Se signalerne p depression hos unge Psykiatri Fondens

  • Slides: 12
Download presentation
Se signalerne på depression hos unge Psykiatri. Fondens Børne- og Unge. Projekt

Se signalerne på depression hos unge Psykiatri. Fondens Børne- og Unge. Projekt

Graden af social belastning ved kroniske sygdomme (WHO) Kroniske sygdomme • Demens, skizofreni •

Graden af social belastning ved kroniske sygdomme (WHO) Kroniske sygdomme • Demens, skizofreni • Blindhed, ubehandlet depression • Nedsat intelligens • Døvhed • Kronisk gigt • Kronisk diarré • Modermærke på kinden

Søren, 9 år Søren på 9 år henvises til en børne- og ungdomspsykiater, da

Søren, 9 år Søren på 9 år henvises til en børne- og ungdomspsykiater, da han gennem tre måneder har vægrer sig mod at gå i skole. Han er normalt en fagligt dygtig og velfungerende dreng, men er begyndt at udtrykke bekymring for sin faglige præstation i skolen. Han er bange for ikke at slå til og han klager over hovedpine og mavesmerter. Ved undersøgelsen fortæller han, at han føler sig trist indeni. Han har problemer med at falde i søvn om aftenen, og han tænker meget over, om han har gjort ting forkert i løbet af dagen. I skolen skal der ikke meget til, før han begynder at græde, og han har tiltagende svært ved at koncentrere sig. Han har trukket sig fra sine fritidsaktiviteter, spejder og fodbold, og vil helst være derhjemme. Gået lidt på klingen fortæller han, at det hele ville være bedre, hvis han var død, men han benægter dog specifikke selvmordsplaner. Behandlingen består af samtaler med Søren og hans familie, inddragelse af skolen med henblik på aflastning af opgaver og behandling med antidepressiv medicin. Kilde: ”Depression” af Jes Gerlach, Psykiatri. Fonden.

Unge og depression Hyppighed og forløb • 2 -5% får en depression Større risiko

Unge og depression Hyppighed og forløb • 2 -5% får en depression Større risiko for, at man får flere depressive episoder (75%). En velbehandlet depression kan forebygge tilbagefald (40 -60%). Tilbagefald • Svært ved at motiveres til behandling • Flere traumatiske oplevelser • For hurtigt ophør med behandling Risikofaktorer • Mobning • Tab af nærtstående • Overgreb • Konflikter i familien • Forældres fysiske eller psykiske sygdom • Forældres skilsmisse • Stress

Psykiske stress-symptomer Symptomerne Social adfærd • • • • • Søvnløshed Ingen glæde/humor Træthed,

Psykiske stress-symptomer Symptomerne Social adfærd • • • • • Søvnløshed Ingen glæde/humor Træthed, tab af vitalitet Ubeslutsomhed, langsom til alt Svigt af koncentrationsevne, indlæring, hukommelse Konstant følelse af overbelastning af informationer Øget psykisk følsomhed Let ængstelig, depressiv Følelse af hjælpeløshed Kan være svært at få øje på Skjuler det for sig selv og andre Mere stille og inaktiv Mindre glad og spontan Tilbagetrækning Isolation Udmattelse, apatisk, ligeglad Alt går i stå Negativ, irritabel, aggressiv Trang til stimulanser, misbrug

Fra psykisk stress til fysiske symptomer – – – – – Hovedpine (migræne) Muskelspændinger,

Fra psykisk stress til fysiske symptomer – – – – – Hovedpine (migræne) Muskelspændinger, nakke-/rygsmerter, kæbespændinger Rysten på hænder Uro, rastløshed Urolig søvn, søvnløshed, mareridt Svigtende appetit, kvalme Træthed Ingen sexlyst Ondt i maven og mange andre individuelle symptomer

Klinisk definition af depression ICD-10 Depression dækker over mange forskellige sygdomme. Depressiv enkeltepisode, moderat,

Klinisk definition af depression ICD-10 Depression dækker over mange forskellige sygdomme. Depressiv enkeltepisode, moderat, kræver: • Varighed mindst to uger Mindst to af følgende kernesymptomer: – Nedtrykthed – Nedsat lyst og interesse – Nedsat energi og øget trætbarhed Mindst fire af følgende depressive ledsagesymptomer: – Nedsat selvtillid eller selvfølelse – Selvbebrejdelser eller skyldfølelse – Tanker om død eller selvmord – Tænke- eller koncentrationsbesvær – Agitation eller hæmning – Søvnforstyrrelser – Appetit- eller vægtændring • Somatiske symptomer

Signaler hos unge • • • • En serie af uspecifikke klager over helbred

Signaler hos unge • • • • En serie af uspecifikke klager over helbred Fravær Dårlig søvn Appetitændringer Tænke- og koncentrationsvanskeligheder Fald i præstationer, eller svingende præstationer Orker ikke hverdagen Isolation fra studiekammeraterne Trist og irritabel Misbrug af alkohol og stoffer Stemningsskift Selvmordstanker Selvmordsforsøg Sorgreaktioner Negative kognitioner om sig selv, andre og fremtiden

Emil, 15 år Emil på 15 år henvises til behandling. Forældrene fortæller, at Emil

Emil, 15 år Emil på 15 år henvises til behandling. Forældrene fortæller, at Emil gennem det sidste halve år haft talrige forsømmelser fra skolen, og at han de seneste uger slet ikke har formået at komme i skole. Normalt er Emil en frisk og humørfyldt dreng med et aktivt socialt liv og mange fritidsinteresser. Nu fortæller forældrene, at Emil i tiltagende grad isolerer sig. Han lukker sig inde på sit værelse og orker ikke at deltage i de ting, han ellers har interesseret sig for. Ved undersøgelsen fremtræder Emil trist og apatisk, men også med en vis grad af irritabilitet, hvis man spørger ham om hans problemer. Han giver udtryk for irritation over forældrene, fordi han synes, de presser ham. Samtidig er han plaget af dårlig samvittighed over ikke at være ’god nok’. Han fortæller at han de sidste måneder haft vanskeligt ved at koncentrere sig om skolearbejdet, og at han heller ikke synes, at han føler sig god nok til at være sammen med kammeraterne. Kilde: ”Depression” af Jes Gerlach, Psykiatri. Fonden

Vigtige mål med behandlingen • • Mindske stress Aflastes i skolen Identificere problemer Information/psykoedukation

Vigtige mål med behandlingen • • Mindske stress Aflastes i skolen Identificere problemer Information/psykoedukation – Familie – Barn/ung – Skole • Afslapning/afspænding • Støtte til den deprimerede og familien

Litteratur Psykiatri. Fonden Psykiske sygdomme hos børn og unge Depression – symptomer, årsager og

Litteratur Psykiatri. Fonden Psykiske sygdomme hos børn og unge Depression – symptomer, årsager og behandling Ung og Sårbar Hans Reitzels Forlag Om børn og unge med depression, Per Hove Thomsen og Merete Juul Sørensen