Samen intiem Een avond voor een mariage course

  • Slides: 29
Download presentation
Samen intiem Een avond voor een mariage course voor stellen die tussen de 15

Samen intiem Een avond voor een mariage course voor stellen die tussen de 15 en 25 jaar getrouwd zijn. 1

Praten over seksualiteit � Dat is en blijft moeilijk, ook vanavond. � Het gaat

Praten over seksualiteit � Dat is en blijft moeilijk, ook vanavond. � Het gaat over je meest intieme gevoelens en geeft kwetsbaarheid (zelfs tegenover de partner). � Preutsheid daarentegen is niet goed: dat is ontkennen van seksualiteit, ontkennen van jezélf. 2

Ieder is uniek � Let op als we praten over seksualiteit, hebben we het

Ieder is uniek � Let op als we praten over seksualiteit, hebben we het over zaken die dikwijls zo zijn. Maar: Iedere persoon is uniek en ieder huwelijk is uniek. Als jullie het samen eens zijn mag alles wat God niet verboden heeft, maar hoeft niets! - � Oftewel: denk vanavond goed na, maar we gaan elkaar niets aanpraten! 3

Startopdracht Spreek tegenover je man/vrouw uit 1) wat je verwachtingen waren ten aanzien van

Startopdracht Spreek tegenover je man/vrouw uit 1) wat je verwachtingen waren ten aanzien van seksualiteit 2) waarin het na 15 -25 jaar huwelijk anders is uitgepakt 3) waarin je, wat dat betreft, tevreden bent met of juist teleurgesteld bent in je partner. Je man/vrouw schrijft dit op en vertelt daarna terug wat hij/zij gehoord heeft. 4

Juda � Juda (Gen. 38) is niet alleen overspelig maar ook uit op eigen

Juda � Juda (Gen. 38) is niet alleen overspelig maar ook uit op eigen belang. Hij wil gewoon seks hebben. � Liefde met eigen belang is eros. Liefde die de ander op het oog heeft is agape. In welk kader staat jullie seksualiteitsbeleving? Is elk eigen belang verkeerd bij seksualiteit? Wat is christelijk? 5

Een sluier � Juda heeft gemeenschap met een vrouw die gesluierd is. Hij kan

Een sluier � Juda heeft gemeenschap met een vrouw die gesluierd is. Hij kan haar niet in de ogen kijken. Zijn er dingen die tussen jullie in staan, die je verhinderen elkaar oprecht in de ogen te kijken, waardoor je eigenlijk niet kunt genieten van seksualiteit? Zo ja, wat wil je daar mee doen? 6

Intimiteit � Juda heeft recht-toe-recht-aan seks. Alle intimiteit ontbreekt. Seksualiteit is echter meer dan

Intimiteit � Juda heeft recht-toe-recht-aan seks. Alle intimiteit ontbreekt. Seksualiteit is echter meer dan gemeenschap hebben. Erotiek is al breder. Vooral mannen hebben daar niet altijd een antenne voor. Spreek naar elkaar uit wat er goed gaat of minder goed in de intimiteit. 7

Oerman � Juda is een ‘oerman’ in zijn omgang met seksualiteit. ‘Ik wil jou

Oerman � Juda is een ‘oerman’ in zijn omgang met seksualiteit. ‘Ik wil jou hebben’ gaat boven ‘wie kan ik voor je zijn’. � Samenvattend is het verschil tussen man en vrouw: liefde gaat bij mannen van beneden naar boven en bij vrouwen van boven naar beneden. Hoe gaan jullie om met de verschillen in de beleving van seksualiteit tussen jou en je man / vrouw? (zie volgende dia) 8

Mannen: Vrouwen: doeners voelers kijken op de klok of in de agenda voor seks

Mannen: Vrouwen: doeners voelers kijken op de klok of in de agenda voor seks strovuur sfeer/stemming moet goed zijn voor seks gloeiende kooltjes seksualiteit: prestatiegericht seksualiteit: relatiegericht ik heb het gedaan heeft hij mij gezien? initiatiefnemers meestal wat meer afwachtend seksueel te prikkelen door te seksueel te prikkelen door zien aandacht en intimiteit lichamelijk contact gaat voorop zich vertrouwd weten gaat voorop kunnen partner dwingen kunnen partner claimen 9

Aansporingen � Gods Woord is enthousiast over seksualiteit. Denk alleen maar aan Hooglied (al

Aansporingen � Gods Woord is enthousiast over seksualiteit. Denk alleen maar aan Hooglied (al kwam dat om een andere reden in de bijbel!). � De Spreukendichter spoort aan om te dolen in elkaars (lichamelijke) liefde. (Spr. 5: 18, 19) Kijk elkaar aan en zeg wat je zo fijn vindt van het lichaam van je man/vrouw. 10

