Samenvatting week 1 meting van een grootheid getal

  • Slides: 36
Download presentation
Samenvatting week 1 • meting van een grootheid: § getal + eenheid • getallen

Samenvatting week 1 • meting van een grootheid: § getal + eenheid • getallen : significante cijfers, machten van 10, orde van grootte • eenheden: S. I. • eenheden: keuze. Men kan b. v. eenheid van afstand gebruiken ipv. eenheid van snelheid. • formule: correcte formule heeft zelfde dimensies links en rechts van het gelijkteken • schatten : orde van grootte. Probeer te controleren of schatting klopt. • exponenten: bij relaties tussen grootheden (A neemt x% toe als B y% toe neemt) dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

dimensies, vergelijking • een formule kan alleen correct zijn, als links en rechts van

dimensies, vergelijking • een formule kan alleen correct zijn, als links en rechts van het gelijkteken grootheden met dezelfde dimensies staan • b. v. kracht, afstand, tijd • verband tussen kracht, afstand, tijd, massa, snelheid, energie van de football en de trap? dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

werkcollege • deze week : kamers § R 2. 23, R 2. 32 voor

werkcollege • deze week : kamers § R 2. 23, R 2. 32 voor studenten die Eelco en Kelly als begeleider hebben § F 4. 53 voor studenten die mij als begeleider hebben • deze week : opdrachten voor thuis § participatie § tellen mee in afronding cijfer • tentamen : Binas toegestaan. dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

beweging in 1 dimensie • Definities: in het algemeen geeft hoofdletter delta een verschil

beweging in 1 dimensie • Definities: in het algemeen geeft hoofdletter delta een verschil aan tussen een variabele in een begintoestand en eindtoestand. • positie : x(t) • verplaatsing: • tijdsinterval: • gemiddelde snelheid: • instantane snelheid: dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

gemiddelde snelheid • in het boek wordt, naast de term “velocity”, ook de term

gemiddelde snelheid • in het boek wordt, naast de term “velocity”, ook de term “speed” gebruikt. • Dit is de gemiddelde snelheid, gemeten over de in totaal afgelegde afstand. • Speed: absolute waarde van de snelheid. • B. v. de gemiddelde “speed” van een formule-1 auto die 60 rondes van 5. 5 km in 1 uur heeft afgelegd, is 330 km/h, maar de gemiddelde “velocity” is 0 km/h, omdat de start en de finish op hetzelfde punt liggen. • In het Nederlands worden die concepten door elkaar heen gebruikt, maar in het algemeen bedoelt men “speed”, wanneer men het over de gemiddelde snelheid heeft. dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

gemiddelde snelheid • voorbeeld: Bij een atletiektraining ren je 100 m in 12 s

gemiddelde snelheid • voorbeeld: Bij een atletiektraining ren je 100 m in 12 s en jogt 50 m terug in 30 s. • De gemiddelde “velocity” = 50 m/42 s = 1. 2 m/s • De gemiddelde “speed” = 150 m/42 s = 3. 6 m/s dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

gemiddelde snelheid dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

gemiddelde snelheid dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

instantane snelheid • Begrip beweging: conceptuele problemen Grieken (Zeno, Parmenides). § Achilles en de

instantane snelheid • Begrip beweging: conceptuele problemen Grieken (Zeno, Parmenides). § Achilles en de schildpad § pijl in vlucht dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

referentie stelsel • snelheden zijn gedefinieerd in referentie stelsels. Een referentie stelsel wordt in

referentie stelsel • snelheden zijn gedefinieerd in referentie stelsels. Een referentie stelsel wordt in Tipler en Mosca gedefinieerd als een uitgebreid object waarvan alle delen t. o. v. elkaar in rust verkeren. Bijvoorbeeld: het aardoppervlak, de treinwagon waarin je zit, . . • Het referentie stelsel is gewoon de beschrijving van je assenstelsel. dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

referentie stelsels • in de Newtoniaanse mechanica zijn snelheden additief, dus om van het

referentie stelsels • in de Newtoniaanse mechanica zijn snelheden additief, dus om van het ene stelsel naar het andere te transformeren sommeert men de snelheden. B. v. als je een bal over de vloer van de treinwagon rolt met 4 m/s, naar de locomotief toe, en de trein rijdt met 30 m/s naar voren t. o. v. de grond, dan is de snelheid van de bal t. o. v. de grond 4+30 = 34 m/s. Rolt de bal de andere kant op, dan is de snelheid (4+30)=26 m/s: • mechanicaAddition of Velocities. mht • conceptuele problemen: § Galileo transformatie (waarom vallen we niet van de aarde af? Waarom waait het niet heel hard? ) § relativiteitstheorie dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

versnelling • verandering van plaats -> snelheid • verandering van snelheid -> versnelling •

versnelling • verandering van plaats -> snelheid • verandering van snelheid -> versnelling • gemiddelde versnelling: • instantane versnelling: • als de positie x als functie van de tijd t bekend is, kan men voor alle waarden van t de snelheid en de versnelling uitrekenen door (een en twee maal) te differentieren. • omgekeerd, als de versnelling op alle tijden t bekend is en op een tijdstip ook de snelheid en de positie bekend is, kan men de positie als functie van de tijd uitrekenen door te integreren. dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

intermezzo: differentieren • Ik veronderstel het volgende bekend: dr. H. J. Bulten Mechanica najaar

intermezzo: differentieren • Ik veronderstel het volgende bekend: dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

constante versnelling • komt vaak voor, constante kracht b. v. vrije val. dr. H.

constante versnelling • komt vaak voor, constante kracht b. v. vrije val. dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

