Seminar Biblic Exist speran Studiul 13 Nai face

  • Slides: 32
Download presentation
Seminar Biblic

Seminar Biblic

Există speranță Studiul 13 N-ai face asta. . .

Există speranță Studiul 13 N-ai face asta. . .

1. Sunt principiile sănătății cu adevărat o parte a religiei Bibliei ? 3 Ioan

1. Sunt principiile sănătății cu adevărat o parte a religiei Bibliei ? 3 Ioan 1: 2 Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.

2. De ce a dat Dumnezeu reguli de sănătate poporului Său? Deut. 6: 24

2. De ce a dat Dumnezeu reguli de sănătate poporului Său? Deut. 6: 24 Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi. . . ca să fim totdeauna fericiţi, şi să ne ţină în viaţă

2. De ce a dat Dumnezeu reguli de sănătate poporului Său? Ex. 23: 25

2. De ce a dat Dumnezeu reguli de sănătate poporului Său? Ex. 23: 25 Voi să slujiţi Domnului, Dumnezeului vostru, şi El vă va binecuvânta pâinea şi apele, şi voi depărta boala din mijlocul tău.

3. Regulile de sănătate ale lui Dumnezeu au de-a face cumva cu ceea ce

3. Regulile de sănătate ale lui Dumnezeu au de-a face cumva cu ceea ce bem sau mâncăm ? Is. 55: 2 veţi mânca ce este bun, şi sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase

3. Regulile de sănătate ale lui Dumnezeu au de-a face cumva cu ceea ce

3. Regulile de sănătate ale lui Dumnezeu au de-a face cumva cu ceea ce bem sau mâncăm ? 1 Cor. 10: 31 fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.

4. Ce le-a dat Dumnezeu oamenilor să mănânce când i-a creat și le-a asigurat

4. Ce le-a dat Dumnezeu oamenilor să mănânce când i-a creat și le-a asigurat o dietă perfectă? Gen. 1: 29 Şi Dumnezeu a zis: "Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă . . . şi orice pom, care în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră. "

4. Ce le-a dat Dumnezeu oamenilor să mănânce când i-a creat și le-a asigurat

4. Ce le-a dat Dumnezeu oamenilor să mănânce când i-a creat și le-a asigurat o dietă perfectă? Gen. 2: 16 "Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină

5. Ce a menționat Dumnezeu în mod special ca fiind necurat și interzis ?

5. Ce a menționat Dumnezeu în mod special ca fiind necurat și interzis ? Răspuns: În Levitic 11 şi Deuteronom 14, Dumnezeu arată foarte clar următoarele grupe ca fiind necurate. Vezi răspunsul în notele suplimentare

6. Dar mie îmi place carnea de porc. Dumnezeu mă va nimici dacă o

6. Dar mie îmi place carnea de porc. Dumnezeu mă va nimici dacă o mănânc? Is. 66: 15 -17 Căci iată, Domnul vine într-un foc. . . şi cu sabia Lui pedepseşte pe oricine, şi cei ucişi de Domnul vor fi mulţi la număr.

6. Dar mie îmi place carnea de porc. Dumnezeu mă va nimici dacă o

6. Dar mie îmi place carnea de porc. Dumnezeu mă va nimici dacă o mănânc? Is. 66: 15 -17 Cei ce se sfinţesc şi se curăţesc în grădini, mergând unul câte unul, în mijlocul celor ce mănâncă şi carne de porc, şi şoareci şi alte lucruri urâcioase, toţi aceia vor pieri, zice Domnul.

7. Dar această lege a animalelor curate și necurate nu a apărut la Sinai?

7. Dar această lege a animalelor curate și necurate nu a apărut la Sinai? Nu a fost ea doar pentru evrei și nu și-a găsit încheierea la cruce ? Gen. 7: 1 -2 Domnul a zis lui Noe: "Intră în corabie. . . Ia cu tine câte şapte perechi din toate dobitoacele curate. . . o pereche din dobitoacele care nu sunt curate

8. Interzice Dumnezeu folosirea băuturilor alcoolice ? Prov. 20: 1 Vinul este batjocoritor, băuturile

8. Interzice Dumnezeu folosirea băuturilor alcoolice ? Prov. 20: 1 Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept.

8. Interzice Dumnezeu folosirea băuturilor alcoolice ? Prov. 23: 31. 32 Nu te uita

8. Interzice Dumnezeu folosirea băuturilor alcoolice ? Prov. 23: 31. 32 Nu te uita la vin când curge roş şi face mărgăritare în pahar; el alunecă uşor, dar pe urmă ca un şarpe muşcă şi înţeapă ca un basilisc.

