SADANJA VREMENA U ENGLESKOM JEZIKU PRESENT SIMPLE AND

  • Slides: 5
Download presentation
SADAŠNJA VREMENA U ENGLESKOM JEZIKU PRESENT SIMPLE AND PRESENT CONTINUOUS

SADAŠNJA VREMENA U ENGLESKOM JEZIKU PRESENT SIMPLE AND PRESENT CONTINUOUS

RAZLIKA U ODNOSU NA NAŠ JEZIK o o o U srpskom jeziku postoji sadašnje

RAZLIKA U ODNOSU NA NAŠ JEZIK o o o U srpskom jeziku postoji sadašnje vreme – prezent, koje se koristi za sve sadašnje radnje U engleskom jeziku moramo praviti razliku između uobičajene sadašnjosti i trenutne sadašnjosti Ako se misli na uobičajenu sadašnjost i radnje koje se ponavljaju, koristimo PRESENT SIMPLE Ako se misli na trenutnu sadašnjost i radnje koje se dešavaju baš dok o njima govorimo, koristimo PRESENT CONTINUOUS Ova vremena se razlikuju i po priloškim odredbama koje ih prate

PRESENT SIMPLE o o Ovo je prosto sadašnje vreme Prosto – znači da u

PRESENT SIMPLE o o Ovo je prosto sadašnje vreme Prosto – znači da u potvrdnom obliku ima jednu reč i da za upitni i odrični oblik moramo da ubacimo pomoćni glagol (do, does) Koristi se za radnje koje se ponavljaju, činjenice, uobičajene aktivnosti Prepoznajemo ga po priloškim odredbama: always, usually, often, sometimes, rarely, never, every day, every week, on Sundays, . . .

PRESENT CONTINUOUS o o o Ovo je trajno sadašnje vreme Trajno sadašnje – znači

PRESENT CONTINUOUS o o o Ovo je trajno sadašnje vreme Trajno sadašnje – znači da traje u sadašnjem trenutku Koristi se za radnje koje se dešavaju baš dok o njima govorimo Složeno je vreme, sastoji se od dve reči – to znači da za upitni i odrični oblik ne ubacujemo, nego već imamo pomoćni glagol (am, are, is) Prepoznajemo ga po priloškim odredbama: now, at the moment, currently, ali i po rečenici Listen! – pokazuje da poslušamo nešto se trenutno dešava