Crash test • Een auto botst met 108 km/h tegen een betonnen muur. Schat

Crash test • Een auto botst met 108 km/h tegen een betonnen muur. Schat de gemiddelde versnelling. dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

crash test • aanname: verplaatsing midden auto ~ 0. 75 m. • bekende voorwaarden:

crash test • aanname: verplaatsing midden auto ~ 0. 75 m. • bekende voorwaarden: dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

stijgende lift. • een lift versnelt met 4 m/s 2 (naar boven). • Een

stijgende lift. • een lift versnelt met 4 m/s 2 (naar boven). • Een schroef valt van het dak naar de vloer, een afstand van 3 m. • Hoe lang duurt het voordat de schroef de vloer raakt? dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

stijgende lift • In het boek is als referentie stelsel het aardoppervlak genomen. (Keuze!

stijgende lift • In het boek is als referentie stelsel het aardoppervlak genomen. (Keuze! Algemene relativiteitstheorie : ook versnelde stelsels) • op t 1 botst de schroef, op t 0 is de snelheid van de schroef gelijk aan die van de lift. dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

Integreren is de inverse operatie van differentieren. De primitieve van een functie is een

Integreren is de inverse operatie van differentieren. De primitieve van een functie is een functie, die als eigenschap heeft dat zijn afgeleide de functie geeft (deze functie is bepaald op een integratieconstante na. ) dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

Integreren • bekend wordt verondersteld: • als je op ieder tijdstip de snelheid kent,

Integreren • bekend wordt verondersteld: • als je op ieder tijdstip de snelheid kent, kun je de afgelegde afstand uitrekenen door dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

Integreren • als je de versnelling kent, kun je het verschil in snelheid op

Integreren • als je de versnelling kent, kun je het verschil in snelheid op ieder tijdstip bepalen door te integreren. Als de snelheid op 1 tijdstip bekend is, kun je de snelheid op ieder tijdstip uitrekenen. dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

verplaatsing, • verplaatsing: oppervlakte onder de functie v(t): Dx verplaatsing van een object dat

verplaatsing, • verplaatsing: oppervlakte onder de functie v(t): Dx verplaatsing van een object dat je recht omhoog gooit dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

boot • Wat is de afstand die een boot af legt als je na

boot • Wat is de afstand die een boot af legt als je na 60 s de motor uit zet? • aannames: dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

boot • je kunt de functie van v tegen t tekenen: • dr. H.

boot • je kunt de functie van v tegen t tekenen: • dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

Grootheden in 3 dimensies • • plaats: 3 ruimtecoordinaten: vector snelheid : 3 richtingscomponenten

Grootheden in 3 dimensies • • plaats: 3 ruimtecoordinaten: vector snelheid : 3 richtingscomponenten versnelling: 3 richtingscomponenten. schrijfwijzen vectoren: § vet met pijl: § alternatieven: pijl, vet A , kolom § alternatief: componentsgewijs ai • magnitude vector: A • voorbeeld vector: positie vector met coordinaten x, y, z. dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

rechtshandig assenstelsel • 3 assen loodrecht op elkaar. y-as het scherm in, naar achteren.

rechtshandig assenstelsel • 3 assen loodrecht op elkaar. y-as het scherm in, naar achteren. z y x • als je de x-as naar de y-as toedraait, beweegt een rechtshandige schroef in de richting van de z-as. dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007 26

dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007 26

verplaatsing • verplaatsingsvector: verschil tussen de coordinaten van de positie van je object op

verplaatsing • verplaatsingsvector: verschil tussen de coordinaten van de positie van je object op tijdstip t 1 en t 2: dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

Vector operaties: • optellen: grafisch dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

Vector operaties: • optellen: grafisch dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

vectoren • optellen, analytisch • magnitude: lengte vector • voorbeeld: afgelegde afstand als je

vectoren • optellen, analytisch • magnitude: lengte vector • voorbeeld: afgelegde afstand als je 3 km naar het noorden en 4 km naar het oosten loopt (bord) dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

vectoroperaties • vermenigvuldigen met een scalar § net als getallen, 2 a=a+a § is

vectoroperaties • vermenigvuldigen met een scalar § net als getallen, 2 a=a+a § is een vector in de richting van § lengte • aftrekken: • inproduct (scalar product): dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007 met

inproduct: lengte van de component van de ene vector langs de andere vector maal

inproduct: lengte van de component van de ene vector langs de andere vector maal de lengte van de andere vector. q dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

uitproduct • Er is nog een tweede vector operatie van belang: het uitproduct (cross

uitproduct • Er is nog een tweede vector operatie van belang: het uitproduct (cross product, vector product). • Het uitproduct van twee vectoren is een vector die loodrecht op beide vectoren staat, met magnitude • komt in hoofdstuk 10 ter sprake. dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

uitproduct dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

uitproduct dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

vectoroperaties: dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

vectoroperaties: dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

vectoroperaties dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

vectoroperaties dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007

vergelijkingen met vectoren • Als je een natuurkundige vergelijking hebt met aan de ene

vergelijkingen met vectoren • Als je een natuurkundige vergelijking hebt met aan de ene kant een vector, dan staat er aan de andere kant van het gelijkteken ook een vector. • Dus b. v. de magnetische kracht hangt af van het magneetveld en de snelheid van een deeltje: • omgekeerd: als er links een scalar staat, moet dat rechts ook het geval zijn. B. v. • een vectorvergelijking mag ook worden opgevat als 3 verschillende vergelijkingen voor de individuele componenten § b. v dr. H. J. Bulten Mechanica najaar 2007