SAMORZD SP 35 I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 201617

  • Slides: 32
Download presentation
SAMORZĄD SP 35 I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2016/17 Opiekun: MAŁGORZATA ABELITE

SAMORZĄD SP 35 I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2016/17 Opiekun: MAŁGORZATA ABELITE

Pracę Samorządu Szkolnego SP 35 rozpoczęliśmy już na początku września zachęcając uczniów do współpracy,

Pracę Samorządu Szkolnego SP 35 rozpoczęliśmy już na początku września zachęcając uczniów do współpracy, twórczego i kreatywnego myślenia oraz propozycji nowych pomysłów. Na gazetce samorządowej pojawiły się informacje na temat planowanych wyborów i ich terminu. Dodatkowo opiekun wraz z uczniami przygotował gazetkę na temat „Prawa i obowiązki ucznia” oraz „Postaw na samorząd!”.

Hasło na rok szkolny 2016/2017: BĄDŹ AKTYWNY I WSPIERAJ INNYCH!

Hasło na rok szkolny 2016/2017: BĄDŹ AKTYWNY I WSPIERAJ INNYCH!

Skład samorządu szkolnego 2016/2017 Przewodniczący – Paweł Karwecki klasa 6 a Zastępca przew. –

Skład samorządu szkolnego 2016/2017 Przewodniczący – Paweł Karwecki klasa 6 a Zastępca przew. – Jakub Pieniężny klasa 6 e Członkowie: Krzysztof Nowicki klasa 6 d Weronika Gaj klasa 5 d Michał Majewski klasa 4 d Sandra Ziętek klasa 6 b Danny Kleinecke klasa 4 f Amelia Midera klasa 4 e

OTO REALIZOWANE PRZEZ NAS CELE GŁÓWNE CELE PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO SP 35 1. Samorząd

OTO REALIZOWANE PRZEZ NAS CELE GŁÓWNE CELE PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO SP 35 1. Samorząd SP 35 organizuje i inspiruje uczniów poprzez samorządy klasowe. 2. Koordynacja działań integrujących społeczność szkolną. 3. Kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych. 4. Reprezentowanie szkoły w uroczystościach szkolnych i miejskich. 5. Wspomaganie pracy nauczyciela z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb szkoły. 6. Przestrzeganie praw i obowiązków ucznia. 7. Udział i organizacja akcji charytatywnych. 8. Nauka to nasza przyszłość - wypracowanie zasad pomocy koleżeńskiej. 9. Promowanie zdrowego trybu życia.

Wybory do Samorządu Szkolnego Już we wrześniu 2016 roku po przeprowadzeniu wyborów w poszczególnych

Wybory do Samorządu Szkolnego Już we wrześniu 2016 roku po przeprowadzeniu wyborów w poszczególnych klasach w celu wyłonienia kandydatów, zostały zorganizowane wybory do samorządu Szkolnego. Uwzględniono w nich obowiązujące zasady ordynacji wyborczej, które zamieszczono wcześniej na gazetce.

WYBORY DO SAMORZĄDU październik 2016 r. Lokal wyborczy przygotowano z dużą starannością przez chętnych

WYBORY DO SAMORZĄDU październik 2016 r. Lokal wyborczy przygotowano z dużą starannością przez chętnych do pomocy uczniów. Na korytarzu przy wejściu do szkoły przygotowano prezentację kandydatów do SU. Uczniowie mieli również możliwość własnej reklamy.

Po wyborach Samorząd przygotował gazetkę z prezentacją nowych członków

Po wyborach Samorząd przygotował gazetkę z prezentacją nowych członków

Sztandarową akcją przeprowadzaną na terenie naszej szkoły w semestrze pierwszym 2016/2017 była i jest

Sztandarową akcją przeprowadzaną na terenie naszej szkoły w semestrze pierwszym 2016/2017 była i jest nadal „Iskierka Radości”. Składa się na nią szereg działań, które są niezwykle pasjonujące i spotykają się z wielkim poparciem uczniów. 26 października br. (środa) o godz. 16. 00 w bibliotece Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Hożej 3 opiekun samorządu wziął udział w spotkaniu koordynatorów „Iskierki Radości”.

