Samen voor een groen en gezond Gelderland Programma

  • Slides: 24
Download presentation
Samen voor een groen en gezond Gelderland

Samen voor een groen en gezond Gelderland

Programma Maarten Visschers Beleidsmedewerker duurzaam consumeren en produceren Programma: 1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Programma Maarten Visschers Beleidsmedewerker duurzaam consumeren en produceren Programma: 1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of duurzaam ondernemen 2. MVO in de bloemisterij

Kenmerken MVO * Transparantie (doorzichtigheid) en dialoog met belanghebbenden (stakeholders) *Evenwichtige waardecreatie in financieel,

Kenmerken MVO * Transparantie (doorzichtigheid) en dialoog met belanghebbenden (stakeholders) *Evenwichtige waardecreatie in financieel, ecologisch én sociaal gebied (Profit, Planet, People)

1. Transparantie en dialoog

1. Transparantie en dialoog

2. Evenwichtige waardecreatie van de drie P`s

2. Evenwichtige waardecreatie van de drie P`s

Hier én daar *Rendabel ondernemen (profit) met respect voor mens (people) en omgeving/ natuur

Hier én daar *Rendabel ondernemen (profit) met respect voor mens (people) en omgeving/ natuur (planet) *Hier én daar (duurzame keten)

Meerwaarde en noodzaak MVO • Betere motivatie medewerkers -> hogere produktiviteit • Verbetering interne

Meerwaarde en noodzaak MVO • Betere motivatie medewerkers -> hogere produktiviteit • Verbetering interne organisatie • Betere relatie met klanten, verbetering van je reputatie • Sterkere, betere marktpositie; beter overleven op langere termijn • Duurzaam inkopen overheden per 2010 • Betere maatschappij

Vorm geven aan Profit, People en Planet Profit: bedrijfscontinuiteit People: eerlijk loon, eerlijke prijs,

Vorm geven aan Profit, People en Planet Profit: bedrijfscontinuiteit People: eerlijk loon, eerlijke prijs, goede arbeidsomstandigheden Planet: verantwoord gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest, dierenwelzijn, aandacht voor natuur

`1. Profit: bedrijfscontinuiteit

`1. Profit: bedrijfscontinuiteit

People

People

People

People

Draagvlak voor Profit People en Planet,

Draagvlak voor Profit People en Planet,

Profit Bloemisterij • Ondernemingsplan • Produkten • Afzetkanalen/ klanten • Aandacht voor People en

Profit Bloemisterij • Ondernemingsplan • Produkten • Afzetkanalen/ klanten • Aandacht voor People en Planet

People Bloemisterij: • Arbeidsomstandigheden in winkel en daar (hier en daar) • Eerlijk loon

People Bloemisterij: • Arbeidsomstandigheden in winkel en daar (hier en daar) • Eerlijk loon (hier en daar) en handel

Planet Bloemisterij: 1. Duurzame teelt bloemen; duurzaamheidkeurmerken bloemen (MPS, Milieukeur, biologisch, Fair Trade) 2.

Planet Bloemisterij: 1. Duurzame teelt bloemen; duurzaamheidkeurmerken bloemen (MPS, Milieukeur, biologisch, Fair Trade) 2. Milieuzorg in bloemisterij

Pesticidengebruik bloementeelt *lelies: 100 kg/ hectare *kasrozen: 60 kg/ hectare *hyacinthen: 40 kg/ hectare

Pesticidengebruik bloementeelt *lelies: 100 kg/ hectare *kasrozen: 60 kg/ hectare *hyacinthen: 40 kg/ hectare *chrysanten: 40 kg/ hectare *tomaten: 25 kg/hectare *tulpen: 20 kg/ hectare *aardappelen: 10 kg/ hectare CBS, 2000 Alternatieven: mechanische onkruidbestrijding en bodembedekking

Websites duurzame bloemisterij en duurzaam inkopen overheden • Barometer Duurzame Bloemist, Stichting Milieu. Keur,

