Sectio p humanitr indikation nr r det rtt

  • Slides: 17
Download presentation
Sectio på humanitär indikation, när är det rätt? Ellika Andolf Professor emeritus Institutionen för

Sectio på humanitär indikation, när är det rätt? Ellika Andolf Professor emeritus Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet Danderyd sjukhus No conflicts of interests Ellika Andolf 02 november 2020 1

Dessa frågor skall jag försöka svara på § Vilka rättigheter har kvinnorna? § Varför

Dessa frågor skall jag försöka svara på § Vilka rättigheter har kvinnorna? § Varför vill de ha kejsarsnitt? § Vilka konsekvenser får det? § Hur skall man hantera kvinnor som önskar kejsarsnitt ? Ellika Andolf 02 november 2020 2

Vilka rättigheter har kvinnorna ? § Får man begära en operation? § Finns undantag?

Vilka rättigheter har kvinnorna ? § Får man begära en operation? § Finns undantag? § Behandling skall ske i samråd med patienten Ellika Andolf 02 november 2020 3

Varför vill kvinnor ha kejsarsnitt? Globala frekvenssiffror Status bli förlöst med kejsarsnitt Kejsarsnitt en

Varför vill kvinnor ha kejsarsnitt? Globala frekvenssiffror Status bli förlöst med kejsarsnitt Kejsarsnitt en affärside´ Risk för anmälan Sjukvårdssystem påverkar frekvensen Ellika Andolf 02 november 2020 4

Varför vill kvinnor ha kejsarsnitt? Vad är kvinnorna rädda för? Smärta Stick Bristningar: Inkontinens,

Varför vill kvinnor ha kejsarsnitt? Vad är kvinnorna rädda för? Smärta Stick Bristningar: Inkontinens, prolaps, besvär vid sex Förlora kontrollen Instrumentell förlossning Blödning Att barnet skall skadas Ellika Andolf 02 november 2020 5

Varför vill kvinnor ha kejsarsnitt? Förlossningsrädsla frekvens Förlossningsrädsla Nieminen 2009 mätt med W-DEQ score

Varför vill kvinnor ha kejsarsnitt? Förlossningsrädsla frekvens Förlossningsrädsla Nieminen 2009 mätt med W-DEQ score > eller=85, 15. 8% W-DEQ score > eller =100, 5. 7%. Relaterat till preferens för kejsarsnitt PTSD Meta analys Yildiz 2017 Diagnos enligt DSM-kriterier 35 studier prenatal PTSD : 3, 3% i ett normalmaterial 28 studier postnatal: 4, 0% i ett normalmaterial Ellika Andolf 02 november 2020 6

Varför vill kvinnor ha kejsarsnitt? Förlossningsrädsla och relaterade faktorer Kvinnas psykologiska förutsättningar och personlighet

Varför vill kvinnor ha kejsarsnitt? Förlossningsrädsla och relaterade faktorer Kvinnas psykologiska förutsättningar och personlighet bidrager Saisto 2001, Ryding 2007 Vårdad inneliggande för psykisk sjukdom 5 år före förlossning Förstföderskor med kejsarsnitt O 82. 8 10% Förstföderskor med all annan förlossning 3, 5% Sydsjö 2015 Omföderskor mera intensiv rädsla Nieminen 2009 Ellika Andolf 02 november 2020 7

Vilka konsekvenser får fler kejsarsnitt? Korttidseffekter : intended mode Danska MFR förstföderskor 141 782

Vilka konsekvenser får fler kejsarsnitt? Korttidseffekter : intended mode Danska MFR förstföderskor 141 782 plan vag förlossning 4039 plan kejsarsnitt Resultat : 1/4000 allvarliga komplikationer i båda grupperna. Kejsarsnittsgruppen något högre frekvens sårinfektion (0. 17% vs 0. 07%; P =. 04) Risk för sfinkterskada 4. 97% Otkjaer 2019 Dock ingen hänsyn till nästa graviditet, flera snitt och senare kirurgi Ellika Andolf 02 november 2020 8

