S Simon S Simon Saint Simon Fransz Devrimi

  • Slides: 10
Download presentation
S. Simon

S. Simon

S. Simon • Saint Simon, Fransız Devrimi ve sonrasında Fransa'da yaşadığı için sosyal ve

S. Simon • Saint Simon, Fransız Devrimi ve sonrasında Fransa'da yaşadığı için sosyal ve ekonomik aksaklıklarla birlikte toplumda değişikliklere yol açan ayaklanmalarla hakkında ilk elden deneyime sahipti. Bu ayaklanmalar ve değişimler, onun toplum hakkındaki fikirleri üzerinde etkili olmuştur. • Bilimin dinin yerini alacağı görüşündeydi ve toplum biliminin doğa bilimlerinin gibi tasarlanması gerektiğini düşünmekteydi (Adams and Sydie, 2001).

S. Simon • Saint-Simon’a göre, toplumun, en azından Batı toplumunun kritik bir noktaya gelmiş

S. Simon • Saint-Simon’a göre, toplumun, en azından Batı toplumunun kritik bir noktaya gelmiş olmasıydı. Ona göre, bilim, önemli birleştirici kurum olarak dinin yerini alacaktı. Dahası, Saint-Simon «sosyal bilimlerin fiziğe indirgenerek pozitif bir bilim olması gerektiğini» belirtmiştir. • Toplum araştırmasının doğal dünya araştırmasına benzemesi gerektiğini belirtmesiyle, açıkça pozitivist bakış açısına sahip olduğu söylenebilir. Saint. Simon için, herhangi bir bilimin nihai hedefi, "tüm bilginin en mükemmel, tümdengelimli, a priori biçiminde birliğini" temsil eden Newton'un yerçekimi yasasıyla ifade edilebilir (Markham, 1952: xxiii içinde Adams and Sydie, 2001).

S. Simon Görüldüğü gibi Saint Simon'un en önemli katkısı, bilimsel yöntemin toplum çalışmalarına uygulanmasıdır.

S. Simon Görüldüğü gibi Saint Simon'un en önemli katkısı, bilimsel yöntemin toplum çalışmalarına uygulanmasıdır. Toplum üzerinde yapılan çalışmaların, doğa bilimlerinin kullandığı bilimsel yöntemlerle aynı şekilde kullanılması gerektiği fikri, sosyolojinin gelişmesi için yeni yollar açmıştır. Toplumsal fenomenleri araştırmak için pozitivist bir yaklaşım kullanma fikri Auguste Comte tarafından daha fazla dile getirilmiştir.

S. Simon • Genel olarak, Saint-Simon toplumların şu aşamalarla ilerlediğini iddia etti: vÇoktanrıcı, ilkel

S. Simon • Genel olarak, Saint-Simon toplumların şu aşamalarla ilerlediğini iddia etti: vÇoktanrıcı, ilkel aşama v. Teolojik, feodal sahne v. Bilim ve sanayinin modern aşaması • Batı toplumunun üçüncü aşamaya girdiğine inanıyordu.

S. Simon • Saint-Simon'a göre temel sınıf bölümü üreticiler ve tüketiciler arasındaydı. Sanayi girişimcileri,

S. Simon • Saint-Simon'a göre temel sınıf bölümü üreticiler ve tüketiciler arasındaydı. Sanayi girişimcileri, sanayi işçileri, bilim adamları ve sanatçılar üretken sınıfı oluştururken, aristokratlar, kilise adamları, saraydakiler tüketen sınıfı oluşturmaktaydı. • Sınıf çatışması üretici sınıf ile üretmeyen sınıflar arasındaydı. Toplumsal düzen ancak toplumlarda üretken olmayan sınıflar ortadan kaldırdığında kurulabilecekti (Adams and Sydie, 2001).

S. Simon • S. Simon'un hem muhafazakar hem de radikal teorinin gelişimine katkıda bulunmuştur.

S. Simon • S. Simon'un hem muhafazakar hem de radikal teorinin gelişimine katkıda bulunmuştur. Muhafazakar yön, toplumu olduğu gibi koruma fikrini yansıtır. Bununla birlikte, Orta Çağ'da var olan yaşama dönmeyi savunmadı çünkü böyle bir dönüşün mümkün olmadığına düşünüyordu (Adams and Sydie, 2001). • Öte yandan radikal yönü, sosyalist reformlar düşüncesinde çoğunlukla ekonomik sistemin merkezi planlaması açısından yansıyor. Kapitalistlerin feodal asaletin yerini alacağını biliyordu, ancak Marx'ın aksine işçi sınıfının kapitalistlerin yerini almasının mümkün olmadığı görüşündeydi. (Ritzer, 2000: 13).

S. Simon • Saint-Simon için, endüstriyel toplumun gelişimi feodal dönemden bu yana toplumsal değişimin

S. Simon • Saint-Simon için, endüstriyel toplumun gelişimi feodal dönemden bu yana toplumsal değişimin doruk noktasıydı. Amerikan ve Fransız devrimleri geçiş noktasını işaret ediyordu. Ancak sanayi toplumu yeni toplumsal ilişkiler ve sosyal yapılar biçimleri talep etti. Devrimlerden önce katı ve esnek olmayan toplum, bilim ve sanayi yoluyla organik bir duruma kavuşturulacaktı. Saint. Simon'un Amerikalı bir arkadaşına yazdığı bir mektupta belirttiği gibi, "Bu gerekli ve organik sosyal bağı sağlayabilecek fikirleri nerede bulacağız? Sanayi fikrinde; sadece güvenliğimizi ve devrimin sonunu bulacağız" (Markham, 1952: içinde Adams and Sydie, 2001).

S. Simon • Bu nedenle Saint Simon’un görüşleri mükemmel bir dengeyi temsil ediyordu -

S. Simon • Bu nedenle Saint Simon’un görüşleri mükemmel bir dengeyi temsil ediyordu - Aydınlanma düşünürleri tarafından savunulan aklın üstünlüğünü kabul etti, ancak aynı zamanda Orta Çağ'ı tamamen reddetmedi. • Orta Çağ boyunca var olan birliği ve sosyal düzeni takdir etti. Bilim ve sanayi yeni bir çağ başlattığından, Orta Çağ'a geri dönmenin mümkün olmadığına inanıyordu; değişen senaryoda birlik ve düzeni korumak için çaba gösterilmesi gerekiyordu (Adams and Sydie, 2001). .

 • Kaynaklar: S. Simon • Adams, B. N. and Sydie R. A. (2001).

• Kaynaklar: S. Simon • Adams, B. N. and Sydie R. A. (2001). Sociological Theory. Pine Forge Press. California, London and New Delhi. • Ritzer, G. (2000). Sociological Theory. Mc. Graw Hill Education (India) Pvt. Ltd, New Delhi, Fifth edition.