Schaalsprong in fietsbeleid Verkennend onderzoek De verkenningsronde Op

  • Slides: 9
Download presentation
Schaalsprong in fietsbeleid Verkennend onderzoek

Schaalsprong in fietsbeleid Verkennend onderzoek

De verkenningsronde • Op zoek naar een traject voor een schaalsprong in fietsbeleid –

De verkenningsronde • Op zoek naar een traject voor een schaalsprong in fietsbeleid – Breed veld van actoren verbinden en activeren – Gezamenlijk langetermijnagenda met hoge ambities en investeringsagenda • Verkenningstraject Eerste selectie van een breed veld van cruciale actoren Bevraging Eerste ronde tafel / juni • Restultaten bevraging • Samen bouwstenen voor een traject bepalen Ontwerpnota Tweede ronde tafel / september • Bespreking ontwerpnota 2

Voorstel werkagenda Impact Meer fietsers Veiliger fietsen Breder draagvlak voor de fiets Kernopgaven /

Voorstel werkagenda Impact Meer fietsers Veiliger fietsen Breder draagvlak voor de fiets Kernopgaven / output Sterk en breed verankerd fietsbeleid Kwaliteitsslag op het terrein Verweven en onderling versterkend Te vertalen in actielijnen Doeltreffende stimulering fietsgebruik Input 3 Meer middelen Financiering Kennis Ondersteuning Per actielijn te bepalen: ambities, taakstelling, middelen

Doel: versnelling fietsbeleid De lat hoger Ambitie Samen meer impact Versnelling fietsbeleid Efficiëntiewinsten en

Doel: versnelling fietsbeleid De lat hoger Ambitie Samen meer impact Versnelling fietsbeleid Efficiëntiewinsten en meer slagkracht Door coördinatie en samenwerking Horizontaal – tussen beleidsdomeinen Verticaal – tussen beleidsniveaus 4 In kwaliteit In resultaten Sneller resultaten Samenwerking Uitrol Krachtdadiger en doeltreffender uitvoeren

Middel: fietsdeals Fietsdeals SMART doelen Concrete afspraken tussen actoren om samen een actielijn te

Middel: fietsdeals Fietsdeals SMART doelen Concrete afspraken tussen actoren om samen een actielijn te realiseren Ambitie bepalen Wat precies, hoeveel, welk draagvlak, wanneer Fietsdeals per actielijn Horizontaal – beleidsdomeinen en actoren Verticaal – schaal- en beleidsniveaus Trekker, taakstelling, coördinatie 5 Samenwerking organiseren Uitrol plannen Middelen – capaciteit, kennis, ondersteuning Proces Programmering

Middel: fietsdeals Een soepel concept diverse inhoud, vorm, schaal • Mogelijke inhoud – –

Middel: fietsdeals Een soepel concept diverse inhoud, vorm, schaal • Mogelijke inhoud – – – – • de uitrol van infrastructuur het testen van een pilot op het terrein de ontwikkeling van een innovatie aangepaste reglementering het opzetten van een brede marketingstrategie of een gerichte stimuleringsactie de uitwerking van een coachingstraject datamonitoring … Mogelijk ‘lokale fietsdeals’ – met pilot of uitrol in enkele trekkersteden / gemeenten – rond routes, mixwijken, innovatie, parkeren, stimulering… • Mogelijk ‘full deals’ - alle aspecten rond één thema bundelen en coördineren – Vb “deal fietssnelweg Fx” = aanleg (overheden) + stimulering (werkgevers, scholen) + monitoring (onderzoekers) 6

Voorstel inhoudelijke rolverdeling 7

Voorstel inhoudelijke rolverdeling 7

Voorstel netwerkorganisatie STUURGROEP Strategische beslissingen Politieke agendering Gewest Steden en gemeenten Provincie Fietsberaad kenniscentrum

Voorstel netwerkorganisatie STUURGROEP Strategische beslissingen Politieke agendering Gewest Steden en gemeenten Provincie Fietsberaad kenniscentrum MAATSCHAPPELIJK FORUM Beleidsmakers Gewest MOW Coördinator Procesmanagement Extern Steden / gemeenten Ambtelijk / maatschappelijke actoren TREKKERS Per kernopgave Fietsdeals uitwerken in cocreatie Draagvlak MOW Ambtelijk / maatschappelijke actoren 8 Actoren Beleid Kwaliteit Fietsberaad Provincie Steden MOW gemeenten Fietsberaad kenniscentrum Maatschappelijke actoren Gebruikers, economie, academisch Provincie Brede beleidsdomeinen BUREAU Agenda bewaken Middelen plannen - Financiering - Kennis - Ondersteuning Stimulering Provincie Actoren Fietsberaad kenniscentrum

Vragen? Jan Pelckmans Fietsmanager DEPARTEMENT MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN jan. pelckmans@mow. vlaanderen. be

Vragen? Jan Pelckmans Fietsmanager DEPARTEMENT MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN jan. [email protected] vlaanderen. be