Savs vertinimas ir asocialus elgesys Praneimo tikslas 1

  • Slides: 27
Download presentation
Savęs vertinimas ir asocialus elgesys

Savęs vertinimas ir asocialus elgesys

Pranešimo tikslas: 1. Susipažinti su savęs vertinimo sąvoka; 2. Atskleisti savęs vertinimo ir asocialaus

Pranešimo tikslas: 1. Susipažinti su savęs vertinimo sąvoka; 2. Atskleisti savęs vertinimo ir asocialaus elgesio ryšį; 3. Panagrinėti, kaip savęs vertinimas įtakoja asocialų elgesį; 4. Išsiaiškinti, kaip formuojasi asocialios asmenybės savęs vertinimas ir kaip galima išvengti tokio elgesio susiformavimo;

Savęs vertinimas bendrąja prasme - tai individo savęs paties, savo galimybių, savybių ir vietos

Savęs vertinimas bendrąja prasme - tai individo savęs paties, savo galimybių, savybių ir vietos tarp kitų žmonių vertinimas. Nuo savęs vertinimo priklauso: 1. Santykiai su kitais žmonėmis; 2. Savęs savikritiškumas; 3. Reiklumas sau; 4. Požiūris į savo laimėjimus, nesėkmes.

Asocialios asmenybės formavimosi kelias susijęs su savęs vertinimu. Savęs vertinimo lygis ima kristi, kai

Asocialios asmenybės formavimosi kelias susijęs su savęs vertinimu. Savęs vertinimo lygis ima kristi, kai asmenybė nuolat susiduria su: 1. Nesėkmėmis; 2. Neigiamais aplinkinių vertinimais; 3. Atstūmimu;

 Kas nutinka kai nepavyksta pakelti savęs vertinimo lygį nesulaukiama rezultatų ir patirtos nesėkmės

Kas nutinka kai nepavyksta pakelti savęs vertinimo lygį nesulaukiama rezultatų ir patirtos nesėkmės vis kaupiasi? Visuotinai pripažinta vertybių sistema vaikui ar paaugliui tampa nebereikšminga; Nuvertinami idealai, siekiamybės bei elgesio normos. Prosocialus raidos kelias ->->-> asocialus kelias

 Asocialios grupės- tai nepilnamečių, kartais ir vienmečių, kompanijos, kurios gali nepilnamečiui turėti didelę

Asocialios grupės- tai nepilnamečių, kartais ir vienmečių, kompanijos, kurios gali nepilnamečiui turėti didelę reikšmę, ypač kai jis turi problemų namuose ar mokykloje. G. Valickas ir kt. psichologai teigia, kad „nepilnamečio teisės pažeidėjo persiorientavimas į kontranormatyvinę vertybių sistemą yra pagrindinė grandis teigiamo savęs vertinimo formavimosi mechanizme. Atitinkamai, asmenybės siekimas pakelti savęs vertinimo lygį ir kartu atkurti minimalų psichologinį komfortą yra vienas iš faktorių, nulemiančių paauglio persiorientavimą į asocialų vystymosi kelią“.

 Nepilnamečiai teisės pažeidėjai nuvertina normatyvinę vertybių sistemą ir orientuojasi į priešingą jai. potencialus

Nepilnamečiai teisės pažeidėjai nuvertina normatyvinę vertybių sistemą ir orientuojasi į priešingą jai. potencialus teisės pažeidėjas ->->-> tikrasis pažeidėju

Kaip save vertina vagys, smurtiniai ir kiti nusikaltėliai? Vieni vagia dėl materialinės naudos, tačiau

Kaip save vertina vagys, smurtiniai ir kiti nusikaltėliai? Vieni vagia dėl materialinės naudos, tačiau kas skatina daryti nusikaltimą tuos, kuriems materialinės naudos siekimas visiškai nebūdingas ?

 „ Savigarbos pažeidimas pažeminimu, įžeidimu ar prievarta yra svarbiausias žmogaus pykčio ir agresyvaus

„ Savigarbos pažeidimas pažeminimu, įžeidimu ar prievarta yra svarbiausias žmogaus pykčio ir agresyvaus elgesio šaltinis“.

 Kuo mažiau žmogus turi savigarbos, tuo labiau jis yra priklausomas nuo kitų vertinimo.

Kuo mažiau žmogus turi savigarbos, tuo labiau jis yra priklausomas nuo kitų vertinimo. Smurto tikslas – išgauti pagarbą ir taip pakelti savęs vertinimo lygį.

Nuo to, kaip žmogus vertina save priklauso jo elgesys su aplinkiniais. Savęs vertinimas įtakoja

Nuo to, kaip žmogus vertina save priklauso jo elgesys su aplinkiniais. Savęs vertinimas įtakoja asocialų elgesį.

