Sakprosa NOR 21604160 Hva br vi lre av

  • Slides: 7
Download presentation
Sakprosa (NOR 2160+4160) Hva bør vi lære av evalueringen?

Sakprosa (NOR 2160+4160) Hva bør vi lære av evalueringen?

Evalueringsresultater Påstander om pensum: Helt enig 2160+4160 = sum Litt enig interessant og givende

Evalueringsresultater Påstander om pensum: Helt enig 2160+4160 = sum Litt enig interessant og givende 4+2=6 3+2=5 for spredt på en rekke temaer 3+1=4 2+2=4 for krevende til et kurs på mitt nivå 2+0=2 3/10/2021 Litt uenig Evaluering NOR 2160/4160 Høsten 10 Helt uenig 1+2=3 1+1=2 1+4=5 2

Evaluering – kommentarer om pensum • Temaene litt spredt og litt for mange. Litt

Evaluering – kommentarer om pensum • Temaene litt spredt og litt for mange. Litt lite sammenheng. • Pensum har vært spredt på en rekke interessante temaer (Helt enig) • Tidvis svært tung, kanskje for mye innenfor respektive fagfelt. 3/10/2021 Evaluering NOR 2160/4160 Høsten 10 3

Evalueringsresultater Påstander om undervisningen: Helt enig Litt uenig Helt uenig 3+0=3 3+6=9 3+1=4 2+5=7

Evalueringsresultater Påstander om undervisningen: Helt enig Litt uenig Helt uenig 3+0=3 3+6=9 3+1=4 2+5=7 Forelesningene har dominert for mye Forelesningene har vært for vanskelige Forelesningene har vært svært givende 3/10/2021 1+0=1 3+6=9 2+1=3 Evaluering NOR 2160/4160 Høsten 10 4

Evaluering – kommentarer om undervisningen • Kunne kanskje vært lenger. • (Har rettet ”Forelesningene”

Evaluering – kommentarer om undervisningen • Kunne kanskje vært lenger. • (Har rettet ”Forelesningene” til ”Seminarene”. ) Studentpresentasjonene fungerer meget bra. Dialog er fint. Fine PP fra Johan. • Forelesningene er fine, altså (vedk. bare ”litt enig” i at de har vært svært givende). Du er god som foreleser. 3/10/2021 Evaluering NOR 2160/4160 Høsten 10 5

Evalueringsresultater Påstander Helt enig om studentpresentasjo nene: Litt enig givende å delta: 6+3=9 0+1=0

Evalueringsresultater Påstander Helt enig om studentpresentasjo nene: Litt enig givende å delta: 6+3=9 0+1=0 givende å være publikum: 4+6=10 1+0=1 3/10/2021 Litt uenig Evaluering NOR 2160/4160 Høsten 10 Helt uenig 0+1=1 6

Evaluering – andre kommentarer om din erfaring med emnet • Store forskjeller i kvalitet

Evaluering – andre kommentarer om din erfaring med emnet • Store forskjeller i kvalitet på presentasjonene, og også på lengden på dem. • Spennende emne som absolutt fortjener oppmerksomhet. • Noen ganger uklart skille mellom 2160 og 4160 pensum. • Burde kanskje annonsert datoene for semesteroppgave og løpet der bedre. • Skulle ha vært lengre tid på forelesningene, da vi har mye stoff å gå gjennom + at det er svært givende å høre på faglærer Tønnesson. • For få undervisningstimer. Flere og lengre timer. 3/10/2021 Evaluering NOR 2160/4160 Høsten 10 7