Scenariusz lekcji piki siatkowej copyright Janusz Wojtyna Scenariusz

  • Slides: 9
Download presentation
Scenariusz lekcji piłki siatkowej copyright Janusz Wojtyna

Scenariusz lekcji piłki siatkowej copyright Janusz Wojtyna

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego z siatkówki Prowadzący: Nazwisko i imię; rok, kierunek i tryb

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego z siatkówki Prowadzący: Nazwisko i imię; rok, kierunek i tryb studiów (scenariusz musi być autorski – pisany samodzielnie) Temat: Nauczanie zbicia tenisowego Cele lekcji Umiejętności: uczeń umie wykonać zbicie tenisowe, potrafi wyskoczyć do góry po dojściu jednokrokowym Sprawność motoryczna: uczeń kształtuje silę mięśni nóg i dobrą koordynację ruchową Wiadomości: uczeń wie jak prawidłowo technicznie wygląda zbicie tenisowe, zna błędy związane z atakiem Postawy i motywacje: uczeń potrafi nawiązać współpracę w grupie, ma świadomość zachowań higienicznych po lekcji wf Środki dydaktyczne: piłki siatkowe, siatka, ławeczki gimnastyczne Liczba uczniów: 21 Klasa: VII Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna (ćw. należy planować w oparciu o dostępny sprzęt i wyposażenie hali) copyright Janusz Wojtyna

Tok lekcji (zadanie ogólne) Treść (zadanie szczegółowe) Cz. wstępna (10`-15`) 1. Zbiórka (określić w

Tok lekcji (zadanie ogólne) Treść (zadanie szczegółowe) Cz. wstępna (10`-15`) 1. Zbiórka (określić w jakiej formie, czy 1. Zorganizowanie grupy i ustawieniu) sprawdzenie gotowości do 2. Sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć 2. Poinformowanie uczniów 3. Podanie tematu lekcji o celach lekcji, wzbudzenie 4. Zwrócenie uwagi na rolę nauczanego / motywacji do ćwiczeń doskonalonego elem. technicznego w grze 3. Rozgrzewka (jednolita organizacyjnie) a) bieżna b) Kształtująca c) specjalistyczna Berek, zabawa ożywiająca lub ćw. w biegu Ok. 10 -12 ćw. w miejscu (wszechstronnych – ze zmiennością pracy mięśniowej – angażujące wszystkie części ciała – G, RR, T, NN). Ćw. kolejno numerowane z określeniem pozycji wyjściowej Do 2 -3 ćw. specjalistycznych Uwagi Realizacja organizacyjnocelów metodyczne W 2 ustawienie ćwiczących czas trwania ćwiczeń lub dozowanie sposoby przemieszczania uczniów sposoby pobierania czy rozdawania pomocy i środków dydaktycznych copyright Janusz Wojtyna

Tok lekcji (zadanie ogólne) Treść (zadanie szczegółowe) Cz. główna (25`-30`) 4. Kształtowanie umiejętności, doskonalenie

Tok lekcji (zadanie ogólne) Treść (zadanie szczegółowe) Cz. główna (25`-30`) 4. Kształtowanie umiejętności, doskonalenie sprawności. Kształtowanie postaw wobec kultury fizycznej Biegi, sprinty, wyścigi (ok. 5 min) Technika Nauczanie / doskonalenie elementu technicznego zawartego w temacie lekcji -Krótkie opisanie kilku (6 -8) ćwiczeń służących realizacji tematu lekcji (przy pierwszej lekcji z nauczania danego elem. technicznego - Pokaz - Pokaz z omówieniem) - Doskonalenie wcześniej poznanych elementów technicznych lub elementu stanowiącego podstawę do nauczania elementu zawartego w temacie lekcji -Krótkie opisanie 2 -3 ćwiczeń Taktyka Gra szkolna, właściwa lub fragmenty gry (10 -15 min. ) Uwagi Realizacja organizacyjnocelów metodyczne U 1, S 1 U 2, S 2 W 1, W 2 uwagi dotyczące bezpieczeństwa, asekuracji przy ćwiczeniach rozmieszczenie ćwiczących na sali sposoby podziałów na grupy szkice ustawień szkice przebiegu bardziej skomplikowanych ćw. w grupach szkice rozwiązań taktycznych określenie form ćwiczeń U 1, S 1, P 1 copyright Janusz Wojtyna

Tok lekcji Cz. końcowa (3`-5`) 5. Uspokojenie organizmu Treść Uwagi Realizacja organizacyjnocelów metodyczne 1.

Tok lekcji Cz. końcowa (3`-5`) 5. Uspokojenie organizmu Treść Uwagi Realizacja organizacyjnocelów metodyczne 1. Zabawa uspokajająca lub 2 -3 ćwiczenia. P 1, korekcyjne lub kompensacyjne o małej lub b. małej intensywności P 1, P 2 6. Czynności organizacyjno 2. Zebranie przyborów i sprzętu i innych środków dydaktycznych porządkowe i wykorzystywanych na lekcji podsumowanie lekcji 3. Zbiórka (określić w jakiej formie czy ustawieniu) 4. Omówienie lekcji – pytania kontrolne, wskazanie najczęściej występujących błędów, wyróżnienie najlepiej ćwiczących, wskazanie zwycięzców gier, nagradzanie, pochwały 7. Nastawienie uczniów do 5. Wskazanie ćwiczeń i motywowanie do P 2 samodzielnego ich wykonywania w domu aktywności ruchowej w lub na boiskach osiedlowych, bądź w czasie wolnym terenie – wdrażanie do pracy własnej Ewentualnie wskazanie zastosowań utylitarnych nauczanego elementu sposoby zmiany organizacji grupy inne uwagi na temat realizacji celów oraz poszczególnych ćwiczeń określenie osób odpowiedzialnych za sprzątnięcie pomocy dydaktycznych copyright Janusz Wojtyna

