SAIRAALOIDEN LKEHUOLLON AUTOMAATIO PUHDASTILASEMINAARI Toivo Naaranlahti 22 11

  • Slides: 26
Download presentation
SAIRAALOIDEN LÄÄKEHUOLLON AUTOMAATIO PUHDASTILASEMINAARI Toivo Naaranlahti 22. 11. 2013

SAIRAALOIDEN LÄÄKEHUOLLON AUTOMAATIO PUHDASTILASEMINAARI Toivo Naaranlahti 22. 11. 2013

SAIRAALOIDEN LÄÄKEHUOLTO Lääkehuolto varmistaa, että potilaiden tutkimusja hoitotilanteissa on käytettävissä tarkoituksenmukaiset lääkkeet. Osallistuvat: -

SAIRAALOIDEN LÄÄKEHUOLTO Lääkehuolto varmistaa, että potilaiden tutkimusja hoitotilanteissa on käytettävissä tarkoituksenmukaiset lääkkeet. Osallistuvat: - sairaala-apteekit - sairaaloiden hoitoyksiköt

SAIRAALOIDEN LÄÄKEHUOLTO Sairaala-apteekit vastuussa SAIRAALA-APTEEKKIEN TOIMINNOT Lääkelogistiikka: isot varastot, velvoitevarastointi Lääkkeenvalmistus • • Omat

SAIRAALOIDEN LÄÄKEHUOLTO Sairaala-apteekit vastuussa SAIRAALA-APTEEKKIEN TOIMINNOT Lääkelogistiikka: isot varastot, velvoitevarastointi Lääkkeenvalmistus • • Omat valmisteet Käyttökuntoon saattaminen Ei-steriili valmistus Aseptinen valmistus Kliiniset palvelut (osastofarmasia)

YLEISIÄ TUNNUSPIIRTEITÄ • Paljon käsityötä, nostelua, vaikeita asentoja • Logistiikan volyymi iso • Lääkkeenvalmistuksessa

YLEISIÄ TUNNUSPIIRTEITÄ • Paljon käsityötä, nostelua, vaikeita asentoja • Logistiikan volyymi iso • Lääkkeenvalmistuksessa paljon reseptejä, pieniä sarjoja • Puhdastilatyöskentelyä • Tarkkuutta vaativaa työtä, virheiden pelko • Sekaantumisvaara olemassa • Toiminnan taloudellinen merkitys iso

MITÄ SAIRAALOIDEN LÄÄKEHUOLLOSSA ON TAPAHTUNUT? • Alueellista keskittymistä (1990 -luvulta lähtien) • Toimintojen keskittymistä

MITÄ SAIRAALOIDEN LÄÄKEHUOLLOSSA ON TAPAHTUNUT? • Alueellista keskittymistä (1990 -luvulta lähtien) • Toimintojen keskittymistä (esim. sytostaattien valmistus apteekkiin) • Laatuvaatimusten kiristymistä • Osastofarmasian laajeneminen

USAN TILANNE • Automaatio ja teknologian hyödyntämien lisääntyneet 10 vuoden aikana huomattavasti • Sähköinen

USAN TILANNE • Automaatio ja teknologian hyödyntämien lisääntyneet 10 vuoden aikana huomattavasti • Sähköinen lääketilaus ja -määräys • Elektroniset ”älykaapit” osastoille • Apteekin robotit ja karusellivarastot • Lääkkeenvalmistuksen automaatio (ruiskujen täyttöautomaatit, isot robotit) • Viivakoodin käyttö tunnistukseen yleistynyt

MITÄ LÄÄKEHUOLLON AUTOMAATIO ON? • Automaatio koostuu laitteista ja ohjaavista tietojärjestelmistä • Aikaisemmin ollut

MITÄ LÄÄKEHUOLLON AUTOMAATIO ON? • Automaatio koostuu laitteista ja ohjaavista tietojärjestelmistä • Aikaisemmin ollut joitakin jakelupumppuja ja annostelijoita

MITÄ LÄÄKEHUOLLON AUTOMAATIO ON jatkuu… • Automaatiota hyödynnetty paljon erityisesti lääketeollisuudessa ja lääketukuissa (logistiikka)

MITÄ LÄÄKEHUOLLON AUTOMAATIO ON jatkuu… • Automaatiota hyödynnetty paljon erityisesti lääketeollisuudessa ja lääketukuissa (logistiikka) • Suora soveltaminen sairaalafarmasiaan ei ole kannattanut • Laboratorioautomatiikka ei myöskään ole tukenut sairaala-apteekkeja

SAIRAALOIDEN LÄÄKEHUOLLON AUTOMAATION UUDET TUULET POTILASKOHTAINEN ANNOSJAKELU 1. automaatiosovellutus Suomessa (Turun kaupunki 1990 -luvun

SAIRAALOIDEN LÄÄKEHUOLLON AUTOMAATION UUDET TUULET POTILASKOHTAINEN ANNOSJAKELU 1. automaatiosovellutus Suomessa (Turun kaupunki 1990 -luvun alkupuoli); (Suomen laitteet Baxter, Tosho) -Sovellettu perusterveydenhuoltoon -Kokeiluja sairaaloissa (TAYS, KYS) -Yksityisiä annosjakeluyrityksiä -Tilausjärjestelmät olleet esteenä sairaalasovellutuksille.