Występ SP 35 w galerii „Kaskada” 26 listopada 2016 (sobota) odbyło się spotkanie wszystkich

Występ SP 35 w galerii „Kaskada” 26 listopada 2016 (sobota) odbyło się spotkanie wszystkich „iskierkowych szkół”. W Centrum Handlowym „Kaskada” nie zabrakło również występu uczniów SP 35. Samorząd Szkolny SP 35 zadbał o organizację przygotowania do występów i przekaz informacji. Rodzice i uczniowie naszej szkoły licznie przybyli by wziąć udział w inauguracji. Grupę uczniów naszej szkoły przygotowała do występu Pani Elżbieta Kałuża. Nasi rodzice i Dyrekcja SP 35 chętnie uczestniczyli w licytacjach „iskierkowych”.

W ramach akcji „Iskierka Radości” Samorząd Szkolny organizował zbiórkę środków do puszek wśród rodziców

W ramach akcji „Iskierka Radości” Samorząd Szkolny organizował zbiórkę środków do puszek wśród rodziców oraz akcję „Słodkich dni” na każdym poziomie klas IV-VI.

W ramach „Dni życzliwości” Samorząd Szkolny zorganizował akcję pomocy najuboższym rodzinom. Wszystkie klasy przygotowały

W ramach „Dni życzliwości” Samorząd Szkolny zorganizował akcję pomocy najuboższym rodzinom. Wszystkie klasy przygotowały piękne paczki dla rodzin, które zostały wytypowane w ramach naszej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczecinie.

Pomoc trafiła również do rodzin z naszej szkoły, które wytypowano wspólnie z pedagogiem SP

Pomoc trafiła również do rodzin z naszej szkoły, które wytypowano wspólnie z pedagogiem SP 35 Panią Renatą Niedźwiecką – Gralak.

W klasach 4 -6 uczniowie wpisywali przyniesione dary do przygotowanego przez samorząd „Zeszytu iskierkowego”.

W klasach 4 -6 uczniowie wpisywali przyniesione dary do przygotowanego przez samorząd „Zeszytu iskierkowego”. Każdy uczeń, który wspomógł najuboższych otrzymał pochwałę do dziennika.

Dary zostały przewiezione nieodpłatnie do MOPR-u przez firmę „Kowal” Pana Arkadiusza Frontczaka Radnego Osiedla

Dary zostały przewiezione nieodpłatnie do MOPR-u przez firmę „Kowal” Pana Arkadiusza Frontczaka Radnego Osiedla Szczecin Stołczyn.

Dnia 30. 01. 2017 roku Samorząd Szkolny przeprowadził również „Iskierkową loterię fantową – każdy

Dnia 30. 01. 2017 roku Samorząd Szkolny przeprowadził również „Iskierkową loterię fantową – każdy los wygrywa”. Fanty na loterię zostały pozyskane z darów jakie przynosili uczniowie klas 4 -6. W wyniku akcji uzbieraliśmy 749, 41 zł, -.

Uroczyste zakończenie akcji i wręczenie podziękowań odbyło się w marcu 2017 roku. Uzbierane środki

Uroczyste zakończenie akcji i wręczenie podziękowań odbyło się w marcu 2017 roku. Uzbierane środki po dokładnym komisyjnym przeliczeniu 5802 zł, - trafiły na konto iskierkowe jeszcze przed feriami. Ze środków iskierkowych skorzystają również najubożsi uczniowie z naszej szkoły.

Nasze akcje charytatywne to również działania ogólnopolskie. Samorząd Szkolny i wielu uczniów naszej szkoły

Nasze akcje charytatywne to również działania ogólnopolskie. Samorząd Szkolny i wielu uczniów naszej szkoły wzięli udział wraz z rodzinami w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Jako wolontariusze WOŚP zostali zgłoszeni do sztabu w Warszawie, otrzymali puszki i identyfikatory. Za zgodą rodziców zbierali środki dnia 15 stycznia 2017 roku.

WOŚP 2017’ W tym dniu odbyło się również spotkanie wszystkich uczniów w „Starej Rzeźni”

WOŚP 2017’ W tym dniu odbyło się również spotkanie wszystkich uczniów w „Starej Rzeźni” na Łasztowni szczecińskiej. Tutaj odbywały się główne licytacje i koncerty.