De knikkerpot � In het eerste huwelijksjaar doet een echtpaar voor elke keer dat

De knikkerpot � In het eerste huwelijksjaar doet een echtpaar voor elke keer dat ze gemeenschap hebben een knikker in een pot. Vanaf het tweede huwelijksjaar halen ze bij elke keer gemeenschap een knikker úit de pot. Hoeveel jaar hebben ze nodig voor de pot leeg is? Hoe vaak hadden en hebben jullie gemeenschap met elkaar? 11

Regelmatig gemeenschap � Luthers praktijk: ‘Ins Woche zwier, das macht ins Jahre einhunderdundvier’. �

Regelmatig gemeenschap � Luthers praktijk: ‘Ins Woche zwier, das macht ins Jahre einhunderdundvier’. � Regelmatig gemeenschap hebben is belangrijk, zegt Paulus (1 Cor. 7: 2 -6). � Oud motief: dat gaat hoererij tegen (dat overigens tot misbruik bínnen een relatie kan leiden!). � Positief: het is uitdrukking van liefde en verbondenheid. Die voél je bij gemeenschap. 12

Liefde moet opgewekt worden � En vergeet niet: ‘Der Appetit komt beim Essen!’ Als

Liefde moet opgewekt worden � En vergeet niet: ‘Der Appetit komt beim Essen!’ Als je minder gemeenschap hebt, zakt de behoefte eraan steeds verder weg. Nu we toch dit beeld gebruiken: kun je meer overeenkomsten noemen tussen samen eten en seksualiteit met elkaar hebben? 13

Moe is moe, pa is druk � Om te genieten van seksualiteit moeten de

Moe is moe, pa is druk � Om te genieten van seksualiteit moeten de omstandigheden een beetje gunstig zijn. En dat lukt in de tropenjaren van het gezinsleven niet altijd. Zou jullie seksuele relatie ermee gebaat zijn als jullie minstens één weekend in het jaar samen uitgaan? Heb je andere ideeen? Leg ze aan elkaar uit. 14

Elkaar kennen � De bijbel gebruikt voor geslachtsgemeenschap hebben het woord ‘kennen’ (Gen. 4:

Elkaar kennen � De bijbel gebruikt voor geslachtsgemeenschap hebben het woord ‘kennen’ (Gen. 4: 1). Het gaat om diepe geestelijke kennis en aanvaarding van elkaar én om lichamelijke kennis. Hoe goed kennen jullie elkaar eigenlijk? Geestelijk? Lichamelijk? En aanvaarden jullie elkaar (zodat je volledig veilig bent bij elkaar)? 15

Lichamelijk kennen � Seksualiteit gaat soms moeizaam omdat man en vrouw elkaar niet goed

Lichamelijk kennen � Seksualiteit gaat soms moeizaam omdat man en vrouw elkaar niet goed kennen. Ze weten niet wat de ander pijn doet of juist genot verschaft. Om daarachter te komen moeten man en vrouw 1) hun eigen lichaam goed kennen 2) het lichaam van de ander goed kennen 3) over pijn/ niet fijn en genot/ wel fijn durven praten. 16

Geen hoogtepunt � Gevolg van elkaar niet goed kennen en elkaar niet goed (geduldig!)

Geen hoogtepunt � Gevolg van elkaar niet goed kennen en elkaar niet goed (geduldig!) stimuleren kan zijn dat een vrouw geen orgasme krijgt. Welke zintuigen en lichaamsdelen kun je gebruiken om je eigen lichaam en het lichaam van je partner goed te leren kennen? Ken je de ‘verrassende’ plekjes van het lichaam van de ander? Wat doe je ermee? 17

Communicatie � Praten over fijn of niet fijn bij geslachtsgemeenschap gaat als volgt: 1.

Communicatie � Praten over fijn of niet fijn bij geslachtsgemeenschap gaat als volgt: 1. 2. 3. � Het Weet dat jij er mag zijn Sluit aan bij wat je voelt of denkt Communiceer erover gaat fout als je je mond houdt, als je alleen aansluit bij wat de ander (vermoedelijk!) denkt of voelt. Het gaat ook fout als je egoistisch alleen bij jezelf aansluit. 18

Gods Woord waarschuwt óók � Het water mag alleen stromen in de bedding van

Gods Woord waarschuwt óók � Het water mag alleen stromen in de bedding van het huwelijk (Spr. 5). � Dus geen overspel of seksverslavingen! � Die hoeven niet het einde van een relatie te zijn MITS 1. 2. 3. 4. 19 partners grenzen aangeven, geen co-verslaafde worden, de oorzaken achterhaald worden en er zo nodig therapeutische begeleiding gezocht wordt.

