Seminar Protecia i asigurarea respectrii drepturilor de proprietate

  • Slides: 55
Download presentation
Seminar „Protecţia şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală cu privire la piesele de

Seminar „Protecţia şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală cu privire la piesele de schimb auto” Hotel Athenee Palace Hilton, Bucureşti, 25 mai 2017 Protecţia pieselor de schimb auto prin drepturi de proprietate intelectuală Dr. jur. Alice Postăvaru Şef Serviciu Desene şi Modele, OSIM

Totul începe cu o idee! Inginerul german Karl Benz poate fi numit inventatorul automobilului

Totul începe cu o idee! Inginerul german Karl Benz poate fi numit inventatorul automobilului în accepțiune modernă, obținând un brevet în 1886 pentru primul automobil cu motor cu ardere internă.

Ideile nu se protejează! • Convenţia de la Stockholm privind constituirea OMPI 1967 -

Ideile nu se protejează! • Convenţia de la Stockholm privind constituirea OMPI 1967 - art. 2(viii) defineşte proprietatea intelectuală: drepturi referitoare la opere literare, artistice şi ştiinţifice, interpretări ale artiştilor interpreşi şi execuţii ale artiştilor executanţi, fonograme şi emisiuni ale radiodifuziunii, invenţii în toate domeniile activităţii umane, descoperiri ştiintifice, desene şi modele industriale, mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu, precum şi nume comerciale şi denumiri comerciale, protecţia impotriva concurenţei neloiale şi orice alte drepturi aferente activitatii intelectuale în domeniile: industrial, ştiinţific, literar si artistic.

Modalităţi de protecţie a pieselor de schimb auto prin DPI • • • invenţii

Modalităţi de protecţie a pieselor de schimb auto prin DPI • • • invenţii (Legea nr. 64/1991 R) modele de utilitate (Legea nr. 350/2007) mărci (Legea nr. 84/1998 R) desene şi modele (Legea nr. 129/1992 R) drept de autor (Legea nr. 8/1996 R) protecţia împotriva concurenţei neleale (Legea nr. 11/1990 R)

Căi de protecţie • Calea naţională - Legislaţia naţională • Calea internaţională – Convenţia

Căi de protecţie • Calea naţională - Legislaţia naţională • Calea internaţională – Convenţia de la Paris – Convenţia de la Berna – Aranjamente Haga / Madrid / PCT – Aranjamente Locarno / Nisa / Viena / Strasbourg – Acordul TRIPS • Calea comunitară – Directive CE – Regulamente CE

Invenţii • Un brevet poate fi acordat pentru orice invenţie având ca obiect un

Invenţii • Un brevet poate fi acordat pentru orice invenţie având ca obiect un produs sau procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu condiţia ca aceasta: • să fie nouă • să implice activitatea inventivă • să fie susceptibilă de aplicare industrială • Modele de utilitate – mici invenţii • Nivel de inventivitate scăzut faţă de invenţii

Invenţii – drepturi conferite Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie R • Dreptul

Invenţii – drepturi conferite Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie R • Dreptul la brevet aparţine inventatorului sau succesorului său în drepturi • Art. 32 şi 33 - dreptul de prioritate - dreptul exclusiv de exploatare a invenţiei - dreptul de a interzice terţilor a/f de natura a-i crea un prejudiciu - protecţia provizorie • Art. 45 - transmiterea drepturilor • Art. 34(1)a) - limitele drepturilor conferite • „folosirea invenţiilor în construcţia şi în funcţionarea vehiculeleor terestre, aeriene, precum şi la bordul navelor sau la dispozitivele pentru funcţionarea acestora, aparţinând SM ale tratatelor, convenţiilor internaţionale privind invenţiile la care RO este parte, atunci când acestea pătrund pe teritoriul RO, temporar sau accidental, cu condiţia ca această folosire să se facă exclusiv pentru nevoile vehiculelor şi navelor” • Art. 51 - 66 - apărarea drepturilor

