S GIO DC V O TO IN BIN

  • Slides: 34
Download presentation
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT MƯỜNG NHÉ CUỘC THIẾT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT MƯỜNG NHÉ CUỘC THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ -----------Bài giảng: THỰC HÀNH: BIỂU DIỄN VẬT THỂ (Tiết 1) Chương trình Công nghệ lớp 11 - Tiết 6, Học kỳ I Giáo viên: Vũ Hữu Huyện Email: huyenvh. [email protected] com ĐT: 0164. 543. 1715 Trường THPT huyện Mường Nhé Tháng 01 năm 2015

Kiểm tra bài cũ Em hãy trình bày định nghĩa, nêu các thông số

Kiểm tra bài cũ Em hãy trình bày định nghĩa, nêu các thông số cơ Đáp bản của hình chiếu trục đo án: xiên góc cân? - Định nghĩa: Là hình chiếu trục đo của vật thể có phương chiếu không vuông góc với mặt phẳng hình chiếu, mặt phẳng XOZ đặt song với mặt phẳng hình chiếu. - Các thông số cơ bản: + Góc trục đo: X’O’Z’ = 900, X’O’Y’ = Y’O’Z’ = 1350 + Hệ số biến dạng: p = r = 1; q = 0, 5

MỤC TIÊU Học xong bài học này các em sẽ: - Đọc được các

MỤC TIÊU Học xong bài học này các em sẽ: - Đọc được các hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản - Vẽ được hình chiếu thứ ba từ hai hình chiếu cho trước của vật thể. - Vẽ được mặt cắt, hình cắt của vật thể - Vẽ được hình chiếu trục đo của vật thể từ các bản vẽ hình chiếu vuông góc.

I. CHUẨN BỊ - Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật - Dụng cụ vẽ

I. CHUẨN BỊ - Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật - Dụng cụ vẽ - Bút chì - Tẩy - Vật liệu - Giấy vẽ khổ A 4 - Tài liệu - SGK Công Nghệ 11 - Đề bài - Bản vẽ hai hình chiếu của vật thể

II. NỘI DUNG THỰC HÀNH Cho bản vẽ 2 hình chiếu Yêu cầu 1

II. NỘI DUNG THỰC HÀNH Cho bản vẽ 2 hình chiếu Yêu cầu 1 - Đọc bản vẽ và hình dung được hình dạng của vật thể 2 - Vẽ hình chiếu thứ ba, hình cắt trên hình chiếu đứng và hình chiếu trục đo của vật thể. 3 - Ghi các kích thước của vật thể lên các hình chiếu vuông góc.

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH Bước 1. Đọc bản vẽ hai hình chiếu Bước

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH Bước 1. Đọc bản vẽ hai hình chiếu Bước 2. Vẽ hình chiếu thứ ba Bước 3. Vẽ hình cắt Bước 4. Vẽ hình chiếu trục đo

Em hãy cho biết nội dung thực hành biểu diễn vật thể gồm mấy

Em hãy cho biết nội dung thực hành biểu diễn vật thể gồm mấy bước A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Đúng! Bấm chuột vào chỗ bất kì để tiếp. Câu tục trả lời của em là: Sai! Bấm chuột vào chỗ bất kì để tiếp tục Đáp là Rất an tiếcđúng em không hoàn thành câu Chúc em hỏi đ? thành trả lời đúng Em mừng phảo hoàn câu trả lời trước khi tiếp tục Trả lời Xóa

Lấy đề bài Gá lỗ tròn làm ví dụ Gá lỗ tròn Hình chiếu

Lấy đề bài Gá lỗ tròn làm ví dụ Gá lỗ tròn Hình chiếu của Gá lỗ tròn Các đề bài

Bước 1 Đọc bản vẽ hai hình chiếu và hình dung ra vật thể

Bước 1 Đọc bản vẽ hai hình chiếu và hình dung ra vật thể - Gá có dạng hình chữ L nội tiếp trong khối hình hộp chữ nhật - Phần nằm ngang có lỗ hình trụ tròn - Phần thẳng đứng có rãnh hình hộp chữ nhật

Gá lỗ tròn có dạng hình chữ L trong khối hình hộp chữ nhật

Gá lỗ tròn có dạng hình chữ L trong khối hình hộp chữ nhật Đúng! Bấm chuột vào chỗ bất kì để tiếp tục Sai! Bấm chuột vào chỗ bất kì để tiếp tục mừng em trảthành lờicâu đúng Rất tiếc Em phảo hoàn thành câu trả lời Đáp. Câu an. Chúc trả đúng lờiem là củakhông em là: đ? trước hỏikhi tiếp tục Trả lời Xóa