Vilka konsekvenser får fler kejsarsnitt? Nästa graviditet? Hänvisa till Susanne Ellika Andolf 02 november

Vilka konsekvenser får fler kejsarsnitt? Nästa graviditet? Hänvisa till Susanne Ellika Andolf 02 november 2020 9

Vilka konsekvenser får fler kejsarsnitt? Långtidseffekter? Hänvisa till Susanne Ellika Andolf 02 november 2020

Vilka konsekvenser får fler kejsarsnitt? Långtidseffekter? Hänvisa till Susanne Ellika Andolf 02 november 2020 10

Vilka konsekvenser får kejsarsnitt Bäckenbotten § Keag 2018 systematic review and metaanalys § Minskad

Vilka konsekvenser får kejsarsnitt Bäckenbotten § Keag 2018 systematic review and metaanalys § Minskad risk för Urininkontinens odds ratio (OR) 0. 56 (95% CI 0. 47 to 0. 66; n = 58, 900; 8 studies) Prolaps (OR 0. 29, 0. 17 to 0. 51; n = 39, 208; 2 studies). § NNT: Numbers needed to treat 8 eller 9 kejsarsnitt för att undvika op av urininkontinens. BMI viktigt! Gyhagen 2012 Ellika Andolf 02 november 2020 11

Anal inkontinens efter 3 och 4 grads bristningar § Lacross 2015 § Systematisk review

Anal inkontinens efter 3 och 4 grads bristningar § Lacross 2015 § Systematisk review § OR, 2. 66; 95% CI, 1. 77 -3. 98 § Cochrane 2010 kejsarsnitt minskar ej risken för anal inkontinens § Bristningsregistret + nya rutiner Ellika Andolf 02 november 2020 12

Vilka konsekvenser får upprepade kejsarsnitt? Clark 2011 Ellika Andolf 02 november 2020 13

Vilka konsekvenser får upprepade kejsarsnitt? Clark 2011 Ellika Andolf 02 november 2020 13

Hur påverkas barnet Långsiktiga konsekvenser Minskad kontakt med moderns mikrobiom Minskad stress vid födelsen

Hur påverkas barnet Långsiktiga konsekvenser Minskad kontakt med moderns mikrobiom Minskad stress vid födelsen Epigenetiska förändringar Sandall 2018 Ellika Andolf 02 november 2020 14

Hur hantera kvinnor med önskan om kejsarsnitt? Vänta inte på att det skall gå

Hur hantera kvinnor med önskan om kejsarsnitt? Vänta inte på att det skall gå över Fråga varför hon vill ha kejsarsnitt Strukturerad anamnes Somatisk, psykiatrisk, obstetrisk, sexuella övergrepp, vad vet hon om kejsarsnitt Skriftlig och muntlig information om effekter av olika förlossningssätt Nationella medicinska indikationer: Indikation för kejsarsnitt på moderns önskan SBU, SKL, SLS, SOS 2011 Patientinformation reviderad 2016 Ellika Andolf 02 november 2020 15

Hur hantera kvinnor med önskan om kejsarsnitt? Psykologiskt stöd : KBT mot förlossningsrädsla Erbjud

Hur hantera kvinnor med önskan om kejsarsnitt? Psykologiskt stöd : KBT mot förlossningsrädsla Erbjud planerad vaginal förlossning ev induktion Återbesök hos obstetriker Försök absolut undvika det hos yngre som vill ha fler barn Ellika Andolf 02 november 2020 16

Konklusion § Vad är etiskt rätt? § Om kvinnan bara skall ha ett barn

Konklusion § Vad är etiskt rätt? § Om kvinnan bara skall ha ett barn (hur vet man det? ) spelar det nog liten roll hur hon förlöses men konsekvenser för barnet? § Algoritm för att välja ut de som riskerar akut kejsarsnitt § § Vid flera barn är vaginal förlossning absolut mindre riskfyllt Hur hanterar vi de förlossningsrädda? § Snitta rätt kvinna Ellika Andolf 02 november 2020 17