Websites duurzame bloemisterij en duurzaam inkopen overheden • Barometer Duurzame Bloemist, Stichting Milieu. Keur, www. smk. nl , Frans Pladdet. • Gek op duurzame bloemen • www. blijebloemen. be • www. fairflowersfairplants. com • www. omniflora. com/fairtrade • www. fairtrade. at/unternehmen&institutionen/ produkte/sonstiges Duurzaam inkopen overheden: www. senternovem. nl/duurzaaminkopen

Criteria Barometer Duurzame Bloemist • Verschillende ambitieniveau`s: goud, zilver, brons • Criteria: -Aandeel duurzame

Criteria Barometer Duurzame Bloemist • Verschillende ambitieniveau`s: goud, zilver, brons • Criteria: -Aandeel duurzame produkten -Verpakking -Afval -Energie, gas, water -Middelengebruik -Communicatie

Criteria Barometer Duurzame Bloemist (1) 1. Aandeel Duurzame Produkten Goud: <40% duurzame produkten+min 8

Criteria Barometer Duurzame Bloemist (1) 1. Aandeel Duurzame Produkten Goud: <40% duurzame produkten+min 8 punten Zilver: <25% duurzame produkten+min 7 punten Brons: <10% duurzame produkten+min 6 punten 2. Verpakking(verplichting): polypropyleen en ongebleekt papier of papier zonder chloor gebleekt. 3. Afval (verplichting): scheiding en teruglevering eenmalige verpakking aan centraal punt (2 punten)

Criteria Barometer Duurzame Bloemist (2) 4. Registratie energie, gas, water (verplicht). Energiescan 1 punt;

Criteria Barometer Duurzame Bloemist (2) 4. Registratie energie, gas, water (verplicht). Energiescan 1 punt; groene stroom 2 pt; 50% lichtpunten met energie-label A: 2 pt. 5. Middelengebruik: gebruik verboden. Gebruik milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen: 2 pt. 6. Communicatie(verplichting): - Voldoen aan richtlijnen; - Klachtenregistratie.

Ambitieniveau`s MVO 0. Geen ambitie: alleen wet- en regelgeving 1. Af en toe wat

Ambitieniveau`s MVO 0. Geen ambitie: alleen wet- en regelgeving 1. Af en toe wat liefdadigheid 2. Afwegen van 3 P`s om geld te verdienen 3. Alle drie P`s even belangrijk. Meer duurzame inspanningen dan wet- en regelgeving vragen 4. Zeer duidelijke ambitie`s op alle drie de P`s.

Nadere toelichting Keurmerken Duurzaamheid • MPS (A, B, C), Milieu. Prestatie. Sierteelt: elk kwartaal

Nadere toelichting Keurmerken Duurzaamheid • MPS (A, B, C), Milieu. Prestatie. Sierteelt: elk kwartaal registratie bestrijdingsmiddelengebruik, meststoffen, energie en afval (A=beste). Geen maxima aangegeven. • Milieukeur: streven naar reductie gebruik bestrijdingsmiddelen, bemesting. • Biologisch/ ekologisch (geen gebruik bestrijdingsmiddelen en kunstmest) • FFP=Fair. Flower. Plants=MPS-A plus MPS-SQ (social quality): eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en arbeidsvoorwaarden Voordeel bloemen uit Nederland: korte, meer transparante keten

Duurzaamheid Dierverzorging • Dierenwelzijn - Oppervlakte binnenruimte en buitenloop per dier; - Licht en

Duurzaamheid Dierverzorging • Dierenwelzijn - Oppervlakte binnenruimte en buitenloop per dier; - Licht en frisse lucht in het dierenverblijf; - Strooisel in ligruimte; - Dier dient eigen gedrag te kunnen vertonen • Voeding - Voldoende ruwvoer (niet alleen krachtvoer) - Geen preventieve antibiotica in de voeding - herkomst voeding transparant; duurzame teelt voeding;

Duurzaamheid Hovenier • Beperking bestrijdingsmiddelengebruik • Duurzaam bodembeheer en bemsting • Inheemse planten/ raskeuze

Duurzaamheid Hovenier • Beperking bestrijdingsmiddelengebruik • Duurzaam bodembeheer en bemsting • Inheemse planten/ raskeuze • Arbeidsomstandigheden en personeelsbeleid