Samen leren ondernemen in CKO Opstartdag 7 februari

  • Slides: 12
Download presentation
Samen leren ondernemen in CKO Opstartdag 7 februari 2013 Dronten

Samen leren ondernemen in CKO Opstartdag 7 februari 2013 Dronten

Programma vandaag 10. 00 u Ontvangst met koffie 10. 15 u Welkom + kort

Programma vandaag 10. 00 u Ontvangst met koffie 10. 15 u Welkom + kort uitleg Alfons vd Belt 10. 25 u Welkom op CAH Vilentum Door Martin Duijkers 10. 35 u Ervaringen afgelopen seizoen oud deelnemer CKO Marijn Schreurs 10. 50 u Inleiding ondernemer Arjan Schrijver 11. 15 u Koffie en daarna MBO’ers rondleiding door gebouw HBO’ers zoeken vraag uit 12. 00 u Lunch 12. 30 u Groepen maken plan van aanpak MBO/HBO. En eerste werkafspraken 15. 00 u Afsluiting

Wie zitten hier? • Studenten MBO AOC Oost (Almelo, Doetinchem en Twello) • Groen

Wie zitten hier? • Studenten MBO AOC Oost (Almelo, Doetinchem en Twello) • Groen Lyceum AOC Oost (Almelo en Doetinchem) • Studenten CAH Dronten • Ondernemer Arjan Schrijver • Oud CKO deelnemer • Docenten/begeleiders

Samen Leren Ondernemen • Hoofddoelstelling: – bijdrage aan een sterke en levensvatbare veehouderijsector in

Samen Leren Ondernemen • Hoofddoelstelling: – bijdrage aan een sterke en levensvatbare veehouderijsector in de regio door instelling overstijgend opleiden van toekomstige ondernemers en werknemers (in de keten) • Opbrengsten: – Een beter toekomstperspectief voor studenten – Oplossingsrichtingen voor vraagstukken van ondernemers – Een netwerk voor innovatieve ondernemers in de regio. – Versterking MBO/HBO

CKO in het kort • Ondernemers met toekomst gerichte vragen. • Studenten HBO/MBO gaan

CKO in het kort • Ondernemers met toekomst gerichte vragen. • Studenten HBO/MBO gaan de slag met oplossingsrichtingen. • Vandaag koppeling van MBO aan HBO. • Komende periode wordt hier elke donderdag aan gewerkt.

Planning • • 7 -2 Opstartdag Elke donderdag werkdag in Doetinchem en Almelo 14

Planning • • 7 -2 Opstartdag Elke donderdag werkdag in Doetinchem en Almelo 14 -2 Start in Almelo 28 -2 Start in Doetinchem 21 -3 Expertdag Doetinchem 28 -3 Expertdag Almelo 25 -4 Presentatie verslagen

Omvang project • Afgelopen maanden: – – – De Groene Welle 25 leerlingen 3

Omvang project • Afgelopen maanden: – – – De Groene Welle 25 leerlingen 3 leerlingen Groen Lyceum AOC Oost CAH 15 studenten Groenhorst college Emmeloord 15 akkerbouw CAH 8 akkerbouw • Vandaag: – AOC Oost 56 leerlingen MBO – AOC Oost 14 Leerlingen Groen Lyceum – CAH ongeveer 20 studenten

 • Leeuwen en buffels

• Leeuwen en buffels

Wat verwachten we van jullie? • Net als de buffels, samenwerken in de groep.

Wat verwachten we van jullie? • Net als de buffels, samenwerken in de groep. • Maar ook net als de buffels, initiatieven van individuen dat er wel stappen gezet worden.

Heel veel succes!!

Heel veel succes!!

Middagprogramma • Kennismaken in de groep en met de coaches • Contactlijst maken, mail

Middagprogramma • Kennismaken in de groep en met de coaches • Contactlijst maken, mail en tel nummers groepsgenoten en ondernemer • Ondernemersvraag • Wat betekent de ondernemersvraag? Hoe gaan jullie die SMART krijgen? • Voorbereiden gesprek ondernemer. • Overleg over communicatie onderling. • Waar slaan jullie gegevens op? • Afspraak maken met ondernemer voor eerste bezoek.

Planning eerst volgende dag • Doetinchem 28 -2 • Almelo 14 -2 • •

Planning eerst volgende dag • Doetinchem 28 -2 • Almelo 14 -2 • • In principe om 9. 30 u op locatie afspraak met ondernemer vanaf 10. 30 u of ‘s middags. ‘s Middags op locatie uitwerken Eind van de dag, oplevering logboek met gespreksverslag ondernemer + eerste planning