8. Interzice Dumnezeu folosirea băuturilor alcoolice ? 1 Cor. 6: 9. 10 nici curvarii.

8. Interzice Dumnezeu folosirea băuturilor alcoolice ? 1 Cor. 6: 9. 10 nici curvarii. . . nici bețivii. . . nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu

9. Condamnă Biblia folosirea tutunului ? Răspuns: Da, Biblia oferă şase motive pentru care

9. Condamnă Biblia folosirea tutunului ? Răspuns: Da, Biblia oferă şase motive pentru care folosirea tutunului este neplăcută lui Dumnezeu:

10. Care sunt unele dintre legile simple, dar foarte importante, ale sănătății descoperite de

10. Care sunt unele dintre legile simple, dar foarte importante, ale sănătății descoperite de Biblie ? Iată 11 reguli biblice

11. Ce avertizare solemnă este dată celor care ignoră regulile lui Dumnezeu? Gal. 6:

11. Ce avertizare solemnă este dată celor care ignoră regulile lui Dumnezeu? Gal. 6: 7 Nu vă înşelaţi: "Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit. " Ce seamănă omul, aceea va şi secera

12. Ce adevăr teribil și șocant despre sănătate este legat de copii și nepoți

12. Ce adevăr teribil și șocant despre sănătate este legat de copii și nepoți ? Deut. 12: 25 Să nu-l mănânci (sângele), ca să fii fericit tu şi copiii tăi după tine, făcând ce este plăcut înaintea Domnului

12. Ce adevăr teribil și șocant despre sănătate este legat de copii și nepoți

12. Ce adevăr teribil și șocant despre sănătate este legat de copii și nepoți ? Exod. 20: 5 Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc

13. Ce alt adevăr mai îngrozitor și mai serios descoperă Cuvântul lui Dumnezeu? Apoc.

13. Ce alt adevăr mai îngrozitor și mai serios descoperă Cuvântul lui Dumnezeu? Apoc. 21: 27 Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună

13. Ce alt adevăr mai îngrozitor și mai serios descoperă Cuvântul lui Dumnezeu? Ezech.

13. Ce alt adevăr mai îngrozitor și mai serios descoperă Cuvântul lui Dumnezeu? Ezech. 11: 21 Dar acelora a căror inimă simte plăcere faţă de idolii şi urâciunile lor, le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul Dumnezeu.

14. Ce ar trebui să facă fără întârziere orice creștin sincer? 2 Cor. 7:

14. Ce ar trebui să facă fără întârziere orice creștin sincer? 2 Cor. 7: 1 să ne curăţim de orice întinăciune a cărnii şi a duhului

14. Ce ar trebui să facă fără întârziere orice creștin sincer? 1 Ioan 3:

14. Ce ar trebui să facă fără întârziere orice creștin sincer? 1 Ioan 3: 3 Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat

14. Ce ar trebui să facă fără întârziere orice creștin sincer? Ioan 14: 15

14. Ce ar trebui să facă fără întârziere orice creștin sincer? Ioan 14: 15 Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele

15. Dar sunt îngrijorat că nu voi putea scăpa de unele dintre obiceiurile mele

15. Dar sunt îngrijorat că nu voi putea scăpa de unele dintre obiceiurile mele rele. Ce pot să fac ? Ioan 1: 12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică, celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;

15. Dar sunt îngrijorat că nu voi putea scăpa de unele dintre obiceiurile mele

15. Dar sunt îngrijorat că nu voi putea scăpa de unele dintre obiceiurile mele rele. Ce pot să fac ? Filip. 4: 13 Pot totul în Hristos care mă întărește

16. Ce făgăduințe emoționante legate de Împărăția lui Dumnezeu găsim în Biblie ? Is.

16. Ce făgăduințe emoționante legate de Împărăția lui Dumnezeu găsim în Biblie ? Is. 33: 24 Nici un locuitor nu zice: "Sunt bolnav!"

16. Ce făgăduințe emoționante legate de Împărăția lui Dumnezeu găsim în Biblie ? Apoc.

16. Ce făgăduințe emoționante legate de Împărăția lui Dumnezeu găsim în Biblie ? Apoc. 21: 4 Şi moartea nu va mai fi. Nu vor mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere

16. Ce făgăduințe emoționante legate de Împărăția lui Dumnezeu găsim în Biblie ? Isaia

16. Ce făgăduințe emoționante legate de Împărăția lui Dumnezeu găsim în Biblie ? Isaia 40: 31 ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc

Deoarece viețuirea sănătoasă este cu adevărat o parte a religiei Bibliei, ești dispus să

Deoarece viețuirea sănătoasă este cu adevărat o parte a religiei Bibliei, ești dispus să respecți regulile de sănătate ale lui Dumnezeu ? Răspunsul tău: