SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 10 DASAR BRITISH DAN

  • Slides: 21
Download presentation
SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

Senaraikan aktiviti-aktiviti ekonomi sara diri masyarakat Melayu • • • Melombong Bercucuk tanam Memungut

Senaraikan aktiviti-aktiviti ekonomi sara diri masyarakat Melayu • • • Melombong Bercucuk tanam Memungut hasil hutan Menternak binatang Menengkap ikan secara kecil-kecilan Menanam tanaman sampingan

Nyatakan ciri-ciri ekonomi sara diri • • • Pengeluaran dalam skala kecil Menggunakan teknologi

Nyatakan ciri-ciri ekonomi sara diri • • • Pengeluaran dalam skala kecil Menggunakan teknologi mudah Modal yang kecil Penggunaan buruh terhad Pasaran yang kecil Lebihan pengeluaran digunakan semula untuk penggunaan sendiri

Apakah maksud dwiekonomi Dwiekonomi bermaksud wujudnya dua bentuk okonomi secara serentak iaitu ekonomibercorak sara

Apakah maksud dwiekonomi Dwiekonomi bermaksud wujudnya dua bentuk okonomi secara serentak iaitu ekonomibercorak sara diri dan ekonomi dagangan

Nyatakan kesan daripada wujudnya dwiekonomi ditanah Melayu • Pekembangan dalam industri perlombongan dan pertanian

Nyatakan kesan daripada wujudnya dwiekonomi ditanah Melayu • Pekembangan dalam industri perlombongan dan pertanian komersial • Ekonomi Negara dikuasai oleh pemodal Eropah • Orang Melayu kekal dalam ekonomi sara diri • Pembangunan tidak seimbang antara wilayah • Taraf hidup tidak seimbang antara penduduk luar Bandar dengan Bandar • Kemasukanburuh asing

Huraikan cara kemasukan buruh China dan India ke Tanah Melayu pada abad ke-19 •

Huraikan cara kemasukan buruh China dan India ke Tanah Melayu pada abad ke-19 • KREDIT-Melalui sistem tiket kredit Sin Kheh dikumpulkan oleh khehtau(ketua)dan diawasi oleh agensi buruh yang dibayar oleh majikan • PERJANJIAN-Golongan sin kheh membuat perjanjian menjelaskan hutang merekasecara bekerja dengan majikan untuk tempoh tertentu • TIKET-Mereka dibekalkan dengantiket ke pelabuhan yang dituju • KAKITANGAN-Melalui sistem pengambilan kakitangan, majikan akan menghantar pegawainya ke china untuk mendapatkan buruh • PERBELANJAAN-Segala perbelanjaan dan tambang dibiayai oleh majikan

Nyatakan kesan-kesan daripada peningkatan jumlah kemasukan imigran MAJMUK Pembentukan masyarakat majmuk di tanah Melayu

Nyatakan kesan-kesan daripada peningkatan jumlah kemasukan imigran MAJMUK Pembentukan masyarakat majmuk di tanah Melayu PETEMPATAN Wujud petempatan yang berbeza-beza mengikut kaum PEKERJAAN BAHASA Jenis pekerjaan yang berbeza mengikut kaum Penggunaan bahasa yang berbeza dalam pertuturan INTERAKSI Tidak terdapat interaksi antara kaum PERPADUAN Tidak ada perpaduan antara kaum PENDIDIKAN PENYAKIT Wujudnya system pendidikan vernacular Taraf kesihatanyang rendah PEMBANGUNAN Pembangunan tidak seimbang antara wilayah

Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan vernakular Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing

Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan vernakular Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa pengantar

Nyatakan kelemahan-kalemahan sistem pendidikan vernakular • Tidak mendapat memupuk perpaduan kaum • Murid-murid daripada

Nyatakan kelemahan-kalemahan sistem pendidikan vernakular • Tidak mendapat memupuk perpaduan kaum • Murid-murid daripada pelbagai kaum terpisah • Melalui system pendidikan yang berbeza-beza • Penggunaan bahasa yang berbeza-beza sebagai bahasa pengantar

Sebutkan bentuk pendidikan orang Melayu sebelum kedatangan penjajah • Mendapat pendidikan di surau, masjid

Sebutkan bentuk pendidikan orang Melayu sebelum kedatangan penjajah • Mendapat pendidikan di surau, masjid dan sekolah pondok • Bertumpu kepada aspek membaca dan memahami Al-quran • Mempelejeri bahasa arab • Mempelajari hukum agama • Bertujuan menguasai asas kemahiran membaca, menulis dan mengira

Senaraikan ciri-ciri sekolah vernakular • Disediakan oleh kerajaan bagi sekolah di Bandar • Dibiayai

Senaraikan ciri-ciri sekolah vernakular • Disediakan oleh kerajaan bagi sekolah di Bandar • Dibiayai oleh pengusha ladang bagi sekolah Tamil di ladang • Beropientasikan sistem pendidikan di India • Menggunakan sukatan pelejaran dari India • Menggunakan buku yang dibawa dari India • Tenaga pengajar dibawa dari India • Menggunakan bahasa Tamil sebgai bahasa pengantar

Huraikan perkembangan sekolah vernakular melayu selepas kedatangan British • TUBUH • • • Sekolah

Huraikan perkembangan sekolah vernakular melayu selepas kedatangan British • TUBUH • • • Sekolah vernacular Melayu mula ditubuhkan di Negeri Selat SEKOLAH Sekolah Melayu pertama didirikan di Singapura diikuti yang seterusnya di Seberang Perai 1871 dan Kuala Kangsar 1885 PEREMPUAN Sekolah Melayu perempuan ditubuhkan pada tahun 1885 RENDAH Sekolah Melayu hanya di peringkat sekolah rendah sahaja KURIKULUM Kurikulumnya terbatas dansesuai dengan cita-cita British menjadikan orang Melayu sebagai petani MPSI Maktab Perguruan Sultan Idris(MPSI) ditubuhkan untuk melatih guru-guru Melayu ELIT Kolej Melayu Kuala Kangsar ditubuhkan untuk golongan elit

Berikan persamaan antara sekolahvernakular China dengan sekolah vernakular Tamil di Tanah Melayu PENGANTAR bahasa

Berikan persamaan antara sekolahvernakular China dengan sekolah vernakular Tamil di Tanah Melayu PENGANTAR bahasa Menggunakan bahasa ibunda sebagai pengantar ORIENTASI Sistem pendidikan berorientasikan negara asal SUKATAN Sukatan pelajaran dari Negara asal BUKU Buku dibawa dari Negara asal PENGAJAR Tenaga pengajar dibawa dari Negara asal

Huraikan perkembangan pendidikan inggeris di Tanah Melayu semasa penjajahan British USAHA Diusahakan oleh mubaligh

Huraikan perkembangan pendidikan inggeris di Tanah Melayu semasa penjajahan British USAHA Diusahakan oleh mubaligh Kristian dan badan sukarela BANDAR Dianggap sekolah elit kerana letaknya di Bandar sahaja PELAJAR Pelajarnya terdiri daripada golongan atasan KURIKULUM Kurikulum disusun berasaskan system penddikan di England UNIVERSITI Pihak British menubuhkan universiti Malaya di Singapura

Mengapakah perusahaan perkilangan di Tanah Melayu mengalami perkembangan yang begitu lembab pada awal abad

Mengapakah perusahaan perkilangan di Tanah Melayu mengalami perkembangan yang begitu lembab pada awal abad ke 20 • Tumpuan kepada pengeluaran biji timah dan getah • Hampir semua barangan perkilangan yang diperlukan diimport • Barangan temptan mendapat saingan daripada barangan yang diimport • Pengeluaran barangan tampatan adalah sedikit

Sebutkan jenis-jenis perkilangan yang dibina di Tanah Melayu sebelum abad ke-20 • Kilangan barangan

Sebutkan jenis-jenis perkilangan yang dibina di Tanah Melayu sebelum abad ke-20 • Kilangan barangan berasaskan getah • Kilang berasaskan perlombongan • Kilang membina kapal korek, kapal kecil dan mesin memproses getah • Perusaha mengetin nenas

Senaraikan kilang yang didirikan di Tanah Melayu pada awal abad ke-20 • • •

Senaraikan kilang yang didirikan di Tanah Melayu pada awal abad ke-20 • • • Syarikat Shun Yip Leong Syarikat kasut bata Fung Keong Kinta Rubber Works United Engineers

Mengapakah kerajaan meningkatkan penglibatan orang melayu dalam sektor perindustrian dan perniagaan mulai tahun 1970

Mengapakah kerajaan meningkatkan penglibatan orang melayu dalam sektor perindustrian dan perniagaan mulai tahun 1970 -an • Masyarakat Melayu tercicir dalam bidang perindustrian dan perniagaan • Masyarakat Melayu terpinggir daripada arus pembangunan ekonomi perdana • Mengimbangi kedudukan ekonomi antara kaum • Mengelakkan perasaan tidak puas hati yang boleh mendatangkan unsure ketdakstabilan • Mengimbangi pembangunan ekonomi antara wilayah

Apakah peranan sistem pengankutan dan perhubungan terhadap perkembangan ekonomi Tanah Melayu pada awal abad

Apakah peranan sistem pengankutan dan perhubungan terhadap perkembangan ekonomi Tanah Melayu pada awal abad ke-20 CEPAT PELABUHAN Mempercepatkan pengangkutan bijih timah/getah Menghubungkan kawasan perlombongan/ladang dengan pelabuhan KAWASAN Menghubungkan pantai barat tanah melayu dengan pantai timur Menggalakkan pembukaan tanah baru di kawasan pedalaman BUKA NEGERI melayu JIRAN CEKAP Memudahkan perhubungan antara negeri di tanah Menghubungkan tanah melayu dengan jiran Perhubungan dengan Negara luar dapat dijalankan dengan lebih cekap

Huraikan perkembangan sistem perhubungan jalan raya dan jalan kereta api di Tanah Melayu sehingga

Huraikan perkembangan sistem perhubungan jalan raya dan jalan kereta api di Tanah Melayu sehingga awal abad ke 20 JALAN KERETA API PERTAMA LAIN Jalan kereta api yang pertama dibina menghubungkan Taiping dengan Port Weld pada 1885 Jalan kereta api yang lain turut dibina untuk menghubungkan kawasan perlombongan dengan pelabuhan. cth; Kuala Lumpur-Port Swettenham(1889), Seremban-Port Dickson(1891)dan Ipoh –Telok Anson(1895) SEMUA Menjelang 1904, semua kawasan perlombongan mempunyai perkhidmatan kereta api. SIAM Jalan kereta api menghubungkan Seberang Perai dengan sempadan Siam siap pada 1918 GEMAS 1931 Jalan kereta api menghubungkan Gemas , Pahang dan Kelantan ke Siam dibina SINGAPURA Menjelang tahun 1923, jalan kereta api di Tanah Melayu disambng ke Singapura

JALAN RAYA DENAI Jalan Denai dan jalan kereta lembu digantikan dengan jalan raya SELANGOR

JALAN RAYA DENAI Jalan Denai dan jalan kereta lembu digantikan dengan jalan raya SELANGOR Menjelang 1895, Selangor dan Perak mempunyai rangkaian jalan raya sepanjang 2400 km PERAI Pada tahun 1911 jalan raya dari seberang Perai ke Melaka disiapkan PERLIS Pada tahun 1911 hingga 1928 jalan raya menghubungkan Perlis dengan Singapura disiapkan HUBUNG Jalan raya antara Kuala Lumpur dengan Kuantan dibuka untuk memudahkan perhubungan negeri di Pantai Barat dengan pantai Timur Tanah Melayu