Iškreiptas savęs vertinimas - gali sukelti įvairius asmenybės sutrikimus. Todėl svarbu pastebėti asmenybės savęs

Iškreiptas savęs vertinimas - gali sukelti įvairius asmenybės sutrikimus. Todėl svarbu pastebėti asmenybės savęs vertinimo sunkumus ir pašalinti priežastis. ü Jei normalus savęs vertinimas jau susiformuoja, būtina taikyti įvairias priemones, kad būtų užkirstas kelias asocialiam elgesiui.

 Kadangi savęs vertinimas formuojasi jau mokykloje, tai pirmasis žingsnis, kurį reikia padaryti, tai

Kadangi savęs vertinimas formuojasi jau mokykloje, tai pirmasis žingsnis, kurį reikia padaryti, tai stengtis mokiniui formuoti teigiamą savęs vertinimą.

Koreguojant savęs vertinimą : didelę reikšmę turi gerai apgalvota paskatinimų ir nuobaudų sistema. Kai

Koreguojant savęs vertinimą : didelę reikšmę turi gerai apgalvota paskatinimų ir nuobaudų sistema. Kai kurie mokiniai, pastoviai gauna blogus kitų vertinimus, kurių dėka formuojasi žemesnis savęs vertinimas. Tuomet reikia stengtis kuo labiau sumažinti teigiamų ir neigiamų vertinimų disbalansą.

² Kaip pažymi psichologai, nereikia nuolat vaikų rezultatų ar veiklos lyginti su kitų mokinių

² Kaip pažymi psichologai, nereikia nuolat vaikų rezultatų ar veiklos lyginti su kitų mokinių laimėjimais. ² Tokie palyginimai skatina žemesnį savęs vertinimo formavimąsi. ² Geriausiai būtų lyginti mokinių darbus su jų ankstesniais rezultatais. Taip galima išryškinti mokymosi pažangą, o tai stimuliuoja teigiamą savęs vertinimą!

Kai kurie mokiniai sau kelia per didelius tikslus arba per daug sumenkintus, kurie neatitinka

Kai kurie mokiniai sau kelia per didelius tikslus arba per daug sumenkintus, kurie neatitinka jų galimybių ar yra labai lengvai pasiekiami. Realūs tikslai ir pasiekti rezultatai skatina teigiamo savęs vertinimo formavimą, padeda atsikratyti menkavertiškumo jausmo.

Taigi, norint skatinti vaikų teigiamą savęs vertinimą, reikia sudaryti tokias sąlygas, kur vyrautų paskatinimai,

Taigi, norint skatinti vaikų teigiamą savęs vertinimą, reikia sudaryti tokias sąlygas, kur vyrautų paskatinimai, pritarimai. Turi būti skatinama iniciatyva, pasitikėjimas savo jėgomis. Asmenybė turi išmokti pati spręsti savo problemas bei atskleisti savo galimybes.

Išvados: ü Asocialų elgesį dažniausiai sukelia noras pakelti savęs vertinimo lygį; ü Asocialios asmenybės

Išvados: ü Asocialų elgesį dažniausiai sukelia noras pakelti savęs vertinimo lygį; ü Asocialios asmenybės vystymosi užuomazgos glūdi jau vaikystėje. Palankios sąlygos asocialiai asmenybei vystytis susidaro tuomet, kai vaikas ar paauglys jaučia aplinkinių nepalankų vertinimą. Todėl norėdamas įrodyti savąją vertę, paauglys perima asocialaus elgesio formas. ü Formuoti teigiamą savęs vertinimą reikia jau mokykloje, kad užaugtų sociali asmenybė, kuriai rūpėtų socialinės vertybės. ü Susiformavus aukštesniam ar žemesniam savęs vertinimui susidaro palankios sąlygos nepageidautinam asmenybės veiklos kryptingumui.

Testas Pasitikrinkite, kaip save vertinate? 1. Gedimino prospekte Vilniuje jums sudūžta buteliukas su kečiupu:

Testas Pasitikrinkite, kaip save vertinate? 1. Gedimino prospekte Vilniuje jums sudūžta buteliukas su kečiupu: (paisrinkite) jūs tučtuojau sprunkate kuo toliau (1 balas) jus apima panika, stovite, nežinodamas, ką daryti (2 balai) banduote surasti su kuo sutvarkyti (3 balai) nusijuokėte ir einate toliau (5 balai)

