S vertygar du ledningen att investera i molntjnster

  • Slides: 8
Download presentation
Så övertygar du ledningen att investera i molntjänster

Så övertygar du ledningen att investera i molntjänster

Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Definiera problemet Identifiera orsaken till problemet Beräkningar

Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Definiera problemet Identifiera orsaken till problemet Beräkningar Molntjänster är lösningen Relevanta exempel Strategi

Definiera problemet Utmaning: Låg konkurrenskraft och oflexibla system som försvagar samarbetet och effektiviteten inom

Definiera problemet Utmaning: Låg konkurrenskraft och oflexibla system som försvagar samarbetet och effektiviteten inom företaget - som är en kontinuerlig utmaning. ● De anställda i verksamheten är inte nöjda med dagens arbetsverktyg och processer, eftersom de spenderar för mycket tid på att integrera med varandra och kan inte forma sin egna arbetsdan fast dom kan arbeta hemifrån, jobba på kvällarna och enkelt komma åt dokument. ● Konkurrenskraften har försvagats på grund av att process-skuld. Försök att hitta nyckeltal som påvisar hur mycket verksamheten tappar på ineffektiva processer och missnöjda kunder, och ta gärna fram siffror på kundnöjdhet för att underbygga argumentet.

Identifiera orsaken till problemet Orsaken till bristande interaktion och effektivitet: 1. Det är tidskrävande

Identifiera orsaken till problemet Orsaken till bristande interaktion och effektivitet: 1. Det är tidskrävande att samarbeta tvärs över avdelningarna 2. De anställda har ingen enkel tillgång till arbetsdokument när de inte är på arbetsplatsen Process-skuld: Process-skuld uppstår när stora investeringar måste göras på grund av stora eftersläpningar. Det kan bli en stor utmaning om verksamheten inte har gjort nödvändiga förändringar i sina processer för att öka effektiviteten, sänka kostnaderna, öka kvaliteten och ha nöjda kunder.

Beräkningar Beräkna och visa upp hur mycket företaget går back varje år eller kvartal

Beräkningar Beräkna och visa upp hur mycket företaget går back varje år eller kvartal på grund av processskuld. På så sätt kan du visa hur det kommer att påverka lönsamheten i längden. En investering i molntjänster kommer i slutändan effektivisera våra processer med: X antal

Molntjänster är lösningen Gör en beräkning som visar potentiell ROI investeringar i digitala verktyg,

Molntjänster är lösningen Gör en beräkning som visar potentiell ROI investeringar i digitala verktyg, som gör det lättare att interagera och gör så att de anställda får en mer flexibel arbetsdag. (Current Value of Investment - Cost of Investment) Cost of Investment ROI Analysera och sätt upp en beräkning på hur mycket investeringen kan effektivisera interna processer och hur den kan öppna upp nya affärsområden. Visa gärna resultat som andra i branschen har uppnått, för att påvisa att lösningen är att investera i molntjänster.

Relevanta exempel Visa gärna resultat som andra i branschen har uppnått, för att påvisa

Relevanta exempel Visa gärna resultat som andra i branschen har uppnått, för att påvisa att lösningen är att investera i molntjänster.

Strategi Redogör kort vad som ska göras under och efter implementationen. Åtgärder Ansvarig Deadline

Strategi Redogör kort vad som ska göras under och efter implementationen. Åtgärder Ansvarig Deadline