Sana Magkita Uli Tayo I Hope We Meet

  • Slides: 7
Download presentation
Sana Magkita Uli Tayo (I Hope We Meet Again)

Sana Magkita Uli Tayo (I Hope We Meet Again)

Today, you will learn: • How to keep in touch with someone you won’t

Today, you will learn: • How to keep in touch with someone you won’t see for a long time

Nagpapaalam ang isang estudyante (A) sa kaibigan niya (B) bago magbakasyon. (A student (A)

Nagpapaalam ang isang estudyante (A) sa kaibigan niya (B) bago magbakasyon. (A student (A) is saying goodbye to a friend (B) before the school break. ) • A. Aalis na ako sa makalawa. • B. Kailan ang balik mo? • A. Sa pasukan na. • B. Sana nasiyahan ka rito sa eskwela namin. • A. Oo. Sanay na ako rito. Hinding-hindi kita malilimutan. (Naks!!!) • A. I’m leaving the day after tomorrow. • B. When are you coming back? • A. When school starts. • B. I hope you enjoyed our school. • A. Yes, I’ve already gotten used to this place. I’ll never forget you.

 • B. Ikaw rin. Mami-miss kita. Balitaan mo ako, ha? • A. Oo,

• B. Ikaw rin. Mami-miss kita. Balitaan mo ako, ha? • A. Oo, pagdating na pagdating ko roon, susulatan kita agad. Maraming salamat sa lahat-lahat. • B. Wala ‘yon. Sana magkita uli tayo sa pasukan. • B. Nor will I forget you. I’ll miss you. Keep in touch, will you? • A. Yes, as soon as I get there, I’ll write you immediately. Thank you very much for everything. • B. Don’t mention it. I hope we see each other again when school starts.

Staying in touch--1 • Balitaan mo ako. • Padalhan mo ako ng litrato. •

Staying in touch--1 • Balitaan mo ako. • Padalhan mo ako ng litrato. • Sulatan mo ako. • Tawagan mo ako. • E-mailan mo ako. (Padalhan mo ako ng email) • I-Skype mo ako. • • • Keep in touch. Send me a picture. Write me a letter. Phone me. Email me. Skype me.

Staying in touch--2 • Babalitaan kita. • Papadalhan kita ng litrato. • Susulatan kita.

Staying in touch--2 • Babalitaan kita. • Papadalhan kita ng litrato. • Susulatan kita. • Tatawagan kita. • Papadalhan kita ng email. • Ska-Skypean kita. • I’ll keep in touch. • I’ll send you a picture. • I’ll write you. • I’ll phone you. • I’ll email you. • I’ll Skype you.

Staying in touch--3 • Eto ang address ko. • Eto ang email address ko.

Staying in touch--3 • Eto ang address ko. • Eto ang email address ko. • Eto ang fax number ko. • Eto ang telephone/cellphone number ko. • Here’s my address. • Here’s my email address. • Here’s my fax number. • Here’s my telephone/cellphone number