Mô tả da ng chữ L nô i tiê p hình hô p chư

Mô tả da ng chữ L nô i tiê p hình hô p chư nhâ t

Mô tả phâ n thă ng đư ng

Mô tả phâ n thă ng đư ng

Mô tả phâ n nă m ngang

Mô tả phâ n nă m ngang

Cho n và đă t khổ giâ y Kẻ khung vẽ A 4

Cho n và đă t khổ giâ y Kẻ khung vẽ A 4

Bươ c 2 Vẽ hi nh chiê u thứ ba - Vẽ la i

Bươ c 2 Vẽ hi nh chiê u thứ ba - Vẽ la i hi nh chiê u đư ng và hi nh chiê u bă ng lên ba n vẽ - Vẽ phân gia c go c thư tư - Vẽ mờ hi nh chiê u cạnh bă ng ne t ma nh - Kiê m tra và tô đâ m la i hi nh chiê u cạnh - Tâ y ca c đươ ng gio ng và ca c ne t thư a

Em hãy nối các từ của hai cột sau để được các công đoạn

Em hãy nối các từ của hai cột sau để được các công đoạn đúng Cột 1 Cột 2 E Vẽ lại D Vẽ A. B. C. D. E. B Vẽ mờ A Kiểm tra và tô đậm lại C Tẩy Đúng! Bấm chuột vào chỗ bất kì để tiếp tục hình chiếu cạnh bằng nét mảnh các đường gióng và các nét thừa phân giác góc thứ tư hình chiếu đứng và hình chiếu bằng lên bản vẽ Sai! Bấm chuột vào chỗ bất kì để tiếp tục Đáp an làem Chúc mừng Câu trả lờiđúng của em là: đ? trả lời đúng Rất Emtiếc phảo emhoàn không thành hoàncâu thành trả lời câu trước khi hỏitiếp tục Trả lời Xóa

Phương pháp chiếu góc thứ nhất: hình chiếu cạnh Mặ hìn t phẳn hc

Phương pháp chiếu góc thứ nhất: hình chiếu cạnh Mặ hìn t phẳn hc hiế g u

Bước 2: Vẽ hình chiếu thứ 3 (Hình chiếu cạnh) Vẽ chai đươ g

Bước 2: Vẽ hình chiếu thứ 3 (Hình chiếu cạnh) Vẽ chai đươ g gio g (Hình Kiê ca la mi. Tâ tra y ca la hi in cvà hđươ chiê vẽ nhoa u gio n thiê ng chiê và n hi ca unchđứng ne chiê t thư u và ahình chiê u bằng) Vẽ phân gia c go c thư tư 450

Bươ c 3 Vẽ hi nh că t - Xa c đi nh vi

Bươ c 3 Vẽ hi nh că t - Xa c đi nh vi tri mă t phă ng că t - Xóa các nét không đươ c thê hiê n trên hình că t và tô đâ m các nét thuô c hình că t cu a vâ t thê - Vẽ ca c ne t ga ch thê hiê n mă t că t - Ghi kích thươ c cho ba n vẽ

Em hãy điền từ còn thiếu trong câu sau? các nét không được thể

Em hãy điền từ còn thiếu trong câu sau? các nét không được thể hiện trên hình cắt, các nét thuộc hình cắt của vật thể Đúng! Bấm chuột vào chỗ bất kì để tiếp tục Sai! Bấm chuột vào chỗ bất kì để tiếp tục Đáp Câu an đúng lờiem của làemthành là: Rất Emtrả tiếc phảo hoàn không hoàncâu thành trả lời câu Chúc mừng em đ? trả lời đúng trước khi hỏitiếp tục Trả lời Xóa

Mô tả cắt vật thể ẳng h t p iếu ặ M h ch

Mô tả cắt vật thể ẳng h t p iếu ặ M h ch hìn ắt A A h p ặt M c ẳng Xác định vị trí mặt phẳng cắt Hướng nhìn

Bước 3: Vẽ hình cắt Tô m ca c ne t thâ y thuô

Bước 3: Vẽ hình cắt Tô m ca c ne t thâ y thuô c hiện hi nh mặt că t cu a Vẽđâ các nét gạch thể cắt vâ t thê 32 14 27 20 18 28 14 Ø 13 Ghi kích 35 thươ c cho ba n ve

Bươ c 4 Vẽ hi nh chiê u tru c đo - Xa c

Bươ c 4 Vẽ hi nh chiê u tru c đo - Xa c đi nh loa i hi nh chiê u tru c đo se vẽ - Gă n ca c tru c toa đô lên hi nh chiê u - Dư ng tru c toa đô và vẽ hi nh hô p chữ nhâ t, hi nh chiê u tru c đo bă ng ne t ma nh - Tâ y ca c đươ ng ne t phu , tô đâ m ca c đươ ng bao thâ y, hoa n thiê n ba n ve hi nh chiê u tru c đo. - Kẻ và ghi nô i dung khung tên, kiê m tra và hoa n thiê n ba n vẽ.

