SANOISTA TEKOIHIN 2 HANKE 12 KK 2018 2019

  • Slides: 7
Download presentation
SANOISTA TEKOIHIN 2 – HANKE ( 12 KK 2018 -2019) 1

SANOISTA TEKOIHIN 2 – HANKE ( 12 KK 2018 -2019) 1

Tausta • • STM toteutti EU-rahoitteista Sanoista tekoihin -hanketta 2016 -2017 Hankkeen tavoitteet olivat:

Tausta • • STM toteutti EU-rahoitteista Sanoista tekoihin -hanketta 2016 -2017 Hankkeen tavoitteet olivat: • • Hanketoiminta • • edistää ja seurata nykyisen romanipoliittisen ohjelman (ROMPO) tunnettavuutta alue- ja paikallisella tasolla tukea alueellisten ja paikallisten verkostojen syntymistä romanien, viranomaisten ja muiden toimijoiden välillä ROMPOn toimeenpanon edistämiseksi levittää tietoa hyvistä käytännöistä paikallis- ja aluetason toimeenpanossa Verkostomaisen työskentelyn edistäminen, hyvien käytäntöjen levittäminen, tiedottaminen ROMPOsta yms. Tilaisuudet: aluetilaisuudet (3 kpl), neuvottelupäivät (2 pv) ja tasa-arvotilaisuus (2 pv) Uutiskirjeet ja verkkosivut Kokonaisuudessaan hankkeesta saatu palaute ollut erittäin myönteistä • • • Rahoitus mahdollisti ROMPO: n paremman jalkauttamisen alueille Yhteistyön vahvistui kohdepaikkakunnilla viranomaisten, romanien ja muiden sidosryhmien välillä Hankerahoitus oli merkittävä lisä neuvottelukunnan tavoitteiden edistämiseen 2

Hakuprosessi • EU on käynnistänyt uuden hakukierroksen 9/2017 (Rights, Equality and Citizenship programme REC)

Hakuprosessi • EU on käynnistänyt uuden hakukierroksen 9/2017 (Rights, Equality and Citizenship programme REC) • Hakemuksen reunaehtoja • • • STM (National Roma Contact Point) hakijana, vain 1 hakemus/valtio EU rahoitusosuus ei saa olla suurempi kuin 65 000 euroa ja max. 80 % kuluista, STM 20% Henkilöstökulut max. 40 % Projektin kesto max 12 kk Hakemuksen sisältö • Hankkeen tulee toteuttaa platform-tyyppistä (verkostomainen tekeminen) toimintaa • Tällä hakukierroksella hakijan oli osoitettava, miten se jatkaa ja vakiinnuttaa tätä toimintaansa 3

Alkava ST 2 - hanke • Haettu EU-rahoitus 57 430 e, STM rahoitus n.

Alkava ST 2 - hanke • Haettu EU-rahoitus 57 430 e, STM rahoitus n. 16 248, 48 e • Suurin menoerä projektikoordinaattorin palkkakustannukset (9 kk) • Henkilöresurssit • • • Projektipäällikkö Sarita Friman-Korpela ja viestintäasiantuntija Henna Huttu (osaaikaisesti oman toimen ohella hankkeessa, ei kuluja hankkeelle), raportoivat Projektikoordinaattori X (kokoaikaisesti hankkeessa, palkkatyössä 9 kk) Vastaa hanketilaisuuksista, viranomaisyhteistyöstä ja muusta toiminnallisesta hanketyöstä 4

Sanoista tekoihin 2 -hankkeen tavoitteet • Hanke edistää uuden ROMPOn ja romaniasioiden tunnettavuutta maakuntatasolla,

Sanoista tekoihin 2 -hankkeen tavoitteet • Hanke edistää uuden ROMPOn ja romaniasioiden tunnettavuutta maakuntatasolla, paikallisesti ja alueellisesti • • • Luo yhteistyöverkostoja Kannustaa maakuntia niiden omien romanipoliittisten ohjelmien laadintaa Edistää romaninuorten osallisuutta ja voimaantumista ja jatkaa nykyisen hankkeen aikana käynnistettyä tasa-arvotyötä • Toimenpiteet liittyvät temaattisesti Suomen EU-komissiolta saamiin suosituksiin 5

Hanke käytännössä • Maakunnalliset tilaisuudet (3 kpl Vantaa/Espoo, Mikkeli, Rovaniemi? Toukokesäkuu 2019) • Romaninuorten

Hanke käytännössä • Maakunnalliset tilaisuudet (3 kpl Vantaa/Espoo, Mikkeli, Rovaniemi? Toukokesäkuu 2019) • Romaninuorten kuuleminen, jonka yhteydessä tavataan myös nuorten kanssa työskenteleviä viranomaistahoja (5. 12. 2018, musiikkivastuisiin nuoria ja lapsia joille ohjaajiksi Joni Enroth ja Benja Roth? , R 3, Miska Nyman, Opetushallitus) -Lapsi- ja nuorisoedustajia paikallisromanityöryhmien kautta -Valmistelukokous 10. klo: 14 -16 (STM) • ”Minä - vaikuttaja” 2 -3 iltapäivät keväällä 2019 kannustavat vaikuttamiseen (vaikuttamisen eri areenat ja muodot 1) Minä vaikuttajana- tietoni, taitoni 2) romanikentän ja järjestötyön edunvalvontaan ja vaikuttamistyöhön liittyvää perustietoutta 3) puoluepoliittinen vaikuttaminen 6

Hanketoiminta käytännössä Yhteistyötahot: ESAVI (tilat), Helsingin kaupunki, Kitee (osallistumisen mahdollistaminen) • Tasa-arvojärjestöjen ja romanijärjestöjen

Hanketoiminta käytännössä Yhteistyötahot: ESAVI (tilat), Helsingin kaupunki, Kitee (osallistumisen mahdollistaminen) • Tasa-arvojärjestöjen ja romanijärjestöjen tapaaminen paikallisella tasolla • Ohjausryhmän työskentely (RONK, 3 kokousta 1. ohjausryhmä 8. 11. ) • Seurantaryhmän työskentely (4 kokousta muiden kokousten yhteydessä, 1. kokous 10. klo: 12 -14 STM jäsenet: romaninuorten neuvoston edustaja Carmen Valerius SRY, TANE, Helsingin kaupungin romaninuorisotyöstä vastaava henkilö ja suunnittelijat) • Hankkeen viestintä: uutiskirjeet, verkkosivut, sosiaalisen median hyödyntäminen, verkko-osallistumismahdollisuus (romaninuorten tilaisuus ja ”minä -vaikuttaja” – tilaisuus, LUOVI: n kautta some-videoita Hankesopimus hyväksyttiin 7/2018 ja esirahoitus on siirretty STM: n tilille 7/2018 7 25. 2. 2021 Etunimi Sukunimi