Scientific Teaching En vitenskapelig tilnrming til lring Frsteamanuensis

  • Slides: 11
Download presentation
Scientific Teaching En vitenskapelig tilnærming til læring Førsteamanuensis Jørn H. Hansen Institutt for kjemi

Scientific Teaching En vitenskapelig tilnærming til læring Førsteamanuensis Jørn H. Hansen Institutt for kjemi

What´s wrong with our teaching? (Why fix what´s not broken? ) q Most of

What´s wrong with our teaching? (Why fix what´s not broken? ) q Most of us teach how we were taught q Teaching viewed as a rote skill/static task q Knowledge is transferred q ”One size fits all” q ”This is what they need to know. . . ” q Teacher-centered (what the teacher does) q ”There are bad students and good students” (what the student is)

Teaching ≠ Learning Knowledge must be constructed by the learner

Teaching ≠ Learning Knowledge must be constructed by the learner

GOOD TEACHING LEARNING GOOD TEACHING: How can the students best approach the intended learning

GOOD TEACHING LEARNING GOOD TEACHING: How can the students best approach the intended learning objectives?

“The Scientific Method” Sounds very. . . • Unidirectional • Rigid • Procedural •

“The Scientific Method” Sounds very. . . • Unidirectional • Rigid • Procedural • On a high horse! The best way of knowing anything!

Hva skjer i vitenskapelig praksis? Disse ferdighetene gjør oss i stand til å finne

Hva skjer i vitenskapelig praksis? Disse ferdighetene gjør oss i stand til å finne gode løsninger og forståelse hvorfor bruker vi ikke dem til å finne ut hvordan læring og undervisning best kan skje? (1000 kr spørsmål)

Hva med undervisning og læring? Sett spørsmålstegn ved undervisningspraksis utfra et læringsperspektiv Bruk teorier

Hva med undervisning og læring? Sett spørsmålstegn ved undervisningspraksis utfra et læringsperspektiv Bruk teorier og modeller i forskningslitteratur Planlegg og gjennomfør en intervensjon i undervisningen Analyser og fortolk dine data Implikasjoner for undervisning? Argumenter alltid fra evidens Søk litteratur, vurder den og kommuniser dine resultater

Active Learning Downloaded from: http: //plpnetwork. com/2015/03/10/shift-active-learning-technology-answer/

Active Learning Downloaded from: http: //plpnetwork. com/2015/03/10/shift-active-learning-technology-answer/

STUDENTAKTIV LŒRING 1 Bedre og dypere lœring 2 Utvikling av profesjonell kompetanse Studentaktive lœringsformer

STUDENTAKTIV LŒRING 1 Bedre og dypere lœring 2 Utvikling av profesjonell kompetanse Studentaktive lœringsformer Utviklende lœringsmiljø Kritisk spørsmål: Vil dette forbedre lœring?

Hva kan DU gjøre nå? konkret Hva er kjent? Gjelder det for deg? Hypoteser!

Hva kan DU gjøre nå? konkret Hva er kjent? Gjelder det for deg? Hypoteser! Pedagogisk og fagdidaktisk Forskningslitteratur Gode Læringsmål høyere-ordens ferdigheter Mappevurdering klikkere strukturerte grupper flipped classroom eksamenstrening Læringsaktiviteter Vurdering formative tester intervju/dialog peer assessment

Take-home. . . Vitenskapelig praksis i undervisning vil forbedre læring Ett steg om gangen

Take-home. . . Vitenskapelig praksis i undervisning vil forbedre læring Ett steg om gangen – start med en liten intervensjon eller aktivitet Start dialog om pedagogikk og didaktikk med dine kolleger Vurder studentenes læring kontinuerlig Dokumenter din praksis!