SALII VE GVENL SALII VE GVENL TANIMI SALII

  • Slides: 17
Download presentation
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 • • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TANIMI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI İŞ

• • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TANIMI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GENEL KURALLARI KAZALARIN TEMEL NEDENLERİ İŞ KAZASI KAYIPLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN TARAFLARI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YAKLAŞIMI EN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ • TEHLİKE KAYNAKLARI VE RİSKLER • TEHLİKELİ DURUMLAR ve DAVRANIŞLAR

Sağlık nedir? YALNIZ HASTALIK VE SAKATLIĞIN OLMAMASI DEĞİL, FİZİKSEL VE RUHSAL YÖNDEN TAM BİR

Sağlık nedir? YALNIZ HASTALIK VE SAKATLIĞIN OLMAMASI DEĞİL, FİZİKSEL VE RUHSAL YÖNDEN TAM BİR İYİLİK HALİDİR. ( WHO) FİZİKSEL + SOSYAL İYİLİK = SAĞLIK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TANIMI İş Sağlığı ve Güvenliği; işin yapılması sırasında çeşitli nedenlerden

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TANIMI İş Sağlığı ve Güvenliği; işin yapılması sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa ve güvenliğe zarar verebilecek koşullardan korunmak amacı ile yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak •

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak • Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak • Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını sağlamak ve geliştirmektir. • Üretimin devamlılığını sağlamak • Verimliliği artırmak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GENEL KURALLARI • Çalışanların sağlık yönünden değerlendirilmesi • Uygun çalışma

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GENEL KURALLARI • Çalışanların sağlık yönünden değerlendirilmesi • Uygun çalışma düzeni • Sağlıklı çalışma ortamı • Güvenli çalışma ortamı

KAZALARIN TEMEL NEDENLERİ • • İnsan kaynaklı Makine kaynaklı Ortam / çevre kaynaklı Yönetim

KAZALARIN TEMEL NEDENLERİ • • İnsan kaynaklı Makine kaynaklı Ortam / çevre kaynaklı Yönetim kaynaklı

5510 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde iş kazası: • Çalışanların işyerinde bulunduğu sırada, •

5510 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde iş kazası: • Çalışanların işyerinde bulunduğu sırada, • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında, • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, • Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, • Çalışanların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır

İŞ KAZASI KAYIPLARI • Dolaysız Kayıplar • Dolaylı Kayıplar • Üretim Kayıpları

İŞ KAZASI KAYIPLARI • Dolaysız Kayıplar • Dolaylı Kayıplar • Üretim Kayıpları

Dolaysız (Doğrudan) Kayıplar İşletmenin SGK’ya ödediği kaza primleri ile karşılanan; • Hastane, ilaç, araç,

Dolaysız (Doğrudan) Kayıplar İşletmenin SGK’ya ödediği kaza primleri ile karşılanan; • Hastane, ilaç, araç, gereç vs. bedelleri • Geçici ve sürekli iş göremezlik ve ölüm ödenekleri • Çalışana ödenen tazminat

Dolaylı Kayıplar İş Gücü Kayıpları: • Kazalının çalışamaması • Kazalıya yapılan ilk yardım •

Dolaylı Kayıplar İş Gücü Kayıpları: • Kazalının çalışamaması • Kazalıya yapılan ilk yardım • Kazalı ile meşgul olan diğer işçiler ve moral çöküntüsü nedeniyle çalışmayan işçiler • İşveren ve vekilinin kaza ile ilgilenmeleri, kazanın meydana geldiği işin yeniden oluşturulması ve yeni işçinin seçimi veya yetiştirilmesi • Kaza ile ilgili resmi mercilerle ilişki ve yasal işlemler dolayısıyla kaybedilen zaman

Üretim Kayıpları • • Kaza nedeniyle üretime ara verilmesi, Makinelerin durması veya hasar görmesi,

Üretim Kayıpları • • Kaza nedeniyle üretime ara verilmesi, Makinelerin durması veya hasar görmesi, Malzeme veya hammaddenin kaybı, Kaza geçiren işçinin işe başlaması sonrası, verimliliğinde düşme olması • Resmi Merciler Tarafından Yapılan Tahkikat Masrafları.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN YASALARA TARAFLARI UYGUN İŞYERİ KURMAK EMNİYETSİZ DURUMLARI GİDERMEK İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN YASALARA TARAFLARI UYGUN İŞYERİ KURMAK EMNİYETSİZ DURUMLARI GİDERMEK İŞ GÜVENLİĞİ KURAL VE TALİMATLARINA UYGUN ÇALIŞMA DÜZENİNİ KORUMAK TEKNİK GÜVENLİK KONULARINDA ÇALIŞMALAR YAPILMASINI SAĞLAMAK YASALAR ÇIKARMAK DENETLEMEK TEKNİK ÇALIŞMALARIN ALT YAPISINI OLUŞTURMAK

YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YAKLAŞIMI EN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ • • Risk Değerlendirmesi Çalışanların

YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YAKLAŞIMI EN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ • • Risk Değerlendirmesi Çalışanların Katılımı Uzman Katkısı Sağlanması Çalışanların Bilgilendirilmesi Çalışanların Eğitimi Koruma Önleme Anlayışı Giderek çalışanlarda olumlu yönde davranış değişikliğinin sağlanmış olmasının hedef gösterilmesi

ESKİ ve YENİ YAKLAŞIM • Tespit Bazlı Reaktif • Sınırlı Noktada Çalışan Katılımı •

ESKİ ve YENİ YAKLAŞIM • Tespit Bazlı Reaktif • Sınırlı Noktada Çalışan Katılımı • Sertifikasız Uzman Ve Yetersiz Katkı • Sınırlı Bilgilendirme • Yetersiz Eğitim • Sadece Koruma Anlayışı • Risk Bazlı Proaktif • Her Konuda Geniş Çaplı Çalışanın Katılımını Sağlama • Sertifikasyon Ve Geniş Uzman Desteği Kullanımı • Haberdar Etme Ve Diğer Kişileri Kapsama • Programlı ve Nitelikli Eğitim, Belgeleme • Önleme Ve Korumaya Dayalı Anlayış

TEHLİKE KAYNAKLARI VE RİSKLER • • • Fiziksel Kimyasallar Biyolojik Ergonomik Psikososyal

TEHLİKE KAYNAKLARI VE RİSKLER • • • Fiziksel Kimyasallar Biyolojik Ergonomik Psikososyal

TEHLİKELİ DURUMLAR ve DAVRANIŞLAR • Düzensiz işyeri ve işyerinin kötü bakımı • Radyasyon yayan

TEHLİKELİ DURUMLAR ve DAVRANIŞLAR • Düzensiz işyeri ve işyerinin kötü bakımı • Radyasyon yayan makine veya tesisat • Havalandırmanın olmaması, yetersiz oluşu veya uygun • Yetersiz ve uygun olmayan koruyucu teçhizat • Bozuk alet , teçhizat veya malzeme • Teçhizatı yetersiz kullanmak • Emniyete alma başarısızlığı • Bozuk ekipman kullanılması • Cihazlar çalışırken bakım yapmak • Alkol ve/veya diğer uyuşturucuların etkisinde olmak