SELCABLE Swedish Manufacturers of cables and wires SELCABLE

  • Slides: 9
Download presentation
SELCABLE Swedish Manufacturers of cables and wires SELCABLE: s webb Vårmötet 2014 -05 -02

SELCABLE Swedish Manufacturers of cables and wires SELCABLE: s webb Vårmötet 2014 -05 -02 Bo Rasmusson vårmötet 2014 1

SELCABLE: s web • Uppdatering av styrelse och medlemmar • Metallprisinformation • Miljöhemsida •

SELCABLE: s web • Uppdatering av styrelse och medlemmar • Metallprisinformation • Miljöhemsida • Besöksfrekvens 2014 -05 -02 Bo Rasmusson vårmötet 2014 2

Sida 2 sv MILJÖ - ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Miljö ECO-design REACH Ro. HS Miljölänkar

Sida 2 sv MILJÖ - ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Miljö ECO-design REACH Ro. HS Miljölänkar 2014 -04 -20 I ett globalt perspektiv går Europa i bräschen för miljöpolitik som syftar till att uppnå en hållbar, resurs-och energieffektiv ekonomi. Kraft- och telekabel spelar en viktig roll för att uppnå dessa mål. Selcablemedlemmar arbetar för att hålla en hög nivå på miljöprestanda. Detta innebär ett särskild miljöfokus under design av kabel inklusive materialanvändning, tillverkningsprocesser, användning och slutligt omhändertagande. Dessa områden är i fokus i miljökommittén inom Selcable och aktiviteterna är dessutom kopplade till det arbete som pågår inom Europacable (ECOE). Selcables miljögrupp följer regelbundet alla förändringar i nya lagkrav och EU -direktiv som påverkar kabelbranschen. Vi har gemensamt tagit fram mallar för miljödeklarationer för att enhetligt redovisa våra produkters materialegenskaper. För omhändertagande av uttjänta produkter hänvisar vi till lämpliga kabelåtervinnare. (Se Miljölänkar) Kablar berörs inte direkt av WEEE-direktivet. När kablar ingår i en produkt som t. ex. en kaffekokare så ansvarar tillverkaren av den produkten att ingående kablar återvinns.

Miljölänkar • • Miljödeklaration, Selcable SELC-12: 026 Rev B Materialdeklaration, Europacable SELC-14: 010 Skrotningspolicy

Miljölänkar • • Miljödeklaration, Selcable SELC-12: 026 Rev B Materialdeklaration, Europacable SELC-14: 010 Skrotningspolicy SELC-14: 011 Europacables miljösida, sustainability Orgalimes miljösida, environment Naturvårdsverket, ansvarar för REACH Kemikalieinspektionen KEMI, ansvarar för Ro. HS 2014 -04 -20

Webb-träffar Svenska 7000 6000 5000 4000 Besök Användare 3000 Sidvisningar 2000 1740 1790 801

Webb-träffar Svenska 7000 6000 5000 4000 Besök Användare 3000 Sidvisningar 2000 1740 1790 801 0 2011 2014 -04 -20 2012 2103

Webb-träffar Svenska 2500 2000 1500 Besök Användare 1000 Sidvisningar 764 500 491 542 178

Webb-träffar Svenska 2500 2000 1500 Besök Användare 1000 Sidvisningar 764 500 491 542 178 0 2011 Q 1 2014 -04 -20 2012 Q 1 2013 Q 1 2014 Q 1

Webb-träffar Engelska 800 700 600 500 Besök 400 Användare Sidvisningar 300 200 100 203

Webb-träffar Engelska 800 700 600 500 Besök 400 Användare Sidvisningar 300 200 100 203 227 108 0 2011 2014 -04 -20 2012 2103

Webb-träffar Engelska 250 200 150 Besök Användare Sidvisningar 100 72 50 40 38 17

Webb-träffar Engelska 250 200 150 Besök Användare Sidvisningar 100 72 50 40 38 17 0 2011 Q 1 2014 -04 -20 2012 Q 1 2013 Q 1 2014 Q 1

Q 1 2014 -04 -20

Q 1 2014 -04 -20