20 jaar gehuwd en verliefd op een ander… � Oorzaak: misschien een midlifecrisis. Dat

20 jaar gehuwd en verliefd op een ander… � Oorzaak: misschien een midlifecrisis. Dat is de tweede puberteit. Kenmerk: ‘Ik wil eruit!’ � Of: de man krijgt bij de eigen partner te weinig liefde vanaf beneden en de vrouw te weinig liefde vanaf boven. � Of: dom egoisme � Voed verliefdheid niet. Die gaat vanzelf over. Als je verliefdheid voedt, is die gauw sterker dan de liefde voor de eigen partner. 20

Wek díe liefde niet op � Voed verliefdheid NOOIT met seks. Dan is de

Wek díe liefde niet op � Voed verliefdheid NOOIT met seks. Dan is de brand niet meer te blussen en leidt dat tot een relatie waar je meestal spijt van krijgt. � Praat erover maar NIET met de persoon op wie je verliefd bent. � Praat er wel over met je eigen man of vrouw (eventueel met een derde erbij) om oorzaken te achterhalen en je eigen relatie te verbeteren. 21

Storingen van intimiteit � Spanningen rond het juist wel of juist niet willen krijgen

Storingen van intimiteit � Spanningen rond het juist wel of juist niet willen krijgen van kinderen. � Het al dan niet gebruiken van voorbehoedmiddelen en welk middel dan? � Lichamelijke beperkingen � Moeilijke persoonlijkheidstrekken (afstandelijkheid, narcisme, autisme, borderline e. d. ). � Onverwerkte pijn of schuld uit het verleden op seksueel gebied. 22

En… als de liefde verkild is, wat dan? � Paulus geeft in Efeze 5

En… als de liefde verkild is, wat dan? � Paulus geeft in Efeze 5 aan wat het geheim van een goed huwelijk is: wederzijdse dienstbaarheid. � Vrouwen: geef uw man erkenning, respect. � Mannen: heb uw vrouw lief, heb zorg voor haar. � Dat is de basis voor werkelijk ‘christelijke’ geslachtsgemeenschap. 23

Cirkel van wanhoop � Houd - vast aan wat Ef. 5 zegt en stap

Cirkel van wanhoop � Houd - vast aan wat Ef. 5 zegt en stap uit de cirkel van wanhoop: ‘Hij heeft me niet lief, dus ik geef geen erkenning, dus heeft hij me niet lief, dus. . ’ ‘Zij erkent me niet dus heb ik haar niet lief, dus erkent ze me niet, dus…’ 24

Cirkel van hoop • Stap in de cirkel van hoop: ‘ik heb haar lief

Cirkel van hoop • Stap in de cirkel van hoop: ‘ik heb haar lief dus geeft ze mij hopelijk weer erkenning, dus heb ik haar nog meer lief. ’ ‘Ik geef hem erkenning dus heeft hij mij hopelijk weer lief, dus…’ Hoe moeilijk is het voor JOU om bij problemen ALS EERSTE in de cirkel van hoop te stappen en niet te wachten tot je partner het doet? 25

Hoe belangrijk is seksualiteit? � Je kunt eventuele spanningen in je huwelijk niet oplossen

Hoe belangrijk is seksualiteit? � Je kunt eventuele spanningen in je huwelijk niet oplossen door meer seks te hebben. � Voor het (opnieuw) opbloeien van een relatie is liefde belangrijker dan seksualiteit, maar eerlijke seksualiteit helpt wel bij het opbloeien van de liefde! 26

Geloof en seksualiteit Hoe is jouw leven met God verbonden met seksualiteit? Bekijk de

Geloof en seksualiteit Hoe is jouw leven met God verbonden met seksualiteit? Bekijk de volgende citaten. ’Op Avondmaalszondag wil ik niet aan seks denken. ’ ‘Ik voel me schuldig als ik iets doe wat mijn gelovige ouders nooit gedaan zouden hebben. ’ ‘Omdat God mijn hele lichaam mooi gemaakt heeft, geniet ik er met volle teugen van. ’ ‘Ik heb een sterk zelfbeeld dankzij mijn geloof en daarom durf ik over alles te praten. ’ ‘Ik bid tot God om zegen over onze seksuele relatie. ’ 27

Ga terug naar de startopdracht Kijk nog eens naar je genoteerde verwachtingen en teleurstellingen.

Ga terug naar de startopdracht Kijk nog eens naar je genoteerde verwachtingen en teleurstellingen. Ben je bereid om iets te doen met je eigen teleurstellingen? Ben je bereid om iets te doen met de teleurstellingen van de ander? Vertel nu aan elkaar wat je van plan bent om ermee te doen na deze avond. • 28

Tip � Als je aan de slag gaat met werken aan intimiteit en seksualiteit,

Tip � Als je aan de slag gaat met werken aan intimiteit en seksualiteit, denk dan niet idealistisch maar realistisch: doe wat voor JULLIE en OP DIT MOMENT haalbaar is. Verwachtingen kunnen ook te hoog gespannen zijn en dat leidt tot nieuwe teleurstellingen. 29