Invenţii Suspensie roată vehicul

Invenţii Suspensie roată vehicul

Invenţii Disc de frână

Invenţii Disc de frână

Invenţii 131783 A 2

Invenţii 131783 A 2

Modele de utilitate RO 2011 00026 U 1

Modele de utilitate RO 2011 00026 U 1

Modele de utilitate RO 2016 00005 U 1

Modele de utilitate RO 2016 00005 U 1

Modele de utilitate RO 2011 0051 U 1

Modele de utilitate RO 2011 0051 U 1

Mărci • Marca – orice semn susceptibil de reprezentare grafică capabil să distingă produsele

Mărci • Marca – orice semn susceptibil de reprezentare grafică capabil să distingă produsele şi serviciile unui comerciant de altui comerciant • Condiţii: - să fie disponibilă să fie distinctivă (să nu fie uzuală sau generică) să nu fie deceptivă să nu încalce ordinea publică şi/sau bunele moravuri să nu încalce un alt drept de proprietate intelectuală

Mărci - drepturi conferite Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice R •

Mărci - drepturi conferite Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice R • Dreptul la marcă aparţine solicitantului care a depus primul, în condiţiile legii, cererea de înregistrare. • • • Art. 36 - drepturile titularul mărcii Art. 37 - drepturile solicitantul mărcii Art. 40 şi 41 - transmiterea drepturilor Art. 43 - acordarea de licenţe Art. 86 - 95 - apărarea drepturilor

Mărci • Mărcile sunt verbale KIA SORENTO, MAZDA, BMW • Figurative • Combinate •

Mărci • Mărcile sunt verbale KIA SORENTO, MAZDA, BMW • Figurative • Combinate • 3 D • Mărcile se înregistrează pentru produse şi servicii din Clasificarea Nisa (1 - 34; 35 - 45)

Mărci

Mărci

Mărci

Mărci

Desene şi modele • Aspectul unui produs sau a unei părţi a acestuia, redat

Desene şi modele • Aspectul unui produs sau a unei părţi a acestuia, redat în două sau trei dimensiuni rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, care trebuie să prezinte: • Noutate • Caracter individual – să nu fie contrar ordinii publice sau bunelor moravuri – să nu fie determinat exclusiv de funcţie tehnică – să nu încorporeze un alt drept anterior de proprietate intelectuală

Desene şi modele • Legea nr. 129/1992 R -prevederi specifice vizând piesele de schimb

Desene şi modele • Legea nr. 129/1992 R -prevederi specifice vizând piesele de schimb – Art. 6 – vizibilitate (parte a unui produs complex) – Art. 8(1) - funcţie tehnică – Art. 8(2) – reproducerea modelului în formă şi la dimensiuni exacte

Desene şi modele Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor R Drepturi •

Desene şi modele Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor R Drepturi • Solicitantul este prezumat a avea dreptul la eliberarea certificatului de înregsitrare a desenului sau modelului • Art. 30 - dreptul exclusiv de a utiliza desenul/modelul şi de a interzice terţilor a/f de natură a-i încălca drepturile • Art. 15, 16, 17 - dreptul de prioritate • Art. 20(2) - amânarea publicării până la 30 de luni • Art. 34 - protecţia provizorie • Art. 38, 39 - transmiterea drepturilor • Art. 21, 24, 43, 50 - 54 - apărarea drepturilor Limitele drepturilor conferite • Art. 32 şi 33

Desene şi Modele Legea nr. 129/1992 R • • Art. 32 şi 33 -

Desene şi Modele Legea nr. 129/1992 R • • Art. 32 şi 33 - Limitele drepturilor conferite Art. 32(1)c) – „echipamentelor aflate pe vehicule de transport maritim sau aerian înregistrate într-o altă ţară, atunci când acestea intră temporar pe teritoriul RO, ori importului de pise de schimb şi accesorii în scopul reparării acestor vehicule sau al executării de reparaţii pe aceste vehicule” Directiva CE 98/71 • • Art. 20(2) …Drepturile conferite unui desen/model nu se aplică în cazul: – a) echipamentelor de la bordul navelor sau aeronavelor înmatriculate într-o ţară terţă şi care pătrund temporar pe teritoriul CE; – b) importului în CE de piese şi accesorii demontate de la vehicule, în vederea reparării vehiculelor în cauză; – c) executării de reparaţii la vehiculele respective Pct. 19 şi 20 din preambulul Directivei – „repararea unui produs complex în scopul redării aspectului iniţial al acestuia, când produsul care încorporează desenul/modelul protejat constituie o parte componentă a unui produs complex”

