seln vrazy Matematika 8 ronk seln vrazy jsou

  • Slides: 6
Download presentation
Číselné výrazy Matematika – 8. ročník

Číselné výrazy Matematika – 8. ročník

Číselné výrazy jsou výrazy, v nichž se vyskytují pouze čísla a početní operace mezi

Číselné výrazy jsou výrazy, v nichž se vyskytují pouze čísla a početní operace mezi nimi. 3 + 4 (21 +5) · 3 53 · (7 – 2) + 26 63 · 5 4 : 2 – 5 · 3 10 : 2 - 8 122 – 4 · 12 72 – 12 · 6 4 – 36 : 4 + 7 Hodnotu číselného výrazu určíme, provedeme-li všechny početní výkony, které obsahuje tento výraz. Pořadí operací ve výrazech je určeno závorkami a pravidly přednosti: násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním umocňování a odmocňování má přednost před násobením a dělením „závorky“ mají přednost před všemi početními operacemi

Číselné výrazy Určete hodnoty předchozích výrazů: 3 + 4 (21 +5) · 3 53

Číselné výrazy Určete hodnoty předchozích výrazů: 3 + 4 (21 +5) · 3 53 · (7 – 2) + 26 63 · 5 4 : 2 – 5 · 3 10 : 2 - 8 122 – 4 · 12 72 – 12 · 6 4 – 36 : 4 + 7 3 + 4 = 7 122 – 4 · 12 = 96 (21 +5) · 3 = 78 72 – 12 · 6 = 0 63 · 5 = 1 080 53 · (7 – 2) + 26 = 651 10 : 2 - 8 = - 3 4 : 2 – 5 · 3 = -13 = - 14 = 20 4 – 36 : 4 + 7 = 2

Číselné výrazy Zapiš číselný výraz a poté urči jeho hodnotu: součet čísel pět a

Číselné výrazy Zapiš číselný výraz a poté urči jeho hodnotu: součet čísel pět a třináct 5 + 13 = 18 rozdíl čísel osm a třicet 8 – 30 = – 22 součin čísel sedm a dvacet šest 7 · 26 = 182 podíl čísel šest celých čtyři desetiny a osm desetin 6, 4 : 0, 8 = 8 druhá mocnina čísla osm celých pět desetin 8, 52 = 72, 25 druhá odmocnina čísla dvě celé dvacet pět setin = 1, 5 součet druhé mocniny čísla šest a součinu čísel osm a jedenáct 62 + 8 · 11 = 124 součin součtu čísel devět a šest a rozdílu čísel sedm a dvanáct (9 + 6) · (7 – 12) = – 75 druhá odmocnina z rozdílu čísel padesát devět a mínus pět = 8 součin čísla třináct a součtu čísel tři celé tři desetiny a sedm 13 · (3, 3 + 7) = 133, 9 podíl součtu čísel dva a patnáct a rozdílu čísel mínus osm a devět (2 + 15) : (– 8 – 9) = – 1 čtyřnásobek součtu čísel sedm a osm celých tři desetiny zvětšený o tři 4 · (7 + 8, 3) + 3 = 64, 2

Číselné výrazy Užití závorek: Závorky používáme: ( ) okrouhlé (kulaté) hranaté [ ] {

Číselné výrazy Užití závorek: Závorky používáme: ( ) okrouhlé (kulaté) hranaté [ ] { } složené svislé v matematice používány pro absolutní hodnoty lomené v matematice používány pro hranice uzavřeného intervalu Postup při odstraňování závorek: začínáme těmi, co jsou nejvíce „uvnitř“ (obvykle okrouhlé) pokračujeme opět těmi, které zůstaly „uvnitř“ (obvykle hranaté) na závěr vypočítáme hodnotu výrazu ve „vnějších“ (obvykle složené)

Číselné výrazy Užití závorek:

Číselné výrazy Užití závorek: