SEKULRARA LIVSSKDNINGA R Del 2 Av samhllskunskap och

  • Slides: 18
Download presentation
SEKULÄRARA LIVSÅSKÅDNINGA R Del 2 Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

SEKULÄRARA LIVSÅSKÅDNINGA R Del 2 Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Livsåskådning ■ Livåskådning- svar människor ger på grundläggande frågor om: -Verklighetens innersta natur. -Livets

Livsåskådning ■ Livåskådning- svar människor ger på grundläggande frågor om: -Verklighetens innersta natur. -Livets och universums uppkomst. -Mening med livet. Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Innehåller: ■ Verklighetsuppfattning ■ Värdegrund- värderingar och normer ■ Livsinställning-Upplever världen (Optimistisk/pessimistisk) Av samhällskunskap

Innehåller: ■ Verklighetsuppfattning ■ Värdegrund- värderingar och normer ■ Livsinställning-Upplever världen (Optimistisk/pessimistisk) Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Existentialism ■ Sören Kierkegaard (1813 -1855) ■ Endast genom sitt sätt att leva och

Existentialism ■ Sören Kierkegaard (1813 -1855) ■ Endast genom sitt sätt att leva och handla kan människan nå sanningen om livet. ■ Objektiv och subjektiv (existentiell) sanning. ■ Frihet, valet att leva på ett sätt. Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Fransk existentialism ■ Jean-Paul Sartre (1905 -1980) Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Fransk existentialism ■ Jean-Paul Sartre (1905 -1980) Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

■ Våra fria handingar formar människan. ■ Val= Ångest ■ Dussinmänniska- essens men ej

■ Våra fria handingar formar människan. ■ Val= Ångest ■ Dussinmänniska- essens men ej existens Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Välja Ångest Existens Annars essens och ingen existens = Dussinmänniska Av samhällskunskap och religionsläraren

Välja Ångest Existens Annars essens och ingen existens = Dussinmänniska Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

■ Simone de Beauvoir (1908 -1986) ■ Det andra könet (1949) ■ ”Man föds

■ Simone de Beauvoir (1908 -1986) ■ Det andra könet (1949) ■ ”Man föds inte till kvinna, man blir det” Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

■ Inte determinerad. ■ Den mänskliga existensen karakteriseras av frihet ■ Friheten är därför

■ Inte determinerad. ■ Den mänskliga existensen karakteriseras av frihet ■ Friheten är därför ångestskapandefinns inget öde, alltså inte heller någon gud. Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

■ Albert Camus (1913 -1960) ■ Främlingen (1942) ■ ”tillvaron orimlig till sin natur”

■ Albert Camus (1913 -1960) ■ Främlingen (1942) ■ ”tillvaron orimlig till sin natur” ■ Främste företrädaren Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Vad tycker du? Kan man se: ■ Verklighetsuppfattning■ Värdegrund- värderingar och normer ■ Livsinställning-Upplever

Vad tycker du? Kan man se: ■ Verklighetsuppfattning■ Värdegrund- värderingar och normer ■ Livsinställning-Upplever världen (positiv/ negativ) Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Humanism ■ Människosyn: människan har ett värde som inte får kränkas. ■ Genom studier

Humanism ■ Människosyn: människan har ett värde som inte får kränkas. ■ Genom studier blir vi bra! ■ Människan är fri. Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Sekulär Humanism ■ Upplysningstiden (1700 -talet) ”Tro på något om och endast om det

Sekulär Humanism ■ Upplysningstiden (1700 -talet) ”Tro på något om och endast om det finns förnuftiga skäl att hålla det för sant. ” ■ Naturalism ■ Humanisterna & IHEU Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Naturalism Allt som existerar kan studeras och förklaras med de metoder som har utvecklats

Naturalism Allt som existerar kan studeras och förklaras med de metoder som har utvecklats av naturvetenskaperna. Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Metodologisk naturalism ■ Naturalistisk förklaringsmodell ■ Inget övernaturligt existerar, endast jorden och universum ■

Metodologisk naturalism ■ Naturalistisk förklaringsmodell ■ Inget övernaturligt existerar, endast jorden och universum ■ Allt har naturliga orsaker ■ Kritik- Finns inte bara en förklaringsmodell Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Klassisk empirism ■ Locke (1632 -1704) och Hume (1711 -1776) ■ Empirism = erfarenhet

Klassisk empirism ■ Locke (1632 -1704) och Hume (1711 -1776) ■ Empirism = erfarenhet ■ Begreppsempirism ■ Kritisk till både teologi och vetenskap Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Scientism ■ Empiri ■ Hur? VS Varför? Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Scientism ■ Empiri ■ Hur? VS Varför? Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip

Vad tycker du? Kan man se: ■ Verklighetsuppfattning■ Värdegrund- värderingar och normer ■ Livsinställning-Upplever

Vad tycker du? Kan man se: ■ Verklighetsuppfattning■ Värdegrund- värderingar och normer ■ Livsinställning-Upplever världen (positiv/ negativ) Av samhällskunskap och religionsläraren Matildha Grip