LÄÄKEVARASTOAUTOMAATIT Yksityisapteekeissa käytössä. 1. KERÄILYVARASTOAUTOMAATIT (TYKS, PK-KS, KAKS); (Rowa, Newico) - Varastoivat, keräilevät, pakkaavat

LÄÄKEVARASTOAUTOMAATIT Yksityisapteekeissa käytössä. 1. KERÄILYVARASTOAUTOMAATIT (TYKS, PK-KS, KAKS); (Rowa, Newico) - Varastoivat, keräilevät, pakkaavat - Säästävät tilaa - Viivakooditunnistus, kamera 2. OSASTOJEN ELEKTRONISET LÄÄKEKAAPIT (OYS, TAYS, KYS); (PYXIS, HEALTH TEC, NEWICO)

ELEKTRONISET LÄÄKEKAAPIT Ominaisuuksia: (lähikaapit tai keskuskaapit; läpianto tai ilman) - Käyttäjähallinta - Lääkkeiden tunnistus,

ELEKTRONISET LÄÄKEKAAPIT Ominaisuuksia: (lähikaapit tai keskuskaapit; läpianto tai ilman) - Käyttäjähallinta - Lääkkeiden tunnistus, viivakoodi - Lääkkeen noutamisen ohjaus, valot - Käytön kirjaaminen - Mahdollistaa ohjeistuksen ja dokumentaation - Estävät virheitä, vähentävät varastoja

Leikkaussali- ja hoitohuonekohtaiset e -kaapit

Leikkaussali- ja hoitohuonekohtaiset e -kaapit

LÄÄKKEENVALMISTUKSEN AUTOMAATIO Vaatimukset/kriteerit/tarpeet: - tarkkuus - puhdastilakelpoisuus - ei ristikontaminaatiota, - tunnistaminen (ainakin lääke)

LÄÄKKEENVALMISTUKSEN AUTOMAATIO Vaatimukset/kriteerit/tarpeet: - tarkkuus - puhdastilakelpoisuus - ei ristikontaminaatiota, - tunnistaminen (ainakin lääke) - helppo käytettävyys ja siivottavuus - hävikin vähentäminen - etiketöinti, dokumentaatio - integroitavuus tietojärjestelmiin

LÄÄKKEENVALMISTUKSEN AUTOMAATIO LAITTEITA: Sytostaattien valmistusrobotti : ensimmäinen Cyto. Care, Health Robotics, Italia; Riva, Intelligent

LÄÄKKEENVALMISTUKSEN AUTOMAATIO LAITTEITA: Sytostaattien valmistusrobotti : ensimmäinen Cyto. Care, Health Robotics, Italia; Riva, Intelligent Hospital Systems, Kanada Näissä sovellettuja tekniikoita: vaakatunnistus kameratekniikka viivakooditekniikka Robotin sisällä A-tilaluokka (ympäristö B) Etiketöinti Laitteistot kalliita ja melko suuria (ei suomessa käytössä)

LÄÄKKEENVALMISTUKSEN AUTOMAATIO… LAITTEITA: i. v. -lääkkeiden käyttökuntoon saattamisrobotti i. v. -STATION, Health Robotics (Riva

LÄÄKKEENVALMISTUKSEN AUTOMAATIO… LAITTEITA: i. v. -lääkkeiden käyttökuntoon saattamisrobotti i. v. -STATION, Health Robotics (Riva ym. ) - samantyyppinen kuin Cyto. Care I. v. Icon (Newico Oy) tilattu KYSille - täyttää ruiskuja - viivakooditunnistus - etiketöinti

MUITA SOVELLUTUKSIA • Raskaiden tavaroiden käsittely • Kokonaisvaltainen potilaskohtaisiin annoksiin jakeleva järjestelmä (mm. Swisslog),

MUITA SOVELLUTUKSIA • Raskaiden tavaroiden käsittely • Kokonaisvaltainen potilaskohtaisiin annoksiin jakeleva järjestelmä (mm. Swisslog), unit dose -järjestelmä • Sytostaattien raaka-ainevarasto KYSille - viivakooditunnistus - integraatio apteekin järjestelmään