Părţi componente pentru autovehicule – produse protejabile cf L 129/1992 • Clasificarea internaţională pentru

Părţi componente pentru autovehicule – produse protejabile cf L 129/1992 • Clasificarea internaţională pentru desene şi modele industriale - Aranjamentul de la Locarno, (1 – 32) – Cl 12 - “Mijloace de transport şi de ridicat” • Cl 12 - 08 “Automobile, autobuze camioane” • Cl 12 - 16 “Componente, echipamente şi accesorii pentru vehicule necuprinse în alte clase şi subclase” – Cl 26 – “Dispozitive de iluminat” • Cl 26 - 06 “Dispozitive de iluminat pentru autovehicule”

Desene şi modele Alte prevederi internaţionale vizând piesele de schimb auto – Acordul TRIPS

Desene şi modele Alte prevederi internaţionale vizând piesele de schimb auto – Acordul TRIPS Art. 25 - Obligativitatea protecţiei pt. DMI noi sau originale. Protecţia nu se va extinde asupra DMI dictate în mod esenţial de funcţie tehnică. – Convenţia de la Paris Art. 1(2) - DMI obiect de PI; Art. 4 E. 1) - Dr. de prioritate întemeiat pe un depozit de model de utilitate; Art. 5 Quinquies DMI vor fi protejate pe teritoriul Uniunii. – Aranjamentul de la Haga (Actul Haga) art. 6(4)a) - amânarea publicării până la 12 luni – Aranjamentul de la Haga (Actul Geneva) art. 11(2) – amânarea publicării până la 30 luni

Prevederi comunitare vizând protecţia părţilor componente vizibile pentru autovehicule • Directiva CE 98/71 •

Prevederi comunitare vizând protecţia părţilor componente vizibile pentru autovehicule • Directiva CE 98/71 • • preambul pct. 19 şi 20 Art. 3 şi Art. 7 - condiţii priv. înregistrarea Art. 13 - limitări ale drepturilor conferite Art. 14 şi Art. 18 - prevederi tranzitorii • Regulamentul CE 6/2002 • Art. 4. 2 şi Art. 8 – condiţii privind înregistrarea • Art. 20(2) - limitări ale drepturilor conferite • Art. 110 - prevedere tranzitorie

Propunere de modificare a Directivei CE 98/71 2004 Proiect de Directivă COM 2004/582 pentru

Propunere de modificare a Directivei CE 98/71 2004 Proiect de Directivă COM 2004/582 pentru modificarea Directivei CE nr. 98/71 din 1998 privind protecţia juridică a desenelor şi modelelor - prevede introducerea aşa-numitei “clauze de reparaţii”, eliminarea protecţiei prin design a pieselor de schimb vizibile pentru automobile; 2007 Plenara Parlamentului European a adoptat o formă a proiectului de directivă de modificare a Directivei 98/71 prin care se introduce o perioadă de tranziţie de 5 ani pentru menţinerea drepturilor de proprietate industrială asupra pieselor auto vizibile; 2008 Reuniune Bruxelles (Grupul de lucru PI – DMI pe problema protecţiei designului pieselor de schimb auto) România s-a exprimat împotriva introducerii în legislaţia naţională a unei astfel de clauze (făcând parte din grupul minorităţii de blocaj a adoptării proiectului de directivă, pe lânga alte state membre UE, cum ar fi: Germania, Republica Cehă, Austria, Suedia, Franţa, Estonia şi Grecia);

Propuneri de modificare a legislaţiei naţionale • Proiect de “Lege pentru modificarea şi completarea

Propuneri de modificare a legislaţiei naţionale • Proiect de “Lege pentru modificarea şi completarea O. G. nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora” - 2011 • Propunere legislativă pentru “completarea Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor” - 2012 • Propuneri de modificare a Legii nr. 129/1992 - 2012

