Satsdelar Satsdelar Du har just lrt dig att

  • Slides: 14
Download presentation
Satsdelar

Satsdelar

Satsdelar • Du har just lärt dig att ord tillhör ordklasser. Dessa ord kan

Satsdelar • Du har just lärt dig att ord tillhör ordklasser. Dessa ord kan stå ensamma: båten, pennan, ringa, som. • Det är först när ordet infogas i en mening, en sats, som det blir en satsdel. • Ett ord kan samtidigt vara en ordklass och en satsdel. • Det är bara de viktigaste satsdelarna som kommer att förklaras här.

Subjekt Förkortas : S • Kännetecken: Subjekt är en person eller sak, som utför

Subjekt Förkortas : S • Kännetecken: Subjekt är en person eller sak, som utför någonting i en mening. Exempel: Pojken studerar Maskinen fungerar S S För att lättare se vad som är subjekt, ställer man frågan: Vem eller vad utför någonting i satsen? Svar: pojken, maskinen.

Predikat Förkortas: P Kännetecken: Predikatet är alltid ett verb. Det som talar om vad

Predikat Förkortas: P Kännetecken: Predikatet är alltid ett verb. Det som talar om vad subjektet gör eller vad som sker. Exempel: Pojken studerar. Maskinen fungerar. Det snöar. S P S P Man ställer frågan: vad händer eller utförs i satsen? Svar: studerar, fungerar, snöar

Direkt objekt (ackusativobjekt) Förkortas: dir. obj. Kännetecken: Direkt objekt är oftast ett substantiv eller

Direkt objekt (ackusativobjekt) Förkortas: dir. obj. Kännetecken: Direkt objekt är oftast ett substantiv eller pronomen och det är alltid föremålet för subjektets sysselsättning. Exempel: Pojken studerar latin. S P dir. obj Jag köper en tidning S P dir. obj Ställ frågan: Vad studerar pojken? Svar: Latin Vad köper jag? Svar: en tidning

Indirekt objekt (dativobjekt) Förkortas: ind. obj. Kännetecken: Indirekt objekt är oftast substantiv eller pronomen.

Indirekt objekt (dativobjekt) Förkortas: ind. obj. Kännetecken: Indirekt objekt är oftast substantiv eller pronomen. Svarar på frågan: Åt vem? Åt vad? Exempel: Damen ger barnet en karamell S P indir. obj Ställ frågan: Åt vem ger damen en karamell? Svar: åt barnet, som då blir menigens indirekt objekt.

Predikatsfyllnad Förkortas: pf Kännetecken: Vid verben vara, bliva, heta, kallas finns inget objekt. Som

Predikatsfyllnad Förkortas: pf Kännetecken: Vid verben vara, bliva, heta, kallas finns inget objekt. Som svar på frågan vad? får du i stället predikatsfyllnad. Exempel: Han kallades Tom. S P pf Himlen är blå S P pf

Adverbial Förkortas: advl (tidsadvl, sättsadvl, rumsadvl) Kännetecken: Adverbial talar om var, när, hur eller

Adverbial Förkortas: advl (tidsadvl, sättsadvl, rumsadvl) Kännetecken: Adverbial talar om var, när, hur eller i vilken grad något sker. Exempel: Vi ska resa till Österrike i februari S P rumsadvl tidsadvl Barnen hälsar artigt S P sättsadvl

Adverbial, fortsättning Ställ frågan: Vart ska vi resa? Svar: Till Österrike När ska vi

Adverbial, fortsättning Ställ frågan: Vart ska vi resa? Svar: Till Österrike När ska vi resa? Svar: I februari Hur hälsar barnen? Svar: artigt Jag S ska gå snabbt P sättsadvl till Ica imorgon rumsadvl tidsadvl

Ordföljd Det finns två slags ordföljder: RAK ORDFÖLJD OMVÄND ORDFÖLJD Du ska kunna skillnaderna

Ordföljd Det finns två slags ordföljder: RAK ORDFÖLJD OMVÄND ORDFÖLJD Du ska kunna skillnaderna mellan dem

Ordföljd RAK ORDFÖLJD innebär att subjektet går före predikatet. Rak ordföljd används i påståenden.

Ordföljd RAK ORDFÖLJD innebär att subjektet går före predikatet. Rak ordföljd används i påståenden. Exempel: Jag bakar en sockerkaka idag S P Han köper en tidning i kiosken S P

Ordföljd, fortsättning OMVÄND ORDFÖLJD innebär att predikatet går före subjektet. Den används i: 1)

Ordföljd, fortsättning OMVÄND ORDFÖLJD innebär att predikatet går före subjektet. Den används i: 1) Påståenden som börjar med adverbial: I dag bakar jag en kaka advl P S 2) Påståenden som böjar med objekt: Boken lånade hon på biblioteket dir. obj P S rumsadvl

Omvänd ordföljd 3) Påståenden som börjar med predikatsfyllnad: Röd var färgen pf P S

Omvänd ordföljd 3) Påståenden som börjar med predikatsfyllnad: Röd var färgen pf P S 4) Frågor Var arbetar dina föräldrar? P S 5) Huvudsatser som föregås av bisats: När jag kom till skolan, var lektionerna inställda. Bisats huvudsats

Öva på satsdelar! s. 21 övning 1 och 2 s. 22 övning 3 och

Öva på satsdelar! s. 21 övning 1 och 2 s. 22 övning 3 och 4 s. 23 övning 5 och 6 När du är klar: Gör blandade övningar s. 25 och framåt