Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland Hoorzitting

  • Slides: 13
Download presentation
Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Hoorzitting Gezondheidsraad 30 januari 2012; Gewasbescherming en omwonenden Gebruik Captan in griendhoutteelt in Neerijnen

Hoorzitting Gezondheidsraad 30 januari 2012; Gewasbescherming en omwonenden Gebruik Captan in griendhoutteelt in Neerijnen Maarten Visschers Gelderse Natuur en Milieufederatie Mede namens omwonenden

1. Organisatie Gelderse Natuur en Milieufederatie • 100 aangesloten lokale natuur en milieuorganisaties •

1. Organisatie Gelderse Natuur en Milieufederatie • 100 aangesloten lokale natuur en milieuorganisaties • Vraag Helpdesk Groep omwonenden bij percelen griendhout bedrijf Van Aalsburg • Irenestraat Noord, Neerijnen • 13 woningen/gezinnen op 30, 60, 90, 120… 400 m afstand. Alle 13 betrokken; een kontaktpersoon.

Griendhoutbedrijf Van Aalsburg • Zie www. griendhouthandel. nl -> Van Aalsburg, 100 ha. •

Griendhoutbedrijf Van Aalsburg • Zie www. griendhouthandel. nl -> Van Aalsburg, 100 ha. • Totale sector 2000 -3000 ha. Uitbreidende sector. Steeds grootschaliger. • Produkten: schuttingen, zinkstukken en beschoeiingen

Zelfgebouwde spuitinstallatie • • Spuitarmen op hefinstallatie achter tractor, 6 meter hoogte Neerwaartse spuit

Zelfgebouwde spuitinstallatie • • Spuitarmen op hefinstallatie achter tractor, 6 meter hoogte Neerwaartse spuit ‘Moderne’ teelt, grootschalig Rechte hout als enthout naar veiling tbv export; krom hout voor zinkstukken NAK-B gekeurd Toegepast bestrijdingsmiddel Captan, mogelijk Decis. Mogelijk illegalen middelen uit Oost-Europa. Captan: EPA-> waarschijnlijk kankerverwekkend Bespuiting ca 1 maal per week, mei-december; zonder emissiescherm. Bij insectenplaag meerdere bespuitingen per week ongeacht de windsnelheid- en richting.

Plangebied tov bebouwde kom Hellouw • 10 hectare (in rode cirkel) ten noord-westen van

Plangebied tov bebouwde kom Hellouw • 10 hectare (in rode cirkel) ten noord-westen van Irenestraat Noord. Van Aalsburg wil daar nieuwbouw plegen. Inclusief huisvesting seizoensarbeiders. • In 2012 uitbreiding met 10 ha; direct ten oosten van rode cirkel.

2. Belangrijkste zorgen • Onjuist gebruik spuit met Captan in griendhoutteelt bedrijf Van Aalsburg.

2. Belangrijkste zorgen • Onjuist gebruik spuit met Captan in griendhoutteelt bedrijf Van Aalsburg. • Geen handhavingsmaatregelen AID en Waterschap Rivierenland • Percelen zijn vrij toegankelijk; ook voor kinderen.

3. Gezondheidsklachten • In zomer 2011 raakte omwonende raakte bedwelmd in nevel met als

3. Gezondheidsklachten • In zomer 2011 raakte omwonende raakte bedwelmd in nevel met als gevolg felle allergische reactie; • vage, niet te herleiden klachten: ontstekingen, vermoeidheid, irritatie op luchtwegen, neusverstoppingen. Klachten al vanaf 1995. • Angstig gedrag. Versterkt als er wordt gespoten.

4. Onzorgvuldig gebruik • Bedrijf spuit zonder spuitflap of driftbeperking. • Bedrijf spuit ook

4. Onzorgvuldig gebruik • Bedrijf spuit zonder spuitflap of driftbeperking. • Bedrijf spuit ook wanneer de maximale windsnelheid wordt overschreden. • Ondernemer intimideert omwonenden. • Mensen doen ramen dicht als ze huis verlaten in verband met mogelijke bespuitingen. Omwonenden passen hun gedrag aan bespuitingen aan. • Vroeger werd griendhoutteelt met vliegtuig bespoten (gele lantaarnpalen). Griendhoutbedrijf Van Schaik uit Ingen(www. vanschaiksalix. nl ) gaat veel zorgvuldiger om met bespuitingen.

5. Te nemen maatregelen • in gebruiksvoorschriften griendhoutteelt gelijkstellen aan fruitteelt; griendhoutteelt niet onder

5. Te nemen maatregelen • in gebruiksvoorschriften griendhoutteelt gelijkstellen aan fruitteelt; griendhoutteelt niet onder boomteelt laten vallen. • driftbeperkende maatregelen (emissiescherm, spuitflappen) zoals in de fruitteelt verplicht stellen. • percelen griendhout alleen toestaan op grote afstand van bebouwing. • Adequate handhaving AID en Waterschap op toegestane middelen, maximaal toegestane windsnelheid, driftbeperkende maatregelen. • Percelen afsluiten voor spelende kinderen. Waarschuwing met ikoonplaatjes dat percelen worden bespoten. • Periodieke bodembemonstering percelen. • Onderzoek naar gezondsheidseffecten en risico`s door Gezondheidsraad

6. Bronnen of informatie • Controlerapport bespuiting met Captan op 2 juli 2011 •

6. Bronnen of informatie • Controlerapport bespuiting met Captan op 2 juli 2011 • Beroep GNMF tegen afwijzen handhavingsverzoek dd 29 november 2012. • Zet de Wro in ter bescherming van de gezondheid van omwonenden. Milieu en Recht, november 2011. Mr. H. Harberink. • Artikel uit Environmental Research 2004: Pesticide gebruik en borstkanker. Captan beoordeeld als waarschijnlijk kankerverwekkend (tabel 1 pagina 209). • Artikel uit Environmental Health Perspectives, 2001: Prioritering pesticide gebruik bij studie naar kanker bij kinderen (kankerrisico Captan Tabel 4 pagina 1074)

8. Zaken in op te stellen advies Zie te nemen maatregelen: Advies met betrekking

8. Zaken in op te stellen advies Zie te nemen maatregelen: Advies met betrekking tot: • aanscherping voorschriften (griendhoutteelt gelijkstellen aan fruitteelt) • driftbeperkende maatregelen griendhoutteelt (emissiescherm, spuitflappen ed) • Afstand percelen griendhout tot bebouwing. • Afsluiten percelen voor spelende kinderen. • Adequate handhaving AID en Waterschap op toegestane middelen, maximaal toegestane windsnelheid, driftbeperkende maatregelen.

Dank voor uw aandacht

Dank voor uw aandacht