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszy się również konkurs międzyklasowy, którego wyniki są sukcesywnie punktowane na

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszy się również konkurs międzyklasowy, którego wyniki są sukcesywnie punktowane na gazetce przygotowanej przez uczniów samorządu. W ramach konkursu przez cały rok szkolny przeprowadzane są akcje kontroli mundurków i obuwia zmiennego. Klasy otrzymują punkty za udział wykonanie różnych działań np. kotylionów z okazji święta narodowego.

Samorząd nie zapomina również o dobrej zabawie uczniów. W pierwszym semestrze zorganizowaliśmy dwie dyskoteki:

Samorząd nie zapomina również o dobrej zabawie uczniów. W pierwszym semestrze zorganizowaliśmy dwie dyskoteki: Dzień chłopaka i Dyskoteka karnawałowa. Imprezy poprowadził opiekun samorządu. Sala taneczna była zapełniona przez naszych uczniów „po brzegi” Atrakcją podczas dyskoteki był pokaz gry na bębnach przez specjalnie zaproszonych gości.

8 lutego zorganizowaliśmy zabawę karnawałową wśród uczniów klas 4 – 6 i pocztę walentynkową.

8 lutego zorganizowaliśmy zabawę karnawałową wśród uczniów klas 4 – 6 i pocztę walentynkową. Uczniowie wykonali piękne plakaty, które zostały rozwieszone na korytarzach.

Wszystkie działania i ogłoszenia Samorządu Szkolnego są sukcesywnie zamieszczane na gazetce samorządowej, która mieści

Wszystkie działania i ogłoszenia Samorządu Szkolnego są sukcesywnie zamieszczane na gazetce samorządowej, która mieści się w korytarzu budynku C.

Dnia 15. 12. 2016 roku odbyła się debata samorządów klasowych na temat „Inwestycje w

Dnia 15. 12. 2016 roku odbyła się debata samorządów klasowych na temat „Inwestycje w naszej szkole”. W wyniku spotkania pojawiło się szereg propozycji na wykorzystanie budżetu szkolnego z Rady Rodziców. Na terenie szkoły zostaną zebrane pomysły i przeprowadzone głosowanie wśród uczniów. W ramach dyskusji pojawiły się już ciekawe pomysły: radiowęzeł, pokój ciszy, ławki przy salach, lemoniada w ciepłe dni, rolety w klasach, drugi wodopój, tablety na lekcjach.

Samorząd Szkolny w porozumieniu z Radą Rodziców organizuje wybory „Dziecięcego budżetu obywatelskiego”. 5 tysięcy

Samorząd Szkolny w porozumieniu z Radą Rodziców organizuje wybory „Dziecięcego budżetu obywatelskiego”. 5 tysięcy złotych z Rady Rodziców przeznaczone na potrzeby wyborców. Wszystkie klasy zaproponowały własny projekt.

Prezentacje projektów oparte były na wizualizacji Wybory ostatecznego projektu zaplanowano na koniec kwietnia 2017

Prezentacje projektów oparte były na wizualizacji Wybory ostatecznego projektu zaplanowano na koniec kwietnia 2017 roku

Ważne w naszej szkole są również gazetki dotyczące zasad zachowania. Konkretne wskazówki zamieszczamy w

Ważne w naszej szkole są również gazetki dotyczące zasad zachowania. Konkretne wskazówki zamieszczamy w widocznych miejscach

Gazetki Samorządu Szkolnego to również informacje dla uczniów w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Gazetki Samorządu Szkolnego to również informacje dla uczniów w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Samorząd Szkolny pamięta również o historii naszego miasta. Piękne gazetki mają uwrażliwiać na wartości

Samorząd Szkolny pamięta również o historii naszego miasta. Piękne gazetki mają uwrażliwiać na wartości związane z przeszłością.

Adopcja na odległość to wspaniałe przedsięwzięcie naszych uczniów…

Adopcja na odległość to wspaniałe przedsięwzięcie naszych uczniów…

Naszym działaniom towarzyszy zawsze patron naszej szkoły Jan Paweł II

Naszym działaniom towarzyszy zawsze patron naszej szkoły Jan Paweł II

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! Dziękujemy za uwagę

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! Dziękujemy za uwagę