologia. § El territori també entra en joc aportant externalitats positives. § L’entorn adequat és l’ecosistema. 05/11/2009

Marc teòric (3): ACTUACIÓ ESTRATÈGICA n ELS AGENTS § Els agents principals IMPLICATS ACTUEN

Marc teòric (3): ACTUACIÓ ESTRATÈGICA n ELS AGENTS § Els agents principals IMPLICATS ACTUEN A són les empreses, CURT TERMINI COM l’Administració i les ALIATS ESTRATÈGICS universitats (la triple hèlix). § Aquests agents volen ser competitius a nivell global i han de donar valor a totes les seves actuacions. § S’han de crear estructures híbrides (privat/públic). 05/11/2009

Marc teòric (4): ELS CLÚSTERS n S’HA DE DONAR UNA MASSA CRÍTICA ALS CLÚSTERS

Marc teòric (4): ELS CLÚSTERS n S’HA DE DONAR UNA MASSA CRÍTICA ALS CLÚSTERS § Els clústers comprenen instituts de recerca, finançadors, empreses, govern, etc. i s’ha de pensar en conjunt. § Paral·lelament ha d’haver una “indústria del creixement” que sàpiga canviar estructures i estratègies per augmentar la massa crítica. 05/11/2009

Marc teòric (5): LA GESTIÓ DEL TALENT n LA GESTIÓ DEL TALENT INCLOU LA

Marc teòric (5): LA GESTIÓ DEL TALENT n LA GESTIÓ DEL TALENT INCLOU LA CREACIÓ, L’ATRACCIÓ, LA CONSERVACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DE TALENT § L’economia del coneixement es basa en el talent. § El talent necesita viure en confort en els espais físics. § El talent és complementari a les infraestructures físiques, lògiques i tecnològiques. 05/11/2009

22@Barcelona (1): DISTRICTE URBÀ n L’ECONOMIA DEL CONEIXEMENT S’INSTAL·LA A LA CIUTAT § Hi

[email protected] (1): DISTRICTE URBÀ n L’ECONOMIA DEL CONEIXEMENT S’INSTAL·LA A LA CIUTAT § Hi ha 90 milions de persones que estan a 2 hores del [email protected] § El [email protected] disposa d’un pla especial d’infraestructures. § El [email protected] comprèn 115 illes de la ciutat i té més de 1. 400 empreses instal·lades i 42. 000 treballadors (el 50% amb títol universitari). 05/11/2009

22@Barcelona (2): DISTRICTE D’INNOVACIÓ n EL PLA ESPECIAL D’ INFRAESTRUCTURES ESTÀ AL SERVEI DE

[email protected] (2): DISTRICTE D’INNOVACIÓ n EL PLA ESPECIAL D’ INFRAESTRUCTURES ESTÀ AL SERVEI DE LA INNOVACIÓ § Es preveu l’ordenació del subsòl per canalitzar serveis de sanejament, enllumenat, energia, xarxa elèctrica, climatització i xarxa de telecomunicacions amb fibra òptica. § També es preveuen nous equipaments, espais públics i zones verdes. 05/11/2009

22@Barcelona (3): ELS CLÚSTERS n Els clústers instal·lats al § Els clústers ubicats al

[email protected] (3): ELS CLÚSTERS n Els clústers instal·lats al § Els clústers ubicats al [email protected] disposen [email protected] són els de TIC, de serveis especialitzats energia, medtec, per a les empreses. disseny i media. § Cada clúster té un centre tecnològic gestor (BCDisseny, Biocat, Barcelona Digital CT). § Les empreses disposen de serveis de networking, gestió de talent, laboratoris, etc. 05/11/2009

Idees que han sorgit el debat (1) § L’enfoc del 22@ no descarta les

Idees que han sorgit el debat (1) § L’enfoc del [email protected] no descarta les empreses tradicionals però sí que se’ls demana quina és la seva variable competitiva sostenible. § Els parcs tecnològics són un instrument d’intermediació entre els agents de la innovació però alerta que es van crear gràcies als ajuts públics i ara s’han de mantenir (la recerca és una inversió a llarg termini). § El [email protected] recolza als directius de les empreses i reforça la seva consciència de territorialitat. 05/11/2009

Idees que han sorgit el debat (2) § Es pretèn sistematitzar les trobades entre

Idees que han sorgit el debat (2) § Es pretèn sistematitzar les trobades entre les empreses innovadores i les grans corporacions. § Els clústers tenen un pla estratègic al darrera però també s’han d’identificar noves oportunitats i recolzar -les. § La interrelació en el si dels clústers no està analitzada. 05/11/2009