SYTOSTAATTIEN RAAKA-AINEVARASTO

SYTOSTAATTIEN RAAKA-AINEVARASTO

SYTOSTAATTIEN RAAKA-AINEVARASTO

SYTOSTAATTIEN RAAKA-AINEVARASTO

MUITA SOVELLUTUKSIA… • Punnitukseen ja tietojärjestelmään perustuvia tuotannonohjausjärjestelmiä lääkkeenvalmistukseen • • Puhdastilan olosuhdemonitorointi Tilatekniset

MUITA SOVELLUTUKSIA… • Punnitukseen ja tietojärjestelmään perustuvia tuotannonohjausjärjestelmiä lääkkeenvalmistukseen • • Puhdastilan olosuhdemonitorointi Tilatekniset ratkaisut ”Käsimikrot” …

TIETOJÄRJESTELMÄINTEGRAATIOT • Välttämättömiä, kytkevät osaprosessit toisiinsa (vrt. automaatio yleensä) Tarvittavia tietoja: - lääketiedot -

TIETOJÄRJESTELMÄINTEGRAATIOT • Välttämättömiä, kytkevät osaprosessit toisiinsa (vrt. automaatio yleensä) Tarvittavia tietoja: - lääketiedot - potilaiden hallintatiedot - potilaiden hoitotieto (mm. lääkemääräykset)

INTEGRAATIODEN HAASTEITA • Kaksisuuntainen tietoliikenne • Yhtenäinen tietorekisteri (mm. lääketiedon pitää olla yksiselitteistä) •

INTEGRAATIODEN HAASTEITA • Kaksisuuntainen tietoliikenne • Yhtenäinen tietorekisteri (mm. lääketiedon pitää olla yksiselitteistä) • Raskaita rakentaa • Vaativat huolellista testausta • Käyttöönotto edellyttää validointia

AUTOMAATIOLLA HAETTAVA ETUJA Toiminnan sujuvuus ja varmuus Jäljitettävyyden mahdollistaminen Parantunut ergonomia Turvallisuus, virheiden välttäminen

AUTOMAATIOLLA HAETTAVA ETUJA Toiminnan sujuvuus ja varmuus Jäljitettävyyden mahdollistaminen Parantunut ergonomia Turvallisuus, virheiden välttäminen sekä apteekin puhdastiloissa, varastoissa että osastoilla • Nykyistä parempi varastonhallinta, sairaaloissa osastojen lääkekaapit keskitettyyn valvontaan • Käyttäjien hallinta (tunnistus) • •

HAETTAVIA ETUJA … • Lääkkeenvalmistuksen prosessin turvallisuuden lisääminen (manuaalisen varmistuksen vähentäminen) • Paperiton puhdastila

HAETTAVIA ETUJA … • Lääkkeenvalmistuksen prosessin turvallisuuden lisääminen (manuaalisen varmistuksen vähentäminen) • Paperiton puhdastila tavoitteena • Lääkkeenvalmistuksen raaka-aine hävikin vähentäminen (vrt. keskittäminen)

AUTOMAATIOON LIITTYVIÄ UHKIA • Lisää työvoiman tarvetta! • Automaatiosta ei saa tulla isäntä •

AUTOMAATIOON LIITTYVIÄ UHKIA • Lisää työvoiman tarvetta! • Automaatiosta ei saa tulla isäntä • Ei ole käyttäjäystävällistä (käyttöjärjestelmät hitaita tai monimutkaisia) • Häiriöt ja viat blokkaavat toiminnan • Systeemivirheen mahdollisuus • Liian kallis investointi ja ylläpito • Puhdastilat ovat oma haasteensa

Automaatio puhdastiloissa - Automaatio voi säästää tilaa, jota se myös vie (robottien toimintasäde). (Cyto.

Automaatio puhdastiloissa - Automaatio voi säästää tilaa, jota se myös vie (robottien toimintasäde). (Cyto. Care ym. ) - Siivous voi olla haasteellista, kokemusten mukaan se on kuitenkin onnistunut hyvin. - Prosessiin perehdytyksen havaittu olevan helpompaa. - Huolto voi olla haasteellista

LOPUKSI • Uusien prosessien opettelua • Tarvitaan kokemusta ja yhteistyötä • Hyödyt tulevat esiin

LOPUKSI • Uusien prosessien opettelua • Tarvitaan kokemusta ja yhteistyötä • Hyödyt tulevat esiin pitkällä aikavälillä (turvallisuus- ja taloushyödyt) • Automaatio on tulossa/tullut jäädäkseen suomalaiseen sairaaloiden lääkehuoltoon, sekä apteekkeihin että osastoille • AUTOMAATIO EI OLE ITSEISARVO. PÄÄMÄÄRÄNÄ ON POTILASTURVALLISUUDEN PARANTAMINEN!