 2. Simfoninės muzikos koncerte imate garsiai žagsėti: tučtuojau išeinate iš salės (2 balai)

2. Simfoninės muzikos koncerte imate garsiai žagsėti: tučtuojau išeinate iš salės (2 balai) bandote nuslopinti žagsėjimą, o paskui išeinate (3 balai) liekate sedėti nors ir jaučiatės nepatogiai (4 balai) toliau žagsite, nekreipdami dėmesio į aplinkinių reakciją (7 balai)

3. Pamiršote pažymėti bilietą, ir kontrolierius visų akivaizdoje skaito jums pamokslą: 
 imate verkti

3. Pamiršote pažymėti bilietą, ir kontrolierius visų akivaizdoje skaito jums pamokslą: 
 imate verkti iš gėdos (1 balas) tylėdamas išklausote ir atsiprašote (2 balai) bandote įrodyti, kad ką tik įlipote į troleibusą (4 balai) sumokate baudą sakydamas: "prašom skaityti pamokslus savo vaikams” (6 balai)

4. Atėjęs į svečius ir nusiavęs batus pamatote, kad pamiršote užsimauti naujas kojines: tučtuojau

4. Atėjęs į svečius ir nusiavęs batus pamatote, kad pamiršote užsimauti naujas kojines: tučtuojau bet kokia dingstimi išeinate ir nebegrįžtate (1 balas) išeinate persimauti ir sugrįžtate (3 balai) nusprendžiate atsisėsti taip, kad kojas paslėptumėte kuo toliau (po kėde, sofa) (5 balai) sakote sau: "Net jei pasijaus koks kvapas, kas čia tokio” (8 balai)

 5. Mažas vaikas ima lysti prie jūsų "imtimiūjų vietų”: raudonuojate, pasirengęs prasmegti skradžiai

5. Mažas vaikas ima lysti prie jūsų "imtimiūjų vietų”: raudonuojate, pasirengęs prasmegti skradžiai žemę (2 balai) bandote ramiai atitraukti vaiko rankas ir nukreipti jo dėmesį (4 balai) juokiatės ir atitraukiate jo rankas (6 balai) juokiatės ir leidžiate vaikui elgtis taip kaip jis nori (8 balai)

6. Jei jūsų naujus marškinius apliejo vynu: skubate išeiti, jums gėda (1 balas) jums

6. Jei jūsų naujus marškinius apliejo vynu: skubate išeiti, jums gėda (1 balas) jums nemalonu, bet išklausote prasikaltusio atsiprašymo ir sugrįžtate prie svečių (3 balai) jūsų reakcija juokas, priimate bet kokią šeimininkų pagalbą (5 balai) esate stresinėje būsenoje, kad sugadintas išeiginis rūbas ir neslepiate savo pasipiktinimo (8 balai)

Testo rezultatai: 10 taškų ir mažiau Turite labai rimtų savęs vertinimo problemų. Jums reikia

Testo rezultatai: 10 taškų ir mažiau Turite labai rimtų savęs vertinimo problemų. Jums reikia keisti savo asmenybę. Pernelyg didelį dėmesį teikiate aplinkinių požiūriui į jus. Bet kokia gėdinga situacija jums - didžiulis išbandymas. Dėl to ūmai pablogėja jūsų savijauta. Nuo 10 iki 20 taškų Gėdingose situacijose jūsų savęs vertinimas nukenčia tik iš dalies. Jums labai svarbi aplinkinių nuomonė, bet sugebate paimti save į rankas, kai norisi pabėgti ar pravirkti. Išorinis įvaizdis jums dar reiškia labai daug.

Nuo 20 iki 35 taškų Jūsų savęs vertinimas yra nepriekaištingas. Esate pakankamai pasitikintis savimi

Nuo 20 iki 35 taškų Jūsų savęs vertinimas yra nepriekaištingas. Esate pakankamai pasitikintis savimi ir tuo pat metu - pakankamai savikritiškas. Įprasta jūsų reakciją į gėdingą situaciją - juokas. Žiūrite į ją kaip į gyvenimo smulkmeną. Tačiau jums pažįstamas gėdos jausmas. Gėda užvaldo jus, kai gėdinga situacija susijusi su jūsų elgesiu. Jei apšaukėte draugą, o paskui sužinote, kad jis nekaltas, jus kankina gėda. Stengiatės iš taisyti klaidą. 35 taškai ir daugiau Jūs pernelyg gerai save vertinate. Tai bendraujant jums sudaro sunkumų, kurių stengiatės nepastebėti. Daugelis jūsų nemėgsta. Gėdos jausmas jums nedaug ką reiškia. Kitus laikote žemesniais už save. Labai rimtai jaučiatės gėdingose situacijose, bet esate per daug atitrūkęs nuo realybės.

Ačiū už kantrybę!!! ; )

Ačiū už kantrybę!!! ; )