SALIK HZMETLER MYO Tbbi Hizmetler ve TekniklerTbbi Dokmantasyon

  • Slides: 6
Download presentation
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler/Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TDS 224/Halkla İlişkiler Öğr.

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler/Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TDS 224/Halkla İlişkiler Öğr. Gör. Erdinç GÜNAYDIN

4. Halkla İlişkilerde İletişim TDS 224/Halkla İlişkiler 5. Hafta

4. Halkla İlişkilerde İletişim TDS 224/Halkla İlişkiler 5. Hafta

4. Halkla İlişkilerde İletişim Halkla ilişkiler faaliyetlerinin hepsi belirli bir amacı gerçekleştirmek için planlanmış

4. Halkla İlişkilerde İletişim Halkla ilişkiler faaliyetlerinin hepsi belirli bir amacı gerçekleştirmek için planlanmış bir iletişim planlamasıdır. İletişim planının temel avantajı örgüte örgütün durumunu anlamasını, amaçların kurulmasını ve süregelen ilişkiler üzerinde daha planlı kontrol olasılığı ve olanağını verir. Bir iletişim planı yapmanın temel aşamaları; 1. Durum Analizi Durum analizi organizasyonun kendisinin veya bir bölümünün veya yaptığı bir şeyin doğasını(ne ve nasıl olduğunu) güçlü ve zayıf yanlarını, örgütün iç ve dış haklarının örgüt hakkındaki düşüncelerini(örgüt imajını) öğrenme gereksinimini karşılar. Bu gereksinim örgütün yönetim kadrosunca düşünüleceği gibi, dıştan gelen, dıştan zorlamayla(negatif bir durumla) da ortaya çıkabilir. 2. Amaçları Belirleme Durum analiziyle ‘nerede olduğunu’ belirledikten sonra, ‘nereye gitmek istediği’ ve ‘oraya nasıl ulaşacağı’ belirlenir. Nereye gitmek istediği örgütsel amaçların ne olduğunu belirlemedir. Nasıl ulaşılacağı ise, bu amaca ulaşmak için gerekli stratejilerin çizilmesini gerektirir. Amaçları belirlerken dikkat edilecek önemli noktalar: Amaçlar gelişme temelli olmalıdır, açıkça tanımlanmalıdır, ölçülebilir olmalıdır, elde edilebilir olmalıdır, somut bir beklentiyle ilişkili olmalıdır.

4. Halkla İlişkilerde İletişim 3. İzleyici(müşteri, seçmen, tüketici)belirleme İzleyiciyi belirleme sistemli aşamalar gerektirir; 1.

4. Halkla İlişkilerde İletişim 3. İzleyici(müşteri, seçmen, tüketici)belirleme İzleyiciyi belirleme sistemli aşamalar gerektirir; 1. Önce örgütü etkileyen ve örgütten etkilenen geniş izleyicinin belirlenmesi gerekir 2. İkinci olarak, bu geniş gruplar erişilebilir hedef izleyici gruplara ayrılmalıdır. Sonra öneme göre sıralanmalıdır. Böylece kimlere ne sırayla ulaşılacağı saptanır. 4. Mesajı Biçimlendirme Ulaşılmak istenen hedef gruplar belirlendikten sonra, arzu edilen imajın biçimlendirilmesi aşaması gelir. İmajın nasıl biçimlendirileceği bu örgütü insanların nasıl görmesini istediğinize bağlıdır. 5. İzleyciye Ulaşma Araçları Araçlar düşünüldüğünde akla geleneksel kitle iletişim araçları gelir. Fakat araçlar çok daha fazla olabilir, Yerel tanıtım ve dağıtım hizmetleri, medya liste hizmetleri, meslekle ilgili hizmet veren firmalar, meslekle ilgili dergiler, yerel ve merkezi kütüphaneler gibi.

4. Halkla İlişkilerde İletişim Mesajların Kalite Güvencesi Kalite, nitelikli kampanya planlama ve uygulamaya bağlıdır.

4. Halkla İlişkilerde İletişim Mesajların Kalite Güvencesi Kalite, nitelikli kampanya planlama ve uygulamaya bağlıdır. Hem planlamada hem de programın (kampanyanın) uygulanması sırasında kalite güvencesi üzerinde durulması gerekir. Bu da plan öncesi ve uygulama sırasında değerlendirmelerin yapılmasını gerektirir. Güvenceyle ilgili olarak, her kampanya mesajı hakkında aşağıdakilerin bilinmesi gerekir; • Mesaj kampanyada belirtilen bir veya birden fazla amacı karşılıyor mu • Diğer kampanya mesajlarıyla tutarlı mı, doğru ve yerinde mi, • Mesaj kullanıldığı türe göre(broşür, video, haber bülteni) o türün geleneklerine ve stiline uygun mu • Amaçlanan hedefle(izleyiciye, tüketiciye, müşteriye, oy verene) etkili bir şekilde iletişimde bulunuyor u Kampanyanın etkili uygulanması, taktiksel uygulamanın kampanya stratejisinin etkinliğini farkında olmadan ortadan kaldırmadığını veya zedelemediğini teminat altına almak için etkinliklerin sürekli gözden geçirilmesi gerekir.

4. Halkla İlişkilerde İletişim Etkili iletişim, aranan sonucu en iyi şekilde gerçekleştirerek amaca ulaşmayı

4. Halkla İlişkilerde İletişim Etkili iletişim, aranan sonucu en iyi şekilde gerçekleştirerek amaca ulaşmayı sağlayan iletişim biçimini anlatır. Etkili iletişime, ana plan sorusuyla başlanır ve içi plandaki ayrıntılarla doldurulur. Etkili iletişim planında düşünülmesi ve çözülmesi gereken konular; 1. Mesaj Kaynağı; Mesajı kimin sunacağı sorusuna verilecek cevapla belirlenir. Bu amaçla aranan etkiyi yaratmada kaynak olacak konuşmacının belirlenmesi gerekir. Buna karar verirken konuşmacının dinleyicinin gözünde güvenirliği, inanırlığı, karizması, çekiciliği, oteritesi, konuyla ilgili uzmanlığı, konuşma ve ikna beceriş, ürünün doğası gibi faktörlere göre seçim yapılmalıdır. 2. Mesajın Yaklaşımı; Halkla ilişkiler iletişim programının temelini oluşturan anahtar mesajın ne olduğu ve akılcı ve duygusal yaklaşımı nasıl kullandığı belirlenmelidir. Akılcı yaklaşımda olgulara, değere veya politika önerilerine dayanan bir sunum gerekir. Bu sunumun kanıtlarla, çıkarla, karşılaştırmayla, bağlamla, örneklerle, istatistikle, tanık ifadeleriyle, onaylarla ve görsel destekleyicilerle zenginleştirilmesi gerekir. 3. Sözlü ve Sözsüz İletişim; Sözlü ve sözsüz iletişimde mesajın içeriğinin nasıl doldurulacağı ve sunumun nasıl olacağına karar vermek gerekir. Sunumda tek bir görüş mü yoksa farklı görüşler mi sunulacağı, bu görüşlerin sunum sırasının nasıl olacağı, kendi görüşünüzün nereye konulacağı ve nasıl sunulacağı, görüşünüzü açıkça belirten bir sonuç sunulup sunulmayacağına karar vermek gerekir. Dilin en açık ve anlaşılır şekilde kullanılması gerekir. Sözsüz iletişimle ilgili ne tür sessiz iletişim öğeleri kullanılacağı belirlenir.