Legenda do wzoru scenariusza: Ø kolor czarny – treści stałe (niezmienne) Ø kolor niebieski

Legenda do wzoru scenariusza: Ø kolor czarny – treści stałe (niezmienne) Ø kolor niebieski – treści przykładowe Ø kolor szary – wskazówki, uwagi, informacje copyright Janusz Wojtyna

Kryteria oceny przygotowania scenariusza i prowadzenia lekcji wychowania fizycznego z siatkówki Ocena scenariusza lekcji:

Kryteria oceny przygotowania scenariusza i prowadzenia lekcji wychowania fizycznego z siatkówki Ocena scenariusza lekcji: 0 -12 ndst, 12, 5 -15 dost, 15, 5 -18 dost+, 18, 5 -21 db, 21, 5 -24 db+, 24, 5 -27 bdb założe. lekcji I część III część realiz. celów uwagi organ. opis ćwicz. dobór ćwicz. 0 -3 0 -2 0 -2 0 -1 0 -3 kolej. atrakcyj. układ ćwicz. estetyka 0 -3 0 -6 suma pkt. ocena 0 -1 Ocena prowadzenia lekcji: 0 -12 ndst, 12, 5 -15 dost, 15, 5 -18 dost+, 18, 5 -21 db, 21, 5 -24 db+, 24, 5 -27 bdb objaśnienie pokaz korekta 0 -3 0 -3 bezpie- realiz. czeństwo ćwiczeń 0 -3 realiz. celów organizacja ustawienie 0 -3 0 -3 operow. panow. kontrola głosem nad grup. czasu 0 -1 suma pkt. ocena 0 -1 copyright Janusz Wojtyna

Literatura: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Adamczyk S. , Uzarowicz J. ,

Literatura: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Adamczyk S. , Uzarowicz J. , Zagórski B. : Piłka siatkowa. AWF Kraków 1998. Adamczyk S. , Uzarowicz J. , Zawada Z. : Siatkówka. AWF Kraków 1995. Bucholz M. , Książek J. , Kobrzyński W. : Piłka siatkowa. AWF Gdańsk 1999. Busz J. : Szkolimy uniwersalnych siatkarzy. Sport i Turystyka. Warszawa 1990. Grządziel G. : Przewodnik do nauczania techniki gry w piłkę siatkową. AWF 1995. Grządziel G. ; Ljach W. : Piłka siatkowa - podstawy treningu - zasób ćwiczeń. COS 2004 Grządziel G. ; Szade D. : Piłka siatkowa Technika Taktyka i Elementy mini siatkówki AWF Katowice 2006. 8. Grządziel G. , Szade D. , Nowak B. : Piłka siatkowa. AWF Katowice 2012 9. Hałaburda D. : Piłka siatkowa. R. C. M-S Kult. Fiz. i Sportu. Warszawa 1987. 10. Jagusz M. , Haratym D. : Gry i zabawy w nauczaniu piłki siatkowej. AWF Wrocław, 1993. 11. Klocek T. , Szczepanik M. : Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego. Centralny Ośrodek Sportu 2003 12. Kowalski L. : Podstawy taktyki gry w siatkówkę. Alioth. Rybnik 1991. 13. Kraus Z. : Metodyka doskonalenia taktyki gry w piłkę siatkową fragmentami gry. AWF Warszawa 1992. 14. Kraus Z. : Taktyka zespołowa gry w piłkę siatkową. Sport i Turystyka. Warszawa 1994. 15. Krzyżanowski Z. : Piłka siatkowa. Sport i Turystyka. Warszawa 1994. copyright Janusz Wojtyna

Literatura: 16. Kuglawczuk R. : Piłka siatkowa, nauczanie i doskonalenie gry. Res. Centr. Metodyczno

Literatura: 16. Kuglawczuk R. : Piłka siatkowa, nauczanie i doskonalenie gry. Res. Centr. Metodyczno – Szkoleniowe Kult. Fiz. i Sportu, Warszawa 1990 17. Kuglawczuk R. : Piłka siatkowa, poradnik dla nauczycieli i studentów. WSP Szczecin 1994 18. Mazur S. , Szuppe W. , Woluch J. : Piłka siatkowa, systematyka ćwiczeń i metodyka nauczania techniki gry. AWF Warszawa 1995. 19. Papageorgiou A. , Spitzley W. : Piłka siatkowa podręcznik nauczania podstawowego. Oficyna Wydawnicza Marshal Wrocław 1999. 20. PZPS: Międzynarodowe przepisy gry w piłkę siatkową. (aktualne) 21. Selinger A. : Arie Salinger`s Power Volleyball. St. Martin`s Press New York 1996 22. Superlak E. : Piłka siatkowa techniczno - taktyczne przygotowanie do gry. Infovolley Wrocław 1995. 23. Uzarowicz J. : Siatkówka – co jest grane? Wydawnictwo BK 2003 24. Uzarowicz J. : Piłka siatkowa - technika. AWF Kraków 2004. 25. Wise Mary (editor): Volleyball drills for champions. Human Kinetics, 1999. 26. Wołyniec J. : Wybrane zagadnienia teorii i praktyki gry w piłkę siatkową. AWF Wrocław 1994. 27. Wróblewski P. : Piłka siatkowa w szkole – poradnik metodyczny WSi. P 2008. 28. Zborniak S. , Kowal A. : Piłka siatkowa w szkole. PW Helvetica 2009. copyright Janusz Wojtyna