Em hãy cho biết bước 4 gồm mấy công đoạn? A) 2 B) 3

Em hãy cho biết bước 4 gồm mấy công đoạn? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 Đúng! Bấm chuột vào chỗ bất kì để tiếp tục Sai! Bấm chuột vào chỗ bất kì để tiếp tục Đáp Câu an trả đúng lờiem của làkhông emthành là: hoàn Rất Em tiếc phảo hoàn câuthành trả lời câu Chúc mừng em đ? trả lời đúng trước khihỏi tiếp tục Trả lời Xóa

32 Gă n ca c tru c toa đô lên hi nh chiê u

32 Gă n ca c tru c toa đô lên hi nh chiê u 20 27 14 X’ O’ O’ 18 28 14 Gă nnntru cccc Gă tru Gă Gă n tru gô O’X’ O’Y’ theo O’Z’ toa theo đô O’ chiê i chiê cao chiê uuuda cao hi hi chiê hi nnnhhhchiê uuu: đư bă gg bă ng đư nng, z’ 13 65 Y’ X’

Dư ng tru c toa đô O’X’Y’Z’: Tư Tư Tư yđiê điê m O’

Dư ng tru c toa đô O’X’Y’Z’: Tư Tư Tư yđiê điê m O’ O’ke ke ke tru ctoa toa đô đô O’Z’ O’X’ O’Y’thă nă hơ m npgngang vơ đư i n. O’Z’ g mô t go c 450 Lâ gô m cm. O’ toa đô tru la ccđiê mđô O’ z’ Y’ O’ X’

Ve hi nh hô p chư nhâ t Trên tru c O’Y’ O’X’ lâ

Ve hi nh hô p chư nhâ t Trên tru c O’Y’ O’X’ lâ y bă ng chiê u cao da i hi hi nnhhchiê uuđư bă nngg va = 28, hi nh Tư ke ndư ca đư nngigbă co ngn la g i đê thu đươ nchiê hu hô chiê dư nca g u cđươ bă đi nngnhg =tathă 65, g ncgđươ nđươ g da thă n chiê đư un g cao da ihi bă nchnhi g chiê up chư nhâ t chiê ngoa tiê un pmu thê caong đư hi = nh 27, nô ui iđâ đư gvâ =tt 27, song nô isong đâ u mu vơ it O’Y’ songva song o O’Z’ vơ i O’X’ va o O’Z’ 27 z’ 27 Y’ 28 O’ 65 X’

Ve hi nh chiê u tru c đo bă ng ne t ma nh

Ve hi nh chiê u tru c đo bă ng ne t ma nh Tư Xa Đâ icu ca đi tiên ctru nhhh go tâm ve cn ca cu cyan đươ cu lô n hi gg n bao hvư n Ca uyc đư h cu ca nagn hi h ntra hca chiê ic=đươ 20, u đư n ca gnnthă ghva no g Nô Ve đi ra nn ca hi cthâ hn đoa hô p thă chư nki nhâ ta: thâ ke la i vơ ike nhau Ve lô tro đươ nagtru ntro hchiê = 13 song ngoa mă t phă ivơ = 14 intru g X’O’Z’: c O’Y’ va o trong, da i 28: Tư go c ca ch go cgo trong = 5, i lâ ke y đươ n g thă ng=xuô ngca dươ i Tư go c trong va c ngoa va o mô i bên 5, ke c - n. Ve phâ nnh thă nă m nigngang nng Nô ică đâ uca hai đoa nhi đư thă g vư nhâ a ve thua đươ cta hi ontha h chư nhâ t; đê t da n h chư t phi pha i n h ra n h đươ ng song vơ i tru c O’X’, da i = 14 va o trong hi nh hô p chư nhâ t; 14 z’ 5 32 Y’ 14 5 14 14 20 O’ X’

Tâ y ca c đươ ng ne t phu. 14 z’ 5 32 Y’

Tâ y ca c đươ ng ne t phu. 14 z’ 5 32 Y’ 14 5 14 14 20 O’ X’

Tô đâ m ca c đươ ng bao thâ y, hoa n thiê n

Tô đâ m ca c đươ ng bao thâ y, hoa n thiê n ba n ve hi nh chiê u tru c đo.

Ke va ghi nô i dung khung tên, hoa n thiê n ba n

Ke va ghi nô i dung khung tên, hoa n thiê n ba n ve 32 14 27 20 18 28 14 Ø 13 35 GA LÔ TRO N Người vẽ Kiểm tra Vu Huyê n 7/1 8/1 Vật liệu Tỷ lệ Bài số Thép 1: 1 6. 1 Trường THPT huyện Mường Nhé

Bài học hôm nay tới đây là kết thúc. Sau khi học bài này

Bài học hôm nay tới đây là kết thúc. Sau khi học bài này xong các em hãy luyện tập các đề bài tập sách giáo khoa trang 36. Chúc tất cả các em luôn vui vẻ, học tập tốt và thành công trên con đường mà mình sẽ chọn. Hẹn gặp lại các em ở bài học sau!

Ta i liê u tham kha o Sách giáo khoa công nghệ 11 Sách

Ta i liê u tham kha o Sách giáo khoa công nghệ 11 Sách giáo viên công nghệ 11 Giáo trình Powerpoint