Say bhsin aid biliklrin mhkmlnmsi Say bhsin aid

  • Slides: 15
Download presentation

Say bəhsinə aid biliklərin möhkəmlənməsi.

Say bəhsinə aid biliklərin möhkəmlənməsi.

Say bəhsinə aid suallar 1. Say nədir ? 2. Sayın mənaca növləri hansılardır? 3.

Say bəhsinə aid suallar 1. Say nədir ? 2. Sayın mənaca növləri hansılardır? 3. Miqdar sayının növləri hansılardır? 4. Sıra sayları haqqında məlumat verin.

Test nümunəsi 1. Müəyyən miqdar sayını göstərin. a)On c) xeyli b) yüzlərlə d) az

Test nümunəsi 1. Müəyyən miqdar sayını göstərin. a)On c) xeyli b) yüzlərlə d) az 2. Sayn isimlə ortaq olan əlamətini seçın. 1. Əşya ilə bağlı olması 2. Sualı 3. Eyni cümlə üzvü olması 4. Əsas nitq hissəsi olması a) 3, 4 b) 2, 3 c) 1, 4 d)1, 3

Doğru cavab 1 -A 2 -C

Doğru cavab 1 -A 2 -C

Sifətin və sayın oxşar və fərqli cəhətlərini uyğun sütunlarda qeyd edin Sayın xüsusiyyətləri Ümumi

Sifətin və sayın oxşar və fərqli cəhətlərini uyğun sütunlarda qeyd edin Sayın xüsusiyyətləri Ümumi oxşarlıqları Sifətin xüsusiyyətləri

Doğru cavab Sayın xüsusiyyətləri Ümumi oxşarlıqları Sifətin xüsusiyyətləri Say əşyanın miqdarını İsimlə bağlı olur.

Doğru cavab Sayın xüsusiyyətləri Ümumi oxşarlıqları Sifətin xüsusiyyətləri Say əşyanın miqdarını İsimlə bağlı olur. bildirir. Sifət əşyanın əlamətini bildirir. neçə ? nə qədər? neçənci? necə? nə cür? hansı? İsimdən əvvəl işlənir. İsimləşə bilir. Cümlədə, əsasən , təyin olur. Quruluşca sadə, düzəltmə, mürəkkəb olur.

Sütunları tutuşdurmaq və düzgün əlaqələndirmək. parça dənə tikə nəfər baş dəst cüt top yağ

Sütunları tutuşdurmaq və düzgün əlaqələndirmək. parça dənə tikə nəfər baş dəst cüt top yağ öküz paltar qənd əlcək çit stul şagird

Düzgün cavab • • parça dənə tikə nəfər baş dəst cüt top yağ öküz

Düzgün cavab • • parça dənə tikə nəfər baş dəst cüt top yağ öküz paltar qənd əlcək çit stul şagird

Şəkildən istifadə etməklə miqdar və sıra saylarına aid cümlələr qurun.

Şəkildən istifadə etməklə miqdar və sıra saylarına aid cümlələr qurun.

Məntiq. Digərlərindən məna növünə görə fərqlənən sayı tap. 1 2 3 4

Məntiq. Digərlərindən məna növünə görə fərqlənən sayı tap. 1 2 3 4

Cavabı yoxla 1 -E 4 -D DÜZGÜ N CAVAB 3 -C 2 -C

Cavabı yoxla 1 -E 4 -D DÜZGÜ N CAVAB 3 -C 2 -C

Sayın morfoloji təhlil qaydası necə aparılır ? 1. Ümumi qrammatik mənası, sualı; 2. Hansı

Sayın morfoloji təhlil qaydası necə aparılır ? 1. Ümumi qrammatik mənası, sualı; 2. Hansı isimlə bağlı olması; 3. Quruluşca növü; 4. Mənaca növü; 5. Cümlədə rolu;

Morfoloji təhlil Aldıqlarımın üçdə ikisinə toxunmadim. Söz üçdə ikisinə Qrammatik mənası, sualı nəyə? Cümlədə

Morfoloji təhlil Aldıqlarımın üçdə ikisinə toxunmadim. Söz üçdə ikisinə Qrammatik mənası, sualı nəyə? Cümlədə rolu tamamlıq Mənaca növü kəsr sayı Quruluşca tərkibi say

Resurslar. Azərbarcan dili dərsliyi Azərbaycan dili iş dəftəri http: //www. Google. az

Resurslar. Azərbarcan dili dərsliyi Azərbaycan dili iş dəftəri http: //www. Google. az