Sana 6 sinf matematika darsi MAVZU Qaramaqarshi sonlar

  • Slides: 13
Download presentation
Sana: 6 -sinf matematika darsi. MAVZU: Qarama-qarshi sonlar. DARS MAQSADI: Oquvchilarga qarama-qarshi sonlarni tushuntirish;

Sana: 6 -sinf matematika darsi. MAVZU: Qarama-qarshi sonlar. DARS MAQSADI: Oquvchilarga qarama-qarshi sonlarni tushuntirish; misollar yechish ko’nikmasini shakllantirish. DARS SHIORI: Biz yosh avlod - barkamol, o’qib topamiz kamol!

Masalalarni yeching: 1) Tomonlari 4 sm, 5 sm bo’lgan uchburchak perimetrini toping. 2) Perimetri

Masalalarni yeching: 1) Tomonlari 4 sm, 5 sm bo’lgan uchburchak perimetrini toping. 2) Perimetri 6 dm bo’lgan teng tomonli uchburchak tomonini toping. 3) 1: 2000 masshtabli chizmadagi 1, 007 smli kesmaning haqiqiy uzunligini toping.

O’tilgan mavzular yuzasidan savollar: “Jumlani davom ettir” � 1) {…; -2; -1; 0; 1;

O’tilgan mavzular yuzasidan savollar: “Jumlani davom ettir” � 1) {…; -2; -1; 0; 1; 2; . . . } sonlar to’plamiga… 2) Noldan katta barcha sonlar… 3) Noldan kichik barcha sonlar… 4) Manfiy ham, musbat ham emas, bu son… 5) Nuqtaga mos keluvchi son… 6) Sanoq boshi, yo’nalish, birlik kesmaga ega o’q… 7) Eng katta butun manfiy son… 8) Eng kichik butun musbat son… 9) -5; -2, 2; -81; -0, 005; … sonlar… 10) “Nol” lotincha “nullus”- … butun sonlar to’plami deyiladi musbat sonlar deyiladi. manfiy sonlar deyiladi. 0 soni. nuqtaning koordinatasi deyiladi son o’qi deyiladi. -1 1 manfiy sonlardir. “hech nima” degan ma’noni bildiradi.

Yangi mavzu bayoni: -3 0 3 4 -4 1, 3 -5, 6 12 -12

Yangi mavzu bayoni: -3 0 3 4 -4 1, 3 -5, 6 12 -12

Misollar: • 54 ga qarama-qarshi son -54; • 1/2 ga qarama-qarshi son -1/2; •

Misollar: • 54 ga qarama-qarshi son -54; • 1/2 ga qarama-qarshi son -1/2; • -3 ga qarama-qarshi son -(-3)=3; • k ga qarama-qarshi son –k; • 0 ga qarama-qarshi son 0 ning o’zi: 0=+0=-0.

№ 815. Jadvalni to’ldiring: Berilgan son Qaramaqarshi son a -a -a a -4, 8

№ 815. Jadvalni to’ldiring: Berilgan son Qaramaqarshi son a -a -a a -4, 8 -(-4, 8)= =4, 8 -(+16)= =-16 +5, 5 +16 +1991 -0, 5 -2013

№ 817. IFODANING QIYMATIGA A) QARAMAQARSHI; B) TESKARI SONNI TOPING. � � 1) 1.

№ 817. IFODANING QIYMATIGA A) QARAMAQARSHI; B) TESKARI SONNI TOPING. � � 1) 1. 3*4, 8+7, 3*5, 2 2) 5, 2*9, 8 -3, 8*5, 2 � 3) 4, 2*3, 5+0, 84: 0, 2 � 4) 16, 4*15, 316, 4*5, 3

Quyidagi misralar qaysi raqam haqida? • Ko’paytirish amalining • Menga aslo daxli yo’q. •

Quyidagi misralar qaysi raqam haqida? • Ko’paytirish amalining • Menga aslo daxli yo’q. • “ko’paytuvchi”yu “ko’paytma”ning • Bir-biridan farqi yo’q. • Ammo-lekin “qo’shish”chi • Bu batamom boshqa gap: • Qay songa men qo’shilsam • Ortur bittaga miqdor zap. • “Bo’lungich” lar yurmasin • Bekorga vaqt o’tkazmay: • Menga bo’lingan sonlar • Qolur yana o’zgarmay. • 1 ta cho’pning 2 ta uchi bor, 5 yarimta cho’pning nechta uchi bor?

№ 823. 9 m bir xil mato sotib olindi. Xarid 36700 so’m bo’lishi mumkinmi?

№ 823. 9 m bir xil mato sotib olindi. Xarid 36700 so’m bo’lishi mumkinmi? № 824. Tenglamani yeching: 640: (5 k+4+7 k)=16

0 1 0 90 -1 1/2 C=2 r 3, 14 % 25

0 1 0 90 -1 1/2 C=2 r 3, 14 % 25

MUSTAQIL ISH: 1 -darajali: (Sinf miqyosida) Hisoblang: � 1) -(-12)= � 2) -(-8, 9)=

MUSTAQIL ISH: 1 -darajali: (Sinf miqyosida) Hisoblang: � 1) -(-12)= � 2) -(-8, 9)= � 3) -(+3, 09)= � 4) -(+10)= � 5) -(+0, 45)= � 2 -darajali: (Iqtidorli o’quvchilar uchun. ) � 1)Tenglamani yeching: 720: (5+6 x+5 x)=12 � 2) -(160: 8 -8)= � 3) -(99: 33+77)= �

MUSTAQIL ISH JAVOBLARI: 1 -darajali: 2 -darajali: 1) 12 1) x=5 2) 8, 9

MUSTAQIL ISH JAVOBLARI: 1 -darajali: 2 -darajali: 1) 12 1) x=5 2) 8, 9 2) -12 3) -3, 09 4) -10 5) -0, 45 3) -80

UYGA VAZIFA: • № 825, № 826, № 827 - misollar.

UYGA VAZIFA: • № 825, № 826, № 827 - misollar.