Eleron capotă spate Suport placă număr de înmatriculare auto

Eleron capotă spate Suport placă număr de înmatriculare auto

Model jantă Macara pentru ridicat geamuri auto

Model jantă Macara pentru ridicat geamuri auto

Vehicul publiciar Suprastructură auto

Vehicul publiciar Suprastructură auto

Ornament capac jantă Jantă autoturism

Ornament capac jantă Jantă autoturism

Bord vehicul Tablou de bord pt. vehicule

Bord vehicul Tablou de bord pt. vehicule

Grilă pt. radiator Subansamblu auto

Grilă pt. radiator Subansamblu auto

Autocisternă Filtru de ulei

Autocisternă Filtru de ulei

Autobuz Autoturism

Autobuz Autoturism

Autoturism Capotă

Autoturism Capotă

Mâner pentru schimbător de viteză

Mâner pentru schimbător de viteză

Terminaţie ţeavă de eşapament

Terminaţie ţeavă de eşapament

Oglindă auto Volan

Oglindă auto Volan

Aranjament interior vehicul

Aranjament interior vehicul

Autoturism

Autoturism

Tractor

Tractor

Autobuz şi interior de autobuz

Autobuz şi interior de autobuz

Dispozitive de iluminare şi semnalizare pentru autovehicule

Dispozitive de iluminare şi semnalizare pentru autovehicule

Dispozitive de iluminare şi semnalizare pentru autovehicule

Dispozitive de iluminare şi semnalizare pentru autovehicule

Părţi componente autovehicule

Părţi componente autovehicule

Faruri

Faruri

Situaţia statistică a cererilor de înregistrare cu efect pe teritoriul României* Crt. Clase Clasificarea

Situaţia statistică a cererilor de înregistrare cu efect pe teritoriul României* Crt. Clase Clasificarea Locarno Nr. cereri 1993 – 2016 2012 – 2016 Nr. cereri 2017 OSIM Calea naţională 12 - 08 12 - 16 223 573 35 65 8 36 OMPI Calea internaţională 12 - 08 12 - 16 822 1314 401 558 13 27 OHIM Calea comunitară 12 - 08 12 - 16 5331 18. 509 pt anii 2003 – 2016 72 392 *O cerere poate conţine de la 100 de modele

Situaţia statistică a modelelor depuse spre înregistrare pe cale naţională Crt. 1993 - 2016

Situaţia statistică a modelelor depuse spre înregistrare pe cale naţională Crt. 1993 - 2016 2012 - 2016 2017 12 - 08 634 146 11 12 – 16 2138 553 118 Total 2772 699 106

Drept de autor RO - Sistem al cumulului de protecţie • Art. 5(2) Legea

Drept de autor RO - Sistem al cumulului de protecţie • Art. 5(2) Legea nr. 129/1992 – Protecţia desenului sau modelului înregistrat în conformitate cu prezenta lege nu exclude şi nu prejudiciază protecţia prin drept de autor a acestuia • Art. 2(1), d), i, j) • Art. 2 Legea 8/1996 - „Recunoaşterea drepturilor prevăzute în prezenta lege nu prejudiciază şi nu exclude protecţia acordată prin alte dispoziţii legale. • Art. 7(1), g)

Drept de autor

Drept de autor

Drept de autor

Drept de autor

Protecţia împotriva concurenţei neleale Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale R • Art.

Protecţia împotriva concurenţei neleale Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale R • Art. 2 - def. concurenţei neloiale • Art. 5(1)f) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă: …producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea ori oferirea de mărfuri sau servicii purtând menţiuni false privind brevetele de invenţii, … mărcile, … desene ori modelele industriale, …alte tipuri de proprietate intelectuală…, în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalţi comercianţi şi pe beneficiari”. • Art. 7 şi 8 - prevederi ce pot fi invocate pt. apărarea DPI

Vă mulţumesc pentru atenţie! postavaru. alice@osim. ro tel. 021 – 3 15 57 39

Vă mulţumesc pentru atenţie! postavaru. alice@osim. ro tel. 021 – 3 15 57 39