Samhllsentreprenrskap socialt entreprenrskap p Malm hgskola Stadshuset Malm

  • Slides: 9
Download presentation
Samhällsentreprenörskap/ socialt entreprenörskap på Malmö högskola Stadshuset Malmö 26 februari Fredrik Björk, Urbana Studier

Samhällsentreprenörskap/ socialt entreprenörskap på Malmö högskola Stadshuset Malmö 26 februari Fredrik Björk, Urbana Studier

Malmö högskolas satsningar Tre områden som befruktar varandra: • Forskning • Undervisning • Samverkan

Malmö högskolas satsningar Tre områden som befruktar varandra: • Forskning • Undervisning • Samverkan

Varför? • Stort intresse bland våra studenter • Av relevans för flera av högskolans

Varför? • Stort intresse bland våra studenter • Av relevans för flera av högskolans profilområden

KK-stiftelsens satsning på samhällsentreprenörskap • Åtta ”piloter” i hela Sverige • Tre av dessa

KK-stiftelsens satsning på samhällsentreprenörskap • Åtta ”piloter” i hela Sverige • Tre av dessa direkt knutna till Ma. H i utvecklingsarbete • Glokala FHSK • Moomsteatern • Sätra Brunn

Forskning • Internationellt perspektiv – internationell samverkan (genom gemensamma forskningsprojekt etc. ) • Bygga

Forskning • Internationellt perspektiv – internationell samverkan (genom gemensamma forskningsprojekt etc. ) • Bygga på våra nätverk: ØEA och närområdet, Roskilde Universitet, UEL, Frankfurt, Sydafrika (Kapstaden), Kanada (Toronto). Finns ansatser till nationellt / nordiskt nätverk • Bygga forskningsmiljö inom Urbana Studier med inriktning mot socialt entreprenörskap (Gästprofessor, post-doc, doktorander etc. ) • Forskningsområden: Urbana frågor; organisation & ledning; ekonomi & finansiering; nya medier & kommunikation; participatoriska modeller; internationellt utvecklingsarbete

Utbildning Kurser: • Social entrepreneurship and innovation (US, 30 hp) • Hälsa och samhällsentreprenörskap

Utbildning Kurser: • Social entrepreneurship and innovation (US, 30 hp) • Hälsa och samhällsentreprenörskap (HS, 15 hp) • Entreprenörskap och social förändring (IMER, 15 hp) • Leadership for sustainability (magister) • Sustainable urban management (magister)

Utbildning • Ta fram undervisningsmoment som kan integreras med befintliga kurser inom olika områden

Utbildning • Ta fram undervisningsmoment som kan integreras med befintliga kurser inom olika områden (ex. miljövetenskap, ledarskap & organisation mm) • Uppdragsutbildningar (offentlig sektor, större NPOs)

Samverkan • Med näringsliv/civilsamhällets organisationer/offentlig sektor – ömsesidighet (programråd) • Möjligheter för studenter att

Samverkan • Med näringsliv/civilsamhällets organisationer/offentlig sektor – ömsesidighet (programråd) • Möjligheter för studenter att vara delaktiga i form av projektarbeten, examensarbeten etc. • Delaktiga i att understödja processer

fredrik. bjork@mah. se

fredrik. [email protected] se