Seksjon for organisk kjemi LiseLotte Gundersen seksjonsleder Mer

  • Slides: 13
Download presentation
Seksjon for organisk kjemi Lise-Lotte Gundersen (seksjonsleder) Mer info på: http: //www. mn. uio.

Seksjon for organisk kjemi Lise-Lotte Gundersen (seksjonsleder) Mer info på: http: //www. mn. uio. no/kjemi/forskning/grupper/organisk-kjemi/

Hva er organisk kjemi? Organisk kjemi: Kjemien til karbonholdige stoffer Basis for alt liv

Hva er organisk kjemi? Organisk kjemi: Kjemien til karbonholdige stoffer Basis for alt liv – Livsvitenskap • Legemidler • Mat, vitaminer, kosttilskudd etc • Eksplosiver, kjemiske våpen • Plast • Maling

Organisk-analytisk kjemi /Bioanalyse Legemiddelkjemi Biologisk kjemi/Biokjemi Organisk kjemi Polymerkjemi Katalyse/Petrokjemi (Organisk) strukturkjemi Kjernekjemi/Radiofarmasøytisk kjemi

Organisk-analytisk kjemi /Bioanalyse Legemiddelkjemi Biologisk kjemi/Biokjemi Organisk kjemi Polymerkjemi Katalyse/Petrokjemi (Organisk) strukturkjemi Kjernekjemi/Radiofarmasøytisk kjemi KJM 1110 (Organisk kjemi I) oblig. for alle, tidlig i Bs

Hvem er vi – seksjon for organisk kjemi? Fast vitenskapelige: 5 Mohamed Amedjkouh Tore

Hvem er vi – seksjon for organisk kjemi? Fast vitenskapelige: 5 Mohamed Amedjkouh Tore Benneche Tore Bonge-Hansen Lise-Lotte Gundersen Teknisk ansatte: Post docs: Stipendiater/Ph. D stud. : Ms stud. : Utvekslingsstud. /gjester: 1 3 13 8 3 Frode Rise Tilhold: Østkarréen 2. og 3. etg Felles lunchseminarer hver 2. mandag, se www. mn. uio. no/kjemi/english/research/groups/organic-chemistry/internal/group-meetings/ Organisk juletre

Hva gjør vi – seksjon for organisk kjemi? Organisk syntese • Metodeutvikling – nye

Hva gjør vi – seksjon for organisk kjemi? Organisk syntese • Metodeutvikling – nye reaksjoner - mekanismestudier Asymmetrisk syntese & “grønn” kjemi • Syntese av forbindelser med interessante egenskaper Biologisk aktive forb. inkl. naturstoffer, katalysatorer NMR spektroskopi • Strukturoppklaring naturstoffer • Metabolisme studier

Hva blir våre kandidater (eksempler)? Stipendiat / Ph. D studier Industri: GE Health Care,

Hva blir våre kandidater (eksempler)? Stipendiat / Ph. D studier Industri: GE Health Care, Borregaard, Xellia, Synthetica, Algeta, Pronova, Jotun, Shell, Nornen, Dyno Nobel, Eterfabrikken, Aga, Kraft Foods (Freia), Ringnes, div. mindre biotek firmaer Forskningsinstitutter: SINTEF, FFI Offentlig virksomhet: Legemiddelverket, KRIPOS, NOAH, NFR Undervisning (alle nivåer)

Ms oppgaver i organisk kjemi / syntese (60 st p) Renseteknikker – kromatografi Strukturoppklaring

Ms oppgaver i organisk kjemi / syntese (60 st p) Renseteknikker – kromatografi Strukturoppklaring – NMR og annen spektroskopi, (røntgen) Beregninger inkl. i noen oppgaver

Sterkt anbefalte kurs siste semester Bs • KJM 3000 – Anvendt spektroskopi • KJM

Sterkt anbefalte kurs siste semester Bs • KJM 3000 – Anvendt spektroskopi • KJM 3200 – Organisk kjemi II Mulighet for KJM 2010, KJM 2020 eller KJM 2030 prosjektoppgaver hos de fleste veiledere Teorikurs i Master (30 st p) KJM 4010 (moduler) 10 st p: HMS, NMR, Røntgen, Teoretisk kjemi, + en Felleskurs 5 -10 st p: KJM 4020, evt. 4030 Spesialiserte kurs inntill 40 st p: KJM 52 xx (organiske kurs) Evt. spesialpensum

Mohamed Amedjkouh Fosfapeptider: Egenskaper: Biologisk, katalyse? Vesicles: May function as reactors or organic cells,

Mohamed Amedjkouh Fosfapeptider: Egenskaper: Biologisk, katalyse? Vesicles: May function as reactors or organic cells, where organic reactions are taking place. Autokatalyse

Tore Benneche Syntese av organiske forbindelser som hindrer kommunikasjon mellom bakterier – Biofilmhemmere Bakterier

Tore Benneche Syntese av organiske forbindelser som hindrer kommunikasjon mellom bakterier – Biofilmhemmere Bakterier danner biofilm på overflater

Tore Bonge-Hansen Masteroppgaver i medisinalkjemi vil være fokusert på kreftforskning. Fremstilling av potensielle legemidler

Tore Bonge-Hansen Masteroppgaver i medisinalkjemi vil være fokusert på kreftforskning. Fremstilling av potensielle legemidler mot leukemi gjøres i vår lab, mens biologisk testing gjøres ved Haukeland sykehus i Bergen Masteroppgaver innen katalytisk asymmetrisk syntese: Fremstilling av nye, miljøvennlige katalysatorer til grønn kjemi. Fremstilling av nye reagenser til anvendelse i organisk syntese

Lise-Lotte Gundersen Synteseprosjekter rettet mot bioaktive forbindelse (og metodologi “spin-offs”) Lycorin Syntese av naturprodukter

Lise-Lotte Gundersen Synteseprosjekter rettet mot bioaktive forbindelse (og metodologi “spin-offs”) Lycorin Syntese av naturprodukter Agelasines, asmarines, lycorin alkaloider etc. effekt på kreftceller og mikroorganismer (tuberkulose, malaria, andre tropesykdommer) Syntese av DNA-intercallating agents (Midler mot kreft? , fluoriserende verktøy etc) Syntese av fragmenter Syntese av forenklede analoger Nye substanser Forbedret syntese av kjente substanser

Ms i organisk kjemi? Inkluder KJM 3000 & KJM 3200 Bs Ta direkte kontakt

Ms i organisk kjemi? Inkluder KJM 3000 & KJM 3200 Bs Ta direkte kontakt med aktuelle veileder og andre medlemmer av gruppa for mer info “Test” oss gjerne med en KJM 2010/2020/2030 oppgave Les mer: www. mn. uio. no/kjemi/forskning/grupper/organisk-kjemi/